Nieuws

01-08-2018 14:29

WW in Rivierenland daalde 21,9 procent in jaar tijd

ind juni 2018 telde Rivierenland 3.466 WW-uitkeringen. Dat waren er 119 minder dan eind mei, wat een daling betekent van 3,3%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling 21,9%. De WW daalt vooral doordat er minder nieuwe WW-uitkeringen bijkomen.
De daling van de WW is vooral het gevolg van het feit dat minder mensen een beroep moeten doen op de WW. In de eerste helft van 2018 kende UWV 1.835 nieuwe WW-uitkeringen toe. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 2.344. Dat betekent dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste helft van 2018 22% lager was dan in de eerste helft van 2017.
Tegelijkertijd slaagden veel mensen er in om vanuit de WW weer aan het werk te gaan.

Van de 2.329 uitkeringen die in de eerst helft van 2018 werden beëindigd, was dat in 909 situaties omdat iemand weer volledig aan het werk was gegaan. Dat is 39% van alle beëindigde WW-uitkeringen. In de eerste helft van vorig stopten 1.017 WW-uitkeringen omdat de betrokken persoon weer aan het werk was gegaan. Dat was 36% van de WW-uitkeringen die in de eerste helft van 2017 werden beëindigd.

In deze getallen zijn niet de gedeeltelijke werkhervattingen opgenomen. Dat zijn situaties waarbij iemand wel weer aan het werk is en aanvullende WW ontvangt. Ook werden in de eerste helft van 2018 nog eens 163 WW-uitkeringen beëindigd omdat inkomstenformulieren niet meer werden ingevuld. Dat gebeurt vaak wanneer iemand weer volledig aan het werk is en niet langer aanspraak op WW maakt.