Winnaars all-in Werkgeversprijs 2020

Magazines | Rivierenland Business nummer 4 2020

Inclusief ondernemerschap vinden we in Rivierenland erg belangrijk en daarom is deze prijs ook in 2019 in het leven geroepen. Dit als onderdeel van het landelijke project 'Op naar de 100.000 banen van VNO-NCW'. Werkgevers die inclusief ondernemen en daarin ook nog een rol als ambassadeur vervullen verdienen om in het zonnetje te worden gezet.

Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap? Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.
Inclusieve werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

De winnaars van de All-in werkgeversprijs 2020:

Winnaar gemeente Buren: Zorgcentra De Betuwe

“Voor ons is het vanzelfsprekend dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ook de mensen bij wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend gaat een volwaardige plek binnen onze organisatie bieden,” aldus Marja Verrips, projectmedewerker bij Zorgcentra De Betuwe. Als spin in het web binnen deze organisatie is zij actief in het zoeken naar mogelijkheden om mensen een plek te geven waar zij goed tot hun recht komen en te begeleiden naar een meer gestructureerde dagindeling. En met succes. Inmiddels werken er op alle locaties één of meer medewerkers die onder de banenafspraak vallen.

“Wij hebben verschillende zogeheten huizen van de buurt. In deze woonkamers komen bewoners en mensen uit de buurt bij elkaar. Er kan aan allerlei activiteiten worden deelgenomen. Het zijn plekken van ontmoeting en samen zijn. Bij uitstek een plek waar mensen op een heel laagdrempelige manier hun bijdrage kunnen leveren. Als ondersteuning van de teams in de huishouding of restaurant of in de activiteitenbegeleiding. Het is een veilige omgeving waar ook de ruimte is om de benodigde extra aandacht te geven.

Proactief op zoek naar de mogelijkheden
“Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Zo zijn we op dit moment bezig met het idee van de klussenbus. Een project waarbij een team van twee de leegkomende appartementen schoonmaakt en op de verschillende locaties het groot vloeronderhoud oppakt. Zo zal er, in plaats van dat we op elke locatie een schrobmachine aanschaffen, een busje met de benodigde materialen gaan rijden naar de locatie waar die nodig zijn. Met het werk dat zij gaan doen ontlasten zij het schoonmaakteam dat zo de handen vrijhoudt voor hun eigen werk terwijl daarnaast alles grondig wordt schoongemaakt.”
“En zo blijven we in samenwerking met Werkzaak en de gemeenten actief op zoek naar kansen voor iedereen die dit wil en nodig heeft. Dat wordt heel breed ingevuld. Zo vinden we een passende plek voor mensen met een WW, WIA of Wajong uitkering, maar begeleiden we bijvoorbeeld ook leerlingen met een leer-werk overeenkomst BBL niveau 2. We streven daarbij altijd naar duurzame dienstverbanden. Daar is zowel de organisatie als de medewerker het meest mee geholpen. Maar los daarvan zien we dat we voornamelijk bijdragen aan groei. Sociale vaardigheden worden vergroot, het dagritme dat we bieden, de structuur, maar vooral het vertrouwen in hun kunne, het doet wonderen. We horen nogal eens terug van mentoren op de betreffende scholen dat ze hun leerlingen niet meer herkennen met al het enthousiasme dat ze tentoonstellen voor het werk dat ze naast school doen. Het is erg prettig om te zien dat we met het geven van een gestructureerde, veilige omgeving zelfvertrouwen opbouwen. Dat er schooldiploma’s worden gehaald en er serieus werk kan worden verricht in serieuze banen. Los van welke banenafspraak dan ook is dat uiteindelijk waar we het voor doen.”

