Techniek talenten behouden voor Regio Rivierenland

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2015

Het Techniek Focus Rivierenland programma gaf de afgelopen jaren een sterke impuls in het aantal en de kwaliteit van de techniek promotie activiteiten. Veel partijen zijn actief om het talent bij jongeren naar boven te halen. Hoe zorg je dat deze talenten behouden blijven voor regionale ondernemers? Platform Techniek Rivierenland geeft overzicht en legt verbindingen.

Tekst: Jan Heeres en Wilma de Wolf

Techniek talenten behouden voor Regio Rivierenland

Promotie techniek

Platform Techniek Rivierenland

Voldoende en goed opgeleid technisch talent in Rivierenland blijft onverkort actueel, zeker nu de economie begint aan te trekken. Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) ijverde hiervoor de afgelopen vier jaar met steun vanuit het Techniek Focus Rivierenland programma. De overheid droeg bij vanuit onder andere Regio Rivierenland en Provincie Gelderland. PTRIV hielp een goede samenwerking tussen scholen onderling, scholen en bedrijven. Het platform verbindt veel partijen in Rivierenland en zorgt voor overzicht van waar wat gebeurt of in beweging komt. Op www.platformtechniekrivierenland leest u er meer over.

Betere verbinding onderwijs arbeidsmarkt

Vanuit het Techniek Focus Rivierenland programma is het belang van loopbaanoriëntatie op en bij bedrijven helder geworden. Leerlingen kunnen zich een beter beeld vormen van toekomstige beroepen als ze in bedrijven kunnen zien hoe er gewerkt wordt en daar vragen over kunnen stellen. Aandachtspunt in de organisatie van bezoeken blijft om een goede match te maken van leerling en bedrijf. Zodat de leerling interesse heeft en zich aangesproken voelt tijdens de bezoeken. De voorbereiding op school als ook een nagesprek draagt bij aan de kwaliteit van de ervaring.

Er zijn verschillende loopbaanoriëntatie initiatieven gaande met onder andere:

• Met het BètaTech Event gaan derdejaars VMBO TL en tweedejaars VMBO BB/KB leerlingen van het Cambium College Zaltbommel naar bedrijven in groepjes van 4-5 leerlingen

• Bij ORS Lek en Linge VMBO te Culemborg maakt het Beroepskeuze Ondersteunend Vak (BOV) het mogelijk dat iedere vrijdagmiddag groepjes leerlingen naar bedrijven gaan.. Tijdens mentorlessen delen leerlingen hun ervaringen en zo leren ze van en met elkaar

• Ook derdejaars VMBO leerlingen van SG Lingeborgh in Geldermalsen bezoeken techniek bedrijven.Dit leidt soms zelfs tot een zaterdag- of vakantie baantje; een prachtige en levensechte manier van loopbaanoriëntatie

• Expeditie Tuinbouw is initiatief vanuit Greenport Gelderland waarbij leerlingen bij tuinbouwbedrijven gaan kijken en met de ondernemer spreken. Daarmee ontdekken jongeren niet alleen hoe paprika’s en tomaten in de winkel komen, maar ook dat op dit soort bedrijven mensen met heel verschillende talenten nodig zijn.

Kortgeleden was in Kesteren het eerste School & Jobs Event ’15 waarbij drie voortgezet onderwijs scholen en de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe (OVNB) zich aan elkaar presenteerden. Van Lodenstein College, Helicon VMBO en Pantarijn schoven hun beste leerlingen naar voren. Ondernemers vertelden over hun succeservaringen met leerlingen. Met elkaar werd gesproken over hoe nog meer en beter.

Techniek breed opleiden

Sinds zomer 2015 zijn vier Rivierenlandse opleidingsbedrijven samen met ROC Rivor gevestigd in één pand in Geldermalsen. Het gaat om Bouwmensen, SchilderˆsCool, InstallatieWerk en OBM RiVa. De kracht is dat ze via het Tech Expres programma als vijf gelijkwaardige partijen nieuwe MBO 2+3 opleidingen ontwikkelen. In deze opleiding leert de bouwvakker ook wat schilderen, installatie, elektro of metaal.

Resultaat: meer allround vakmensen die breder inzetbaar zijn. Een groot succes waar ondernemers op niet te lange termijn voordelen van ondervinden. Cross-sectoraal opleiden kan nog breder. Dat bewezen ROC Rivor en Helicon MBO Geldermalsen met hun opleiding Agrologistiek. Momenteel lopen er gesprekken om dit met ‘Agro & Techniek’ een vervolg te geven. ROC Rivor ontwikkelde keuzemodule ‘Zorgtechniek’.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) ijvert voor verduurzaming van W&T onderwijs op basisscholen, door professionalisering van leerkrachten in de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Premies geven financiële ondersteuning. Door kinderen uit te nodigen zelf te gaan ontdekken vanuit een onderzoekende houding en zelf oplossingen te bedenken voor problemen, wordt hun nieuwsgierigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen gestimuleerd. Deze leergierige houding helpt hen hun talenten te benutten. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren is toepasbaar in verschillende lessen.

Informatie: www.kwtg.nl

Jacqueline de Fouw, schoolleider van de Beatrixschool te Buren hanteert bij W&T onderwijs een doorlopende leerlijn. Leerlingen in de onderbouw leren vragen te stellen en in de middenbouw een projectplan te schrijven en onderzoek te doen. Conclusies trekken uit de resultaten en het presenteren van uitkomsten leren ze in de bovenbouw.

3D printers op basis- en voortgezet onderwijs scholen

Een mooi voorbeeld is het project van KWTG en Ultimaker Geldermalsen. In de zomer 2014 kochten twintig basisscholen en vijf voortgezet onderwijs scholen voor 250 euro een bouwpakket 3D printer. Via 3D print café bijeenkomsten bij Ultimaker en op scholen hielpen leerlingen, docenten en Ultimaker experts elkaar. Onderwijzeres Ellen Verweij van De Kastanjepoort uit Erinchem bouwde met haar 3-4-5 combinatiegroep leerlingen de 3D printer. Een megaklus voor de jonge leerlingen maar ze kregen het voor elkaar. Van de leerkracht vroeg het alle leerpsychologische en didactische zeilen bij te zetten. Zoals bijvoorbeeld toen een leerling een tandwiel brak, hij zich zo schuldig voelde en zelf met steun van juf Ellen Ultimaker Geldermalsen ging bellen voor een vervangend onderdeel. Het internationaal leverend bedrijf zag direct de ernst van de situatie in en stuurde per spoedkoerier het onderdeel naar school.

BètaTech Services: ambities via maatwerkplannen realiseren

Scholen en bedrijven willen samenwerken en zoeken naar een bruikbare vorm. Er zijn mensen met ambitie, een idee om iets nieuws te realiseren. Het uitwerken naar een concreet plan blijkt vaak lastig. BètaTech Services (BTS) van Jan Heeres en Wilma de Wolf helpt ambities om te zetten in plannen en te realiseren in concrete activiteiten met ieder die op dit vlak een ambitie heeft.

BTS ijvert voor beweging en enthousiasme in samenwerking van ondernemers en scholen.

Graag komen we in contact met ieder die hier een steentje aan wil bijdragen.

Vul op www.btechs.nl het reactieformulier in of spreek met Jan Heeres (06-280 43 751) of Wilma de Wolf (06-278 32 611) over uw ambities.

Zelf doen en ervaren als leidraad binnen de

PSO Doe-week Rivierenland.

Uitleg over een proef met vistrappen bij sluizen

bij ATKB Geldermalsen.

Bij het 3D Print Café bij Koningin Wilhelmina College (KWC) Culemborg zijn jong en oud, docenten, leerlingen en ondernemers met elkaar aan het leren hoe de printer beter werkzaam te maken.

delen:
Rivierenland Business nummer 2 2024
 
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by