Nieuws

04-03-2019 17:19

Tijdelijk meer WW-uitkeringen in Gelderland door winterseizoen

In januari nam het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 5,8% toe tot boven de 30.200. Een toename is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. In sommige sectoren is er tijdelijk minder werk. Naar verwachting daalt de WW weer in het voorjaar. Vergeleken met een jaar geleden is nog altijd sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen.

In januari meer WW-uitkeringen in Gelderland door seizoen
Eind januari telde de provincie Gelderland 30.243 WW-uitkeringen. Dat waren er 1.648 meer dan eind 2018: een toename van 5,8%. Dat is minder dan de landelijke stijging van 6,2%. Alle Gelderse arbeidsmarktregio’s laten in januari een toename zien van het aantal WW-uitkeringen.

Een toename van het aantal uitkeringen in deze tijd van het jaar is niet ongebruikelijk. Eind december lopen veel tijdelijke contracten af. Die worden niet allemaal verlengd. Daarnaast is er tijdelijk minder (uitzend)werk in seizoensgevoelige sectoren zoals de landbouw en de bouw. En na de decembermaand zakt ook in de horeca en de detailhandel het werk vaak wat terug. Dit zijn allemaal seizoenseffecten.

Naar verwachting nemen de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen in het voorjaar weer af.

Op jaarbasis daling WW-uitkeringen in Gelderland
Over een heel jaar gezien overheerst de daling van de WW door de gunstige economie. Vergeleken met januari vorig jaar zijn er nu 7.277 WW-uitkeringen minder in Gelderland, een daling van 19,4%. Dat is gunstiger dan gemiddeld in Nederland (-16,7%).

Ook in de afzonderlijke arbeidsmarktregio’s in Gelderland daalt het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis even sterk of sterker dan landelijk.