Bedrijvenpark Medel: Opwaartse spiraal

Magazines | Rivierenland Business nummer 5 2022

Illustraties: Industrieschap Medel

Bedrijvenpark Medel heeft zeven kavels in de grootte van twee tot twaalvenhalve hectare beschikbaar voor ondernemingen die op een duurzame manier hun (groei)ambities willen waarmaken. Kijkend naar potentiële kruisbestuivingen tussen bedrijven onderling en werkgelegenheid voor een veelheid aan doelgroepen mag je concluderen dat de gehele regio daarvan de vruchten zal plukken. Dan is er sprake van een opwaartse spiraal.
 

"In allerlei sectoren tekent zich een economische groei af, die zorgt voor een brede welvaart," zegt Nanne Zwiep, directeur van het Industrieschap Medel. "Dat vraagt om locaties om invulling te geven aan bedrijven met een ruimtebehoefte in combinatie met een proces van verduurzaming. Ondanks de schaarste aan beschikbare grond in Nederland bieden wij hier wel degelijk mogelijkheden, met de achterliggende gedachte dat dat een positieve maatschappelijke ontwikkeling teweeg zal brengen. Denk in de eerste plaats aan werkgelegenheid, ook voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast profiteren bestaande bedrijven van zo'n economische ontwikkeling, zoals toeleveranciers op het gebied van schoonmaak, catering, levering van kantoorartikelen en tuinonderhoud. Bij het uitgeven van de kavels geven wij voorrang aan ondernemingen die nu al in de regio zitten. Enerzijds om hen te behouden, anderzijds omdat zij waarschijnlijk een locatie zullen verlaten, waarmee weer ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijvigheid of een andere functie. Woningbouw, bijvoorbeeld."

Gunstige situatie
Uiteraard heeft ook Bedrijvenpark Medel te maken met actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het stikstofbeleid. "Toch zitten we in een relatief gunstige situatie," claimt Zwiep. "Ten eerste verwachten we dat het geen groot probleem zal vormen voor het type bedrijven dat zich hier zal vestigen, in de milieucategorie 3.1. Dan praat je hoofdzakelijk over logistiek en lichte productie. Ten tweede ligt Medel op een relatief grote afstand van Natura 2000-gebieden, waardoor een rapport omtrent stikstofuitstoot als onderdeel van een omgevingsvergunning hoogstwaarschijnlijk weinig obstakels oplevert. Het bedrijventerrein kenmerkt zich trouwens door een mooie, natuurlijke overgang naar de landelijke omgeving, met onder meer groene wallen en grote waterpartijen. Bij de ondernemingen die zich hier vestigen gaan we ervan uit dat ze een bewuste strategie op het gebied van duurzaamheid voeren, zowel qua installaties als processen."

Personeelsvraagstuk invullen
Een ander belangrijk thema betreft werkgelegenheid. "Best een uitdaging, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt," erkent Zwiep. "Toch horen wij van de bestaande bedrijven op Medel dat zij het personeelsvraagstuk redelijk goed weten in te vullen. Zo geven zij interne trainingen, delen zij via hun personeelsfunctionarissen kennis op het gebied van onder andere werving en lopen er adviestrajecten op basis van samen-werking met uitzendbureaus, het onderwijs en Werkzaak Rivierenland. Veel ondernemingen hebben zelfs vaste afspraken met opleidingen voor leer-werktrajecten. De coöperatie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid geeft kansen aan ondernemers om hier hun ambities te verwezenlijken, waarbij ze een positieve bijdrage leveren aan het succes van Medel en de maatschappelijke ontwikkeling van de wijde regio. Sommige ondernemingen die zich hier jaren geleden hebben gevestigd ontwikkelen zich nu zelfs al tot landelijke spelers."

www.medel.nl

 

 

 

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by