Nieuws

19-03-2021 15:04

Kansen op werk in zorg blijven goed in Gelderland

In februari daalden de WW-uitkeringen in vier van de vijf Gelderse regio’s. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in Gelderland in alle regio’s lager dan het landelijk gemiddelde. De zorg is een belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid. De verwachting van UWV is dat het aantal banen in de zorg in 2021 verder toe zal nemen. Dit zal met name voor verschillende zorgberoepen, die ook voor corona al grote tekorten kenden, een uitdaging opleveren.

Lichte afname WW-uitkeringen in Rivierenland in februari
Eind februari 2021 verstrekte UWV 3.256 WW-uitkeringen in Rivierenland. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,2% (-5 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 0,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 12,3%, oftewel 357 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).  

Vooral kans op werk in de zorg
De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Gelderland. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is echter nog steeds krap. Zo is er veel vraag naar bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG. Voor verzorgenden IG is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap.

Een groot aantal zorgberoepen staat dan ook in de lijst Kansrijke beroepen van UWV. De meeste zorgberoepen op deze lijst vereisen minimaal een opleiding op mbo-3 niveau. Dat kan een flinke drempel voor werkzoekenden zijn, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3. Naar verwachting neemt het aantal banen in de zorg verder toe en kan dit ervoor zorgen dat ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog, ruimte voor inwerken en begeleiden van nieuw personeel is zeer beperkt. Dit biedt uitdagingen voor scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers.

Regionale initiatieven
UWV ondersteunt werkgevers om in de vraag naar personeel te voorzien. Hierin werkt UWV met haar partners vanuit de regionale WerkgeversServicepunten samen. Omdat het erg druk is bij de GGD, heeft het WerkgeversServicepunt in Rivierenland contact opgenomen met GGD Gelderland Zuid. Om te bekijken of zij kunnen ondersteunen bij de vraag naar personeel voor de vaccinatielocaties in Tiel, Culemborg en Zaltbommel. Dit blijkt een goede mogelijkheid voor bijvoorbeeld administratieve krachten die veelal parttime beschikbaar zijn. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan en draagt het WerkgeversServicepunt er direct aan bij dat personen gevaccineerd worden en we met zijn allen hopelijk weer een mooie zomer tegemoet kunnen gaan.

Ontdekdezorg week 2021
Van 22 tot en met 27 maart is de Ontdekdezorg week. In deze week vinden landelijk en regionaal diverse activiteiten plaats om de mogelijkheden van de sector zorg en welzijn te ontdekken. WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland verzorgt op woensdag 24 maart een webinar ‘Leren en werken in de zorg’. 

Alle activiteiten zijn te vinden op: www.ontdekdezorgweek.nl.

De UWV barometer arbeidsmarkt zorg geeft meer inzicht in deze sector.

Afbeelding van Angelo Esslinger via Pixabay 


 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement