Nieuws

29-10-2019

Flexibel werken en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Wat zou u ervan vinden als het tempo en de routine van uw dagelijkse werkzaamheden de komende tien jaar onveranderd door zouden gaan? Maakt dit scenario u enthousiast? Nerveus? Extreem vermoeid? Burn-outs worden tegenwoordig officieel als medische aandoening erkend. We werken langer, reizen vaker naar het buitenland, zijn 24 uur per dag verbonden en streven voortdurend naar de beste versie van onszelf. We leven onder een constante druk om onze tijd optimaal te benutten. Dit wordt extra lastig wanneer er sprake is van familieverplichtingen of gezondheidskwesties. Hierdoor rijst de vraag: hoe houdbaar is dit alles? ...

Lees meer...

Column

28-10-2019

Paardenkracht in uw bedrijf: Wat kan een coachsessie met inzet van een paard uw bedrijf brengen?

De kracht van het samenwerken en (non) verbale communicatie wordt inzichtelijk! Ontdek samen met het paard hoe je werkelijk in de praktijk als individu of als team met elkaar samenwerkt. Leer jezelf en elkaar beter kennen en ervaar hoe je in het bedrijfsleven beter op elkaar kunt afstemmen. Vergroot het onderling vertrouwen en de verbinding tussen de teamleden. Opgedane inzichten kunnen direct in de praktijk gebracht worden. Elk bedrijf, groot of klein, heeft een hiërarchie en heeft te maken met een veelheid aan mensen, relaties (inter-persoonlijk of met collega’s, directie, opdrachtgevers en klanten) en situaties di...

Lees meer...

Nieuws

17-10-2019

WW in Gelderland daalt sterker dan landelijk

De afgelopen 12 maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterker dan landelijk. De Achterhoek is landelijk koploper met een daling van maar liefst 20,4%. Ook als percentage van de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland onder het landelijk gemiddelde. Dit WW-percentage is met 1,9% het laagst in de arbeidsmarktregio FoodValley. In Gelderland daalt WW sterker dan gemiddeld in Nederland Eind september telde Gelderland 25.677 WW-uitkeringen. Dat is 16,2% minder dan 12 maanden geleden. Daarmee daalde de WW in Gelderland sterker dan landelijk (14,7%). In de Achterhoek daalde...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

Gispen Sett CE circulaire bank te zien tijdens de Dutch Design Week

Elk jaar organiseert Dutch Design Foundation in oktober het grootste design evenement van Noord-Europa: de Dutch Design Week (DDW). Tijdens DDW 2019, van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober in Eindhoven, zal Gispens vernieuwende, circulaire Sett CE bank op maar liefst twee verschillende exposities te zien zijn: bij de Goed Industrieel Ontwerp Erkenningen én bij de overzichtsexpositie van de winnaars van de Dutch Design Awards. Bovendien rijdt er een Renault Design Ride rond met een verrassende uitvoering van onze Sett bank op het dak! Erkenning Goed Industrieel Ontwerp 2019 Klokgebouw, Hal 3, Strijp...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

Verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking en communicatie binnen het team / afdeling / bedrijf

Teamdynamiek speelt een steeds crucialere rol in de prestaties. Het is uitermate belangrijk dat mensen lekker kunnen werken met elkaar. Uit ervaring blijkt dat een goede teamdynamiek de productiviteit wel met zo’n 30% kan vergroten. Ter verbetering van de samenwerking binnen het team, alsmede de samenwerking en communicatie met andere teams zouden wij bijvoorbeeld het volgende kunnen adviseren. Uitgangspunten: Onderstaande intensieve bijeenkomsten vinden wekelijks plaats en duren ongeveer twee uur. Afhankelijk van het onderwerp wordt iedere bijeenkomst begeleid door een of meer specialisten ...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

West Betuwe vindt beeld dure gemeente onterecht

West Betuwe is niet gelukkig met het beeld van een dure gemeente zoals dat de afgelopen dagen in de media wordt geschetst. Dit naar aanleiding van uitspraken van de provinciale fractievoorzitter van de SP. Zij wijst op de hogere woonlasten in deze gemeente in vergelijking tot het provinciale en regionale gemiddelde. Wethouder Govert van Bezooijen vindt het wat te simpel om alleen cijfers met elkaar te vergelijken. ‘Het gaat erom wat daar voor onze inwoners tegenover staat’. Een vergelijking van de meeste lokale lasten laat slechts kleine verschillen zien. Het grootste verschil betreft de rioolheffing....

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Uit de bij RVO ingediende rapporten blijkt dat de bedrijven gemiddeld de helft van de verplichte, erkende energiebesparende maatregelen heeft genomen. VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Gelderse omge...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

34 Gelderse zorgorganisaties starten imagocampagne ouderenzorg

34 Zorgorganisaties in Midden- en Zuid-Gelderland willen de beeldvorming rondom werken in de ouderenzorg verbeteren. Zij bundelen de krachten om te laten zien hoe het echt is om in de ouderenzorg te werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 90% van de medewerkers in de ouderenzorg trots is op het werk en dit omschrijft als ‘uitdagend’. Toch weten mensen die niet werkzaam zijn in de sector nog onvoldoende wat het werk inhoudt. Daarom laat de grootschalige campagne zien dat werken in de ouderenzorg niet alleen zorgen voor een oudere betekent, maar ook bedenken, organiseren, inspireren, leren, groeien, signaleren, stimuleren...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Reizigers aanvullend regiovervoer Versis erg tevreden

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende sociaal recreatieve vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onlangs uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Moventem blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met respectievelijk een 8,0 (Wmo/OV) en een 7,6 (leerlingenvervoer). Bij beide doelgroepen waren goede scores voor de chauffeurs, de regiecentrale, het vervoer en de voertuigen. Klanttevredenheidsonderzoek Versis verzorgt het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, ...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Provincie, gemeenten en woningcorporaties slaan handen ineen voor goed wonen in Rivierenland

Op donderdag 12 september gingen Provincie Gelderland, acht gemeenten en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woningmarkt. Samen gaan zij onder meer aan de slag met een Actieplan Wonen.  Ruim 50 mensen bogen zich in De Pluk in Geldermalsen vanuit gezamenlijk belang over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de toekomst en het leefbaar houden van wijken, buurten en dorpen. Wat is er nodig? Welke uitdagingen delen we en wat kunnen we concreet doen en voor wie? Gezamenlijkheid De bijeenkomst vond plaats onder leiding van...

Lees meer...
Archief
Algemene voorwaarden | privacy statement