De Diamantmijn: De kracht van een netwerk

Magazines | Rivierenland Business nummer 4 2018

ict | organad

De Diamantmijn: laagdrempelige en brede advisering in bedrijfsoptimalisatie

De kracht van

een netwerk

In de vorige editie van Rivierenland Business introduceerden we De Diamantmijn, een nieuwe formule rondom advisering in bedrijfsoptimalisatie, gebaseerd op een kennisnetwerk. Initiatiefnemer Wim de Kievid gaat graag dieper in op dit concept, dat helemaal in deze tijd past: informatie delen en betaalbaar toegankelijk maken.

Tekst & fotografie: Aart van der Haagen

Om als onderneming een gezonde toekomst tegemoet te gaan, is het essentieel om een scherp en actueel inzicht te hebben in de bedrijfsvoering, aldus Wim de Kievid.

organad | ict

Met de Diamantmijn richten we een platform in dat als missie heeft: het versterken van de bedrijfsvoering via een koppeling van studen-ten en adviseurs, steekt De Kievid van wal. Het richt zich op alle processen binnen een onderneming, dus niet alleen financieel, maar ook productie, logistiek, vaardigheden van medewerkers etcetera. Om als onderneming een gezonde toekomst tegemoet te gaan, is het essentieel om een scherp en actueel inzicht te hebben in de bedrijfsvoering en deze continu te monitoren. Je moet dus goed de status van je werkprocessen kennen. Hoe goed verlopen die en doen ze wat je ervan verwacht? Laten we eens naar machines kijken. Staan ze niet te vaak stil, gaat er niet teveel fout? Geen enkele machine zal altijd feilloos functioneren, maar toets voortdurend of de norm niet overschreden wordt. Leg vervolgens een plan op tafel om het fout-percentage terug te dringen en daarbij dient zich de vraag aan of je het met je mensen en middelen zelf structureel kunt oplossen. Dan begint het doorgronden van de oorzaak. Zit het euvel in een verkeerde instelling? In een ontwerpfout? In een onjuist ingegeven order? In een afwijkend onderdeel?

Open deur

In het vorige artikel noemde De Kievid een voorbeeld van logistieke knelpunten, nu haalt hij besluitvorming aan ter ondersteuning van zijn betoog. Beschik je over de juiste en voldoende informatie om beslissingen te nemen? Op de vraag Hoe staat het met je omzet? volgt vaak een reactie als Naar wens. Is dat een beleving of liggen er duide-lijke cijfers aan ten grondslag? Je ziet veelal dat bedrijven tot laten we zeggen honderd man personeel dat niet optimaal in kaart heb-ben. In de praktijk van alledag blijkt dat niet zo eenvoudig, je processen inzichtelijk maken en doorlopend verbeteren, met de juiste vaardigheden en kennis. Goede vakmensen vormen het fundament van je bedrijf, maar zijn ze ook capabel om in een leidinggevende rol een team aan te sturen? Ervoor te zorgen dat die medewerkers de juiste informatie verstrekken? Stel altijd heldere doelen voor de korte en lange termijn. Het kan zowel

harde als zachte onderwerpen betreffen. Investeringen in machines, hoe je in de maat-schappij wilt staan, hoe je je ontwikkelt in de concurrentieverhouding en het beschikken over eenvoudige, digitale, actuele informatie over alle bedrijfsprocessen en resultaten.

Bewustwording

Voor dit laatste aspect biedt De Diamantmijn een oplossing aan, namelijk een combi-natie aan van drie softwareprogrammas: Balanced Scorecard, Digital Process Monitoring en Digital Equipment Monitoring. Eerstgenoemde brengt op hoofdlijnen wat je wilt bereiken en hoe. De programmas kunnen worden aangepast tot een niveau dat bij je eigen situatie past, van oppervlakkig tot heel diepgaand. Er groeit automatisch een belangrijk stuk bewustwording: Waar sta ik? Het zet je aan het denken, bijvoorbeeld over de omzet, de marges en kwesties als heeft iedereen de juiste opleidingen gekregen? en zo nee, hoe realiseer je dat dan? In combina-tie met de ondersteuning van een adviseur kan dit echt maatwerk worden. De software is speciaal ontwikkeld voor MKB-bedrijven tot circa honderd man, vraagt geen startin-vestering en is beschikbaar tegen een kleine maandelijkse vergoeding.

Prioriteitenlijst

De twee laatst genoemde programmas houden de werkprocessen in de gaten en hiermee wordt de Balanced Scorecard ingevuld, vervolgt De Kievid. Digital Process Monitoring kan bijvoorbeeld over je voor-raadbeheer gaan. Je beoordeelt waar je staat en waar je naartoe wilt: van een 6 naar een 8, wellicht. Op basis van ingevulde gegevens helpt het programma je met het opstellen van een prioriteitenlijst. Dit zorgt voor een stukje visualisatie en bewustwording. Digital Equipment Monitoring maakt een koppeling aan je machines, waarmee het proces gro-tendeels geautomatiseerd verloopt. De soft-ware berekent hoe alles functioneert en kan alarmeren. De grote waarde van deze drie programmas zit in visualisatie via dashboards met tabellen en grafieken, die je in één oog-opslag laten zien waar je staat. Vervolgens

dient zich de vraag aan of je in eigen huis over de kennis beschikt om met de uitkom-sten aan de slag te gaan of dat je gebruik wilt maken van de kennis van De Diamantmijn, een netwerk van studenten en specialistische adviseurs in verschillende vakgebieden, zoals logistiek, personeel, financiën etcetera.

Kennisbank

In vogelvlucht geeft De Kievid een schets van het door hem geïnitieerde, dynamische plat-form. Heel laagdrempelig is onder andere de vraagbaak die voor de deelnemers beschik-baar komt. Daar kunnen ondernemers en leidinggevenden eenvoudige kwesties neer-leggen. Onze specialisten geven binnen 24 uur antwoord en indien gewenst een nadere follow-up. Verder bevat de website straks een kennisbank, met kennisdocumenten om te downloaden. Denk aan tips en tools, e-books, instructieplaatjes en filmpjes, die bijvoorbeeld laten zien hoe je een magazijn lean inricht. Wil je weten hoe je een toolboxmeeting moet houden, dan haal je een checklist binnen, om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen. Deze kennisbank is beschikbaar voor alle deelnemers aan ons netwerk. Verder gaat De Diamantmijn periodiek evenementen organiseren, zoals trainingen, cursussen en workshops, waarin onze diverse specialisten een rol zullen spelen. Met maatwerk in het ondersteunen van bedrijfsoptimalisatie via advies en begeleiding we onze dienstverle-ning compleet. Een student kan bijvoorbeeld een dagdeel komen helpen om bepaalde digitale gegevens op tafel te krijgen of om een proces te begeleiden, wat zeer kosteneffectief is, Een adviseur bewijst zijn waarde door op een specifiek probleem in te zoomen. Mogelijkheden genoeg dus binnen De Diamantmijn om een laagdrempelige start te maken met bedrijfsoptimalisatie. Daarbij is het goed te weten dat de Provincie Gelderland een subsidiepot voor derge-lijke trajecten heeft en tot vijftig procent meebetaalt.

www.dediamantmijn.nl

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by