Nieuws

29-05-2024 20:00

Vrijwilligers gemeente Buren zetten zich in voor FC Lienden

Verenigingen zitten altijd te springen om vrijwilligers. Zeker FC Lienden, dat sinds een tijdje zijn voetbalvelden 24/7 openstelt voor algemeen gebruik. Binnen een drieledig contact met de Burense Sport Coöperatie en de gemeente Buren ontstond het plan om mensen uit het sociale vangnet te activeren in een vitale omgeving. Op grond van de eerste ervaringen durven de betrokken partijen al van een succesvolle pilot te spreken.
 
Sinds FC Lienden aan het eind van seizoen 2019 bewust het hoogste amateurniveau verliet en in de vierde klasse speelt, nam de lokale betrokkenheid zienderogen toe. “Bijna alle spelers komen nu uit het dorp en daarmee creëren we eigenlijk automatisch veel meer verbintenis met het publiek,” verklaart bestuurslid en vitaliteitscoördinator Erwin Vermeer. “Dat merken we aan de gezelligheid en aan de hogere omzet bij de bar.” Ook op een ander vlak staat de club dichter dan ooit bij de inwoners van Lienden en directe omgeving. “De gemeente Buren ziet graag dat het terrein zoveel mogelijk het algemeen belang dient,” zegt Dick van Ommeren, bestuurslid van de Burense Sport Coöperatie, welke bij de acht aangesloten voetbalverenigingen de velden beheert en renoveert. “In het verleden zat het hek tachtig procent van de tijd op slot, nu is het zeven dagen per week open. Zolang er geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden mag iedereen hier vrij een balletje komen trappen. In de vakanties zien we hier zelfs middelbare-schooljeugd uit omliggende kernen voetballen.”
 
Dichter bij de maatschappij
 “Een heel goede ontwikkeling in het kader van vitaliteit, alleen moet dan natuurlijk iemand een oogje in het zeil houden,” vervolgt Van Ommeren. “Vandaar dat we in september vorig jaar contact met de gemeente Buren hebben gelegd om te bekijken of er vanuit die kant wellicht vrijwilligers beschikbaar zouden kunnen zijn.” “Mensen vanuit het sociale vangnet,” verduidelijkt Vermeer. “Daarmee bereiken we meteen een tweede doel, namelijk dat zij dichter bij de maatschappij komen te staan.” Tom Bronk, adviseur werk & inkomen namens de gemeente Buren, knikt bevestigend: “Zo brengen we hen weer in sociaal contact. Het gaat om mensen die niet zo makkelijk in het arbeidsproces terechtkomen en voor wie een opstap naar weer actief meedoen betekent.” Sinds drie maanden draait de pilot bij FC Lienden en met succes. “We hebben nu een dame die op zaterdag de keuken runt en vooraf boodschappen doet,” vertelt Vermeer. “Leuk dat zij steeds meer eigen initiatief neemt en in de appgroep van ons team zit. Verder een heer van Syrische afkomst die elke dag een aantal malen zijn ronde over het terrein doet om te controleren of alles netjes blijft. Hij speelt nu zelf walking football mee met de senioren.” Van Ommeren: “Zo worden deze mensen als het ware ‘naar binnen gezogen’ en maken ze echt deel uit van onze vereniging.” Bronk: “Wat een mooi voorbeeld van sociale activatie én vitaliteit.”
 
Op de foto:
V.l.n.r. Erwin Vermeer, Tom Bronk en Dick van Ommeren
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by