Werkplekflexibilisering: No more nine to five?

Magazines | Rivierenland Business nummer 4 2018

trends | werkplek

No more nine to five?

Generaties lang betekende een kantoorbaan werken op vaste tijden en een vaste plek. Jaar in, jaar uit. Vandaag de dag is de negen-tot-vijf-baan nadrukkelijk op zijn retour. Kantoren zijn onherkenbaar veranderd. Een eigen werkplek, compleet met foto van kids en hond, lijkt nog voor weinigen weggelegd. Ook directieleden moeten er soms aan geloven en kunnen op zoek naar een vrije flexplek. Maar niet alleen binnen het gebouw is flexibiliteit het credo. Ruim twee derde van de medewerkers is minimaal eens per week actief op een andere locatie dan het hoofdkantoor. Deze trend zet door. Wat zijn de gevolgen, waar zitten de valkuilen?

70% van de werknemers werkt buiten kantoor

Om de status quo en het toekomstperspec-tief van werkplekflexibilisering in kaart te brengen, liet IWG (International Workplace Group) onderzoek doen onder ruim 18.000 senior managers uit 96 landen. IWG moe-derbedrijf van onder meer Regus en Spaces is internationaal actief op het gebied van flexibele werkconcepten.

Wereldwijde trend

Uit het IWG-onderzoek blijkt dat ruim twee

derde (70%) van de Nederlandse werknemers wekelijks op een andere locatie werkt dan het (hoofd)kantoor. 44% doet dit zelfs minimaal de helft van de week. Hiermee past ons land naadloos in de wereldwijde trend waarbij ook gemiddeld 70% van de werknemers wekelijks vanaf een andere plek werkt. 53% doet dat minstens de helft van de week. Wereldwijd werkt meer dan een op de tien mensen zelfs vijf keer per week buiten de hoofdvestiging.

Meer plezier

Bevalt al deze flexibiliteit een beetje? Werkgevers zijn overwegend positief. Maar liefst 82% van de ondervraagden vindt dat hun werknemers productiever zijn als ze onderweg flexibel kunnen werken. Zelfs de creativiteit neemt toe. Het onderzoek laat zien dat ook werknemers over het algemeen positief staan tegenover flexwerken. Meer dan de helft van de ondervraagden (60%) ervaart meer werkplezier. Zelf kunnen kiezen waar je werkt en op wat voor manier je werkt, bij-voorbeeld op een flexplek dichtbij huis of op een locatie waar meerdere mensen werken, betekent minder woon-werkverkeer en een betere work-lifebalance, aldus Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG in een toelichting bij de onderzoeksresultaten.

Grote verschuiving

Voor werkgevers levert flexwerken nieuwe uitdagingen op. Het is een grote verschui-ving in de manier waarop tegen werk en werklocaties wordt aangekeken. Veel bedrij-ven onderzoeken nu volgens Dixon wat dit concreet betekent voor het gebruik van hun

VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN

Volgens de Nederlandse deelnemers aan het IWG-onderzoek levert het flexibel laten wer-ken van personeel de volgende voordelen op:

Concurrentievermogen (82%)

Productiviteit (82%)

Bedrijfsgroei (78%)

Winstmaximalisatie (72%)

Toptalent aantrekken en vasthouden (66%)

Het wereldwijde rapport is beschikbaar op www.iwgplc.com

werkplek | trends

kantoorgebouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor minder vierkante meters op de hoofdvestiging, in combinatie met satelliet-kantoren op strategische locaties. Of voor medewerkers abonnementen afsluiten op een werkplek in een van de vele flexkantoren die Nederland inmiddels rijk is.

Kosten en kansen

Financieel en strategisch lijken bedrijven de vruchten te plukken van flexwerken. 86% van de Nederlandse respondenten meldt dat kostenoptimalisatie een belangrijke drijfveer is voor meer inzet van externe werklocaties (wereldwijd 89%). 80% stelt dat flexwerken helpt om nieuwe markten aan te boren. Er zijn ook defensieve overwegingen; ruim 70% geeft aan dat het bijdraagt aan het beperken van risicos.

In de jacht op het steeds schaarsere menselijk kapitaal is flexwerken eveneens een belang-rijke asset. Want (potentiële) werknemers ver-

wachten in toenemende mate dat hun werk-gever flexibel werken faciliteert. Driekwart van de Nederlandse ondervraagden stelt dan ook dat de mogelijkheid om overal te kunnen werken hun bedrijf helpt om talent te werven en te behouden.

Nieuw landschap

De steeds grotere mobiliteit van de beroeps-bevolking wordt gefaciliteerd door technolo-gische ontwikkelingen als cloud computing en videoconferencing. Nieuwe technologie zorgen ervoor dat je kunt werken waar en wanneer je wilt, aldus Annelou de Groot, lid van de Board van Regus Nederland in een toelichting op het IWG-onderzoek. De uitda-ging voor bedrijven ligt in het optimaliseren van dit nieuwe landschap. Veranderingen in technologie en digitalisering hebben geleid tot een toenemend gebruik van on-de-mand-diensten in het bedrijfsleven.

Omslagpunt aanstaande

De resultaten van de enquête onderbouwen deze constatering. 82% van de onder-vraagden stelt dat bedrijven in hun sector kiezen voor meer abonnementsdiensten waarbij betaald wordt voor gebruik. Flexibele werkplekken zijn zon service. De Groot: Zowel grote als kleine organisaties willen steeds meer nevenactiviteiten uitbesteden. Senior managers uit verschillende branches en van verschillende afdelingen bekijken de mogelijkheden van flexwerken. Dit met ondersteuning van professionele aanbie-ders die beschikken over een netwerk van on-demand-werkplekken.

Dat de groei van flexibel werken nog lang niet ten einde is, staat voor De Groot vast. Binnenkort wordt flexwerken simpelweg de norm en bestaat de negen-tot-vijf-werkdag niet meer. We staan aan de vooravond van het omslagpunt.

Flexibel werken stelt hoge eisen aan leidingge-venden. Ook zij moeten hun functioneren afstemmen op het toenemende footloose karak-ter van medewerkers. Geen sinecure, want er is sowieso nog heel wat ruimte voor verbetering.

Dat is althans de conclusie van 'Kwaliteit op de Werkvloer', een onderzoek van Protime onder duizend medewerkers. Dit bedrijf is marktleider op het gebied van tijdregistratie en personeels-planning. Managers sturen hun teams vooral aan op basis van doelstellingen (35%), zo blijkt. 22% van de respondenten meldt dat zij juist wor-

den aangestuurd op prestaties, gevolgd door persoonlijke ontwikkeling (18%), vaardigheden (15%) en gedrag (10%). Deze resultaten matchen niet met de wensen van werknemers. Meer dan de helft van alle respondenten ziet graag een grotere investering in persoonlijke ontwikke-ling.

Leidinggevenden zijn niet genoeg betrokken bij hun werknemers, blijkt uit het onderzoek. 58 procent van de ondervraagden zegt dat de lei-dinggevende niet op de hoogte is van hun bezigheden en prestaties. Bijna de helft stelt dat

hun werk verbetert als de manager meer feed-back geeft. Bijna een derde van de werknemers wil meer gecoacht worden. En 39% vindt dat hun manager eenzijdig communiceert. Als mede-werker en leidinggevende elkaar door het toene-mende flexwerken minder frequent treffen, wordt verbetering van hun relatie een helse klus.

Het rapport 'Kwaliteit op de Werkvloer' is te downloaden op www.protime.nl

WERKNEMERS WILLEN MEER COACHING EN FEEDBACK

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by