Winnaar gemeente Culemborg: Gispen
Meubeldesigner en fabrikant Gispen heeft het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. People, Planet en Profit zijn de pijlers waarop gebouwd wordt. De verschillende certificaten, waaronder de hoogste certificering in sociaal ondernemen, die zij hebben onderschrijven de focus die het bedrijf heeft op duurzaam produceren in elke betekenis van het woord. Daar kan nu ook de All-in werkgeversprijs aan worden toegevoegd.
Van oudsher is Gispen een sociaal bedrijf. Het was de eerste organisatie met een Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad en had al in de jaren ‘50 van de vorige eeuw een winstdelingsregeling voor het personeel, daarnaast werden er kindervakantiekampen georganiseerd voor de kinderen van de medewerkers. Ook nu nog wordt er veel georganiseerd. Het verloop is dan ook zeer laag. Mensen werken generaties lang bij Gispen.
“De sociale inborst van Gispen zie je terug in een bovengemiddeld hoog wederzijds respect voor elkaar bij de medewerkers onderling, zeker in de omgang met collega’s met een bepaalde achterstand/uitdaging wordt extra de best gedaan om hem of haar het gevoel te geven dat hij/zij er helemaal bij hoort.” Aan het woord is senior projectmanager en aanjager van een groot aantal circulaire projecten binnen Gispen, Robbert de Jonge.
“Ik denk in mogelijkheden en geloof in circulair ondernemen en produceren: hoe kunnen we deze wereld een beetje beter maken? Hoe kunnen we voorkomen dat onze oude meubels worden weggegooid? Wat zouden we er nog meer mee kunnen doen? De mens vormt een heel natuurlijk onderdeel van dit circulaire gedachtengoed. Ieder mens. Iedereen verdient een plekje op de werkvloer. De projecten die wij draaien zijn perfect om mensen met een achterstand in te schakelen. En dat doen we dan ook.”

Hergebruik oude bureaustoelen bij de Rijksoverheid
“We zoeken altijd naar mogelijkheden om mensen uit deze kwetsbare doelgroep structureel aan het werk te krijgen. Projecten zoals we die nu hebben gekregen vanuit de Rijksoverheid geven ons die kans. Binnen dit project worden oude bureaustoelen door ons team eerst technisch weer helemaal in orde gemaakt. Daarna opnieuw gestoffeerd. Zo maken we stoelen van 6 tot 8 jaar oud weer als nieuw. Met het mooie verhaal als extra toevoeging.”
“Werken met deze groep mensen geeft voldoening. We zorgen dat ze in een veilige omgeving in alle rust kunnen werken. Er is geen planning druk. Mensen kunnen in hun eigen tempo werken aan hele mooie stoelen. Er wordt met zoveel liefde en passie gewerkt dat de stoelen misschien nog wel mooier zijn dan de nieuwe stoelen die onze productiehal verlaten.”

Winnaar gemeente Maasdriel: Boon’s supermarkt
Met diverse vestigingen in de regio biedt Boon’s supermarkt plek aan een groot aantal medewerkers. Ook voor medewerkers met een zekere uitdaging. Zij doen dat op zo’n natuurlijke wijze dat zij er dit jaar de All-in werkgeversprijs mee wonnen.
“We waren blij verrast te horen dat we de winnaar waren van de All-in werkgeversprijs, zeker omdat de hele nominatie eigenlijk aan mij voorbij was gegaan. Ik was ook wel wat verbaasd, want we hebben niets anders dan anders gedaan, hebben ook niet het gevoel dat we hierin iets heel bijzonders doen”, aldus Ted Collard, bedrijfsleider van Boon’s supermarkt in Kerkdriel.
“Deze supermarkt is gevestigd in een kleine gemeente, je kent elkaar. Je kent de ouders van de jongeren die hier werken. Ook de jongens en meiden die uit het speciaal onderwijs komen. Ik vind dat niemand een stempel mag krijgen. Iedereen is dan ook gewoon in loondienst. En als we aanpassingen moeten maken in de specifieke werkzaamheden die iemand al dan niet aan kan, dan doen we dat. Zo hebben we hier al meer dan 15 jaar iemand in dienst die het lastig vindt om met veranderingen om te gaan. We zorgen er dan voor dat zij één duidelijke taak krijgt. Dat is behapbaar voor haar en heel goed werkbaar voor alle partijen. Puntje bij paaltje gaat het erom dat je aandacht hebt voor elkaar. Naar elkaar luistert en denkt in mogelijkheden zodat iedereen een kans krijgt op een “normale” baan en net als ieder ander een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij.”

