Duurzaamheid als uitgangspunt

Magazines | Rivierenland Business nummer 3 2012

Duurzaamheid

als uitgangspunt

Waar in het verleden binnen SW-bedrijven de nadruk werd gelegd op arbeidsontwikkeling, vindt deze tegenwoordig gedurende uitplaatsing (detachering/begeleid werken) plaats. Een toegespitste opleiding is dus een essentieel onderdeel van een succesvolle en duurzame uitplaatsing. Helicon Bedrijfsopleidingen ontwikkelde samen met SW-bedrijf de Risse Groep uit Weert een opleiding conciërge/beheerder op maat.

“Net als elk ander bedrijf hebben we de taak om omzet te draaien”, vertelt Toine Witters, manager van de Risse Horizon, dat onderdeel uitmaakt van de Risse Groep. “Anderzijds hebben we als doel om een aantal sociale doelstellingen te realiseren. De Risse Horizon draagt zorg voor de detachering en re-integratie van onze mensen. Zij werken vanuit de sociale werkvoorziening en worden zoveel mogelijk gedetacheerd bij reguliere bedrijven op de meest uiteenlopende functies; van administratie tot chauffeur. Daarnaast voeren we op jaarbasis 250 re-integratietrajecten voor een aantal gemeenten uit. In beide gevallen geldt dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de mensen en passend werk voor hen vinden.”

Programma op maat

Personeelsconsulent Leon Haagmans is binnen de Risse Groep verantwoordelijk voor de coördinatie van de centrale opleidingen. Vorig jaar bezocht hij samen met een aantal medewerkers de voorlichtingsbijeenkomst bij SW-bedrijf IBN in Uden. IBN had samen met Helicon Bedrijfsopleidingen een opleiding conciërge/beheerder opgezet. Een samenwerking tussen Helicon Bedrijfsopleidingen en de Risse Horizon was al snel geboren. Haagmans: “Er zijn vanuit de Risse Horizon al 13 conciërges werkzaam bij diverse overheidsinstellingen. Om onze eigen mensen zich verder te laten ontwikkelen en te helpen hun werkplek te behouden, zijn we in juni vorig jaar met Ivo van Opbergen om de tafel gaan zitten om te kijken of er ook voor

deze conciërges een opleiding kon worden opgezet.”

Programmamanager Ivo van Opbergen heeft ruime ervaring met SW-bedrijven en bedacht samen met Haagmans en Witters een oplossing voor hun ontwikkelingsvraagstuk. “De wens van onze klanten is hierbij ons uitgangspunt.” Witters knikt: “We hebben een grote inbreng gehad in de inhoud van het programma. Daardoor hebben we zowel de wensen van inleners als onze eigen wensen kunnen vertalen in het programma en dit ook zoveel mogelijk aan kunnen passen aan de directe werkomgeving van onze mensen.” Het resultaat is een lesprogramma op maat dat, eenmaal succesvol afgerond, de deelnemers een officieel erkend diploma van arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent op mbo-niveau 1 oplevert.

Algemene ontwikkeling

In het najaar van 2011 ging de groep van 13 personen van de Risse Horizon met de opleiding conciërge/beheerder van start. Naast de theorie- en praktijklessen bij de Risse gaan de deelnemers in hun beroepspraktijk aan de slag met het toepassen van hetgeen tijdens de bijeenkomsten aangeboden wordt. Projectleider en technisch docent Marcel Gielissen draait vanuit Helicon mee op de werkvloer van de inleners. “Ik ben verantwoordelijk voor het gehele traject, van de intakegesprekken tot voortgangsgesprekken en de diplomering. Ook ben ik het eerste aanspreekpunt.” Docent Ad de Bont van Helicon neemt naast vaktechnische thema’s, ook algemene thema’s voor zijn rekening waarin sociale vaardigheden centraal staan. Aan het communicatieve, coachende aspect wordt bewust aandacht geschonken. Van Opbergen: “Het uitgangspunt is een gezonde balans tussen werknemersvaardigheden en de vaktechnische thema’s. Met name die werknemersvaardigheden zijn steeds belangrijker. Als je heel goed kan schoffelen maar niet let op veiligheid er omheen, mis je veel.”

Haagmans: “In het geval van conciërge/beheerder is de communicatie met de leerlingen, ouders en leerkrachten net zo belangrijk als de vaktechnische inhoud. Onze mensen zijn het eerste aanspreekpunt. Bovendien wordt men steeds mondiger, dus moeten onze mensen ook op het communicatievlak sterker optreden.”

“Daarnaast houden oudgedienden nog wel eens vast aan bekende patronen”, vult Witters aan. “We willen hen stimuleren de zaken ook eens vanuit andere invalshoeken te bekijken om tot andere oplossingen te komen.”

Succesvolle samenwerking

Tot nu toe heeft de opleiding mooie resultaten opgeleverd. Haagmans: “Onze mensen zijn gemotiveerd. Die motivatie laten ze ook zien op de werkvloer waar ze gedetacheerd zijn. De opleiding biedt hen een kans op een diploma en ze kunnen hun werk behouden, terwijl ze verder kunnen groeien en bloeien in de functie van conciërge/beheerder.” De Bont vindt het een voorrecht om aan deze groep les te mogen geven: “De mensen zijn erg betrokken. Zij putten natuurlijk uit hun eigen levenservaring, maar stellen zich daarnaast open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ze zijn nieuwsgierig, waardoor het erg plezierig is om met deze groep te werken.”

Ook de samenwerking tussen de verschillende partijen pakt goed uit. Volgens Van Opbergen staat of valt een traject met de voorbereiding. “Het voortraject en de voorlichting vergt het meeste werk. De Risse Horizon heeft daar uitgebreid de tijd voor genomen en dat komt de opleiding en de samenwerking ten goede.” Witters ervaart de ontzorging als bijzonder prettig: “Dankzij deze goede voorbereiding hebben we weinig omkijken naar het opleidingstraject. Bovendien worden we goed op de hoogte gehouden en vindt er regelmatig een werkoverleg plaats tussen Marcel en Leon.” Gielissen knikt: “De deuren van de medewerkers bij de Risse Groep staan altijd open. Ze denken altijd mee over hoe eventuele problemen op te lossen zijn of zaken te verbeteren zijn.” Ook Haagmans is vanaf het begin al erg tevreden. “Er wordt goed overlegd en gecommuniceerd en bijgestuurd waar nodig. Dat heeft er tot nu toe in geresulteerd dat we geen uitval van deelnemers hebben.”

Duurzame detachering

Het resultaat dat wordt nagestreefd met dit project is duurzame detachering. “Onze mensen kiezen er ook bewust voor om een bepaalde opleiding te volgen en daar naast hun werktijd de nodige tijd en energie in te investeren. En als bedrijf moet je hier ook veel in investeren”, aldus Witters. “Mensen komen soms terug vanwege een tekortkoming in de sociale of werknemersvaardigheden”, vertelt Van Opbergen. “Dat voorkom je door een leertraject duurzaam op te zetten. Het materiaal dat voor de Risse Horizon is ontwikkeld, blijft op het bedrijf. Hierdoor kunnen modules, buiten de trajecten om, blijvend worden herhaald.”

Inmiddels zijn Helicon Bedrijfsopleidingen en de Risse Horizon met een aantal partijen in overleg over een eventuele vervolgopleiding. “Een aantal deelnemers heeft aangegeven interesse te hebben om door te groeien tot mbo-niveau 2. Samen met Helicon en andere SW-bedrijven gaan we om de tafel om te kijken naar de mogelijkheden. Als het doorgaat, wordt dit vervolgtraject ongetwijfeld net zo’n succes”, aldus Witters.

www.helicon.nl/bedrijfsopleidingen

www.risse.nl

Toine Witters, Leon Haagmans en Ivo van

Opbergen in overlegover het vervolgtraject.

