Werkzaak Rivierenland: Op zoek naar het schaap met de vijf poten

Magazines | Rivierenland Business nummer 4 2018

Op zoek naar het schaap met de vijf poten

Afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Maar uit de cijfers van het UWV blijkt tevens dat ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag komen.

arbeidsparticipatie | Werkzaak Rivierenland

Rivierenland

In 2018 groeien de banen in Rivierenland met circa 1.700 tot 103.000. En een steeds groter deel is volgens werkgevers moeilijk vervul-baar. Werkzaak heeft een oplossing: durf anders te zoeken. Dan is er meer mogelijk. Maak een afspraak en verken uw opties.

Gouden tips uit de praktijk

Aanboren nieuw talent van binnen of buiten de organisatieEr zijn genoeg groepen/mensen die uw werk wel kunnen doen. Misschien niet altijd meteen, maar wél na de noodzake-lijke scholing.

Anders organiseren van het werkDoor de te schuiven in taken, locaties of de inzet van technologische toepas-singen kan het werk misschien toch worden gedaan.

Binden en boeien van personeelNiet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden ook. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid

5 poten is een illusie, 3 poten is realistisch

Elke werkgever zoekt naar het schaap met de vijf poten, gemotiveerd, met hands-on men-taliteit, veel ervaring. Een passend cv en geen 9-5 instelling. Maar sollicitanten zijn net mensen. Sommigen hebben drie poten, veel talent en willen graag aan de slag. Werkzaak Rivierenland maakt graag de match tussen u en onze talenten!

De andere manier

Selecteer op de klik, de motivatie en de wil. Net als Kok Milieuopslagsystemen. Deze werkgever gaf vertrouwen en keek niet naar het cv. Hij kreeg loyale en gedreven mensen die hard werken en veel leren. Bekijk de film via YouTube (Werkzaak).

*Bron: CBS, UWV afdeling arbeidsmarktinformatie en advies en RW POA Rivierenland.

We komen naar u toe om de mogelijkheden te bespreken

Bent u op zoek naar een tijdelijk, vast of gedet-acheerde medewerker? Toont u lef en wilt u verder kijken? Benieuwd of u gebruik kunt maken van de no-riskpolis?

Neem dan contact op met uw accountmana-ger. Bel 088 9375 000 of stuur een mail naar werkgevers@werkzaakrivierenland.nl

We komen graag bij u langs om te praten over kansen en mogelijkheden.

T 088 9375 000

E werkgevers@werkzaakrivierenland.nl

I www.werkzaakrivierenland.nl

Werkzaak Rivierenland | Arbeidsparticipatie

ondernemersbelangen | vno-ncw

Ondernemerschap Rivierenland naar een hogere versnelling

Rivierenland is een regio met veel innovatieve maakbedrijven. Het is er mooi wonen, recreëren en vooral goed zakendoen. Om de economische vitaliteit te behouden en te versterken zet werkgeversvereniging VNO-NCW Rivierenland zich in om - samen met MKB-Nederland Midden, ondernemers(verenigingen) en de overheid - economische knelpunten op te lossen en economische groei te realiseren. Dit is door de vereniging vormgegeven in de kaart Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland.

Eind juni overhandigde Hans van Zuijdam, voorzitter VNO-NCW Rivierenland, de Groeiagenda aan secretaris-directeur van Regio Rivierenland Huug Derksen. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de vereniging bij Eiland van Maurik. De groei-agenda laat in één oogopslag zien waar verbeteringen nodig zijn om de economie en werkgelegenheid in de regio te laten groeien. Basis daarvoor vormen maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking. Hiermee willen we bewerkstelligen dat onderne-

merschap in Rivierenland verder wordt gestimuleerd en gewaardeerd, aldus Hans van Zuijdam.

Knelpunten regioBelangrijke punten op de agenda zijn een goede fysieke bereikbaarheid van de regio (verbeteren doorstroming A15, knooppunt Deil en Rijnbrug bij Kesteren) en goed onderwijs dat aansluit bij de toekomstige - arbeidsmarkt.

De Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland is een uitgave van VNO-NCW Rivierenland, een van de regios van VNO-NCW Midden. Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brus-sel en de vier andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét invloedrijke werk-geversnetwerk in Nederland. De onderne-mersvereniging gebruikt de Groeiagenda voor afstemming en samenwerking met betrokken partijen en is input voor overleg met lokale en provinciale bestuurders.

Input voor lobby

vno-ncw | ondernemersbelangen

Met de Groeiagenda wil VNO-NCW Rivierenland:

Bouwen aan een goede fysieke en digitale bereikbaarheid van de regio

De aansluiting van onderwijs en arbeids-markt verbeteren

Vitaliteit en gezonde werkvloeren bevorderen

Werken aan een goede regiobranding

Zorgen voor focus op innovatie, duurzame bedrijfsterreinen en circulaire economie

Meer focus leggen op internationalisering

en export

Een bruisende economie en samen met de 3 Os knelpunten oplossen

Een effectief netwerk bieden voor econo-misch succes

Donderdag 1 november 2018

Thema-event: Bedrijfsoverdracht van alle kanten bekeken!

Of het nu gaat om uw pensioen, waardebepa-ling of de emotionele aspecten bij het over-dragen van uw bedrijf, er komt heel veel bij kijken. Deskundigen zullen tijdens het event dit thema vanuit hun eigen professie belich-ten en u voorzien van waardevolle informatie.

Dinsdag 27 november 2018

Bedrijfsbezoek bij Centraal Boekhuis

Thema: Arbeidsmarkt: Hoe werken we in 2030?

Locatie: Centraal Boekhuis, Erasmusweg 10, Culemborg

Tijd: 16:30 uur

Agenda VNO-NCW Rivierenland

Eugenie Savrij Droste, regiomanager VNO-NCW Rivierenlandsavrijdroste@vno-ncwmidden.nl

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by