Nieuws

08-10-2019 17:09

Grip op Burn Out

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 werknemers te maken krijgt met ernstige overspanning of Burn Out. Dit in combinatie met de toenemende schaarste aan geschikt personeel maakt dat sprake is van een groeiend probleem. Uit onze ervaring blijken het vooral de harde werkers die extra gevoelig zijn voor een Burn Out. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel en waar je als werkgever regelmatig op terugvalt. Juist het wegvallen van die stabiele factoren zorgen voor grote problemen binnen de organisatie. Niet alleen de directe kosten, maar ook die van begeleiding en vervanging, kunnen snel oplopen. Onderschat daarbij ook niet het effect van het wegvallen van kennis van zaken. Allerlei factoren die maar gedeeltelijk kunnen worden opgelost door verzekeringen en tijdelijk vervanging.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de werknemer, maar dwingende regelgeving over ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden kunnen er vervolgens voor zorgen, dat u de regie over mensen kwijtraakt. Allerlei onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld de beperking van medische informatie en de wijze van begeleiding, dragen hieraan bij. Maar ook de toegepaste formele richtlijnen door betrokken artsen en de wijze van communiceren met overspannen medewerkers maken het ondernemen niet eenvoudiger.
Veel van deze onzekerheden zijn te voorkomen of te beperken door tijdig ingrijpen en bijsturen met kennis van zaken. Signalen van Burn out zijn bijvoorbeeld het toenemend aantal fouten, het korte lontje en het gemopper van collega’s. Door hiervoor open te staan kun je al veel voorkomen. Vaak is een Burn out een combinatie van verschillende factoren. Niet alleen de bedrijfsmatige, maar ook de privé situatie kan meespelen. Wees belangstellend voor jouw mensen en zij zullen eerder aangeven, dat er iets mis dreigt te gaan. Door hier vervolgens op een positieve manier mee om te gaan creëer je een basis voor meer betrokken werknemers.
Om de kennis van zaken te vergroten heeft Totaalcoaching een masterclass ontwikkeld. Daar komen, naast een verdere invulling van bovenstaande tips, ook zaken aan de orde als de richtlijnen welke door huisarts en bedrijfsarts worden toegepast. Naast bijvoorbeeld de vraag of een arbeidsconflict hetzelfde is als een Burn Out.
Meld je aan voor deze geweldig gelegenheid, speciaal voor leidinggevenden, om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te gaan met een (dreigende) Burn out van jouw medewerkers.
Na het volgen van de masterclass heb je veel meer inzicht in de wijze waarop je regie kunt voeren op het moment, dat zich een werknemer meldt met Burn Out achtige verschijnselen. Je hebt geleerd de signalen tijdig te herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat iemand ziekteverzuim aanvraagt. Niet onbelangrijk is de wijze van communiceren met medewerkers die Burn out zijn geraakt. Ook de werkelijk kosten van een Burn Out zijn helder in beeld en bieden zo de gelegenheid tijdig de nodige maatregelen te nemen.
Extra:

Na afloop van de masterclass is er ruimschoots de gelegenheid uw ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje. Zo wordt kennisvergroting op een plezierige wijze gecombineerd met netwerkverbreding.


Direct aanmelden voor de Materclass:
https://totaalcoaching.nl/masterclass_grip_op_burn_out.html#masterclass_grip_op_burnout
Algemene voorwaarden | privacy statement