Sociaal bedrijf
Dit is ook wel iets dat past binnen de Boon Foodgroup, moedermaatschappij van de MCD en Boon’s supermarkten. Al vanaf het moment van de eerste winkel in 1888 (de kleine snoepwinkel van Elisabeth Boon) is het motto: “Luister naar de mens, je klanten en medewerkers.” Het is een heel sociaal bedrijf dat meer nog als cijfers voor haar mensen staat. Het gezin is belangrijk. Er wordt dan ook consequent vastgehouden aan de zondagssluiting. Iedereen heeft het nodig om één dag van rust te hebben in de week. Één dag waarop je met het hele gezin kunt zijn.
“Zelfs toen kerstavond op een zondag viel, een paar jaar geleden, bleven we als Boon gesloten. Dat is heel bijzonder in de supermarktwereld aangezien dit de meest drukke dag van het jaar is en dus ook de dag met de meeste omzet. Dat spreekt voor het bedrijf en hoe het met haar mensen omgaat. Als ik dan ook mensen aanneem die extra begeleiding nodig hebben, of mensen 3 dagen in het bedrijf laat meekijken, zonder dat ik zelf op dat moment de ruimte heb om ze aan te nemen, maar ik ze zo wel op weg kan helpen naar een andere baan in deze branche dan krijg ik daar vanuit het hoofdkantoor alle ruimte voor. We vinden het niet meer dan normaal dat we doen wat we kunnen om mensen verder op weg te helpen. Dat vind ik persoonlijk, dat vinden mijn collega’s en teamleden en gelukkig werk ik in een bedrijf die de mogelijkheden ook biedt. We hebben een sociale functie in deze kleine gemeente. We hebben een sociale verantwoordelijkheid vanuit onszelf om het beste te doen voor de maatschappij.”

Winnaar gemeente Neder-Betuwe: Boomkwekerij Letteland
Geurt en Gijsbert van Setten, eigenaren van Letteland kwekerij in Opheusden, kwekers in hart en nieren, doen wat zij doen op heel eigen wijze. Daar waar boomkwekers voornamelijk enten, kweken de broers hun bomen op eigen wortel. Een heel natuurlijke manier van kweken met duidelijke voordelen. Het wekt dan ook de interesse; Letteland exporteert bomen door heel Europa en daarbuiten. Ook de wijze waarop zij hun organisatie vormgeven is eigen. De broers werken met zijn tweeën en worden in hun werkzaamheden ondersteund door Dirk, een jongen uit de zogeheten kwetsbare doelgroep. Dirk is integraal onderdeel van de organisatie en werkt nu al 7 jaar met heel veel plezier op de kwekerij.
Drk: “Voordat ik op Letteland werkte, werkte ik op een andere kwekerij. Daar had ik het helemaal niet naar mijn zin. Ik werd gepest en vond het daar niet leuk. Toch heb ik ook daar 7 jaar gewerkt. Want ja, werk is werk en dat moet je gewoon doen. Gelukkig had ik toen een collega die de Letteland kende, via hem ben ik hier gekomen. En daar ben ik heel blij mee. Ze helpen me overal mee, laatst nog toen ik problemen had met de auto, hebben ze mij ook daarmee geholpen.”
“Dirk komt elke dag met een grote lach op zijn gezicht binnen. En werkt alle dagen van de week met plezier aan de taken die er voor hem liggen. Hij helpt ons waar hij kan. Wiedt onkruid en doet allerlei klusjes,” aldus Geurt. “Het is leuk dat wij deze prijs hebben gewonnen, maar voor ons is Dirk gewoon onderdeel van het bedrijf. We gaan normaal met elkaar om en daar hoeft eigenlijk geen prijs aan vast te zitten.” “Dirk is volledig in ons bedrijf opgenomen,” vult Gijsbert aan. “Wij zien hem elke dag en zien dus ook als hij niet helemaal lekker in zijn vel zit. Zoals een paar jaar geleden toen hij zijn draai privé niet kon vinden.”

“Ik woonde toen op mijzelf, maar dat ging niet zo goed, ik liep tegen allerlei problemen aan. Gelukkig kon ik toen verhuizen naar Zetten, het huis waar ik nu woon is echt super. Ik voel me er helemaal thuis. Ik woon daar nu 3 jaar en werk alweer 7 jaar hier op de kwekerij. Ik weet wat ik elke dag moet doen en als ik iets nieuws wil proberen, dan kan dat ook. Geurt zegt dan: We proberen het gewoon en als het niet lukt proberen we het morgen weer en dan morgen weer. Lukt het dan nog niet, dan hoef ik het ook niet te doen. Dat is ook goed, maar ik vind het wel fijn dat ik het dan toch heb mogen proberen.”
“Dirk heeft hier een baan voor het leven, het gaat goed met hem. We kunnen dit doen en vinden het eigenlijk heel normaal om de medemens zo een beetje verder te helpen.”
Een frisse blik op een eigenlijk heel vanzelfsprekende manier van met elkaar omgaan. We feliciteren Dirk en de broers van Setten met het winnen van deze mooie prijs.

Winnaar gemeente Tiel: Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland is zo’n organisatie die kansen biedt aan een grote diversiteit aan doelgroepen. Zij wonnen dit jaar de All-in werkgeversprijs voor de gemeente Tiel.
“In een organisatie als het Waterschap Rivierenland is iedereen die serieus aan de slag wil welkom. Wij zijn een ruimdenkende, tolerante organisatie. “Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”, omschrijft het nog het best.” Aan het woord is teamleider onderhoud Roel Laponder. “Wij zijn een organisatie met volop mogelijkheden voor mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt. We bieden ze een mooie werkplek met alle begeleiding die zij daarbij nodig hebben. Bovendien kijken we naar de toekomst en hebben dan ook altijd een interessante plek voor ROC stagiaires en BBL studenten.”
Het Waterschap is al een aantal jaar actief bezig met het aantrekken van een diverse groep medewerkers. “We ondervinden hierin wisselende resultaten, waar de één het niet meer zag zitten nadat zijn fiets kapot ging, ging het bij een andere jongen, een HBO-er met een uitdaging in het autistisch spectrum, juist zo goed dat hij dit jaar nog een vaste aanstelling krijgt. ”De positieve resultaten hebben de overhand. Reden om in samenwerking met UWV/Werkzaak en Randstad Participatie nog meer plekken te creëren.

Nuttig werk
“Er is voldoende werk. Dat kan verschillen van ICT werk tot ondersteuning van het muskusratten beheerteam tot hele nieuwe plekken. Om een voorbeeld te noemen: sinds de decentralisatie van de Waterschappen en de fusie die hiermee gemoeid was is de organisatie een meer dynamische plek geworden. Met de toename van het aantal werkplekken is er een duidelijke toename in het aantal bezoekers en levering van pakketten en dergelijke. Een portiersfunctie is er nu nog niet, maar zou geen overbodige luxe zijn. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dit fysiek voor elkaar kunnen krijgen en kijken bij de invulling van deze functie ook nadrukkelijk naar deze, meer kwetsbare, doelgroep. En zo zijn we constant op zoek naar de juiste invulling van het werk dat er ligt. Mocht er daarbij sprake zijn van minder sociale en communicatieve vaardigheden bij de kandidaten dan is dit geen probleem. Zolang het maar duidelijk gemaakt wordt en bekend is, dan wordt dit door de collega’s positief opgepakt. En plannen we, als dat nodig mocht zijn, extra pauzes in en bieden we de mogelijkheid om rustmomenten in te bouwen. We doen ons best om de werkomstandigheden zo veel mogelijk aan te passen.
Niet denken in beperkingen, maar juist vanuit kansen. Als er extra opleidingen nodig zijn, dan is die mogelijkheid er, bijvoorbeeld via de stichting Wateropleidingen, die interne opleidingen voor alle Waterschappen verzorgd.
Leidend in alles wat we ondernemen is dat het altijd gaat om nuttig werk met een duidelijke toegevoegde waarde en dat er sprake is van plezier in je werk. Dat is toch het allerbelangrijkst. Het zou daarbij ook fijn zijn als we de diversiteit ook in de man/vrouw verhouding terug gaan zien. Op dit moment zijn er nog te weinig vrouwen werkzaam bij het Waterschap, met name in de technische beroepen. Dat kan anders. Kortom, we blijven actief op zoek naar een zo divers mogelijke samenstelling van onze teams.”

Winnaar gemeente West Betuwe: Hermeta
Hermeta werkt met aluminium en maakt al bijna 100 jaar bouw- en industrie gerelateerde producten. Hermeta werkt vanuit een intrinsieke motivatie aan een samenleving waarin iedereen een rol van betekenis mag hebben. Zij straalt in alles een inclusieve filosofie uit en is daarmee lichtend voorbeeld voor ondernemend West Betuwe. Het winnen van de All-in werkgeversprijs 2020 kon dan ook niet uitblijven. In 2016 is Hermeta gestart met het inrichten van een sociale werkplaats binnen de productieomgeving. De 15 mensen voor wie deelname aan het arbeidsproces niet vanzelfsprekend is vinden hier een goede werkplek. De zelfstandig opererende afdeling vormt inmiddels een niet meer weg te denken schakel in het productieproces. Medewerkers geven aan zich volledig opgenomen en gewaardeerd te voelen en gaan elke dag met plezier naar hun werk.

Happy people, beautiful products
“Happy people, beautiful products, met die gedachte is de hele organisatie ingericht,” zegt Marcel van der Sluijs, mede-eigenaar van Hermeta uit Asperen. “Voel je je goed en ben je trots op wat je doet, dan besteed je met zorg aandacht aan je werk, je wilt daar immers alles uithalen wat er in zit. Dat vind je altijd terug in de kwaliteit van het werk. De ambachtslieden, de gieters die hier werkzaam zijn, werken dan ook het liefst aan dat waarin ze excelleren. Wij hebben de organisatie nu zo ingericht dat iedereen zoveel mogelijk kan doen waar hij of zij goed in is. Door de werkzaamheden via zo’n jobcarving constructie op te splitsen is er ruimte voor werknemers die anders niet zo snel in het arbeidsproces worden opgenomen. Ik vind het, ook vanuit mijn persoonlijke overtuiging, fijn dat die ruimte er is. Dat we als onderneming een grote diversiteit aan mensen werk kunnen bieden.”

