Bedrijventerrein Pavijen klaar voor de toekomst

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2014

Bedrijventerrein Pavijen klaar voor de toekomst

Huub van Oorschot, wethouder economische zaken van de gemeente Culemborg, is trots op het bedrijventerrein in zijn stad. “Pavijen is de laatste jaren stevig opgeknapt. Daar hebben we samen met ondernemers en de provincie zeer fors op ingezet. Het terrein ligt er goed bij, is veilig en wordt goed onderhouden. Met de ondernemers werken we eraan om dat zo te houden.”

Revitalisering

Met de opening van de vernieuwde Erasmusweg eind 2013 is het revitaliseringsproject van Pavijen nagenoeg voltooid. Het vernieuwen van de Erasmusweg is op een innovatieve en duurzame manier ingestoken en samen met de ondernemers ontworpen en tot stand gebracht. Het laatste project op Pavijen betreft de herontwikkeling van het stationsgebied (westzijde), inclusief de verbetering van de ontsluiting en verplaatsing van de P&R functie. Dat project wordt stap voor stap concreter en bevindt zich in de bestemmingsplanfase.

Camerasysteem

Sinds 2003 bestaat op Pavijen een camerasysteem. Dit systeem is er gekomen op aandringen van ondernemers vanwege de vele criminaliteit. Het camerasysteem heeft haar nut bewezen en geleid tot veel minder inbraken vergeleken met de periode daarvoor. Pavijen scoort sindsdien positief ten opzichte van omliggende bedrijventerreinen. Van Oorschot: “Het doel is om dit ook de komende jaren zo te houden. Dit gaat echter niet vanzelf, het is zaak een technologische en organisatorische vernieuwing van het systeem door te voeren. De stichting Collectieve Beveiliging Pavijen heeft met financiële ondersteuning uit het Ondernemersfonds Culemborg een plan in voorbereiding om opnieuw een vernieuwingsslag te maken op het gebied van veiligheid.”

Keurmerk Veilig

Ondernemen

Sinds 2006 heeft bedrijventerrein Pavijen het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen (KVO). In maart 2013 is Pavijen opnieuw gecertificeerd tot 'continu samenwerken'. De wethouder is trots op het KVO keurmerk voor Pavijen. “Dat betekent dat iedereen zich goed houdt aan de afspraken die veilig ondernemen mogelijk maken. Die samenwerking geeft een goed gevoel en daar willen we mee doorgaan.”

In de werkgroep KVO werken politie, brandweer, gemeente, de stichting Collectieve Beveiliging Pavijen en de Kring Culemborgse Bedrijven samen om meer veiligheid te realiseren op Pavijen. De werkgroep KVO heeft de afgelopen jaren een maatregelenplan uitgevoerd en gaat dat ook in 2014 weer doen.

Een greep uit de

maatregelen

Vier maal per jaar komt de werkgroep bijeen om gegevens en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een schouw gehouden, waarbij het hele terrein een visuele inspectie krijgt. Onvolkomenheden worden ingevoerd in het meldsysteem van de gemeente. Deze schouw richt zich in eerste instantie op het openbare gebied. Brandonveilige situaties op de privé-terreinen van de bedrijven krijgen een vervolgbezoek van de brandweer. Jaarlijks in november wordt er een avond over veiligheid georganiseerd.

Logistieke Hotspot

Rivierenland

De Logistieke Hotspot Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten uit de regio, waaronder Culemborg, diverse ondernemers uit Rivierenland en daarbuiten, de onderwijssector, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de provincie Gelderland (Oost NV). Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio, met twee speerpunten:

- Het versterken van de regionale

bedrijvigheid op basis van de logistieke kwaliteiten;

- Het aantrekken van buitenlandse

bedrijvigheid naar de regio, waardoor

de werkgelegenheid in de regio

geïntensiveerd kan worden.

Wethouder Van Oorschot is een warm pleitbezorger van dit project. “Dit is een kans die we met z’n allen moeten pakken. Samen staan we als gemeenten veel sterker, maar ook inbreng vanuit het bedrijfsleven is onontbeerlijk om Rivierenland écht op de logistieke kaart gaan zetten. De LHR gaat ons netwerk met alles wat daarbij hoort versterken en meer economische reuring bezorgen. Daar ben ik van overtuigd”

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by