Nieuws

17-12-2018 17:23

6 Miljoen euro voor bereikbaarheid Rivierenland

De gemeenten in Rivierenland leggen 1 miljoen euro bij elkaar voor de verbetering van de bereikbaarheid, zo blijkt uit het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022’. Daarnaast reserveren Rijk en provincie 600.000 euro voor verbetering van de doorstroming en veiligheid op de A15.

De gemeenten in de Regio Rivierenland reserveren voor een periode van vier jaar 1 euro per inwoner om de bereikbaarheid te verbeteren. De pot van 1 miljoen euro die zo ontstaat is bestemd voor lobby en onderzoek ter verbetering van de bereikbaarheid in de regio.
Het gezamenlijk op te zetten lobby- en onderzoeksbudget is onderdeel van het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022’, dat de Regio Rivierenland heeft opgesteld. Het plan is inmiddels goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, waarbinnen tien gemeenten samenwerken. Begin volgend jaar buigen de gemeenteraden zich over het beleidsstuk zodat in 2019 met de uitwerking gestart kan worden.

Rijk en provincie investeren in Deil-Ochten
Een van de opgaven uit het mobiliteitsplan van de Regio Rivierenland is het verbeteren van de (inter)nationale verbindingen die in de regio liggen, bijvoorbeeld de Goederencorridor-Oost die via de A15 loopt. Voor maatregelen ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op het A15-traject Deil-Ochten, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om middelen vrij te maken.
Met de toezegging van de minister komt in het totaal 600.000 euro beschikbaar; de helft van dit bedrag wordt door het Rijk gefinancierd. De andere helft leggen de provincie Gelderland en de Regio Rivierenland op tafel.

Maatregelen
Bij de te nemen maatregelen wordt gedacht aan bijvoorbeeld het verlengen en doseren van op en afritten en het aanbrengen van filesignalering, dat op dit traject nog beperkt beschikbaar is.
Verder zijn er plannen om te onderzoeken hoe het ‘wegbeeld’ kan worden verbeterd, wat de alertheid van automobilisten vergroot. Bestuurders op de A15 hebben moeite met de concentratie vasthouden door onder meer het smalle wegprofiel en de eentonigheid van de weg. In combinatie met het vele vrachtverkeer leidt dit op het hele traject van de snelweg tot relatief veel ongevallen.