Nieuws

10-05-2022 14:47

Nederlandse overheidsinstellingen terughoudend met overstap naar de public cloud

De public cloud zorgde de afgelopen twee jaar binnen verschillende sectoren voor een versnelling van de digitale transformatie. De publieke sector lijkt hier echter een uitzondering op. Uit nieuw onderzoek van Sentia onder 73 Nederlandse overheidsinstellingen blijkt dat ruim de helft (53%) nog geen gebruikmaakt van de mogelijkheden van de public cloud. Wel lijkt het erop dat veranderende eisen vanuit de eigen gelederen ervoor zorgen dat er overheidsbreed meer beweging komt.

De voorzichtigheid bij de overheidsinstanties is opvallend, juist omdat het deel dat de overstap al gemaakt heeft uitgesproken positief is over de public cloud. 61% van de organisaties die gebruikmaakt van de public cloud geeft aan binnen nu en drie jaar verder uit te breiden. Dit staat in contrast met de organisaties die nog geen gebruikmaken van de public cloud. Slechts 21% is nu actief bezig met een overstap. Minder dan een kwart (23%) geeft aan binnen nu en drie jaar de overstap te maken. 46% is nog niet bezig met een overstap, en één op de tien geeft aan dit ook helemaal niet te zullen gaan doen.

Gemeenten meest actief
De helft van de ondervraagde gemeenten werkt vandaag de dag in de public cloud. Hetzelfde geldt voor de Rijksoverheid. Ook de bereidheid onder gemeenten die nog niet in de public cloud werken om de overstap te maken is groter dan bij de overige instellingen. Bijna een derde van deze gemeenten is nu bezig de overstap te maken, en driekwart van geeft aan binnen drie jaar het huidige gebruik te zullen uitbreiden. Provincies zijn daarentegen terughoudend richting een digitale transformatie. Slechts één op de vier heeft de overstap gemaakt. Wel is een derde zeer actief bezig met de overstap.

De overheidsinstellingen die al gebruikmaken van de public cloud geven bijna allemaal (93%) aan dat op dit moment maximaal de helft van hun applicaties in de cloud draait. Nog geen enkele overheidsinstantie heeft alle applicaties in de public cloud draaien.

Waarom naar de public cloud?
De belangrijkste reden voor overheidsinstellingen om over te stappen naar de public cloud zijn opgelegde eisen vanuit de rijksoverheid (36%) die bijvoorbeeld strenge regelgeving invoert voor de bescherming van gevoelige informatie van burgers en organisaties. Naast deze nieuwe eisen zijn de toenemende druk op IT om snelle en betere diensten te leveren (31%) en kostenbeheersing (26%) de belangrijkste redenen voor een overstap.

Voor de instellingen die wel al gebruikmaken van de public cloud is het kunnen faciliteren van een betrouwbare en snelle thuiswerkplek de belangrijkste reden om over te stappen (35%), gevolgd door de mogelijkheid van een schaalbare IT-infrastructuur (29%) en (eveneens) de toenemende druk op IT om snelle en betere diensten te leveren (26%). Bij één op de vijf spelen eisen vanuit overheid hierbij een rol. Kostenbeheersing speelt slechts een zeer kleine rol bij de overwegingen (12%).

Belangrijkste risico’s
Het belangrijkste risico dat overheden associëren met een overstap naar de public cloud heeft te maken met security (59%), Privacy & Compliance/AVG (49%) en toenemende complexiteit van het IT-landschap (26%). Deze risico’s zijn geen verrassing, omdat uit de Sentia Cloudbenchmark 2020 deze risico’s ook binnen niet-publieke organisaties de boventoon voeren. Opvallend is wel dat vendor lock-in pas achteraf als een risico wordt gezien, en niet voorafgaand aan de beslissing om de overstap naar de public cloud te maken.

“De adoptie van public cloud binnen de publieke sector lijkt weloverwogen en gestaag op gang te komen,” aldus Ruben van der Zwan, CTO van Sentia Group. “Voor overheden die al zijn overgestapt waren schaalbaarheid en kosten belangrijke argumenten om te kiezen voor de public cloud. Echter, overheden die nog moeten overstappen zijn vooral op zoek naar meer mogelijkheden op het gebied van technologie en compliancy. Deze uitkomsten liggen in lijn met wat wij breder in de markt zien, welke cloud je kiest hangt tegenwoordig sterk af van de mogelijkheden die het biedt en niet meer van schaalvoordeel of gehoopte eenvoud.”

Over het onderzoek
Sentia heeft in totaal 73 (mede) IT-beslissers binnen Nederlandse overheidsinstanties ondervraagd over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de public cloud binnen hun IT-organisatie.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by