Column FSV

Magazines | Rivierenland Business nummer 3 2012

De Flex-Wet komt er

aan! Ook wat voor u?

Om dit te bereiken verdwijnen er een groot aantal financiële en juridische verplichtingen uit de wet en komt er een meer evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Doel is een eenvoudiger en flexibeler vennootschapsrecht met minder starre en belemmerende bepalingen. Het keurslijf is verleden tijd.

Wat betekent deze wet nu in de praktijk voor u als ondernemer met een B.V.?

De Flex-Wet zal grote invloed gaan krijgen. Er is namelijk meer maatwerk mogelijk, zeker in een situatie met meerdere aandeelhouders, een joint ventures en (aankomende) bedrijfsopvolgingen. Maar ook starters en de zogenaamde eenmans-B.V. kunnen de (financiële) vruchten van de nieuwe wet plukken. U en uw adviseur zullen daarover aan tafel moeten, want zoals overal in het leven betekent hoe ruimer de mogelijkheden zijn, hoe moeilijker het vaak is om de juiste keuze te maken. De Flex-B.V. ziet niet alleen op nieuwe, nog op te richten vennootschappen, maar ook op bestaande. Dus als u op dit moment één of meerdere vennootschappen heeft, kunt u genieten van de nieuwe, soepelere regelingen. Voorwaarde is dan wel dat de statuten eerst door de notaris moeten worden aangepast. Vaak zijn dat echter kleine kosten om een groot of groter voordeel te kunnen behalen. Het is dus niet zo dat de nieuwe wetgeving “automatisch” voor alle bestaande vennootschappen op 1 oktober 2012 in werking treedt. Doet u niks, dan blijven de oude statuten met al hun beperkingen volledig van kracht. Dit is dus zo’n keuze die u moet maken: na 1 oktober 2012 wel of niet naar de notaris? In samenspraak met uw adviseur moet u kritisch nagaan wat er op dit moment in de statuten van uw vennootschap(pen) staat. En in hoeverre deze regelingen voor u als ondernemer belemmerend zijn. Deze bepalingen mogen er dus uit. Waarom zou u als ondernemer zichzelf allerlei onnodige verplichtingen opleggen? Met deze kritische toets kunt u vandaag al beginnen.

Bent u nu bezig om een nieuwe B.V. op te richten, dan kunt u alvast vooruit lopen op de nieuwe wet. De notaris moet de belemmerende bepalingen uit de “oude wet” niet meer in de statuten opnemen. Uiteraard gelden deze bepalingen wel tot 1 oktober 2012, maar het is geen verplichting om de wetstekst letterlijk in de statuten over te schrijven. En dan bent u al klaar op 1 oktober 2012.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Zonder volledig te willen zijn, zijn dat de volgende regelingen.

De stortingsverplichting van € 18.000,= komt te vervallen, waardoor het makkelijker wordt om een B.V. op te richten. Ook wanneer u geen of weinig geld heeft. Daardoor wordt ook de bankverklaring, bij inbreng van geld, alsmede de accountantsverklaring, bij inbreng in natura (niet in geld dus), afgeschaft. Tevens kunnen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen (of aandelen met een beperkt stemrecht of beperkt winstrecht) worden uitgegeven. Handig voor bijvoorbeeld situaties waarbij een aantal kinderen wel en een aantal kinderen niet in het bedrijf werkzaam zijn.

Ook voor het betreft de dividenduitkering gaat er het nodige veranderen. Bestuurders dienen winstuitkeringen (dividenduitkeringen, inkoop van aandelen, terugbetaling van kapitaal (ook van de € 18.000,=)) goed te keuren voordat zij worden gedaan.

Er dient te worden getoetst of de B.V. na de winstuitkering kan doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Als het bestuur denkt dat de B.V. daardoor in de financiële problemen zal komen, dan mag zij de winstuitkering afkeuren. Het is dus niet zo dat het bestuur geheel vrij is om te bepalen of een winstuitkering zal geschieden.

Wordt een winstuitkering gedaan en blijkt achteraf dat de B.V. als gevolg hiervan in de financiële problemen is gekomen, dan kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat hierdoor is ontstaan. Uiteraard is het bij aansprakelijkstelling wel vereist dat het bestuur dit wist of had kunnen weten. Maar deze aansprakelijkheid kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarnaast wordt het mogelijk om ook de aandeelhouders aansprakelijk te stellen als onderdeel van de schuldeisersbescherming. De aandeelhouders zijn verplicht de winstuitkeringen geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien de vennootschap als gevolg van deze uitkeringen in de problemen komt. Ook hier is het wel vereist dat de aandeelhouders dit wisten of hadden kunnen weten.

De Flex-Wet is geen keurslijf meer, maar ook geen vrijbrief. Heeft u behoefte aan meer flexibiliteit of over meer advies over de Flex-Wet, neem dan eens gerust contact op. Wij helpen u graag en beantwoorden uw vragen op korte termijn.

Eindelijk is de kogel door de kerk: de Flex-Wet komt er na vele jaren van voorbereiding en discussie aan. En wel met ingang van 1 oktober 2012. De Flex Wet biedt ondernemers met een besloten vennootschap (“B.V.”) een grotere vrijheid om de statuten zo op te stellen dat deze beter aansluit bij hun eigen concrete situatie en bedrijfsvoering.

Fiscale column

Mr. C. (Kees) de Kramer

Bedrijfsjuridisch adviseur bij FSV Accountants + Adviseurs

delen:
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by