Nieuws

13-05-2024 08:28

Toekomstvisie Druten2040 is definitief!

De gemeenteraad van Druten heeft de toekomstvisie voor 2040 vastgesteld. De raad was enthousiast over het proces Dromen, Denken, Doen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Het resultaat is een ambitieuze visie met de titel Samen Sterk, Samen Druten.
 
Vorig jaar startte de gemeente een proces om een toekomstvisie voor 2040 op te stellen. Dit deed de gemeente samen met inwoners, ondernemers, partners en maatschappelijke organisaties. Gisteren heeft de gemeenteraad ingestemd met de toekomstvisie Druten2040.
Een denktank, bestaande uit een aantal raadsleden, was nauw betrokken bij het proces om te komen tot de toekomstvisie. Gerard Worm geeft namens deze denktank aan: “Een gemeente van dromen, waar visie en realiteit samenkomen. Laten we bouwen aan een toekomst waarin de kracht van samenwerking en innovatie onze gemeenschap sterker maakt.” 

Kompas
De toekomstvisie is het kompas voor de hele gemeente. Het geeft richting bij het maken van keuzes, bij nieuw beleid en plannen. Niet alleen voor de gemeentelijke organisatie. Het is ook een leidraad voor de politiek. En voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen.
In de visie staat hoe de gemeente er in 2040 uitziet. Over hoe er dan gewoond, gewerkt en geleefd wordt in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk. Over hoe en waar mensen kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Over hoe het groen eruitziet en hoe de gemeente verbonden is met de regio.

Acht pijlers
De visie is bestaat uit acht pijlers die belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente. Deze pijlers zijn geschreven met alle input van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de politiek.
Thuis in de dorpse gemeente Druten is er één van. De ambitie is dat het fijn wonen is in Druten met goede voorzieningen in elk dorp. Met voldoende woningen en met behoud van het dorpse karakter en de groene omgeving.
De pijler Gezond, sociaal en veilig samenleven beschrijft dat Druten in 2040 een gezonde samenleving is. Een gemeente waar iedereen mee kan en mag doen. Met ruimte om elkaar te ontmoeten.
Over Samenwerken en dienstverlening is gezegd dat Druten een sterke, betrokken gemeente wil zijn. Waar actief wordt samengewerkt en inwoners meedenken en –doen bij ontwikkelingen en initiatieven. En waar behoeften van inwoners centraal staan.
De hele toekomstvisie is te vinden op Druten.nl.

Samen aan de slag
Burgemeester Sigrid Sengers: “Deze toekomstvisie is van en voor iedereen in onze gemeente. We hebben een mooi proces doorlopen waar iedereen aan mee kon doen. Vanaf nu gaan we samen met deze toekomstvisie aan de slag. Zodat Druten over 15 jaar nog steeds een hele fijne gemeente is. Samen maken we ons sterk voor een mooie toekomst voor onze gemeente.”

Vervolg
De gemeenteraad stemde ook in met het voorstel om de denktank te laten bestaan. Ze blijft ook bij het vervolg actief betrokken. Iedere vier jaar evalueert de gemeente de toekomstvisie.
 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by