Nieuws

05-06-2024 17:12

Vier op de tien bedrijven hebben onvoldoende aandacht voor ontwikkeling managers

Het managementvak is aan verandering onderhevig en dat vergt continue ontwikkeling van de skills en vaardigheden van managers. Het is van belang dat organisaties tijdig de tijd en ruimte geven voor de ontwikkeling van die skills. 38 procent van de managers is van mening dat de organisatie waarin ze werken onvoldoende aandacht heeft voor hun ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationaal Managementonderzoek van managementopleider ISBW onder ruim 500 Nederlandse managers. Daarnaast zegt één op de zes managers te weinig tijd te krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Leiderschap en verandermanagement cruciaal voor managers
De gebieden waarop managers zich anno 2024 graag ontwikkelen, zijn leiderschapsvaardigheden (34%) en verandermanagement (34%). Dit ligt in lijn met de eisen die worden gesteld aan de manager van de toekomst, waarbij dezelfde skills bovenaan staan, respectievelijk met 63 en 43 procent.

Diversiteit minder hoog op prioriteitenlijst
Als we het over ontwikkelingen hebben, zijn er verschillende thema’s waar managers graag meer tijd aan zouden besteden. Belangrijke thema’s in deze ontwikkeling zijn: ieders talenten inzetten (46%), een open werkcultuur creëren (38%) en processen optimaliseren (34%). Opvallend genoeg staat het thema diversiteit niet hoog op de prioriteitenlijst van managers (9%). Dit is een aanzienlijk verschil met ons onderzoek uit 2022, waarin 47 procent van de managers aangaf actief bij te dragen aan de realisatie van diversiteit op de werkvloer.

Martin van der Groep, directeur bij ISBW: “Verandering is het enige constante voor managers. Als manager moet je daarom continu in beweging en ontwikkeling blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om voldoende tijd te bieden voor het ontwikkelen van de manager. Als manager moet je meebewegen met marktontwikkelingen, denk aan de groeiende aandacht voor Corporate Social Responsibility (CSR), organisatieveranderingen, zoals digitalisering, en veranderende wensen van medewerkers, bijvoorbeeld de wens om remote te werken. De verwachtingen van managers en de bijbehorende managementstijl zijn daardoor ook aan verandering onderhevig. De manager van de toekomst kan niet een kil, autoritair persoon zijn. Een toekomstbestendige manager moet juist uitstekende emotionele intelligentie hebben. Empathische vaardigheden zijn ontzettend belangrijk; flexibiliteit, creativiteit en een ‘open mind’ cruciaal.”
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by