Nieuws

15-10-2019

Gispen Sett CE circulaire bank te zien tijdens de Dutch Design Week

Elk jaar organiseert Dutch Design Foundation in oktober het grootste design evenement van Noord-Europa: de Dutch Design Week (DDW). Tijdens DDW 2019, van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober in Eindhoven, zal Gispens vernieuwende, circulaire Sett CE bank op maar liefst twee verschillende exposities te zien zijn: bij de Goed Industrieel Ontwerp Erkenningen én bij de overzichtsexpositie van de winnaars van de Dutch Design Awards. Bovendien rijdt er een Renault Design Ride rond met een verrassende uitvoering van onze Sett bank op het dak! Erkenning Goed Industrieel Ontwerp 2019 Klokgebouw, Hal 3, Strijp...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

Verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking en communicatie binnen het team / afdeling / bedrijf

Teamdynamiek speelt een steeds crucialere rol in de prestaties. Het is uitermate belangrijk dat mensen lekker kunnen werken met elkaar. Uit ervaring blijkt dat een goede teamdynamiek de productiviteit wel met zo’n 30% kan vergroten. Ter verbetering van de samenwerking binnen het team, alsmede de samenwerking en communicatie met andere teams zouden wij bijvoorbeeld het volgende kunnen adviseren. Uitgangspunten: Onderstaande intensieve bijeenkomsten vinden wekelijks plaats en duren ongeveer twee uur. Afhankelijk van het onderwerp wordt iedere bijeenkomst begeleid door een of meer specialisten ...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

West Betuwe vindt beeld dure gemeente onterecht

West Betuwe is niet gelukkig met het beeld van een dure gemeente zoals dat de afgelopen dagen in de media wordt geschetst. Dit naar aanleiding van uitspraken van de provinciale fractievoorzitter van de SP. Zij wijst op de hogere woonlasten in deze gemeente in vergelijking tot het provinciale en regionale gemiddelde. Wethouder Govert van Bezooijen vindt het wat te simpel om alleen cijfers met elkaar te vergelijken. ‘Het gaat erom wat daar voor onze inwoners tegenover staat’. Een vergelijking van de meeste lokale lasten laat slechts kleine verschillen zien. Het grootste verschil betreft de rioolheffing....

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Uit de bij RVO ingediende rapporten blijkt dat de bedrijven gemiddeld de helft van de verplichte, erkende energiebesparende maatregelen heeft genomen. VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Gelderse omge...

Lees meer...

Nieuws

15-10-2019

34 Gelderse zorgorganisaties starten imagocampagne ouderenzorg

34 Zorgorganisaties in Midden- en Zuid-Gelderland willen de beeldvorming rondom werken in de ouderenzorg verbeteren. Zij bundelen de krachten om te laten zien hoe het echt is om in de ouderenzorg te werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 90% van de medewerkers in de ouderenzorg trots is op het werk en dit omschrijft als ‘uitdagend’. Toch weten mensen die niet werkzaam zijn in de sector nog onvoldoende wat het werk inhoudt. Daarom laat de grootschalige campagne zien dat werken in de ouderenzorg niet alleen zorgen voor een oudere betekent, maar ook bedenken, organiseren, inspireren, leren, groeien, signaleren, stimuleren...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Reizigers aanvullend regiovervoer Versis erg tevreden

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende sociaal recreatieve vervoer in de regio Rivierenland. Uit een onlangs uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Moventem blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met respectievelijk een 8,0 (Wmo/OV) en een 7,6 (leerlingenvervoer). Bij beide doelgroepen waren goede scores voor de chauffeurs, de regiecentrale, het vervoer en de voertuigen. Klanttevredenheidsonderzoek Versis verzorgt het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, ...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Provincie, gemeenten en woningcorporaties slaan handen ineen voor goed wonen in Rivierenland

Op donderdag 12 september gingen Provincie Gelderland, acht gemeenten en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woningmarkt. Samen gaan zij onder meer aan de slag met een Actieplan Wonen.  Ruim 50 mensen bogen zich in De Pluk in Geldermalsen vanuit gezamenlijk belang over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de toekomst en het leefbaar houden van wijken, buurten en dorpen. Wat is er nodig? Welke uitdagingen delen we en wat kunnen we concreet doen en voor wie? Gezamenlijkheid De bijeenkomst vond plaats onder leiding van...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Heske Groenendaal op TheNextWomen-lijst

Onder het motto “You cannot become what you cannot see” heeft TheNextWomen op maandag 16 september, tijdens de achtste editie, de lijst met 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland uitgebracht. Heske Groenendaal, directeur van Metaglas te Tiel, staat dit jaar voor de vijfde keer op de lijst. Aandelen in eigen handen De meest succesvolle Nederlandse vrouwelijke ondernemers zijn geselecteerd aan de hand van verschillende selectiecriteria waarbij gekeken is naar: totale omzet van de onderneming over 2018; grootte van het personeelsbestand; functie als rolmodel en visie voor de...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Grip op Burn Out

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 werknemers te maken krijgt met ernstige overspanning of Burn Out. Dit in combinatie met de toenemende schaarste aan geschikt personeel maakt dat sprake is van een groeiend probleem. Uit onze ervaring blijken het vooral de harde werkers die extra gevoelig zijn voor een Burn Out. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel en waar je als werkgever regelmatig op terugvalt. Juist het wegvallen van die stabiele factoren zorgen voor grote problemen binnen de organisatie. Niet alleen de directe kosten, maar ook die van begeleiding en vervanging, kunnen snel oplopen. Onderschat daarbij ook niet het effect van het we...

Lees meer...

Nieuws

08-10-2019

Bijeenkomst: Succesvol managen van Duitse salesmedewerkers

Indien u als Nederlands bedrijf zaken doet in Duitsland kan het van groot voordeel zijn om een Duitse medewerker in dienst te nemen. Daarbij kan het echter ook verkeerd uitpakken indien cultuurverschillen slecht gemanaged worden. Aan de hand van voorbeelden zal de heer Smid illustreren wat er allemaal kan gebeuren, nadat er een Duitse medewerker in dienst is genomen bij een Nederlands bedrijf dat op de Duitse markt actief is. Te vaak bestaan er grote verschillen in perceptie en verwachtingen tussen de Nederlandse werkgever en Duitse sales manager na een kort dienstverband. Dit leidt vaak tot wederzijdse onvrede e...

Lees meer...
Archief