Nieuws

20-06-2024 16:00

Ruim 140 agrariërs doen mee aan Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw

 
Maar liefst 143 melkveehouders hebben zich in de eerste week aangemeld voor de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL): een beloningssysteem dat melkveehouders ondersteunt bij en aanzet tot meer natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Sinds 10 april jl. konden melkveehouders zich inschrijven voor de UMDL. In de eerste week, eigenlijk de eerste dag al, hebben 143 geïnteresseerden zich aangemeld. De geïnteresseerden komen uit verschillende landschappen in de provincie Utrecht. Met behulp van de UMDL gaan melkveehouders aan de slag met de optimalisatie van hun bedrijfsvoering en de doelen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en landbouw.

Uitbreiding van het project
Mirjam Sterk, gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw: " Veel boeren in onze provincie hebben al stappen gezet richting natuurinclusieve landbouw. De UMDL is een prachtig middel om hen ook daadwerkelijk te vergoeden voor deze inzet. Ik ben erg blij dat de belangstelling voor dit beloningssysteem groot is en dat we deze eerste groep van 143 melkveehouders de komende vier jaar kunnen belonen. nlangs is bekend geworden dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieel wil bijdragen aan uitbreiding van de UMDL. De provincie Utrecht bereidt de opschaling van de UMDL de komende maanden voor; hopelijk kunnen eind 2024 of begin 2025 dan meer melkveehouders en ook fruittelers mee gaan doen."

Kennisdeling en beloning
De UMDL wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en ontwikkeld met de hulp van melkveehouders in pilots en in samenwerking met de agrarische collectieven, die tevens de uitvoering doen. Het is één van de maatregelen die bijdraagt aan de doelen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied .
De UMDL bestaat uit een set Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Aan de hand van 15 KPI’s kunnen melkveehouders hun duurzaamheidsprestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat monitoren en daarover samen kennisdelen, zowel met elkaar als met experts. Vervolgens worden zij voor de (behaalde) doelen beloond. Op deze manier wil de provincie de deelnemende agrariërs waarderen voor hun inzet voor het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en een vitale bodem en het creëren van een aantrekkelijk landschap. De maximale vergoeding per deelnemer is €5.000 per jaar, de eerste jaren zal de gemiddelde vergoeding naar verwachting rond de 1500 euro per deelnemer liggen.

Inschrijving gesloten
De agrariërs die zich hebben ingeschreven, hebben bericht ontvangen van de Utrechtse agrarische collectieven of ze kunnen deelnemen aan het UMDL-project ‘Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter’.
Omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is inschrijving op dit moment niet meer mogelijk.
Meer informatie over de UMDL is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/UMDL .
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by