Nieuws

06-11-2023 17:10

EHBO op de werkvloer: wat moet je als werkgever weten?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en een acute gezondheidscrisis kan iedereen zomaar overkomen. Ook op de werkvloer, en dan is het zaak dat daar zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op gereageerd door middel van het toepassen van EHBO. Zo kan erger voorkomen worden en kunnen zelfs levens gered worden. Wat moet je als werkgever weten over EHBO op de werkvloer?

Risico-inventarisatie en -evaluatie 

Het bieden van EHBO op de werkvloer is verplicht voor werkgevers in Nederland als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dat aangeeft. Als werkgever moet je ervoor te zorgen dat er voldoende EHBO-voorzieningen aanwezig zijn en dat er werknemers zijn die adequaat zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen in noodsituaties. Om ervoor te zorgen dat je medewerkers met de juiste EHBO-vaardigheden in huis hebt, moet je er dus een aantal op EHBO cursus sturen. Tijdens deze cursus leren ze hoe ze moeten omgaan met snij- en schaafwonden, breuken en brandwonden, maar ook hoe te handelen bij een hartstilstand, beroerte of bewusteloosheid. Het investeren in deze EHBO cursus (en het herhalen ervan) mag je ook gerust zien als een morele verplichting ten opzichte van je personeel, want het vermogen om snel en effectief te reageren op noodsituaties kan het verschil maken tussen leven en dood.

Verplichte EHBO-voorzieningen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer

Om ervoor te zorgen dat je medewerkers die een EHBO-training hebben gevolgd effectief kunnen handelen in noodsituaties, moet je als werkgever ook zorgen voor passende EHBO-voorzieningen op de werkvloer. Zo moet je zorgen voor EHBO-kits die te allen tijde voorzien zijn van voldoende benodigdheden voor noodsituaties, zoals verband, pleisters, scharen en mond-op-mondbeademingsmaskers. Er moeten in je pand duidelijk gemarkeerde EHBO-ruimtes of -stations op strategische locaties zijn. Ook moet er altijd toegang zijn tot telefoonlijnen voor noodhulp, zodat men snel hulpdiensten kan bellen als dat nodig is. In sommige gevallen kan ook een AED zeer wenselijk zijn, namelijk als werknemers door het werk een verhoogd risico lopen op hartritmestoornissen. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijke lijst beschikbaar is met contactgegevens van werknemers die zijn opgeleid voor het toepassen van EHBO.

Het belang van het herhalen van de EHBO-training

Eén keer EHBO-training krijgen betekent niet dat een werknemer voor de rest van zijn dienstverband voldoende onderlegd blijft in het toepassen van EHBO. Daarom is het belangrijk dat de training regelmatig herhaald wordt. Ten eerste zodat men de vaardigheden kan bijhouden, want deze kunnen in de loop van de tijd wegebben als ze niet regelmatig in de praktijk worden gebracht. Daarnaast kan het zo zijn dat er nieuwe technieken en richtlijnen zijn waar men zich van dient te verwittigen. Met relgelmatige training blijven werknemers op de hoogte van de meest recente procedures. Regelmatige oefening zorg ook voor meer zelfvertrouwen en kalmte bij de medewerkers in kwestie wanneer ze met een echte noodsituatie geconfronteerd worden.

Los van de wettelijke en morele verplichting om EHBO correct te implementeren op de werkvloer, is het voor jou als werkgever ook een gunstige investering. Als er snel en correct gehandeld kan worden bij ongevallen of medische noodsituaties, verkleint dat ook de kans op langdurig ziekteverzuim. Dat is zowel voor het bedrijf als voor het slachtoffer de beste uitkomst.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by