Packaging trends

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2020

De verpakkingsindustrie kampt met een imagopro-bleem. Vaak wordt een verpakking als verspilling gezien, gebaseerd op het feit dat lange tijd omdozen veel te groot waren en opgevuld werden om goederen te beschermen. Maar een verpakking is nooit een verspilling en heeft altijd een functie. Denk aan het bewaren en beschermen van het product gedurende de hele keten van fabrikant naar de verbruiker, waaronder het vervoer.

De vier bekende P's in marke-ting zijn product, prijs, plaats en promotie. Maar onderschat ook een vijfde P, die van packaging, niet (officieel valt deze natuurlijk onder de P van product). Een verpakking draagt bij aan de branding van het bedrijf. Een goede verpakking straalt vertrouwen uit en mensen vertrouwen snel iets wat herkenbaar overkomt. Vertrouwen is een van de fac-toren die zorgen dat een klant bij een bedrijf koopt en blijft kopen. De ideale verpakking verschilt per product, per doel-groep en is afhankelijk van de context. Het verpakkingsde-sign moet mooi en herkenbaar zijn. Daarnaast is een juiste kleurstelling, materiaal en het gebruiksgemak/snelheid waar-mee het verpakkingsmateriaal geopend kan worden, steeds belangrijker. Verpakkingen moeten steeds creatiever, esthetisch aantrekkelijker en vooral persoonlijker worden. Er komen nog steeds ieder jaar meer producten op de markt bij. Dus het blijft belangrijk om als product en merk zicht-baar te blijven. Zorgen dat de verpakking naast herkenbaar en creatief, ook duurzaam is, is een mooie uitdaging voor de verpakkingsindustrie.

De verpakkingsbranche wordt sterk gedreven door trends. Deze trends komen voort uit het gedrag van consumenten. Doordat er in Nederland steeds meer eenper-soonshuishoudens zijn, is de vraag naar kleine verpakkingen gegroeid. Een kleinere verpakking kan ook helpen in het tegengaan van voed-selverspilling. Door kleinere ver-pakkingen te maken, gebruikt een consument alleen dat wat ze nodig heeft en is het makkelijker passend te kopen. Door de vergrijzing is de vraag gestegen naar verpakkingen die gemakkelijk te openen zijn. Consumenten willen daarbij mooie verpakkingen met duidelijke instructies, die licht zijn en gere-cycled kunnen worden. Daarnaast moeten de kosten natuurlijk laag zijn. Daarom wordt steeds meer gebruikgemaakt van zogenaamde flexibele verpakkingen: kunststof of papieren zakken, pouches en folies. Deze flexibele verpakkingen hebben diverse voordelen zoals

Decennialang was plastic een teken van vooruitgang, maar de laatste jaren heeft plastic een nare bijklank gekre-gen, onder meer door het wereldwijde afvalprobleem en de plastic soep. De roep om minder plastic wordt steeds luider. Zo willen supermarkten het aantal verpakkingen met 20 procent verminderen in 2025. Daarnaast zou-den de verpakkingen die nog gebruikt worden in 2025 voor 95 procent uit recyclebaar materiaal moeten bestaan. Of dit haalbaar is, blijft nog even de vraag. De juiste oplossing voor het recyclen van plastic is nog niet gevon-

Papier is gemakkelijker afbreekbaar dan plastic. Het recylcen van papier is meer ingeburgerd dat het recyclen van plastic. In 2017 werd bijvoorbeeld 1262 kton papier gebruikt voor verpakkingen. Daarvan werd 1099 kton gerecycled, dat is ongeveer 87 procent. Door het beter recyclen van verpakkingsmateriaal wordt de circulaire eco-nomie gestimuleerd. Dat houdt in dat er minder energie nodig is om ver-pakkingen te maken. Het materiaal bestaat namelijk al. Een mooi voordeel is dat

 

delen:
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement