Column

05-02-2016 16:09

Kosten en imago belangrijkste redenen tot duurzaamheid

Althans, zo kopte in 2011 een duurzaamheidsscan uitgevoerd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Destijds bleek dat kosten en imago voor veel organisaties de belangrijkste redenen zijn om aan duurzaamheidsbeleid te doen.

Bij 86% van de onderzochte instellingen is kostenbesparing de belangrijkste reden om over te gaan op duurzamer beleid, maar investeringskosten blijken hierbij de belangrijkste belemmering te zijn. 'Goedkoop is duurkoop' lijkt hier van toepassing. Echter, een duurzame investering levert op de lange termijn juist meer op dankzij de lagere exploitatiekosten en nog belangrijker: omdat het vaak beter bij de langetermijndoelen van de organisatie aansluit.

Wellicht dient zodoende de vraag gesteld te worden of het verduurzamen van vastgoed rendabel is? Is de benodigde investering om het pand te verduurzamen ook terug te verdienen? Dit is niet eenvoudig te bereken, omdat er ook ‘zachte’ voordelen zijn, die lastig in cijfers of geld uit te drukken zijn.

Een aantal voordelen aan een pand met een duurzaam karakter:

  • Beter imago door het duurzame karakter van het pand
  • Beter werk-, leer- en woonklimaat
  • Lagere onderhoudskosten (bij gebruik van duurzame materialen)
  • Lagere energiekosten
  • Hogere marktwaarde
  • Mogelijkheden voor subsidies en maatschappelijk verantwoord investeren (bijvoorbeeld EIA)
  • Langere levensduur en langer courant blijven van het vastgoed

 

Uit de praktijk blijkt vaak dat de belangrijkste directe voordelen niet opwegen tegen de kosten van de investering, maar dat de indirecte voordelen de balans wellicht kunnen omdraaien door de hogere marktwaarde van het vastgoedobject of het verbeteren van het imago van de organisatie.

Overigens zijn duurzame investeringen niet altijd duurder. Zo is een wit gecoat dak vandaag de dag goedkoper dan een traditioneel bitumen dak. Dus, wat houdt u nog tegen om duurzaam te investeren?

The say sustainability is expensive. We know it isn’t!

 Whatsapp +31622140022 – www.h2oproofco.cominfo@h2oproofco.com

Informatie over de auteur

Gerard van Kilsdonk | Consultant Change Management | 06-22140022 | email
Uw naam
Uw email
Uw bericht