Column Aspect I ICT / Like2movit

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2016

Vanaf 1 januari 2016 is de nieuwe wet Meldplicht Datalekken van kracht waardoor organisaties wettelijk verplicht zijn om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze wet zorgt voor veel verwarring. ICT-partijen die oplossingen bieden op het gebied van informatiebeveiliging, spelen hier handig op in. Misschien is het wel het meest genoemde verkoopargument voor producten en diensten op gebied van informatiebeveiliging in de afgelopen periode. Daarom is het goed om te bekijken waar het nu echt om gaat.

Een datalek is onlosmakelijk verbonden aan persoonsgegevens. Persoons-gegevens kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens. Bijzondere persoonsgegevens bevatten extra gevoelige informatie, zoals strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, godsdienst en ras. Een datalek kan voor een bedrijf grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan imagoschade. Maar ook de gevolgen voor de betrokken personen kunnen zeer ernstig zijn. Zeker wanneer het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Een datalek van deze gegevens kan onder meer leiden tot uitsluiting, financiële schade of tot (identiteits-) fraude. En daarom wordt van organisaties verwacht als een goed huisvader te zorgen voor de bescherming van deze gegevens. Er kan al sprake zijn van een datalek, wanneer u een mail stuurt en de geadresseerden in het “aan” of “cc” veld zet, in plaats van het “bcc” veld, waardoor alle ontvangers kunnen zien aan wie u de betreffende mail heeft gestuurd.

Nu is het de vraag of deze wet ook gevolgen heeft voor uw organisatie. Om hier een antwoord op te kunnen geven, zult u eerst twee vragen moeten beantwoorden:

• Verwerkt u (gevoelige) persoonsgegevens?

• Weet u wat de impact voor de betrokkene(n) kan zijn wanneer deze persoonsgegevens worden gelekt?

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt, bestaat er een kans dat ook ú met een datalek te maken krijgt. En in dat geval is het goed om in kaart te brengen welke informatie u verwerkt en welke impact het op de betrokkenen heeft wanneer deze informatie wordt gelekt. U zult ongetwijfeld de benodigde maatregelen willen treffen om deze informatie te beschermen. Wanneer u zich verantwoordelijk voor voelt, en dat bent u volgens de wet, zult u ongetwijfeld de benodigde maatregelen willen treffen om deze informatie te beschermen. En dan zal deze nieuwe wet voor u geen last zijn.

Rijk Prosman

Aspect | ICT - r.prosman@aspect-ict.nl

www.aspect-ict.nl

Stilzitten is geen optie. Kom in actie!

“Waarom marketing en communicatie een topprioriteit is voor bedrijven? Omdat we in een dynamische tijd leven en veel oude businessmodellen niet meer werken.” Aan het woord is Frank van Stokkum, drs. bedrijfskunde en creatief van Like2movit Marketing & Communicatie.

“De tijd dat een goed product voldoende was voor ‘succes’ is al lang niet meer. Veel ondernemers hebben het de afgelopen jaren flink voor hun kiezen gekregen. Gelukkig realiseren zij zich steeds vaker dat het digitale tijdperk ook kansen biedt als ze in actie komen.”

Klantgericht investeren

Van Stokkum: “Goede bedrijven onderscheiden zich door: klantgerichtheid, en aansluiting bij de belevingswereld van hun klanten, de customer journey. Er zijn nog steeds ondernemers die wél in materiële zaken investeren, maar niet in relaties en klanten. En dat terwijl hun belangen op korte en lange termijn wel het bestaansrecht van je ondernemingen vormen.”

Visie, strategie en marketingconcept

Recentelijk werd Like2movit door een toonaangevend beveiligingsbedrijf benaderd. Van Stokkum: “De aanleiding was het verbeteren van de website. Al snel bleek dat we eerst met de visie, strategie en het aanbod van producten en diensten aan de slag moesten. Daarop werd de organisatie aangepast en was het mogelijk om ‘het verhaal’ voor de markt te maken. Het resultaat was een creatief concept met de optimale sfeer, uitstraling, teksten en beelden. Dat zie je nu niet alleen terug op de nieuwe website, maar in alle uitingen van het bedrijf.”

Kunt u ook de frisse inbreng van een adviseur en sparringpartner gebruiken? Neem dan contact op met Like2movit.

Like2movit Marketing & Communicatie

Tel. 06-12611634, info@like2movit.nl

www.like2movit.nl

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by