Werkzaak Rivierenland: Als we het doen, doen we het goed

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2019

We spreken Bart Mesman en Gertie Evers van Blok-ker en Hetty Gielen en Sepp Lifka van Werkzaak. Ze hebben net de eerste vijf weken werken met meerde-re statushouders ge?valueerd.

Blokker en Werkzaak? Hoe zit dat?

Blokker: "Het begon eigenlijk met Salar. Hij is per 1 oktober in vaste dienst gekomen vanuit een Be-roeps Begeleidende Leerweg traject bij het ROC en Werkzaak. In het contact met Werkzaak zijn we gaan onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij ori?nteerden ons op nieuwe en andere mogelijk-heden om het personeelstekort van de komende tien jaar op te lossen. We hebben productiemedewerkers nodig zoals logistiekmedewerkers, vorkheftruck chauffeurs en order pickers. Ons werk is minder makkelijk te automatiseren door veel maatwerk en wisselende collecties. Al schaffen wij ook inpakma-chines aan."

Werkzaak: "We zijn in gesprek gegaan over de vraag van Blokker en brachten in beeld waar je rekening mee moet houden als je statushouders in dienst neemt. Denk aan zaken als een andere cultuur, de taal leren en afstemmen van verwachtingen. We maakten een werkplek analyse om goed te matchen. We spraken uitgebreid met de statushouders. Het is belangrijk om ze te leren kennen. Soms is er net wat extra's nodig. Moet je naast ze gaan staan, ze vaker

bellen en Nederlandse gewoonten duidelijk maken. De cultuur is vaak omgekeerd aan Nederlandse waarden. In veel landen zijn geloof, familie, eer en voorkomen van gezichtsverlies de belangrijkste drijf-veren. Dat maakt bijvoorbeeld dat iemand ja zegt en je je moet afvragen of het een echte ja is. Veel Eritree-?rs komen uit een stammen cultuur en zijn niet of nauwelijks opgeleid en niet gewend zelfstandig besluiten te nemen. Hier mo?t je zelf nadenken en je aan je afspraken houden. Statushouders hadden te maken met corrupte overheden. Vertrouwen in de overheid is daardoor heel lastig en Werkzaak zien ze dan toch als zo'n overheid. Dat overwinnen we door via persoonlijk contact elkaar te leren kennen en vertrouwen te krijgen."

Positieve vibe aan imago Blokker

Blokker: "We namen uitgebreid de tijd. En de gedachte was aldoor: als we het doen, doen we het goed. Zo kwamen we tot de conclusie dat we zouden starten met Arabisch sprekende mensen omdat er teamleiders zijn die Arabisch spreken. Ons bedrijf communiceert in het Nederlands maar het is praktisch als er op het Arabisch terug gevallen kan worden. We kijken ook breder naar manieren om mensen voor langer aan Blokker te verbinden. Zo hebben we loopbaanpaden met allerlei opleidings-mogelijkheden. De statushouders kunnen daar in mee. Er is bijvoorbeeld aandacht voor taal omdat

In Geldermalsen staat het distributiecentrum van Blokker. Achttien voetbalvelden groot en volop in ontwikkeling. Blokker is een werkgever die anticipeert op personeelstekorten in de toekomst. Ondernemend als ze zijn, zoeken ze naar creatieve oplossingen. Rond de zomer kwam de mogelijkheid om met statushouders te werken in beeld. Het sluit aan op het al diverse personeelsbestand.

'Als we het doen, doen we het goed'

MVO Werkzaak Rivierenland

Sepp Lifka van Werkzaak en Gertie Evers van Blokker.

'We kijken ook naar manieren om mensen voor langere tijd aan Blokker te verbinden'

ook veel oud migranten taalachterstand kennen net als de Polen die bij ons werken."

Werkzaak: "Dat is echt een meerwaarde en geeft ook een positieve vibe aan het imago van Blokker als werkgever. Er zijn al statushouders die vragen of ze bij Blokker mogen werken."

Aangename verrassingen

Blokker: "We hebben net ge?valueerd en echt nog stappen te maken. Dat is ook de beste manier, stap voor stap en telkens kijken naar hoe iets werkt. Wij hadden vooraf bedacht dat we de groep statushouders bij elkaar zouden houden. Vanuit een gevoel van bescherming. In de praktijk bleek al snel dat de mensen hun kansen willen benutten en ze dus individueel hun plek vinden. Zo is er een statushouder die al op de heftruck rijdt. Hij had al ervaring en krijgt bij ons de opleiding."

Werkzaak: "Dat betekent niet dat dit nu voor alle groepen kan. Je hoeft ze niet met zijden hand-schoenen aan te pakken maar het is goed om voorzichtig te starten en dan verder kijken. "

Statushouder in dienst moet je proberen

Blokker: "Ik zou het andere werkgevers zeker aanraden. Alles valt of staat met goede voor-bereiding. Bij twijfel niet inhalen. Werkzaak en werkgever moeten elkaar goed begrijpen. Er is ook een stukje vallen en opstaan. Daar moet je eerlijk in zijn. Begin kleinschalig en wees creatief. Anders heb je er last van. Vanuit ondernemende gedachte is het heel apart om dit geen kans te geven. Je moet kijken waar het personeelspotentieel is. Het is slim om als ondernemer op tijd met deze groep te beginnen en het goed op te bouwen en ook draagvlak bij je medewerkers te cre?ren."

Neem contact op met uw accountmanager om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

T: 088 9375 000

E: werkgevers@werkzaakrivierenland.nl

W: www.werkzaakrivierenland.nl

MVO Werkzaak Rivierenland

Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011