Nieuws

20-10-2022 16:33

Structureel personeelstekort klimaatbanen in Gelderland

In september kwam landelijk en in de meeste Gelderse regio’s een einde aan de maandenlange daling van de WW. In de Achterhoek bleef het aantal WW-uitkeringen precies gelijk, in Midden-Gelderland zette de daling in september nog door.
UWV, SBB en de SER brengen voor het eerst concreet in kaart welke werkzaamheden en beroepen nodig zijn om de klimaatdoelen op het gebied van energie te realiseren. Er is nu al een structureel personeelstekort voor dit soort beroepen. Verschillende initiatieven in de regio’s bieden mensen de kans het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren.

In september steeg het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland licht
In Rivierenland verstrekte UWV eind september 2022 nog 1.757 WW-uitkeringen. Dat zijn 21 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 675 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland 1,2% hoger dan een maand geleden en 27,8% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind september 0,2% hoger dan de maand daarvoor en 26,9% lager dan een jaar geleden.
 
Oplopend tekort aan mensen die klimaatambities kunnen realiseren
Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Daarom wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Dit vraagt wat van ons energiesysteem; van opwekking en transport tot gebruik en opslag van energie. Denk hierbij aan het uitbreiden van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Tot nu was er alleen globaal in beeld welke vakmensen hiervoor nodig zijn. In samenwerking met SBB en de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord, brengt UWV hier verandering in met de factsheet Klimaatbanen Energiesysteem. Deze factsheet brengt voor het eerst voor het energiesysteem overzichtelijk in kaart om welke specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties daarvoor nodig zijn. Hiermee kunnen branches duidelijker aangeven wat voor mensen ze nodig hebben en wat deze mensen globaal moeten kennen en kunnen. Deze factsheet biedt ook handvatten voor de advisering aan mensen die de overstap willen maken naar een klimaatberoep. In Gelderland verdubbelde het aantal openstaande vacatures voor de relevante beroepen voor het energiesysteem van ruim 2,5 duizend in het 1e kwartaal van 2020 tot bijna 5 duizend in het 2e kwartaal van 2022. Er is veel vraag naar technische vakmensen, zoals monteurs zonnepanelen, lassers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars. Behalve technici zijn bijvoorbeeld ook ICT’ers en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening nodig. Er is al een structureel personeelstekort voor deze beroepen, dat was zelfs al zo tijdens de coronacrisis. Behalve voor klimaatwerkzaamheden is er namelijk ook in het algemeen veel vraag naar mensen die dit werk kunnen doen.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by