Het groene kantoor is een goed kantoor

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2016

Het groene kantoor is

een goed kantoor

Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat er een direct verband is tussen kantoorinrichting en productiviteit. De stelling dat een milieuvriendelijk kantoor ook automatisch een goede werkomgeving vormt, heeft meerdere facetten. Dat ‘groene’ kantoor biedt namelijk niet alleen de meest gewenste voordelen van een milieuvriendelijk ontwerp, zoals lagere energienota’s, het legt ook de link met menselijke factoren zoals productiviteit, welbevinden en werk/leven balans.

Wat ook uit die onderzoeken naar voren komt, is de gecompliceerde en beredenerende manier waarop veel organisaties milieukwesties en maatschappelijk verantwoord ondernemen aanvliegen. De cynici onder ons roepen dan al gauw dat organisaties die kwesties aanpakken omdat hen dat helpt hun business doeleinden te realiseren. Dit is de koele, rationele aanpak volgens mensen zoals de vrijemarktgoeroe Milton Friedman, die beweert dat ondernemingen alleen actief altruïstische doelen moeten nastreven als dat uiteindelijk in het belang is van hun aandeelhouders. Hij zegt het zo: “Hypocrisie is deugdzaam als het ten goede komt aan het bedrag onder de streep. Morele deugdzaamheid is immoreel als dat niet het geval is.”

Ethische overwegingen

Hoewel deze bewering de motieven van sommige ondernemingen in een ander licht zet als ze hun MVO-claims communiceren, verklaart dit niet waarom zoveel van die bedrijven meer doen dan ze behoren te doen en kwesties aanpakken zoals het welbevinden van de medewerkers. Menige onderneming doet veel meer dan ervan verwacht (geëist) wordt door de klanten en wordt opgelegd door milieuwetten en ethische overwegingen. Als het bijvoorbeeld gaat over kantoormeubilair en vloerafwerkingen, hebben veel producenten in die sectoren een moderne benadering ontwikkeld voor het ontwerp van hun producten. Deze benadering heeft niet alleen betrekking op het eindproduct, maar op alle aspecten van de activiteiten van de firma, van de supply chain tot en met het recyclen, refurbishen, hergebruik en ethisch verantwoorde afvoer van het product. En dat gaat veel verder dan van hen geëist wordt door de wetgeving.

Voorbeeld

De bedrijven die vloerbedekking, kantoormeubilair, zitmeubelen en accessoires produceren, vertonen standaard een opmerkelijke bewustheid van hun supply chain, materiaalgebruik, productieprocessen, logistiek en recycling waar andere sectoren een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar dit brengt ook zijn geheel eigen problemen met zich mee. Iedereen die ooit een eisenpakket heeft moeten opstellen, is bekend met dat probleem van de zogenoemde ‘groene invloed’, een achtergrondgeluid van algemene claims, vaak om te voldoen aan bepaalde wettelijke voorschriften. Als iedere producent dezelfde claims stelt met betrekking tot hun milieubeleid, accreditatie en materiaalgebruik, worden die ‘geloofsbrieven’ een manier om de paar slecht presterende firma’s uit te sluiten, in plaats van dat het positieve selectiecriteria worden. Sommige producten kunnen worden hergebruikt, gerecycled. Veel producten zijn nuttig ver na de levenscyclus die ervoor werd voorgeschreven toen ze voor de eerste keer werden aangeschaft, en er zijn diverse florerende hergebruik projecten, waarvan veel op basis van liefdadigheid, wat dus weer een nieuwe laag van ethisch acteren vormt.

Vervanging

Van andere producten kan de levenscyclus worden verlengd als het wordt geleverd met een vervangingsprogramma, of als met het ontwerp rekening is gehouden met de mogelijke vervanging van bepaalde onderdelen zoals zittingen en stoffen. Ook is het zo dat hoewel alle producten in de loop der tijd verouderen, veel van die producten op een manier ‘slijten’ die klanten niet erg vinden, of zelfs prefereren. Vooropgesteld dat die slijtage op de juiste manier gebeurt en in het juiste tijdsbestek, kan dat het product een volwassen, rijpe uitstraling geven. Dit is vaak het geval met leder, hout en soorten metaal die een aantrekkelijk patina ontwikkelen, en dat is zeker het geval met de beroemde design klassiekers.

Foute keuze

Het heeft ook zin om eens te kijken naar de complexe kwesties met betrekking tot het gebruik van bepaalde materialen. Hoewel chroom, bijvoorbeeld, gewoonlijk vanuit milieuoogpunt (terecht) beschouwd wordt als foute keuze, kan het ook de levenscyclus van een product verlengen, waardoor het milieuvriendelijker wordt dan een product dat niet met chroom is afgewerkt. Met dergelijke complexe en onderling gerelateerde kwesties is het verstandig om geen veronderstellingen te doen, maar om juist te controleren en deskundig advies in te winnen.

Dus hoewel wetgevers en producenten hun eigen belangrijke rollen kunnen spelen in het vaststellen van een systeem van grondregels, hebben wij als gewone volk de verplichting om ons niet mee te laten slepen in het cynisme rond greenwashing en de mogelijk tegenstrijdige prioriteiten van een kleine groep organisaties. In de praktijk heeft de overgrote meerderheid van leveranciers in de sector van de kantoorinrichting significante en echte stappen ondernomen om hun impact op het milieu aan te pakken, en heel veel van die ondernemingen doen veel meer dan wettelijk van hen wordt verwacht. Ze doen dit om hun eigen ethische redenen, en omdat ze beseffen dat ze moderne, geavanceerde producten en diensten moeten leveren die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van hun klanten, maar die nog overtreffen. n

Bron: FEMB

bedrijfshuisvesting

delen:
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement