Financieel Fit Rivierenland: Oog voor werknemers met schulden

Magazines | Rivierenland Business nummer 4 2018

Financieel Fit Rivierenland | Financiën

Bedrijvendesk Financieel Fit Rivierenland

Oog voor werknemers met schulden

Eén op de vijf huishouders in Nederland kampt met financiële problemen, 38 procent van de mensen met schulden heeft een baan en dat leidt ertoe dat zestig procent van de werkgevers te maken krijgt met werknemers die in de schulden zitten. Dat zorgt voor stress, ziekteverzuim en extra kosten. Reden voor Financieel Fit Rivierenland om een bedrijvendesk op te zetten, die ondernemers goede raad geeft.

Fotografie: Sebastiaan ter Burg, Peter Venema

Er bestaan veel initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, vanuit onder andere gemeenten, schuldhulpverlening en maatschappelijke organisaties. Echter, naast overheid en maatschappelijk veld hebben ook onderwijs en het bedrijfsleven hier een belangrijke rol. De coöperatie Financieel Fit Rivierenland wil samenwerking tussen deze partijen en het onderling delen van kennis organiseren, met als doel de finan-ciële redzaamheid van de inwoners van Rivierenland te vergroten. Bij de initiatiefne-mers, ElkWelzijn, Mozaïek welzijn, Welzijn Rivierstroom en Rabobank West Betuwe heb-ben zich inmiddels ook VNO-NCW, ROC Rivor en lokale overheden aangesloten. De uitno-diging om lid te worden van de coöperatie is aan alle organisaties die zich herkennen in het doel en die openstaan voor samenwer-

king, zegt manager Reggy Schutte. Door de krachten te bundelen maken we zichtbaar wat er speelt. Iedere partij binnen de coö-peratie brengt zijn eigen kennis en expertise in, wat tot nieuwe inzichten en oplossingen leidt. Ondernemers kijken bijvoorbeeld heel pragmatisch en resultaatgericht. Belangrijker is nog dat zij het vaak als eerste signaleren wanneer iemand - een medewerker - in de schulden zit. Erover praten vinden mensen vaak moeilijk, vanuit schaamte, maar binnen het bedrijf vallen misschien dingen op: vragen om een voorschot of extra uren te kunnen maken, een hoger ziekteverzuim, loonbeslag of geld lenen bij een collega.

In goede richting sturen

Een goed werkgever zal zich vanuit betrok-kenheid bekommeren om een medewerker

met dergelijke problemen, vervolgt Schutte. Daarnaast brengt zon situatie aanzienlijke kosten met zich mee: iemand meldt zich vaker ziek en loonbeslag geeft een extra last voor de administratie. Volgens berekeningen van het Nibud ligt dat bij een fulltimer met een modaal salaris gemiddeld op een kos-tenpost van 13.000 euro per jaar. Veel werk-gevers weten er niet goed raad mee, daarom hebben we bij Financieel Fit Rivierenland de Bedrijvendesk opgezet, die onder andere voorziet in praktische tips om medewerkers met schulden naar de juiste instantie te ver-wijzen, het probleem bespreekbaar te maken en voorlichting te geven, bijvoorbeeld door informatie op te hangen of een algemene bijeenkomst te organiseren. Je hoeft als werkgever niet de rol van hulpverlener te vervullen, maar je kunt iemand met schul-den wel in de goede richting sturen. Soms zien ondernemers zon situatie als reden voor ontslag of het niet verlengen van een contract, terwijl baanverlies het probleem voor een huishouden juist versterkt. Dat moeten we voorkomen. Daarnaast geeft de Bedrijvendesk antwoorden op praktische vragen, zoals moet ik een verzoek van een deurwaarder om vakantiegeld rechtstreeks over te maken honoreren? of wat kan ik als mijn medewerker doet alsof er niks aan de hand is? In november willen we een informatiebijeenkomst voor de ondernemers in Rivierenland organiseren. We hopen dat ze zich bij ons aansluiten en inhoudelijk iets kunnen betekenen binnen de coöperatie, met hun kennis en ervaring. Met elkaar hebben we de slagkracht om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

www.financieelfitrivierenland.nl/bedrijvendesk

Het coöperatiebestuur: v.l.n.r. voorzitter Cees Brouwer, secretaris Judith Kroon, penningmeester Johan Andrée.

delen:
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by