Nieuws

04-02-2020 19:26

Aantal lifestylecoaches verviervoudigd in vijf jaar tijd

Het aantal lifestylecoaches dat zich heeft ingeschreven bij KVK, is in de afgelopen 5 jaar ruim verviervoudigd. Van 384 in 2014 naar 1607 eind 2019. Het aantal fitnessbedrijven is in 5 jaar tijd ook gegroeid: van 1829 naar 2101. Dit blijkt uit cijfers uit het Handelsregister.

Duidelijke groei
Als we naar groei van het aantal fitnessbedrijven kijken, is het opmerkelijk dat de meeste groei zich voordoet in de Randstad en slechts een geringe groei is te zien in de rest van Nederland. Alleen in Zeeland is het aantal sportscholen afgenomen.

Ronald Wouters, NL Actief, directeur van de branchevereniging voor erkende fitnesscentra: * “We hebben de afgelopen jaren een enorme stijging gezien van de schaalgrootte van sportondernemingen. De grote ketens breiden uit en nemen één-pitters over. Ook zien we een toename van kleine, specialistische sportondernemingen in de grote steden in de Randstad. Dus een bedrijf dat zich echt helemaal richt op alleen maar één type yoga of bijvoorbeeld indoor cycling. Door de grote concentratie van consumenten op een relatief klein aantal vierkante meters lukt het hier beter om een speciaal idee in de markt te zetten.”  

Toename lifestylecoaches
Het aantal lifestyle coaches is explosief toegenomen in vijf jaar tijd. Een leefstijlcoach coacht mensen om op verschillende vlakken een prettig leven te krijgen. Dit kan op gebied van gezondheid zijn, maar ook het vlak van persoonlijke of zakelijke ontwikkeling.

Er is gezocht in het Handelsregister naar het aantal ondernemers die in de bedrijfsomschrijving heeft vermeld lifestylecoach te zijn. In iedere provincie is het aantal gegroeid, maar de meeste bevinden zich in Noord-Holland (van 91 naar 403), Zuid-Holland (76 naar 353) en Noord-Brabant (64 naar 224).


 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement