Wet Werk en Zekerheid: De belangrijkste veranderingen op een rij

Magazines | Rivierenland Business nummer 2 2014

Wet Werk en Zekerheid

De belangrijkste

veranderingen op een rij

Op 8 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De wet wordt definitief nadat ook de Eerste Kamer het voorstel heeft aanvaard. Dat zal naar verwachting op korte termijn gebeuren. Deze wet verandert het arbeidsrecht ingrijpend.

Eén van de wijzigingen is dat het proeftijdbeding niet mag worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten die korter duren dan zes maanden. In contracten voor bepaalde tijd worden concurrentiebedingen verboden, tenzij de werkgever bij een dergelijk beding een zwaarwegend belang heeft. Het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, moet tijdig schriftelijk worden aangezegd. Wordt dat niet gedaan dan kost dat de werkgever een maandsalaris. In de zogenaamde nul uren – of oproepcontracten mag worden opgenomen dat tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht geldt bij niet-werken. Deze wijzigingen gaan – bij goedkeuring door de Eerste Kamer – per 1 juli 2014 in.

De ketenregeling (opvolging bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) wijzigt doordat de periode van opvolging van arbeidsovereenkomsten wordt teruggebracht van drie naar twee jaar waarbij de tussenpozen, waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Deze wijziging gaat echter pas in – zoals het zich nu laat aanzien – per 1 juli 2015.

De meest ingrijpende is echter de wijziging van het ontslagrecht, welke ingaat per 1 juli 2015. Nu heeft de werkgever steeds de keuze tussen de ontslagprocedure bij het UWV of de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 geldt echter dat een ontslagprocedure wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid uitsluitend via het UWV kan lopen, met een beroepmogelijkheid bij de kantonrechter. Het afspiegelingsbeginsel blijft bestaan, met een beperkte ruimte om daarvan af te wijken wanneer het gaat om werknemers die bovengemiddeld presteren. Nieuw is dat CAO-partijen een CAO-ontslagprocedure kunnen afspreken indien het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. De procedure bij de kantonrechter kan alleen nog worden gebruikt bij ontslag vanwege niet functioneren en bij een verstoorde arbeidsrelatie. Voorts wordt het mogelijk tegen een beslissing van de kantonrechter hoger beroep in te stellen.

Het bekende vergoedingensysteem verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de transitievergoeding en de billijkheidsvergoeding. Voor het bepalen van de hoogte van de beëindigingsvergoeding geldt niet langer de bekende kantonrechtersformule. Gekozen is voor een andere berekeningswijze met voor de transitievergoeding een maximumbedrag van € 75.000,= of een bedrag gelijk aan het jaarsalaris van de werknemer indien dat hoger is. De billijkheidsvergoeding die de werknemer in een aparte procedure bij de kantonrechter kan vorderen, kan in beginsel worden toegekend naast de transitievergoeding, welke geldt voor werknemers die ten minste twee jaar bij een werkgever in dienst zijn.

Werkgevers, laat u niet verrassen door deze nieuwe wetgeving. Zet op een rij welke tijdelijke contracten rond 1 juli 2014 de keten van twee jaar hebben bereikt; ga, in verband met de schriftelijke aanzegtermijn, na welke tijdelijke contracten na 1 juli 2014 aflopen ; onderzoek of de door u gebruikte arbeidscontracten nog in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving per 1 juli 2014. Heeft u daarover vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen u graag adviseren.

Mr Jan-Rob van Manen

Degenaar Hoogendam Colombijn Advocaten

Gorinchem, vanmanen@dhcadvocaten.nl

Wet Werk en Zekerheid

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by