Artikel

06-03-2019 08:53

Verkiezingen Provinciale Staten: ook voor ondernemers valt er wat te kiezen

De Provinciale Statenverkiezingen (20 maart as) zijn voor het regionale bedrijfsleven een belangrijke gebeurtenis. Als het gaat om ruimte voor bedrijvigheid, duurzaamheid en infrastructuur heeft de provincie veel invloed op de omstandigheden waarin ondernemers acteren. Wij vroegen ondernemersorganisaties VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en Ondernemend Nederland naar hun standpunten voor het bedrijfsleven.


VNO-NCW Midden: ruimte geven aan het MKB

VNO-NCW Midden, de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW, werkt samen met MKB-Nederland Midden aan een beter ondernemersklimaat in de regio. Onze gezamenlijke oproep aan de straks nieuw gekozen provinciebestuurders is om ruimte te geven aan het MKB. De tien belangrijkste wensen voor een gezonde regionale economie hebben we de afgelopen maanden onder de aandacht gebracht van provinciale politici en we zien dat veel punten in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen in Gelderland en Overijssel zijn overgenomen. 
Op ons wensenlijstje staat bijvoorbeeld de oproep aan de provinciale politiek om te investeren in bereikbaarheid. Pak infrastructurele knelpunten aan, investeer in slimme vervoersoplossingen en andere vormen van vervoer (water, rail, fiets). 
Maar ook: kijk naar de ontwikkeling van bedrijvenlocaties, ondersteun het bedrijfsleven bij de energietransitie en circulair ondernemen. Ook na de verkiezingen zullen we aandacht blijven vragen bij Statenleden en gedeputeerden voor een stevig en structureel mkb-beleid. Het is nu aan de kiezer om een keuze te maken en zijn of haar stem te laten horen op 20 maart. 
 
 
MKB-Nederland Midden: voldoende uitdagingen om op te pakken

MKB-Nederland Midden werkt samen met VNO-NCW Midden aan sterk ondernemerschap in een optimale omgeving. De ondernemerswereld verandert in snel tempo. Er liggen meer dan voldoende uitdagingen om op te pakken. De transitie van binnensteden is er daar een van. Binnensteden moeten aantrekkelijke verblijfsgebieden zijn. Het terugdringen van leegstand en het stimuleren van ondernemerschap in de retail zijn daar onderdelen van. In ieder geval moet worden voorkomen dat er meer m2 worden gepland. Dit vraagt veel van ondernemers en van overheden. Ook op het gebied van de arbeidsmarkt is veel in beweging. De krapte aan personeel is in veel sectoren heel groot en vraagt om actie. Wij vragen de provincie om hierin te ondersteunen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat Gelderland de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland wordt.
 

Ondernemend Nederland: MKB-first, juist in de provincie!

Het provinciebestuur denkt meestal niet in eerste instantie aan het MKB. Terwijl deze bedrijven zorgen voor de meeste banen in Nederland. ONL voor Ondernemers overhandigt daarom na de Provinciale Statenverkiezingen het ONL Ondernemersmanifest aan de nieuwe Statenleden. De ondernemer moet centraal staan bij nieuwe wet- en regelgeving. Ons manifest wijst voor de leden belangrijke agendapunten aan, zoals:
 
-Zorg voor een goede bereikbaarheid. Verbeter knelpunten in de infrastructuur en maak openbaar vervoer overal toegankelijk. Weeg daarbij de kosten mee die bedrijven maken door bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van wegen. Zo moet een benzinepomphouder een vergoeding krijgen als de toegangsweg afgesloten wordt. 
-Stel minder regels op. Uitgebreide streekplannen bieden weinig ruimte voor de wensen van de ondernemer. Zij kunnen hierdoor minder innoveren. Zorg hierbij voor goede informatievoorzieningen, zoals een vast contactpersoon aan wie een ondernemer zijn of haar vragen kan stellen.
-Maak het krijgen van subsidies makkelijker. De subsidiepot is voor ondernemers lastig te vinden. Dit komt mede door de vele professionals die subsidietrajecten voor anderen doorlopen en de pot leegroven. Verkort en vereenvoudig het aanvraagtraject en geef duidelijke informatie. Kijk daarnaast bij aanbestedingen eerst naar het MKB. 

Kortom, MKB-first!
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement