RCT Gelderland ondersteunt innovatieve bedrijven

Magazines | Rivierenland Business nummer 2 2016

Na 7 succesvolle jaren gaat RCT Rivierenland verder onder de vlag van RCT Gelderland (Regionaal Centrum voor Technologie). De afgelopen jaren was RCT Rivierenland onderdeel van een netwerk van 7 RCT’s. Deze 7 RCT’s werden van 2011 tot en met 2015 gefinancierd door de provincie Gelderland en de Europese Unie. Sinds 1 januari van dit jaar is daar verandering in gekomen. De provincie Gelderland is nu de enige financier en maakt daarmee in ieder geval tot en met 2019 makelen en schakelen mogelijk!

Uniek voor het Gelders MKB
Gelderland is hiermee de enige Nederlandse provincie die op een dergelijke manier innovatie in het MKB stimuleert. Door het samengaan van 7 RCT’s in één Gelders RCT met een herkenbare uitstraling voor de hele organisatie is in de hele provincie duidelijk bij wie ondernemers moeten zijn als het gaat om innovatie.

RCT Gelderland ondersteunt innovatieve bedrijven in de maak- en foodindustrie bij hun innovaties in producten, diensten en processen. Bedrijven hebben elkaar nodig. Vaak blijven veel ideeën onbenut door gebrek aan kapitaal, kennis, competenties of het juiste netwerk. De oplossing voor een technologische uitdaging lijkt vaak niet beschikbaar of onbereikbaar. Toch ligt het antwoord klaar, soms zelfs in een bedrijf of organisatie vlak in de buurt. De innovatiemakelaars van RCT Gelderland helpen bedrijven elkaar te vinden door actief te makelen en te schakelen. De innovatiemakelaar bezoekt veel individuele ondernemers of kleine groepen van ondernemers. Door deze (individuele) gesprekken ontstaat een helder beeld van de aanwezige bedrijvigheid, latente innovatiebehoeften en (in)formele kennisstructuren in de regio’s. Op deze wijze brengen zij kennis en kunde samen. Ze creëren kansen door het leggen van contacten tussen bedrijven en helpen het innovatievermogen (verder) te ontwikkelen en te verbeteren. Ze reiken mogelijkheden voor subsidies aan en bieden ondersteuning bij het ontwikkelen, financieren en vermarkten van producten of diensten.

Future Proof
RCT Gelderland is een echte netwerkorganisatie die zich begeeft in een veld van intermediaire organisaties die alle het MKB bedienen. De gezamenlijke opgave is om het MKB ‘future proof’ te maken. Voor RCT Gelderland betekent dat er meer dan voorheen over regionale grenzen heen gewerkt wordt om de juiste match te kunnen maken. In de moderne wereld die in rap tempo aan het veranderen is door de beschikbaarheid van nieuwe technieken, technologieën en verdere digitalisering is het vormen van ketens in de industrie van essentieel belang om snel in te kunnen spelen op de marktvraag. Door deze ketens te koppelen aan diensten, bijvoorbeeld ICT, ontstaan nieuwe netwerken. Het doel is uiteindelijk een slimme en duurzame Gelderse maakindustrie. Slim omdat de vraag uit de markt op een efficiënte wijze wordt omgezet in een nieuw product of proces en nieuwe verdienmodellen worden toegepast waar diensten centraal staan in plaats van producten. Duurzaam omdat wordt ingezet op technische innovaties en digitalisering met zo minimaal mogelijk verspilling, waarbij materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt.
Wat betekent dat voor ondernemers in Rivierenland?

In Rivierenland richt RCT Gelderland zich op een slimme en duurzame Maak- en Foodindustrie. Belangrijke inhoudelijke thema’s in deze industrie zijn:

• Smart Industry - Op een slimme manier slimme producten ontwikkelen en maken en hierdoor nationaal en internationaal kunnen concurreren. Onderliggende thema’s als robotisering, 3D printing, Internet of Things en procesoptimalisatie zijn hierbij uitgangspunt.

• Energie- en Milieutechnologie / Circulaire Economie - Het ontwikkelen en implementeren van duurzame energiesystemen en duurzame mobiliteit, efficiënter (her)gebruik van materialen en reststromen en het toepassen van duurzame- en biobased materialen.

• Foodindustrie - Het op een duurzame manier produceren van voedsel met thema’s als circulaire economie, voedselveiligheid, gebruik van nieuwe technologieën en de cross-over met de maakindustrie en health sector. n

De Innovatiemakelaars van Rivierenland

Sinds 1 januari kent Rivierenland twee innovatiemakelaars. Joost Bouman is bereikbaar voor de maakindustrie en Wicha Benus is het aanspreekpunt voor de foodindustrie in Rivierenland.

Beide innovatiemakelaars gaan graag met u het gesprek aan over de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Neem vrijblijvend contact met ze op!

Joost Bouman - joost@rctgelderland.nl" target="_blank">joost@rctgelderland.nl - 06 53672933

Wicha Benus - wicha@rctgelderland.nl">wicha@rctgelderland.nl - 06 52524336

 

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement