Nieuws

13-02-2018 17:13

Medel krijgt logistiek campus

Het bedrijventerrein bij Medel in Tiel krijgt nog dit jaar een logistiek campus. Initiatiefnemers uit de regio Rivierenland, onder wie bestuursvoorzitter Cees Brouwer van ROC Rivor, willen zo onder meer met scholing in de groeiende vraag naar logistiek professionals voorzien.

Een logistiek campus, hoe ziet dat er precies uit?
‘We brengen op Medel ondernemers, praktijkmensen, werkzoekenden, studenten, docenten en bemiddelende partijen samen. Zo komen kennis en ervaring samen en kunnen we elkaar versterken bij het vervullen van vacatures en het opleiden van zoveel mogelijk mensen.’

Kan dat niet in Tiel, waar ROC Rivor staat?
‘Ondernemers, zo blijkt, hebben behoefte aan een opleiding die het liefst zo dicht mogelijk aansluit bij hun eigen bedrijfsomgeving. Wij verzorgen al enige tijd met succes ‘in company’ opleidingen voor Kuehne & Nagel, een grote internationale logistieke dienstverlener met een vestiging in Medel. Vorig jaar bleek tijdens de LHR-werkconferentie ‘ondernemen-onderwijs-arbeidsmarkt’, waar onder meer bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, sociale partijen zoals Werkzaak en UWV en arbeidsbemiddelaars bij elkaar kwamen, dat ook middelgrote en kleine bedrijven hier behoefte aan hebben. Maar zij zijn vaak te klein om voor zichzelf dit soort onderwijs te organiseren. Op de logistiek campus in Medel, waar veel logistiek ondernemingen zijn gevestigd, kunnen we de vraag bundelen en ook voor kleinere ondernemingen maatwerk in opleidingen, her- bij- en omscholing verzorgen. Zo leveren we een bijdrage aan het invullen van de vele openstaande vacatures.’

Blijft het bij de logistiek campus?
‘Nee hoor. De Logistiek Campus is onderdeel van een groter project dat we het ‘Huis van de logistieke samenwerking’ hebben genoemd. In goede samenwerking worden in Rivierenland door ondernemers gedreven projecten en initiatieven voor de arbeidsmarkt naar voren gebracht. Gerichte focus op ondernemersbelangen, imago, ontwikkeling HR-functie, scholing, training en beschikbaarheid van vakbekwaam personeel. Bedrijven als Simon Loos, Plus Retail, Van Helden werken al mee. En binnenkort zal samen met het Platform Transport en Logistiek naar meerdere ideeën en projecten worden gekeken. Er zijn bijvoorbeeld plannen om de sector te promoten door innovaties in de logistiek te laten zien, samen ideeën op te pakken, een virtuele ontmoetingsplek te creëren en online ‘communities’ te bouwen. Zo willen we mensen blijvend de kans geven zich te interesseren voor en te ontwikkelen in de logistiek. En dat is hard nodig! Alleen al de komende drie jaar ontstaan er 6.000 vacatures in de logistieksector in Rivierenland.’