Nieuws

17-12-2018 17:26

Rvierenland grijpt mis bij aanvraag RegioDeal en pakt door

De aanvraag van de Regio Rivierenland voor het programma RegioDeal van de rijksoverheid is niet gehonoreerd. De regio wil nu in de volgende rond een nieuwe aanvraag indienen, zo reageert burgemeester Gerdo van Grootheesten van de gemeente Culemborg namens het samenwerkingsverband.

Aan de RegioDeal werkt een groot aantal bij Rivierenland betrokken partijen mee. (foto: Regio Rivierenland)
‘Jammer dat ons voorstel in deze eerste ronde niet is gehonoreerd. Toch betekent dit niet dat we tot stilstand komen op de gekozen route. De reactie van het Rijk biedt namelijk voldoende aanknopingspunten om een aanvraag in de tweede ronde in te dienen’, stelt Van Grootheesten, die binnen Regio Rivierenland is aangesteld als de projectleider RegioDeal.

Het voorstel ‘Talent voor een toekomstbestendig Rivierenland’ van de Regio Rivierenland is tot stand gekomen in samenspraak met regionale partners als Werkzaak, VNO-NCW, ROC Rivor, provincie Gelderland, Logistieke Hotspot Rivierenland, Greenport en de Gebiedscoöperatie Tiel.

Goede weg
Het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) en Regio Rivierenland zijn penvoerders van de RegioDeal. Hoewel in deze tranche de ingediende aanvraag niet is gehonoreerd, blijven de betrokken partners doorwerken aan een toekomstbestendig Rivierenland.
Ben Brink, voorzitter RW-POA Rivierenland en wethouder Tiel: ‘We zijn er van overtuigd dat we met de regionale partners de goede weg zijn ingeslagen. Onze prioriteit is nu om op basis van de feedback van het Rijk met elkaar een verbeterde aanvraag te ontwikkelen.’

Arrangement
De RegioDeal is een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk dat regio’s een kans biedt om ondersteuning in de vorm van middelen, experimenteerruimte en expertise van het rijk te krijgen.
Voor de eerste tranche zijn uit alle delen van Nederland 88 voorstellen ingediend. In totaal is er 1,3 miljard euro aangevraagd. De ingediende voorstellen overtroffen daarmee ruimschoots het voor de eerste tranche beschikbaar gesteld budget van 200 miljoen euro.