Medel is er voor iedere ondernemer van klein tot groot

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2018

Medel staat in de wijde omtrek met name bekend als thuisbasis voor grote bedrijven in de transport- en logistieke sector. Terwijl Medel juist ook uitstekend geschikt is voor de wat kleinere bedrijven. "Wat veel mensen niet weten, is dat wij tevens volop ruimte bieden voor kleinschalige bedrijvigheid", vertelt Spijker-Vries. "Voor kleinere bedrijven bieden wij al kavels vanaf 2000 vierkante meter tot 1,5 hectare, maar je vind hier bijvoorbeeld ook bedrijfsverza-melgebouwen."Terwijl Spijker-Vries wijst op het bidbook, waarin de beschikbare kavels overzichtelijk worden gepresenteerd, vertelt ze: "Ook bedrijven die uit hun jasje aan het groeien zijn, kunnen terecht bij Medel. Door zich hier te vestigen zie je vaak dat bedrijven sneller doorgroeien, doordat ze ineens die volgende stap durven te maken. Daarnaast zien we ook veel ondernemers die met het oog op pensioen-voorziening, liever gaan kopen dan huren."

Kruisbestuivingen
Uitgezonderd detailhandel kunnen allerlei bedrijven zich op Bedrijvenpark Medel vestigen, van trans-port en logistiek tot en met bedrijven uit de bouw en maakindustrie. Volgens Spijker-Vries ontstaan hierdoor interessante kruisbestuivingen. "Door be-drijven van diverse pluimage te huisvesten, versterk je elkaar alleen maar. Dus als klein bedrijf zul je al gauw een spin-off hebben van de grotere bedrijven om je heen wanneer je hier gevestigd bent. Dit wordt nog eens versterkt door het nieuwe onderkomen van Bedrijvenpark Medel, dat zal fungeren als een soort clubhuis voor ondernemers, overheid en onderwijs. Het is een laagdrempelige plek om open met elkaar idee?n en toekomstplannen uit te wisselen. In ons pand zijn er leslokalen en vergaderruimte zodat we in eigen huis de opleidingen, bijscholing en bijeen-komsten kunnen houden."

Samen met Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) trok de organisatie achter Bedrijvenpark Medel onlangs in een splinternieuw pand aan de Medelsestraat-Oost 17 in Tiel. Deze plek moet de ontmoetingsplaats worden voor ondernemers, onderwijs en overheid in de regio. De logistieke campus, waar ROC Rivor en bedrijven samenwerken om mensen op te leiden, zal hier ook een belangrijk onderdeel van uit gaan maken. "Wij willen iedereen met elkaar verbinden", aldus Monique Spijker-Vries, co?rdinator gronduitgifte van Medel.

Groen
Volgens Spijker-Vries biedt ook de inrichting van het bedrijvenpark diverse voordelen voor kleinere bedrijven. "Medel is een plek waar iedereen zich prettig voelt en waar je graag naar toe gaat om te werken. Er is veel groen en we hebben een eigen park met paden, waterpartijen en bankjes. Deze werkomgeving is niet alleen prettig voor de men-sen die er werken; het kan er voor zorgen dat de waarde van het vastgoed stabiel blijft of misschien zelfs zal toenemen. Dit vanwege de goede balans tussen gebouwen en natuur. Die balans bewaken we door het aanplanten van veel bomen en de toepassing van brede wegen en veel water."

Medel is bovendien uitstekend bereikbaar. "Wij liggen centraal in Nederland, zijn via de A15 ver-bonden met Rotterdam en Duitsland en bereikbaar over het water dankzij een eigen containerterminal aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook op de fiets kun je hier uitstekend komen."

Ondersteuning
Ondernemers die zich op Medel vestigen worden automatisch lid van De Co?peratie Medel, een collectief dat zaken als beheer, onderhoud en be-veiliging voor het gehele terrein regelt. "We helpen ondernemers niet alleen met de uitgifte van een kavel, maar geven desgewenst ondersteuning in het totale traject van planfase tot bouwvergunning. Oftewel we hebben hier een loket functie."

Volgens Spijker-Vries kan de ondernemer door zich hier te vestigen zijn onderneming een flinke boost geven. "Hier heb je alle ruimte om je eigen identiteit als onderneming te ontwikkelen. Boven-dien zijn er partijen genoeg in de omgeving die je kunnen inspireren. Bij Medel kun je ondernemen op je eigen formaat!"

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in de mogelijkheden van het kopen van een kavel? Neem contact op met Monique Spijker-Vries.

Bedrijvenpark Medel

Medelsestraat-Oost 17, 4004 LE Tiel

0344 - 67 37 00

www.bedrijvenparkmedel.nl

Duurzaam & innovatief
Het nieuwe pand van Bedrijvenpark Medel en Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) is duurzaam en innovatief gebouwd. Onder meer omdat het volledig elektrisch en dus gasloos is. Voor de nieuw-bouw, die in slechts 17 weken is gerealiseerd in opdracht van ontwikkelaar J.C. Van Kessel Vastgoed , is gebruik gemaakt van een houten constructie. Dit maakt niet alleen het hergebruik van de bouwma-terialen mogelijk. Het zorgt ook voor een reducering van de CO2 uitstoot met 133 ton omdat er bijvoorbeeld geen beton wordt gebruikt, een zeer energie-intensieve grondstof. De bomen die voor het hout zijn gebruikt, absorberen CO2.

Het 'all-electric' kantoorge-bouw is voorzien van een duurzame energiezuinige installatie die bestaat uit twee luchtwarmtepompen die in de winter het gebouw ver-warmen. 's Zomers verzorgt hetzelfde systeem de koeling van het gebouw.

'

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement