Nieuws

geplaatst: 19-10-2016

Nederlandse bouw trekt harder aan dan gemiddeld in eurozone

De Nederlandse bouw trekt in zijn herstel na de diepe crisis harder aan dan gemiddeld in de eurozone. De bouwproductie in Nederland heeft zich in augustus weer sterker ontwikkeld dan in de meeste andere eurolanden.Er werd 1 procent meer gebouwd dan in de voorgaande maand, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat.

In de gehele muntunie was gemiddeld sprake van een daling met 0,9 procent. In Slowakije, Hongarije en Italië steeg de bouwproductie in augustus wel harder dan hier.

Vergeleken met augustus vorig jaar lag de bouwproductie in ons land 13,6 procent hoger. Ook dat is veel meer dan de gemiddelde groei op jaarbasis van 0,9 procent voor de eurozone als geheel.

De Nederlandse bouw heeft inmiddels ruim afstand genomen van het productiedieptepunt van begin 2013. Toch is het niveau van voor de crisis nog niet bereikt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat de bouwproductie in Nederland begin dit jaar nog 12 procent onder het niveau van begin 2008 lag, toen de crisis in de Europese bouw als geheel zich voor het eerst liet voelen.

Bron: Nu.nl

Nieuws

geplaatst: 19-10-2016

FD Gazellen Awards bekend

Het Financieele Dagblad heeft vandaag de lijst met FD Gazellen Awards voor 2016 bekend gemaakt. 617 bedrijven zijn zo snel gegroeid, dat ze voldoen aan de criteria: meer dan 20 procent omzetgroei in de afgelopen 3 jaar.

MKB-Nederland is samen met ING via het initiatief BusinessBoost partner in de FD Gazellenprijs. Het grote aantal inzendingen bewijst dat het Nederlandse bedrijfsleven weer de weg naar boven heeft gevonden. Er zijn ruim 125 meer Gazellen dan in 2015. MKB-Nederland feliciteert alle genomineerden dan ook van harte.

Negen prijzen
In de maand november reiken wij tijdens vier spectaculaire events in de regio's Noord, Oost, Zuid en West awards uit aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Per regio zijn er negen prijzen: goud, zilver en brons in de categorie klein (€100.00 tot €2 miljoen), middelgroot (€2 tot €30 miljoen) en groot (meer dan €30 miljoen). Wilt u hierbij zijn? Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst in uw regio via de website van FD Gazellen.

De finale waarop de overall winnaar bekend wordt gemaakt, zal plaatsvinden op 29 november in de Hermitage te Amsterdam.

Data regionale uitreikingen:
15 november Deventer – regio Oost
17 november Leeuwarden – regio Noord
22 november Amsterdam – regio West
24 november Eindhoven – regio Zuid.

Nieuws

geplaatst: 19-10-2016

Alle verzuim boven de 2,5% is niet-medisch

Verzuim boven 2,5% heeft te maken met hoe uw organisatie met mensen omgaat, maar ook met uw verzuimbeleid en de kwaliteit van uw dienstverleners.

Steeds strengere wetgeving (VPW, WGA-flex en vast, AOW, WWZ en de nieuwe Arbowet per 1 januari 2017) dwingt werkgevers om hun verzuimbeleid goed op orde te hebben. Verzuim was al duur, maar wordt steeds duurder.

Het goed inrichten van uw verzuimbeleid is dus van levensbelang. Welk soort dienstverlening zoekt u eigenlijk? Deze Masterclass helpt u daarbij. Onder leiding van de twee ervaren docenten, Paul ter Wal en Lieke Lubbers.

Keuzes maken op basis van kwaliteit, de juiste investeringen doen, goede afspraken maken. Het klinkt simpel, maar het gebeurt in de praktijk niet of te weinig. Hoeveel bedrijven zijn er niet die de afdeling inkoop laten beslissen met welke dienstverleners u het verzuim gaat bestrijden.

En penny wise is in dit geval echt pound foolish. Beknibbelen op kwaliteit kan uw organisatie duur komen te staan.

Samen met de docenten formuleert u het verzuimbeleid dat past bij uw organisatie. Vervolgens krijgt u de handvatten om uw arbodienstverleners te selecteren, in te kopen en aan te sturen.

Voor meer informatie/aanmelden klik hier

Artikel

geplaatst: 19-10-2016

Wet DBA en de onzekerheid voor de zzp’er en opdrachtgevers

Wet DBA en de onzekerheid voor de zzp’er en opdrachtgevers

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën belooft in zijn brief van 19 september jl. dat de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 geen boetes gaat opleggen aan ‘goedwillende ondernemers’ die niet precies werken volgens de nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Verder zet de staatssecretaris meer ambtenaren in om de modelovereenkomsten te beoordelen die opdrachtnemers en –gevers zekerheid bieden over hun arbeidsrelatie. Wiebes wil met zijn belofte de vrees wegnemen dat er na 1 mei 2017 een ‘boetegolf’ aankomt.

Veel onzekerheid

‘Goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomst werken hebben uiteraard niets te vrezen’, schrijft Wiebes in zijn brief van 19 september jl. ‘Het sanctiebeleid van de Belastingdienst is er nooit op gericht geweest alles digitaal af te straffen wat even buiten de lijntjes steekt.’

Verkapt dienstverband

De staatssecretaris stelt dat de nieuwe wet in veel sectoren goed werkt. Modelovereenkomsten geven in deze sectoren de zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In veel gevallen is een overeenkomst echter helemaal niet nodig, aldus Wiebes.

Praktijk

Dit zijn mooie toezeggingen van de staatssecretaris maar wat heb je hieraan in de praktijk. De onzekerheid is niet weggenomen met deze toezeggingen.

Ons advies is om je als ondernemer, zowel opdrachtgever als zzp ‘er, zo goed mogelijk in te dekken. Zorg dat je in ieder geval de ‘goedwillende ondernemer’ bent. Dan kun je, je daar op beroepen bij een belastingcontrole. Gebruik waar mogelijk de bestaande (branche) modelovereenkomsten. Er zijn voldoende modelovereenkomsten aanwezig, die je waar nodig aan kunt passen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Een modelovereenkomst geeft geen zekerheid! Zorg dat de modelovereenkomst aansluit met de praktijk. Het eindresultaat spreek je met elkaar af, maar de weg naar het eindresultaat toe bepaalt de zzp’er. Leg heel goed vast, hoe het in de praktijk gaat, desnoods met foto’s of ander feitenmateriaal. Zorg dat je zoveel mogelijk aan kunt tonen dat er geen gezagsverhouding is. Werk zo weinig mogelijk met uurtje factuurtje maar factureer bijvoorbeeld in m2, aangenomen werk, een specifieke klus, object enz.

Als je als opdrachtgever twijfelt of er wel/geen dienstverband is, loop dan geen risico want de naheffingen zijn heel hoog! Als het risico te groot wordt, kies dan voor tijdelijk loondienstverband of pay-rolling. Overigens loopt de zzp’er ook risico’s, die kan bijvoorbeeld zijn zelfstandigenaftrek verliezen.

Kortom het laatste woord is nog niet gezegd over de wet DBA.

Nieuws

geplaatst: 14-10-2016

ABN Amro MeesPierson verlaagt instapgrens naar 500.000 euro

ABN Amro MeesPierson verlaagt dit najaar de instapgrens voor klanten naar 500.000 euro, zo meldt Nu.nl. Dat maakt de vermogensbeheerder vrijdag bekend.Voorheen moesten particulieren nog minimaal 1 miljoen euro vrij aan belegbaar vermogen hebben om in aanmerking te komen voor private banking.

Met het verlagen van de toelatingseis kunnen ongeveer tienduizend bestaande klanten van ABN Amro hun vermogen laten beheren. "We zien dat klanten met een vrij belegbaar vermogen van 500.000 euro met dezelfde soort vraagstukken te maken hebben als klanten met 1 miljoen euro of meer", stelt algemeen directeur Jos ter Avest van ABN Amro MeesPierson.

"Met het verlagen van de instapgrens komen met name ook jongere ondernemers en jongere gezinnen bij onze private bank", hoopt Ter Avest. ABN Amro MeesPierson heeft honderd nieuwe adviseurs aangetrokken om de grotere groep klanten van dienst te kunnen zijn. Ook is de website uitgebreid en zijn de opties in een mobiele app verruimd.

Bovendien wordt het kantorennetwerk uitgebreid met nieuwe vestigingen in Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Bloemendaal en Oegstgeest. Op dit moment heeft MeesPierson meer dan twintig vestigingen.

Bron: NU.nl

Nieuws

geplaatst: 14-10-2016

Voorzitter MKB-Nederland wil statuut kleine bedrijven in regeerakkoord

Kleine bedrijven moeten een uitzonderingspositie krijgen in wet- en regelgeving. Dat pleidooi hield voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vanmiddag tijdens het jaarcongres van de ondernemersorganisatie in de Grote Kerk in Den Haag. Zo’n mkb-statuut moet worden vastgelegd in het volgende regeerakkoord om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn. “We hebben het al jaren over think small first, maar in de praktijk van wet- en regelgeving zien we daarvan bar weinig terug. Laten we nu eens echt die kleine bedrijven ontlasten. Zodat zij weer kunnen groeien en het weer aantrekkelijk wordt om mensen aan te nemen.”

Status aparte
Volgens de voorzitter van MKB-Nederland zou zo’n statuut breed toepasbaar moeten zijn, behalve waar het gaat om veiligheid en gezondheid. Hij zou het liefst beginnen met een status aparte voor kleine bedrijven in het arbeidsrecht, omdat ondernemers daar de pijn het sterkst voelen. “Het huidige systeem weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen. De verantwoordelijkheden en risico’s drukken hier te zwaar. We moeten toe naar een ontslagsysteem voor kleine bedrijven met een vaste vergoeding en verder geen ingewikkelde procedures. Ook moeten ondernemers eindelijk worden verlost van de disproportionele verplichting bij de loondoorbetaling bij ziekte.”

Eenvoud
De uitzonderingspositie in wet- en regelgeving moet wat Van Straalen betreft in principe gaan gelden voor bedrijven tot 25 medewerkers. “Dat is het gros van het midden- en kleinbedrijf. Waar het om gaat is dat we ons realiseren dat de rompslomp van ingewikkelde regelingen voor dit soort bedrijven te groot is. We moeten terug naar de eenvoud.”

Pakezel
Van mogelijke bezwaren tegen een bijzondere positie voor kleine bedrijven wil hij niet weten. “Laten we nu eens niet direct roepen wat niet kan of ingewikkeld is. Laten we het nu gewoon eens dóen. Iedereen heeft sympathie voor het mkb, maar de kleine ondernemer is de pakezel van onze tijd. Politici spreken mooie woorden over de banenmotor van Nederland, maar er gebeurt vrijwel niets om ondernemers lucht te geven. Er wordt niet structureel nagedacht over een systeem waarin kleine bedrijven kunnen werken. De economische groei kan deze eeuw van het mkb komen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Het is tijd dat politici de daad bij het woord voeren, betoogt Van Straalen. Het is zijn doel om het statuut voor kleine bedrijven in het volgende regeerakkoord terug te zien. “Daar ga ik me de komende maanden hard voor maken.”

Ondernemerschapsagenda
Tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland werd vanmiddag ook de Ondernemerschapsagenda in het kader van de campagne NL Next Level gepresenteerd. Daarin staan tal van maatregelen om ondernemers de benodigde ruimte te geven; om samen te werken, kennis te delen, te leren en te groeien. 
Zie ook www.mkb.nl en www.nl-nextlevel.nl

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

Nog veel bedrijven kwetsbaar bij crisis

Dieselgate, de diefstal van klantengegevens van een energiemaatschappij, de ontruiming van het VUmc na wateroverlast of DDoS-aanvallen op banken. Het toont aan dat elk bedrijf getroffen kan worden door een plotselinge crisis. Veel bedrijven en organisaties beseffen niet hoe kwetsbaar ze zijn.

 Bij moderne crises gaat het meestal niet om een brand of ongeluk, maar om cyberaanvallen, uitval van ICT of stroom, omkoopschandalen, invallen van justitie, negatieve berichten in de media of ingrijpende veranderingen in de markt. Grote en kleine incidenten die het imago van bedrijven en organisaties beschadigen of hun continuïteit bedreigen.

Situaties ook waar ze vaak niet op voorbereid zijn. "Veel organisaties en bedrijven denken: dat overkomt ons niet. En als het gebeurt zien we wel. We gaan het wel redden. Dat is struisvogelgedrag. Het kan iedereen gebeuren”, stelt adviseur Kristian Tieman van Twynstra Gudde. "Organisaties roepen dat ze goed zijn in improviseren, maar beter is om te anticiperen. Hoe minder je hoeft te improviseren, hoe beter. Meer dan de helft van de bedrijven heeft in de laatste vijf jaar tenminste één crisis meegemaakt. Die kostte in 8 procent van de gevallen meer dan één miljoen euro.”

Niet weten
Bij een crisis gaat het vaak om zaken die een bedrijf niet kan sturen. "Als je voorbereid bent op 12 scenario’s dan doet scenario 13 zich voor. Daarom moet je als organisatie het niet weten accepteren en je daarop voorbereiden”, legt Tieman uit.
Zijn collega Albert Timmers onderschrijft dat. ,,De praktijk is altijd weerbarstiger. Iedere crisis is uniek, een onbekende situatie. Medewerkers moeten kunnen omgaan met dat niet weten”, zegt hij.

Tieman komt uit de wereld van integrale veiligheid en bestuurskunde. Timmers was hoofdofficier bij de Koninklijke Marine en werkte voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  Als adviseurs crisiskunde houden ze bedrijven en organisaties een spiegel voor en leren hen hoe te handelen voor, tijdens en na een crisis.

 Protocollen niet voldoende
Sinds de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam heeft Nederland zich met rampenplannen en allerlei nieuwe regels en protocollen beter voorbereid op een crisissituatie. Bij de omgevallen bouwkraan in Alpen aan den Rijn was het Urban Search en Rescue Team binnen korte tijd aanwezig om naar slachtoffers in het puin te zoeken. Een signaal dat dit soort crisismanagent vanuit de overheid goed geregeld is, beaamt het tweetal. Maar wat als de brandweer, politie of ambulance niet kunnen helpen?

Overheden en bedrijven hebben vaak heel goed vastgelegd wat er in crisissituaties moet gebeuren, maar de vraag is of dat genoeg garanties biedt. Timmers: "Het staat op papier, er zijn protocollen, er is een risico-inventarisatie gemaakt met de vier meest waarschijnlijke scenario’s en die hebben ze vervolgens geoefend. Daardoor lijkt het goed geregeld te zijn, maar soms is dit schijnveiligheid.”

Want wat bekende crises in de afgelopen jaren hebben aangetoond is dat het vaak anders uitpakt dan verwacht. "Je kunt nog zoveel procedures opstellen, nog zoveel brandblussers ophangen of antivirussoftware installeren, gezien het aantal voorvallen dat zich voordoet zie je dat het nog steeds mis kan gaan. Nog meer protocollen opstellen heeft geen zin meer. Je moet het in de praktijk regelen,” stelt Timmers.

 Crisiskunde
Het organisatieadviesbureau is gespecialiseerd in crisiskunde. Volgens het tweetal een combinatie van crisismanagement en organisatiekunde. Bij hun adviezen en trainingen focussen ze op wat een bedrijf of organisatie wel en niet kan doen bij een crisis. Welke risico’s kunnen afgedekt worden en welke niet? Wat wijkt af van normale procedures? Welke competenties heb ik nodig? Tieman: "Neem een dieselgate, het uitvallen van IT of nutsvoorzieningen of een negatief bericht dat viral gaat. Dat kun je niet via normale structuren oplossen. Je moet snel weten wat er aan de hand is, wat er nog meer gaat gebeuren en met welke mensen je wat moet doen.”

Imagoschade
Hij ziet bijvoorbeeld dat imagoschade in een wereld met snelle social media een groeiend probleem is. Limonadefabriek Exota ging een paar jaar na de desastreuze uitzending over ontploffende flessen in 1969 failliet. Buckler verdween in de jaren ’90, nadat cabaretier Youp van ’t Hek het imago beschadigde. In deze tijd zijn het verhalen in de media over de gevaarlijke batterijen van Samsung of de schadelijke stoffen in voedsel die imagoschade veroorzaken. "Het risico wordt groter, zeker als de continuïteit van je bedrijf afhangt van je imago. De eerste 30 of 50 berichten op social media zijn altijd negatief. Accepteer dat. Op dat eerste moment heb je geen invloed. Daarna moet je zelf in de lead zien te komen, duidelijkheid en handelingsperspectief geven”, aldus Tieman. Timmers: "Zeggen: we weten het niet, maar we doen er alles aan om het wel te weten, is ook een boodschap. Je kunt niet meer dichtklappen.”

Crisisteam
Het belangrijkste waar ze bij bedrijven en organisaties op hameren is het formeren van een goede crisisorganisatie, zoals een integraal crisisteam met mensen uit alle geledingen. Vragen die daarbij spelen zijn: Wie zijn daarvoor geschikt? Wie heeft wanneer welke verantwoordelijkheid? Hoe groot is het draagvlak voor optreden tijdens een crisis?

"In plaats van het incident centraal stellen, moet je je eigen handelingsvermogen als basis nemen. Hoe reageren je mensen als het er op aankomt?”, legt Timmers uit. "Binnen het team moet je steeds investeren op het vermogen om tot een effectieve samenwerking te komen.”

Kansen
Als crisis beschouwen de twee een incident of voorval dat je niet met de staande organisatie kan afhandelen, waar snel handelen geboden is en waar de impact groot is. En organisaties moeten daarin vooraf een bewuste afweging maken: wanneer wordt de crisisorganisatie geactiveerd? Veel ‘crises’ zijn immers niet plotseling, groots en overweldigend, maar doen zich juist met enige regelmaat en voorspelbaarheid voor. "Een voorbeeld daarvan is een bijzonder drukke avondspits als gevolg van sneeuwval, waardoor Nederland vaststaat. Is dit voor vervoerders en wegbeheerders dan een crisis, of moet de bestaande organisatie de situatie slagvaardig kunnen afhandelen?”, zegt Timmers.

Volgens hem biedt een crisis ook kansen. "Winston Churchill zei al: Never let a good crisis go to waste. Je kunt er als bedrijf of organisatie veel informatie over het eigen functioneren uithalen, ook voor de normale fase. Van de manier waarop je met het team erin geslaagd bent een crisis onder controle te brengen, pluk je jarenlang de vruchten. Je komt te weten wie de leiding nam, wie er overeind bleef en op wie je kunt bouwen.”

Interne brandhaard
Als de organisatie staat gaan ze mensen opleiden en trainen, crisissituaties simuleren en evalueren. Tieman: "We gaan situaties nabootsen via simulaties en kijken bijvoorbeeld waar de hiaten zitten. Dat is iets anders dan een brand- of rampenoefening. We simuleren bijvoorbeeld dat er ’s ochtends een brief van de FIOD op de mat valt over fraude, dat IT-beheer meldt dat alle systemen twee dagen plat gaan of dat de Telegraaf kopt dat er al jaren binnen het bedrijf gesjoemeld wordt. Dat zijn veelal de onzichtbare interne brandhaarden. Je moet zorgen dat die problemen bij de juiste mensen op tafel belanden en dat er met een integrale blik naar gekeken wordt.”

Twynstra Gudde helpt organisaties en bedrijven om slagvaardig op te treden tijdens een crisis. Met een ontwerp op maat van de crisisorganisatie leggen zij het fundament daarvoor. Vervolgens begeleiden zij de medewerkers en leidinggevenden met trainingen en simulaties. Daarmee zijn de organisaties en medewerkers voorbereid op een toekomstige crisissituatie. Als zij deze integrale aanpak omarmen en toepassen, kunnen ze crises beter te lijf. Tieman: "Het type crisis maakt dan niet meer uit. Je bent er als organisatie op toegerust.”

 

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

CIRCLES start campagne ‘Deel jouw circulaire verhaal’

CIRCLES introduceert de campagne ‘Deel jouw circulaire verhaal’. CIRCLES wil hiermee de transitie naar een circulaire economie in Oost-Nederland zichtbaar maken. Vanaf 3 oktober tot en met 21 december gaat CIRCLES op zoek naar ondernemers, onderzoekers, studenten, bewonersinitiatieven en gemeenten die trots zijn op hun bijdrage aan de Circulaire Economie. CIRCLES wil hiermee in beeld brengen wie er met circulaire economie bezig zijn, nieuwe verbindingen realiseren en vervolgens met concrete projecten de transitie naar een circulaire economie versnellen.
 
CIRCLES is een gloednieuw samenwerkingsverband dat op 3 oktober jl. van start ging. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie. CIRCLES is een one-stop-shop platform voor ondernemers, initiatieven en overheden die actief zijn of willen worden binnen de Circulaire Economie.
 
Transitie moet zichtbaar worden
Met de campagne ‘Deel jouw circulaire verhaal’, wil CIRCLES die transitie zichtbaar maken. Het platform roept ondernemers, onderzoekers, studenten en inwoners op voorbeelden van initiatieven aan te melden op de website www.circles.nu. “Of het nu gaat om een innovatie om hergebruik te bevorderen, onderzoek naar nieuwe business modellen, een deelplatform of een verhaal dat je wilt delen, we willen het allemaal zichtbaar maken op de website”, zegt Christian Lorist, woordvoerder van CIRCLES. “Delen van kennis en ervaring is belangrijk om de kanteling naar de circulaire economie te versnellen. Daarom roepen we iedereen op mee te doen.”
 
Met de campagne brengt CIRCLES in 80 dagen in beeld wie er in Oost-Nederland actief zijn op het thema Circulaire Economie. “Door het netwerk in kaart te brengen kunnen we niet alleen zien wie welke expertise heeft, maar ook nieuwe verbindingen tot stand brengen.”
 
Over Circles
Twaalf partners in CIRCLES ontwikkelden op initiatief van kiEMT en VNO-NCW Midden een brede aanpak die (mkb-) bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust maakt van de noodzaak en voordelen van circulair ondernemen. Doelstelling van CIRCLES is om de markt voor circulaire economie te ontwikkelen en te zorgen dat Oost-Nederland hierin koploper is. Daarnaast wil CIRCLES de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie vergroten.
 
CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Cleantech Center, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.
www.circles.nu
 

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

Openbare ruimte als de plek voor klimaat en natuur

De roep om duurzaamheid en integrale oplossingen wordt steeds luider. Klimaatverandering en het behoud van natuur in onze leefomgeving wordt steeds belangrijker bij het inrichten en onderhouden van buitenruimten. Grote steden kampen met een groeiende vraag naar woningbouw, gemeenten bezuinigingen steeds vaker op  groen onderhoud, en krijgen te maken met weersverandering waarbij periodes van lange droogte en hevige regenval elkaar opvolgen. Dit zijn de ervaringen van Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, initiatiefnemers van NL Greenlabel.
 
“De Rijksnatuurvisie 2014 van het Ministerie van Economische Zaken geeft een prominente rol aan natuur in het belang van de mens en de ecosystemen. Natuur in het park, een woonwijk en op het schoolplein zou niet alleen waarde moeten toevoegen aan de mens maar ook aan dieren.
De derde Green Deal '1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur', die NL Greenlabel in de wacht heeft gesleept, is gebaseerd op dit thema. Gemeentes, coöperaties en ontwikkelaars kunnen potentieel buitenruimten in stedelijk gebied aandragen. Diverse aangesloten partijen kunnen helpen bij de transformatie naar een duurzame, natuurlijke inrichting van deze ruimte. Er is ruim aandacht van niet alleen gemeentes, maar ook van provincies voor deze Green Deal. Thema's als duurzaam inkopen, tijdelijke natuur, burgerparticipatie, alternatieven voor onkruidbestrijding en gebiedslabeling komen aan bod. Er is zoveel mogelijk men is hier alleen niet altijd van op de hoogte; zegt Lodewijk”
 
De natuur is onze inspiratiebron met als doel balans tussen mens en natuur. Met onze paspoorten hebben we aangetoond dat er al veel producten, materialen en planten op de markt zijn die een bijdrage kunnen leveren aan een betere en gezondere leefomgeving. De hoveniers en groenvoorzieners kunnen een belangrijke rol spelen om deze ook aan de man te brengen. Zie ze maar als een soort environmentalist in plaats van de schoffelaars of tegelleggers. Juist de man met de groene vingers kan met oplossingen komen om steden gezonder en klimaat adaptief te maken.
Om dit kracht bij te zetten heeft Lodewijk, samen met aangesloten partnerbedrijven, voor de Dag van de Openbare Ruimte een heuse klimaat adaptieve straat ingericht waarbij hij laat zien wat  allemaal mogelijk is. Centraal hierbij staan de professionals die juist die kennis hebben van al die producten, materialen en toepassingen. Volgens Lodewijk moeten groen en natuur  midden in de maatschappij komen te staan om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar we voor staan. Niet alleen wat betreft klimaatverandering maar ook aan de gevolgen van het menselijk handelen ten opzichte van de natuur. Bijensterfte bijvoorbeeld is vreselijk, maar wanneer we ons richten op meer variatie in bloeiende planten in openbaar groen kan je  als gemeente een grote bijdrage aan leveren door meer bijen te trekken. En niet alleen de gemeente. Ook voor de consument is hier een rol weggelegd. Door reductie van chemische bestrijdingsmiddelen en een juiste verhouding tussen groen en bestrating kan iedereen bijdragen aan een gezonde bijenpopulatie.
Daar waar andere ecolabels inzoomen op materiaal en productiewijze, kijkt  NL Greenlabel verder. Is een boom uit Nederland net zo duurzaam als een boom uit Brazilië? Er is veel onwetendheid. Daarom is bewustwording creëren en het aanbod vergroten van groot belang om verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Met het duurzaamheidspaspoort waarbij de complete CO₂ footprint wordt belicht van producten, materialen en planten wordt juist ook de relatie gelegd met de herkomst. Daarnaast wordt  met het NL Greenlabel gebiedslabel ook gekeken naar het totale plaatje. Een duurzame steen met een label is prachtig, maar wanneer je een totaal gebied alleen met dit product bestraat ga je voorbij aan waar het uiteindelijk om draait. Ook met planten is dit het geval, want een plant kan inheems zijn en gekweekt met respect voor de natuur, maar met  alleen dezelfde planten creëer je een monocultuur. Het gaat juist om de combinatie van deze producten. NL Greenlabel kan al bij een bestaande situatie een nulmeeting doen. Hiermee krijgt men voor de ontwerpfase al  inzicht  in de maatregelen die men kan treffen. Ook vanaf de ontwerpfase kan gekeken worden naar niet alleen materialisatie, maar ook naar zaken als biodiversiteit, onderhoud, de rol van de mens en borging tijdens het proces van ontwerp tot realisatie. NL Greenlabel wordt hiervoor bijgestaan door toonaangevende ingenieursbureaus als  TAUW, Royal HaskoningDHV, Regelink Ecologie & Landschap en Stabilitas en een Wetenschappelijke Raad van Advies.
 
Nu het klimaatakkoord geratificeerd is, ontstaat  een momentum waarin zaken  een stroomversnelling  komen vertelt Lodewijk. Het duurzaam inkopen van de overheid  krijgt bijvoorbeeld  steeds meer aandacht. Ook duurzame energie die decentraal opgewekt wordt in wijken is hot en zelfs rioolzuivering op wijkniveau is tegenwoordig mogelijk. Het gaat keihard en Lodewijk en Nico staan niet  alleen in hun roep naar een meer natuurlijke leefomgeving waarbij groen en duurzame producten centraal staan. Gelukkig maar, want het is hard nodig!

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

Herontwikkeling gasfabriekterrein Triosingel een stap dichterbij

Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft op 4 oktober 2016 het definitieve ontwerp voor de herontwikkeling van voormalig gasfabriekterrein Triosingel vastgesteld. Dat ontwerp is het resultaat van intensief overleg dat in de afgelopen periode is gevoerd tussen de eigenaar, de omwonenden, verenigd in het buurtcomité, en de gemeente. De commissie Welstand heeft een positief advies over het ontwerp gegeven. Binnenkort start de gemeente de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan dat de bouw van de woningen mogelijk moet maken.
 
In het bouwplan, dat de naam ‘de Vooruitgang’ heeft gekregen, wordt uitgegaan van de bouw van één vrijstaande woning aan de Triosingel, zes twee-onder-één-kapwoningen aan de Stationsweg, acht eengezinswoningen op het binnenterrein en 12 appartementen op de hoek bij de rotonde nabij het voormalig badhuisje. 
 
Op 6 oktober 2016 ondertekende wethouder Collin Stolwijk namens de gemeente Culemborg de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Culemborg, Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. en L&Z Holding B.V. voor de herontwikkeling van het voormalig gasfabriekterrein aan de Stationsweg/Triosingel.
 
Van 1897 tot circa 1955 heeft op terrein gelegen tussen de Spoorstraat, de Triosingel en de Stationsweg een gasfabriek gestaan. De bodem van het voormalige gasfabriekterrein is in 2014 en 2015 gesaneerd. Door deze sanering is het terrein geschikt gemaakt voor het bouwen van woningen.