Mono-Zakelijk: Samen houden we werkend Nederland veilig en vitaal!

Magazines | Rivierenland Business nummer 3 2020Als werkgever zorg je voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid heb je niet alleen op de werkvloer, maar ook voor je medewerkers die onderweg zijn. Vanachter het stuur vergaderen en berichten lezen is niet veilig en niet slim. Even met je ogen of gedachten niet bij het verkeer en iedereen loopt een groot risico op ongelukken. Veilig rijden is MONO rijden. Zonder onnodige afleiding en met volle aandacht voor het verkeer. En ongestoord onderweg zijn geeft je medewerkers de ruimte om mentaal op te laden. Logisch dus, dat je als werkgever de MONO-gedachte omarmt. Dat werkt voor iedereen beter!


Wat is MONO?

MONO betekent een, dus letterlijk met een ding bezig zijn en dat is de rijtaak. Hierbij ondersteund door navigatie en andere rijtaakondersteunende systemen. Ook bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld je partner of crèche past hierbij. Wat er niet bij hoort is het lezen of schrijven van berichten, onderweg intypen van een bestemming, conference calls voeren, etc. Essentie is dat je met je ogen en aandacht gewoon bij de weg kunt zijn. MONO is geen absolute waarde. Er zijn vaak goede redenen waarom een product of bedrijfsvoering nog alles behalve MONO is en juist hen willen we betrekken om grote of kleine stappen richting MONO te zetten. Stappen die redelijkerwijze op dat moment bij de organisatie of product passen.

Voor wie geldt MONO?

Bestuurders weten wel dat ze zich niet moeten laten afleiden. De bestuurder zelf wordt met de MONO-campagne gestimuleerd om onderweg binnenkomende berichten te dempen. Dit gebeurt al langer maar is niet de oplossing. Ook het verbod op handheld telefoongebruik is niet de oplossing. Dit is belangrijk maar niet genoeg want de verleiding is veel te groot en een binnenkomende notificatie leidt ook af wanneer je de verleiding om het bericht te lezen weerstaat.

Het nieuwe van de MONO-gedachte is dat deze ook geldt voor alle partijen die invloed hebben op wat er op een bestuurder af komt tijdens de rit. Zij bepalen de afleiding en verleiding onderweg en zorgen ervoor dat de bestuurder in een oncomfortabele spagaat zit, waarbij deze twijfelt om wel of niet een bericht te lezen of ingewikkelde handelingen moet verrichten met de navigatie. Voor de grote stap die wij willen maken is het nodig dat attituden, culturen, gewoonten, intenties en techniek elkaar versterken en dat relevante partijen de MONO-gedachte meenemen in hun keuzes.

MONO: zeker ook voor kleinere ondernemingen

Nederland kent veel kleine organisaties met minder dan 20 medewerkers. Misschien ben je zzp'er of heb je een klein onderhoudsbedrijf. Juist dan ben je belangrijk voor de MONO-zakelijk community omdat je vaak binnen de bebouwde kom rijdt, waar de risico's het grootst zijn.

Als een voertuig of een medewerker een paar weken of maanden niet ingezet kan worden, is dat een enorme klap. Daarom kijken we bij de MONO-zakelijk community speciaal naar kleine ondernemingen. Kleine acties zoals de telefoon in automodus zetten, of onder e-mailberichten aangeven dat medewerkers onderweg alleen telefonisch bereikbaar zijn voor spoed, kunnen al een groot verschil maken. Zowel in veiligheid, imago als welzijn van de medewerkers.

Maak MONO onderdeel van je bedrijfstrategie

Werkgevers hebben steeds meer aandacht voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en goed werkgeverschap. De beweging om zonder afleiding deel te nemen aan het verkeer, waar MONO zich op richt, is zo'n vraagstuk. Hoe kun je zonder al te veel moeite de MONO-uitgangspunten meenemen in de bedrijfsvoering?

Er zijn 5 specifieke waarden die voor werkgevers belangrijk zijn en waar MONO aan bij kan dragen: naast veiligheid is dat kostenverlaging, goed werkgeverschap, postief bedrijfsimago en innovatiekracht. Als werknemers zonder afleiding deelnemen aan het verkeer worden die waarden alleen maar versterkt. Die waarden zijn ook actueel in de bedrijfsvoering van organisaties. Ze komen bijvoorbeeld terug in jaarplannen, of zijn relevant binnen de uitgezette bedrijfskoers.

Tips en middelen voor werkgevers

Met MONO-zakelijk helpen we werkgevers op weg om de organisatie zo in te richten om de werknemers ongestoord aan het verkeer kunnen deelnemen. Zo zijn er praktische tips en onder-steunende middelen en materialen die besteld kunnen worden via www.monozakelijk.nl.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de MONO-zakelijk community zijn: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Bouwend Nederland, Interpolis, RAI-Vereniging, Rijkswaterstaat, ROV Zuid-Holland, STL Werkt, TeamAlert, VNA en VVN.

Sluit je aan bij de MONO-community.

 

TIP 1

Ga het gesprek aan met werknemers, zodat je kunt aangeven dat de veiligheid van je medewerkers altijd bovenaan staat.

 

TIP 2

Maak afspraken waarvan je weet dat je die als organisatie kan nakomen. 

 

TIP 3

Geen bericht is goed bericht. Maak afspraken welke berichten urgent zijn en hoe je met spoedgevallen omgaat. 

 

TIP 4

Leg afspraken officieel vast, dat voelt minder vrijblijvend. Kijk op www.monozakelijk.nl voor een voorbeeld.


TIP 5

Laat als management zien dat je achter de gemaakte afspraken staat en er zoveel mogelijk rekening mee houdt. 

 

TIP 6

MONO rijden kan op verschil-lende manieren bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Laat de resultaten zien. 

 

TIP 7

Het uitdragen van MONO werkt mee aan een beter bedrijfsimago. Vertel klanten, partners en andere relaties dat je bedrijf MONO rijdt.

 

TIP 8

Reageer adequaat op ontwikkelingen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we anders communiceren en ons reisgedrag hebben aangepast.

 

TIP 9

Stel zakelijke telefoons zo in te dat er MONO wordt gereden. Zo worden medewerkers onderweg niet afgeleid door binnenkomende berichten. 

 

TIP 10

Download de MONO-communicatiemiddelen. We hebben een mooi pakket middelen die je kunt inzetten. 

 

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement