Nieuws

21-11-2018 17:01

Wie is de meest inclusieve werkgever in Rivierenland?

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans?
Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019?

Een kansrijke aanpak naar de arbeidsmarkt
Met de leerwerkroutes spelen we in op de toekomstige behoefte aan personeel bij het bedrijfsleven in Rivierenland. Door de leerwerkroutes krijgen werkzoekenden een kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. In de werkomgeving leert en groeit de werkzoekende: zijn talent wordt ontdekt en komt tot bloei. Bent u het volgende leerwerkbedrijf?

Samen kansen creëren om te scoren
In samenwerking met UWV, Servicepunt Leren en Werken Rivierenland, organiseert Werkzaak Rivierenland de aankomende weken verschillende workshops, TED-Talks en bedrijfsbezoeken voor de doelgroep werkzoekenden 50+. Het gezamenlijke doel is de kloof tussen de vraag van de werkgever en de kwaliteiten van deze waardevolle werkzoekenden kleiner te maken. Zoekt u loyale, gedreven en betrouwbare medewerkers? Wij hebben ze in beeld