Betrokken bij een inclusieve samenleving
Dat Hermeta en mede-eigenaar Marcel van der Sluijs betrokken zijn bij de inclusieve samenleving spreekt ook uit de vele initiatieven die zij ontplooien en ondersteunen buiten Hermeta om. Één van die initiatieven is stichting MUS (Maatschappelijk, Uniek, Sociaal) die een woonvoorziening in Leerdam wil realiseren voor jongeren die niet zelfstandig kunnen wonen, maar dat met hulp wel zouden kunnen. Zo werd om geld op te halen een boekje gemaakt met daarin de taart recepten van Delano Latupeirissa, één van Hermeta’s medewerkers die daarmee een droom in vervulling zag gaan.
“Delano werkt hier al een hele tijd en met heel veel plezier. Elke dag zie ik hem met een lach van oor tot oor. Toen ik hem op een dag vroeg wat hij nou het állerliefste doet, zei hij dat dat taarten bakken was. Dat bracht me op dit idee. Fijn om te zien dat dit ook goed opgepakt is. We hebben een leuk aantal boekjes kunnen verkopen.” Klinkt wellicht bescheiden, maar het spreekt boekdelen over het sociale hart van deze ondernemer. De All-in werkgeversprijs is met winnaar voor de gemeente West Betuwe Hermeta in prima handen gevallen.

Winnaar gemeente West Maas en Waal: H&S Coldstores
Logistiek dienstverlener H&S Coldstores in Beneden-Leeuwen is dit jaar winnaar van de All-in werkgeversprijs voor de gemeente West Maas en Waal. H&S Coldstores won de prijs onder andere omdat zij op creatieve wijze proactief op zoek gaat naar mogelijkheden om werkzoekenden die onder de banenafspraak vallen een kans te bieden.
“We zijn blij met deze prijs,” zegt business unit manager Jan Pul. “Al was ik ook weer niet heel verrast om hem te winnen aangezien wij als enige in deze gemeente genomineerd zijn.”
Wat dat betreft lijkt het erop dat er voor de ondernemers in West Maas en Waal nog wel wat werk te doen is. Het bewijst eens te meer de meerwaarde van een prijs als deze. Het kan ervoor zorgen dat er aandacht besteed wordt aan dit onderwerp en de ogen worden geopend voor de voordelen die er zijn in het werken met mensen uit een andere doelgroep dan de gebruikelijke pool van medewerkers.

Jobcarving biedt mogelijkheden
“Zeker in deze tijd waarin het lastig is om voldoende personeel te vinden is deze groep een interessante. Uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf en is het uitnodigen van deze specifieke doelgroep ook door economische motieven ingegeven.” De jobcarving constructie die kan worden ingezet kan daarin werken. Door bestaande functies op te splitsen in gespecialiseerd werk en ongeschoold werk komt er ruimte om mensen te zoeken in andere categorieën. Mensen met een arbeidsbeperking horen daar bij, maar ook ouderen en zogenaamde statushouders. Allemaal mensen die graag aan het werk gaan, maar misschien niet alles (meer) aan kunnen of een start zoeken om aan de Nederlandse taal te werken om zo verder te kunnen groeien.

Voldoende werk voor iedereen
“En dat werkt. Zo hebben we sinds 2 jaar iemand bij ons werken die de heftruckchauffeur ondersteunt. Hij zorgt ervoor dat het magazijn netjes blijft en stickert daarnaast de drums en dozen met sap of bevroren fruit die vanuit hier vervoerd worden. Dat maakt dat het werk veel efficiënter kan worden ingericht. Het ontlast de collega’s en zorgt voor een grotere productiviteit. Daarnaast is er werk bij het ompakken van bevroren fruit.”
Al met al laat H&S Coldstores maar weer eens zien dat er voldoende werk voor iedereen is die de kansen wilt grijpen die geboden worden.

Winnaar gemeente Zaltbommel: Mainfreight
De van oorsprong Nieuw-Zeelandse logistiek dienstverlener Mainfreight is wereldwijd al 42 jaar succesvol en werkt onder het motto: “Special people. Special company”. En dat is zeker voelbaar in de organisatie. Mensen werken er graag, het verloop is laag. Er is oog en ruimte voor iedereen die om heel verschillende redenen moeite hebben om werk te vinden. De open en actieve houding die Mainfreight heeft ten opzichte van deze doelgroep en de kansen die zij hierin biedt heeft geleid tot het winnen van de All-in werkgeversprijs 2020.
delen:
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement