Omarm BYOD in je bedrijf

Magazines | Rivierenland Business nummer 2 2014

Omarm BYOD

in je bedrijf

Het concept van Bring Your Own Device (BYOD) is een uitdaging voor de traditionele IT-gedachte waarin de ‘machine’ centraal staat. Het begon in eerste instantie als een financiële discussie, waar bedrijven overwogen of ze de zakelijke computers van de balans af konden halen door de gebruikers eigenaar van de computer te laten worden middels financiële voordelen. Het was echter de opkomst van de zeer wenselijke user-gecentreerde apparaten als tablets, smartphones en ultrabooks die BYOD katapulteerde van een conceptueel onderwerp tot een onvermijdelijke kracht waar IT-teams mee moeten leren leven.

Terwijl BYOD soms nog nieuw lijkt, schat Forrester Research dat meer dan de helft van de werknemers (53 procent) gebruik maakt van eigen ‘technologieën’ voor werkdoeleinden. Opvallend is dat BYOD vaak begint in de directiekamers. Forrester Research schat dat maar liefst 77 procent van de leidinggevenden hun eigen hardware koopt. Het negeren van BYOD kan dus gevaarlijker zijn dan de meeste user-gedreven technologische trends.

AppSense, een grote speler op het gebied van virtualisatie, denkt dat een verschuiving naar een mensgedreven aanpak de sleutel is tot het verzachten van extra risico’s en complexiteit die BYOD met zich meebrengt. Door de verschuiving van managements- en beleidsfocus van apparaten naar gebruikers kunnen IT-teams zich met een mensgecentreerde strategie voorbereiden op een werkomgeving met aanzienlijk minder standaardisatie en controle op apparaten, zonder afbreuk te doen aan efficiëntie en veiligheid.

Zodra gebruikerservaring, data en toegang tot applicaties kunnen worden beheerd boven het apparaat, ontstaan er meerdere opties om BYOD-gebruikers te ondersteunen. Voor veel bedrijven begint dit bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van remote desktop of het leveren van applicaties naar onbekende apparaten. En er zijn genoeg aantoonbare gevallen waarbij dit werkt. AppSense is echter van mening dat het echte antwoord op deze uitdaging is om een unieke gebruikerservaring te creëren op een device naar keuze zonder afbreuk te doen aan zichtbaarheid en controle.

Contextbewust

Zelfs als werknemers een deel van hun werkzaamheden verplaatsen naar niet-traditionele besturingssystemen als iOS of Android, zullen de meesten toch terugvallen op Windows. Door middel van virtualisatie en het BYOD-principe zal het steeds vaker gebeuren dat een gebruiker toegang heeft tot een Windows-omgeving op verschillende devices.

Een best practice is voor IT-teams daarom om de ervaringen met Windows dynamisch aan te passen op basis van de gebruikerscontext, bijvoorbeeld door optimalisatie voor touch voor wanneer men verbinding op afstand maakt met een tablet. Maar men kan hier ook denken aan op veiligheid gerichte maatregels zoals het beperken van administratieve rechten.

De mogelijkheid om een desktop op basis van context dynamisch te personaliseren en aan te passen geeft een IT-team ook een belangrijke tegenmaatregel tegen het verlies van standaardisatie. Het verminderen van de complexiteit van geregelde zaken maakt tijd en middelen vrij om de focus te leggen op nieuwe BYOD uitdagingen.

Druk van medewerkers

Medewerkers van een bedrijf zorgen voor de meeste druk bij de IT-afdeling als het gaat om BYOD. Dit begon allemaal met de opkomst van de smartphone en dit nam een extra vaart toen duidelijk werd dat er meer mee mogelijk was dan alleen het synchroniseren van agenda’s en contactpersonen. Het liep echter pas echt uit de hand voor drie marktontwikkelingen:

- de introductie van tablets;

- de heropleving van Apple-producten;

- de opkomst van Ultrabooks van Intel.

Invasie van tablets

Het enorme succes van de iPad was een grote verrassing voor de elektronicawereld. Toen in 2012 de 3e generatie iPad werd geïntroduceerd, maakte Apple bekend dat er inmiddels ruim 55 miljoen exemplaren waren verkocht.

Door de komst van tablets staat de IT-afdeling binnen een bedrijf voor totaal nieuwe taken, omdat tablets vaak naar de wensen van de gebruiker zijn ingericht en toch ook goed te gebruiken zijn op de werkvloer. Veel gebruikers, voornamelijk in een hogere managementfunctie, willen graag via hun tablet bij bedrijfsdata kunnen. Ondertussen moet de IT-afdeling zich haasten om de efficiëntie en gevolgen te begrijpen van het ondersteunen van dergelijke apparaten op het bedrijfsnetwerk, omdat tablets en dergelijke in

principe niet ontwikkeld zijn om op een bedrijfsnetwerk te gebruiken.

De enorme groei van het gebruik van tablets, gecombineerd met het feit dat het wordt gedreven door gebruikerswensen en -voorkeuren, maakt deze nieuwe smaak van BYOD een onvermijdelijke kracht voor IT-teams.

The Mac is back

Halverwege de jaren ʼ90 stond Apple op omvallen. Daarna heeft Apple een opmerkelijke heropleving gedaan om de positie als ‘s werelds meest waardevolle beursgenoteerde onderneming in te nemen. Terwijl de hele wereld genoot van de iPod, iPhone en iPad, werkte Apple ondertussen rustig door met de ontwikkeling van de Mac. Na de introductie van het OS X besturingssysteem gingen, naast traditioneel gezien mensen uit de grafische sector, ook steeds meer technische professionals gebruik maken van Apple-producten.

Er zijn overigens nóg twee factoren die Apple geen windeieren hebben gelegd: de positieve gebruikerservaringen met de iPhone en iPad zorgen voor de overweging om een Mac aan te schaffen en het trendy, moderne en hippe design van de MacBook Air trok de aandacht van werknemers die veel op pad zijn.

Opkomst van de

Ultrabook

Het succes van de MacBook Air zorgde voor de ontwikkeling van de Ultrabook, een initiatief én merknaam van Intel. De chipfabrikant leverde een gestandaardiseerd framework voor kleine notebooks, ook wel bekend als netbooks. Bijna alle fabrikanten sprongen vervolgens op de, niet te missen, trein. Zowel grote namen als HP, Dell en Lenovo als, toen nog, kleinere spelers als Samsung en Sony. Ondanks de opleving van Apple maakt het merendeel van de werknemers nog gebruik van Windows-apparaten. Maar uit onderzoek is echter gebleken dat ook onder deze gebruikers de toenemende behoefte bestaat aan iets anders, iets nieuws.

Weg met standaardisatie

Voor een IT-afdeling is standaardisatie heilig. Een van de strategieën die vooral in den beginne veel werd gebruikt, was het beperken van het aantal computers binnen een bedrijf. Dat scheelde in reparaties en reserveonderdelen, zo werd gesuggereerd. Daarna verschoof de focus naar standaardisatie van software. Veel bedrijven maakten gebruik van een gouden image van een besturingssysteem. In theorie een goed idee omdat een bedrijf flink op de kosten bespaart. In de praktijk bleek dit echter lastiger omdat álle computers eerst geformatteerd en daarna van de nieuwe image voorzien moeten worden.

Omdat BYOD uitgaat van verschillende apparaten waarop te werken is, kan het hele standaardisatieverhaal eigenlijk in de prullenbak. Voor een IT-afdeling is het een crime om álles (PC’s, laptops, tablets, smartphones e.d.) te beheren. Het kan natuurlijk wel, maar dan moet een bedrijf op extra kostenposten rekenen voor bijvoorbeeld personeel en extra apparatuur.

Nieuwe aanpak

Ondanks dat het hele BYOD-principe nog steeds in de kinderschoenen staat, is het zaak voor IT-afdelingen van bedrijven om hier wel aandacht aan te besteden. Gebeurt dat niet dan zullen werknemers zelf de touwtjes in handen nemen, wat de productiviteit niet ten goede zal komen.

Er is inmiddels meer dan voldoende hard- en software om dit naar behoren te beheren. Volgens het rapport ʻEmbracing BYOD in the Enterpriseʼ van leverancier AppSense zijn er drie factoren waar men zich aan moet houden:

- Gebruik pragmatische oplossingen zoals virtuele desktops en session hosts;

- Wees flexibel en zorg voor mens-gecentreerd management;

- Zorg voor een flexibele strategie tussen het Windowsplatform en andere platformen, zoals iOS en Android.

Het begrip self service IT is een begrip waar IT-managers vijf tot tien jaar geleden niet aan moesten denken. Gezien de uitdagingen die horen bij het ondersteunen van een groeiende gebruikersgroep, zorgden IT-teams voor controle en standaardisatie. In het ideale scenario voor IT-teams zou slechts een kleine groep invloedrijke gebruikers mogen afwijken van de hard- en softwareopties.

Het concept van Bring Your Own Device (BYOD) is een uitdaging voor de traditionele IT-gedachte waarin de ‘machine’ centraal staat. Het begon in eerste instantie als een financiële discussie, waar bedrijven overwogen of ze de zakelijke computers van de balans af konden halen door de gebruikers eigenaar van de computer te laten worden middels financiële voordelen. Het was echter de opkomst van de zeer wenselijke user-gecentreerde apparaten als tablets, smartphones en ultrabooks die BYOD katapulteerde van een conceptueel onderwerp tot een onvermijdelijke kracht waar IT-teams mee moeten leren leven.

Terwijl BYOD soms nog nieuw lijkt, schat Forrester Research dat meer dan de helft van de werknemers (53 procent) gebruik maakt van eigen ‘technologieën’ voor werkdoeleinden. Opvallend is dat BYOD vaak begint in de directiekamers. Forrester Research schat dat maar liefst 77 procent van de leidinggevenden hun eigen hardware koopt. Het negeren van BYOD kan dus gevaarlijker zijn dan de meeste user-gedreven technologische trends.

AppSense, een grote speler op het gebied van virtualisatie, denkt dat een verschuiving naar een mensgedreven aanpak de sleutel is tot het verzachten van extra risico’s en complexiteit die BYOD met zich meebrengt. Door de verschuiving van managements- en beleidsfocus van apparaten naar gebruikers kunnen IT-teams zich met een mensgecentreerde strategie voorbereiden op een werkomgeving met aanzienlijk minder standaardisatie en controle op apparaten, zonder afbreuk te doen aan efficiëntie en veiligheid.

Zodra gebruikerservaring, data en toegang tot applicaties kunnen worden beheerd boven het apparaat, ontstaan er meerdere opties om BYOD-gebruikers te ondersteunen. Voor veel bedrijven begint dit bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van remote desktop of het leveren van applicaties naar onbekende apparaten. En er zijn genoeg aantoonbare gevallen waarbij dit werkt. AppSense is echter van mening dat het echte antwoord op deze uitdaging is om een unieke gebruikerservaring te creëren op een device naar keuze zonder afbreuk te doen aan zichtbaarheid en controle.

Contextbewust

Zelfs als werknemers een deel van hun werkzaamheden verplaatsen naar niet-traditionele besturingssystemen als iOS of Android, zullen de meesten toch terugvallen op Windows. Door middel van virtualisatie en het BYOD-principe zal het steeds vaker gebeuren dat een gebruiker toegang heeft tot een Windows-omgeving op verschillende devices.

Een best practice is voor IT-teams daarom om de ervaringen met Windows dynamisch aan te passen op basis van de gebruikerscontext, bijvoorbeeld door optimalisatie voor touch voor wanneer men verbinding op afstand maakt met een tablet. Maar men kan hier ook denken aan op veiligheid gerichte maatregels zoals het beperken van administratieve rechten.

De mogelijkheid om een desktop op basis van context dynamisch te personaliseren en aan te passen geeft een IT-team ook een belangrijke tegenmaatregel tegen het verlies van standaardisatie. Het verminderen van de complexiteit van geregelde zaken maakt tijd en middelen vrij om de focus te leggen op nieuwe BYOD uitdagingen.

Druk van medewerkers

Medewerkers van een bedrijf zorgen voor de meeste druk bij de IT-afdeling als het gaat om BYOD. Dit begon allemaal met de opkomst van de smartphone en dit nam een extra vaart toen duidelijk werd dat er meer mee mogelijk was dan alleen het synchroniseren van agenda’s en contactpersonen. Het liep echter pas echt uit de hand voor drie marktontwikkelingen:

- de introductie van tablets;

- de heropleving van Apple-producten;

- de opkomst van Ultrabooks van Intel.

Invasie van tablets

Het enorme succes van de iPad was een grote verrassing voor de elektronicawereld. Toen in 2012 de 3e generatie iPad werd geïntroduceerd, maakte Apple bekend dat er inmiddels ruim 55 miljoen exemplaren waren verkocht.

Door de komst van tablets staat de IT-afdeling binnen een bedrijf voor totaal nieuwe taken, omdat tablets vaak naar de wensen van de gebruiker zijn ingericht en toch ook goed te gebruiken zijn op de werkvloer. Veel gebruikers, voornamelijk in een hogere managementfunctie, willen graag via hun tablet bij bedrijfsdata kunnen. Ondertussen moet de IT-afdeling zich haasten om de efficiëntie en gevolgen te begrijpen van het ondersteunen van dergelijke apparaten op het bedrijfsnetwerk, omdat tablets en dergelijke in

principe niet ontwikkeld zijn om op een bedrijfsnetwerk te gebruiken.

De enorme groei van het gebruik van tablets, gecombineerd met het feit dat het wordt gedreven door gebruikerswensen en -voorkeuren, maakt deze nieuwe smaak van BYOD een onvermijdelijke kracht voor IT-teams.

The Mac is back

Halverwege de jaren ʼ90 stond Apple op omvallen. Daarna heeft Apple een opmerkelijke heropleving gedaan om de positie als ‘s werelds meest waardevolle beursgenoteerde onderneming in te nemen. Terwijl de hele wereld genoot van de iPod, iPhone en iPad, werkte Apple ondertussen rustig door met de ontwikkeling van de Mac. Na de introductie van het OS X besturingssysteem gingen, naast traditioneel gezien mensen uit de grafische sector, ook steeds meer technische professionals gebruik maken van Apple-producten.

Er zijn overigens nóg twee factoren die Apple geen windeieren hebben gelegd: de positieve gebruikerservaringen met de iPhone en iPad zorgen voor de overweging om een Mac aan te schaffen en het trendy, moderne en hippe design van de MacBook Air trok de aandacht van werknemers die veel op pad zijn.

Opkomst van de

Ultrabook

Het succes van de MacBook Air zorgde voor de ontwikkeling van de Ultrabook, een initiatief én merknaam van Intel. De chipfabrikant leverde een gestandaardiseerd framework voor kleine notebooks, ook wel bekend als netbooks. Bijna alle fabrikanten sprongen vervolgens op de, niet te missen, trein. Zowel grote namen als HP, Dell en Lenovo als, toen nog, kleinere spelers als Samsung en Sony. Ondanks de opleving van Apple maakt het merendeel van de werknemers nog gebruik van Windows-apparaten. Maar uit onderzoek is echter gebleken dat ook onder deze gebruikers de toenemende behoefte bestaat aan iets anders, iets nieuws.

Weg met standaardisatie

Voor een IT-afdeling is standaardisatie heilig. Een van de strategieën die vooral in den beginne veel werd gebruikt, was het beperken van het aantal computers binnen een bedrijf. Dat scheelde in reparaties en reserveonderdelen, zo werd gesuggereerd. Daarna verschoof de focus naar standaardisatie van software. Veel bedrijven maakten gebruik van een gouden image van een besturingssysteem. In theorie een goed idee omdat een bedrijf flink op de kosten bespaart. In de praktijk bleek dit echter lastiger omdat álle computers eerst geformatteerd en daarna van de nieuwe image voorzien moeten worden.

Omdat BYOD uitgaat van verschillende apparaten waarop te werken is, kan het hele standaardisatieverhaal eigenlijk in de prullenbak. Voor een IT-afdeling is het een crime om álles (PC’s, laptops, tablets, smartphones e.d.) te beheren. Het kan natuurlijk wel, maar dan moet een bedrijf op extra kostenposten rekenen voor bijvoorbeeld personeel en extra apparatuur.

Nieuwe aanpak

Ondanks dat het hele BYOD-principe nog steeds in de kinderschoenen staat, is het zaak voor IT-afdelingen van bedrijven om hier wel aandacht aan te besteden. Gebeurt dat niet dan zullen werknemers zelf de touwtjes in handen nemen, wat de productiviteit niet ten goede zal komen.

Er is inmiddels meer dan voldoende hard- en software om dit naar behoren te beheren. Volgens het rapport ʻEmbracing BYOD in the Enterpriseʼ van leverancier AppSense zijn er drie factoren waar men zich aan moet houden:

- Gebruik pragmatische oplossingen zoals virtuele desktops en session hosts;

- Wees flexibel en zorg voor mens-gecentreerd management;

- Zorg voor een flexibele strategie tussen het Windowsplatform en andere platformen, zoals iOS en Android.

ICT

delen:
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by