“Net als elk ander bedrijf hebben we de taak om omzet te draaien”, vertelt Toine Witters, manager van de Risse Horizon, dat onderdeel uitmaakt van de Risse Groep. “Anderzijds hebben we als doel om een aantal sociale doelstellingen te realiseren. De Risse Horizon draagt zorg voor de detachering en re-integratie van onze mensen. Zij werken vanuit de sociale werkvoorziening en worden zoveel mogelijk gedetacheerd bij reguliere bedrijven op de meest uiteenlopende functies; van administratie tot chauffeur. Daarnaast voeren we op jaarbasis 250 re-integratietrajecten voor een aantal gemeenten uit. In beide gevallen geldt dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de mensen en passend werk voor hen vinden.”

Programma op maat

Personeelsconsulent Leon Haagmans is binnen de Risse Groep verantwoordelijk voor de coördinatie van de centrale opleidingen. Vorig jaar bezocht hij samen met een aantal medewerkers de voorlichtingsbijeenkomst bij SW-bedrijf IBN in Uden. IBN had samen met Helicon Bedrijfsopleidingen een opleiding conciërge/beheerder opgezet. Een samenwerking tussen Helicon Bedrijfsopleidingen en de Risse Horizon was al snel geboren. Haagmans: “Er zijn vanuit de Risse Horizon al 13 conciërges werkzaam bij diverse overheidsinstellingen. Om onze eigen mensen zich verder te laten ontwikkelen en te helpen hun werkplek te behouden, zijn we in juni vorig jaar met Ivo van Opbergen om de tafel gaan zitten om te kijken of er ook voor

deze conciërges een opleiding kon worden opgezet.”

Programmamanager Ivo van Opbergen heeft ruime ervaring met SW-bedrijven en bedacht samen met Haagmans en Witters een oplossing voor hun ontwikkelingsvraagstuk. “De wens van onze klanten is hierbij ons uitgangspunt.” Witters knikt: “We hebben een grote inbreng gehad in de inhoud van het programma. Daardoor hebben we zowel de wensen van inleners als onze eigen wensen kunnen vertalen in het programma en dit ook zoveel mogelijk aan kunnen passen aan de directe werkomgeving van onze mensen.” Het resultaat is een lesprogramma op maat dat, eenmaal succesvol afgerond, de deelnemers een officieel erkend diploma van arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent op mbo-niveau 1 oplevert.

Algemene ontwikkeling

In het najaar van 2011 ging de groep van 13 personen van de Risse Horizon met de opleiding conciërge/beheerder van start. Naast de theorie- en praktijklessen bij de Risse gaan de deelnemers in hun beroepspraktijk aan de slag met het toepassen van hetgeen tijdens de bijeenkomsten aangeboden wordt. Projectleider en technisch docent Marcel Gielissen draait vanuit Helicon mee op de werkvloer van de inleners. “Ik ben verantwoordelijk voor het gehele traject, van de intakegesprekken tot voortgangsgesprekken en de diplomering. Ook ben ik het eerste aanspreekpunt.” Docent Ad de Bont van Helicon neemt naast vaktechnische thema’s, ook algemene thema’s voor zijn rekening waarin sociale vaardigheden centraal staan. Aan het communicatieve, coachende aspect wordt bewust aandacht geschonken. Van Opbergen: “Het uitgangspunt is een gezonde balans tussen werknemersvaardigheden en de vaktechnische thema’s. Met name die werknemersvaardigheden zijn steeds belangrijker. Als je heel goed kan schoffelen maar niet let op veiligheid er omheen, mis je veel.”

Haagmans: “In het geval van conciërge/beheerder is de communicatie met de leerlingen, ouders en leerkrachten net zo belangrijk als de vaktechnische inhoud. Onze mensen zijn het eerste aanspreekpunt. Bovendien wordt men steeds mondiger, dus moeten onze mensen ook op het communicatievlak sterker optreden.”

“Daarnaast houden oudgedienden nog wel eens vast aan bekende patronen”, vult Witters aan. “We willen hen stimuleren de zaken ook eens vanuit andere invalshoeken te bekijken om tot andere oplossingen te komen.”

Succesvolle samenwerking

Tot nu toe heeft de opleiding mooie resultaten opgeleverd. Haagmans: “Onze mensen zijn gemotiveerd. Die motivatie laten ze ook zien op de werkvloer waar ze gedetacheerd zijn. De opleiding biedt hen een kans op een diploma en ze kunnen hun werk behouden, terwijl ze verder kunnen groeien en bloeien in de functie van conciërge/beheerder.” De Bont vindt het een voorrecht om aan deze groep les te mogen geven: “De mensen zijn erg betrokken. Zij putten natuurlijk uit hun eigen levenservaring, maar stellen zich daarnaast open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ze zijn nieuwsgierig, waardoor het erg plezierig is om met deze groep te werken.”

Ook de samenwerking tussen de verschillende partijen pakt goed uit. Volgens Van Opbergen staat of valt een traject met de voorbereiding. “Het voortraject en de voorlichting vergt het meeste werk. De Risse Horizon heeft daar uitgebreid de tijd voor genomen en dat komt de opleiding en de samenwerking ten goede.” Witters ervaart de ontzorging als bijzonder prettig: “Dankzij deze goede voorbereiding hebben we weinig omkijken naar het opleidingstraject. Bovendien worden we goed op de hoogte gehouden en vindt er regelmatig een werkoverleg plaats tussen Marcel en Leon.” Gielissen knikt: “De deuren van de medewerkers bij de Risse Groep staan altijd open. Ze denken altijd mee over hoe eventuele problemen op te lossen zijn of zaken te verbeteren zijn.” Ook Haagmans is vanaf het begin al erg tevreden. “Er wordt goed overlegd en gecommuniceerd en bijgestuurd waar nodig. Dat heeft er tot nu toe in geresulteerd dat we geen uitval van deelnemers hebben.”

Duurzame detachering

Het resultaat dat wordt nagestreefd met dit project is duurzame detachering. “Onze mensen kiezen er ook bewust voor om een bepaalde opleiding te volgen en daar naast hun werktijd de nodige tijd en energie in te investeren. En als bedrijf moet je hier ook veel in investeren”, aldus Witters. “Mensen komen soms terug vanwege een tekortkoming in de sociale of werknemersvaardigheden”, vertelt Van Opbergen. “Dat voorkom je door een leertraject duurzaam op te zetten. Het materiaal dat voor de Risse Horizon is ontwikkeld, blijft op het bedrijf. Hierdoor kunnen modules, buiten de trajecten om, blijvend worden herhaald.”

Inmiddels zijn Helicon Bedrijfsopleidingen en de Risse Horizon met een aantal partijen in overleg over een eventuele vervolgopleiding. “Een aantal deelnemers heeft aangegeven interesse te hebben om door te groeien tot mbo-niveau 2. Samen met Helicon en andere SW-bedrijven gaan we om de tafel om te kijken naar de mogelijkheden. Als het doorgaat, wordt dit vervolgtraject ongetwijfeld net zo’n succes”, aldus Witters.

www.helicon.nl/bedrijfsopleidingen

www.risse.nl

Helicon Bedrijfsopleidingen in het kort

Onderwijs wordt steeds meer maatwerk: voortdurend worden door specialisten trainingen en opleidingen ontwikkeld voor mensen die vanuit een werkende positie verder willen doorgroeien of zich bij willen laten scholen. Helicon Bedrijfsopleidingen biedt werkenden de gelegenheid om maatgericht onderwijs te volgen. Door heel Nederland worden bedrijfsopleidingen, cursussen en in-company trainingen verzorgd. Helicon Bedrijfsopleidingen helpt bedrijven en hun medewerkers zich zo te ontwikkelen dat ze in hun loopbaan altijd over de juiste vakkennis en competenties beschikken en het vermogen hebben deze optimaal te benutten voor het bedrijf en de medewerker zelf.

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by