VNO-NCW: Ondernemers pleiten voor meer investeringen in veiligheid

Magazines | Rivierenland Business nummer 3 2017

VNO-NCW

Ondernemers pleiten voor meer investeringen in veiligheid

Nederland en de EU hebben te maken met grote vluchtelingenstromen, een toename van cybercrime en onstabiele landen direct aan de grenzen van Europa. Daarom pleiten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland in het rapport 'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' voor een herschikking van budgetten en extra investeringen in defensie en cybersecurity. Het rapport is onderdeel van de NL Next Level-campagne van de drie ondernemingsorganisaties.

Veiligheid is basisvoorwaarde

Veiligheid is namelijk een basisvoorwaarde voor ondernemerschap en economische groei, schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland. En 'Nederland kan daarbij internationaal alleen een vuist maken met een sterke en eensgezinde Europese aanpak en extra aandacht voor het creëren van welvaart in onrustige gebieden.' Zij pleiten voor een vijftal maatregelen.

Preventie

Op het gebied van criminaliteitsbestrijding moet er meer aandacht komen voor preventie. De begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie zou 2,5 procent (in plaats van een krappe 1 procent) moeten omvatten. En voor de aanpak van cybercrime moet een meerjarige publiek-privaat actieprogramma worden opgesteld. Per jaar is minimaal 100 miljoen euro extra nodig voor bijvoorbeeld een Digital Trust Centre waar branches/bedrijven terecht kunnen voor vragen, meldingen en advies. En op defensiegebied moet Nederland nauwer samenwerken met andere Europese landen en zich meer specialiseren (bijvoorbeeld in maritieme technologie) en daarbij de industrie slimmer betrekken.

Europa

Verder pleiten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland voor een investeringsplan voor Afrika om te voorkomen dat de instabiliteit daar het leven ontwricht met conflicten en vluchtelingenstromen. Daarvoor is 1,5 miljard euro op de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting nodig. Ook moet Nederland werken aan een eensgezind en effectief Europa. Want Nederland kan op terreinen als handel, klimaat, Afrika, migratie en veiligheid alleen in Europees verband een verschil maken.

NL Next Level

'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' is een publicatie in de reeks Nederland Next Level-publicaties van de ondernemingsverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Met de campagne leggen wij een duidelijke agenda neer hoe ondernemers, samen met een nieuw kabinet, succesvol kunnen inspelen op de grote vraagstukken waar ons land voor staat, zoals digitalisering, de energietransitie en de bouwopgave. Kijk op www.nl-nextlevel.nl voor meer informatie en de verschillende publicaties.

Eugenie Savrij Droste

regiomanager VNO-NCW Rivierenland

www.vno-ncwmidden.nl/rivierenland

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by