Agenda

agenda datum: 01-10-2016

VNO-NCW Midden Ledenreis: IJsland en New York

Ook dit jaar biedt VNO-NCW Midden haar leden de mogelijkheid om een prachtige reis te beleven. Na interessante reizen naar Shanghai, Brazilië, Rusland, Dubai en India hebben wij dit jaar gekozen een bezoek te brengen aan het indrukwekkende IJsland en de wereldstad New York! Twee zeer interessante bestemmingen in één reis! De ledenreis vindt plaats van 1 tot en met 6 oktober 2016 en heeft als thema "Water en Energie".  

Met deze reis willen wij onze leden op een bijzondere wijze kennis laten maken met een van de speerpunten van onze vereniging, innovatie & duurzaamheid. Duurzame energie is voor veel ondernemers een belangrijk thema in de bedrijfsvoering, als producent of als gebruiker. In IJsland loopt men qua gebruik van duurzame energiebronnen voor op Nederland. Tijdens de reis krijgt u een inkijk hoe men gebruik maakt van natuurlijke energiebronnen. Na IJsland vliegen we door naar “the city that never sleeps”, New York! We hopen daar, naast het inhoudelijke programma, ook een indruk te krijgen van de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

We hebben een mooi programma weten samen te stellen.
Een aantal hoogtepunten van de reis zijn:

• Zakelijk interessante bedrijfsbezoeken in verschillende sectoren binnen het thema "Water en Energie". Onder andere een interactief bezoek aan Nederlandse ondernemers in New York, Wallstreet en een kennismaking met de geothermische energie in IJsland.
• Een bezoek aan de Blue Lagoon in IJsland: een natuurlijk zwembad met mineraalrijk - geothermisch water. Na een korte uitleg over het ontstaan van de Blue Lagoon kunt u heerlijk dobberen in dit speciale zwembad!
• Het maken van de Golden Circle tour met daarin o.a. een bezoek aan het Nationale Park Thingvellir, de beroemde Gullfoss (Gouden waterval) en de bijzondere Geysir.
• Een tour door Manhattan met stops bij o.a. Ground Zero, Times Square, Empire State Building, Central Park en Statue of Liberty.

Uiteraard organiseren wij ook deze reis weer met Rientjes & Partners!

Op de website www.vno-ncwmiddenledenreis.nl kunt u het programma in detail bekijken. Daar treft u ook meer informatie aan over de reissom en reisvoorwaarden, alsmede de mogelijkheid om u aan te melden voor deze exclusieve ledenreis naar IJsland en New York.

We hopen veel van u te mogen begroeten als deelnemer van deze reis. Meld u zo spoedig mogelijk aan, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol = vol!

Contact
Martine Schuijer, VNO-NCW Midden, telnr. 055-5222606

Artikel

geplaatst: 15-09-2016

Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt

Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli en minder dan een jaar geleden. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. De daling ten opzichte van juli doet zich in bijna alle sectoren voor, met uitzondering van het onderwijs. Dat het beter gaat met de arbeidsmarkt blijkt ook uit de Spanningsindicator. Doordat het aantal vacatures stijgt en het aantal werkzoekenden daalt, neemt de spanning toe. Van algemene krapte is echter nog geen sprake.

De afgelopen zomer is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald tot 51.132 eind augustus. Dat zijn er circa 650 minder dan een maand eerder en betekent een afname van 1,3%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in hetzelfde tempo. 

Vergeleken met een jaar geleden is de daling in Gelderland eveneens 1,3%, terwijl landelijk nog sprake is van een toename met 1,7%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking, daalt daardoor in Gelderland tot 4,8%. Dat is nu gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Minder WW-uitkeringen in meeste sectoren
In vrijwel alle sectoren ligt het aantal WW-uitkeringen lager dan een maand geleden, maar ook lager dan een jaar geleden. Uitzonderingen in de vergelijking met juli zijn onderwijs en de metaalindustrie. Ten opzichte van een jaar geleden was er sprake van relatief sterke stijgingen bij het grootwinkelbedrijf en, ook hier weer, de metaalindustrie.

Meer spanning op de arbeidsmarkt
De Spanningsindicator van UWV geeft de verhouding weer tussen openstaande vacatures en kortdurend (korter dan zes maanden) geregistreerde werkzoekenden. Hoe meer werkzoekenden per vacature, hoe ruimer de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden per vacature, hoe krapper de markt is. In 2015 en ook nog in het begin van 2016 was de Gelderse arbeidsmarkt als geheel nog ruim, maar nu is de spanning toegenomen tot een gemiddeld niveau. Dat betekent dus over het algemeen een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Van algehele krapte is geen sprake en die wordt ook niet gauw verwacht.

Deze ontwikkeling geldt ook voor de afzonderlijke arbeidsmarktregio’s in Gelderland. Alleen in de Achterhoek en Rijk van Nijmegen is de arbeidsmarkt nog steeds ruim, maar ook daar neemt het aantal vacatures wel toe in verhouding tot het aantal werkzoekenden. In Rijk van Nijmegen blijft de groei van vacatures iets achter ten opzichte van de andere Gelderse regio’s. Dat hangt samen met de sterke vertegenwoordiging in deze regio van de sectoren zorg & welzijn en onderwijs. In de Achterhoek zorgt vooral de wat langzamere daling van het aantal werkzoekenden er voor dat de arbeidsmarkt nu nog als ruim wordt getypeerd. In Midden-Gelderland, FoodValley en Rivierenland is de spanning op de arbeidsmarkt nu gemiddeld, dus gelijk aan het provinciale gemiddelde.

Hoewel de Spanningsindicator voor alle beroepsgroepen oploopt, zijn er wel duidelijke verschillen tussen beroepsgroepen. Voor bijvoorbeeld ICT-beroepen is de arbeidsmarkt al langere tijd krap en die krapte neemt dus alleen nog maar toe. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen blijft sprake van een ruime arbeidsmarkt, dus met beperkte kansen voor werkzoekenden.

WW in Rivierenland daalt licht
Eind augustus telde Rivierenland 5.137 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 77 minder dan eind juli, wat een daling betekent van 1,5%. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in Rivierenland 4,3% en ligt nog steeds onder het landelijke gemiddelde van 4,8%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 1,5% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

WW daalt het sterkst in vervoer & opslag en uitzendbedrijven
De WW daalde in augustus het sterkst in de sector vervoer & opslag (-3,9%) en uitzendbedrijven (-6,2%). In de overige sectoren zijn de verschillen tussen het aantal WW-uiterkeringen eind juli en eind augustus zeer gering.

WW stijgt in onderwijs
Een van de weinige sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW’ers weer in het onderwijs aan het werk gaan.Een gunstige ontwikkeling in het onderwijs is, dat het aantal WW-uitkeringen 5,9% lager is dan een jaar geleden.

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Driekwart glastuinbouw wil door met opleidingsplan

Driekwart van de glastuinbouwbedrijven in Neerijnen en de Bommelerwaard staat positief tegenover ondersteuning bij het maken van een nieuw opleidingsplan.

Dat blijkt uit een evaluatie van de 'Gelderse Aanpak' waarin Greenport Gelderland samen met Agro Opleidingshuis de afgelopen twee jaar tuinbouwondernemingen in Gelderland hielp bij de scholing van ondernemers en werknemers.

In Neerijnen zijn in deze periode 22 bedrijfsopleidingsplannen geschreven. Achttien van de twintig bedrijven die aan de evaluatie hebben deelgenomen, menen dat de opleidings- en ontwikkelingsactviteiten daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de verbetering van het bedrijfsresultaat. Vijftien bedrijven zien een nieuw opleidingsplan wel zitten.

(Bron: nieuwsbladgeldermalsen.nl)
 

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Attema viert 50-jarig bestaan

Attema in Gorinchem viert in 2016 haar 50-jarig bestaan. Dit is een mijlpaal waar het bedrijf ontzettend trots op is. Iedereen is  dan dan ook uitgenodigd voor de  feestelijke open dag op zaterdag 17 september.

Tijd:        11.00 – 16.00 uur
Waar:     Attema B.V. Schelluinsestraat 47,  4203 NK Gorinchem
Parkeren: op de terreinen van Attema en JéWéRET (dit staat aangegeven)

 

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Rabobank West Betuwe ondersteunt Praktijklab van ROC Rivor met €50.000,00

De ledenraad van Rabobank West Betuwe heeft onlangs besloten om aan ROC Rivor een bijdrage toe te kennen van € 50.000,- uit het Coöperatief Stimuleringsfonds. De bijdrage uit het fonds wordt (met name) gebruikt om de organisatie van het Praktijklab te versterken (inregelen projectbureau en projectmanagement methodiek)  en om meer opleidingen van ROC Rivor te laten deelnemen (te starten met opleidingen van de Academie voor Zorg en Welzijn). De overeenkomst is ondertekend door Cees Brouwer, voorzitter College van Bestuur van ROC Rivor en Rob Steenhorst, directeur Bedrijven Rabobank West Betuwe.

Het Praktijklab is een onderneming binnen ROC Rivor gerund voor, door en met studenten. Een leerbedrijf om studenten van het ROC nòg beter voor te bereiden op de praktijk. En om creativiteit, kennis, vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen. In het Praktijklab leren ze hoe het is om aan opdrachten en projecten te werken voor echte klanten. Max van Doesburg, student en Rivor Topper heeft voor het Praktijklab onlangs 4 artikelen mogen schrijven voor Werkzaak. De artikelen zijn gepubliceerd in de Gelderlander. Max: ,,Een prachtige start van mijn cv!" Max en andere studenten worden begeleid door praktijkcoaches. Dit zijn docenten van ROC Rivor en ondernemers uit de regio. De praktijkcoaches en ondernemers brengen projecten en opdrachten in waar de studenten mee aan de slag gaan. Maar de studenten worden ook gestimuleerd om zelf eigen opdrachten te werven voor het Praktijklab.

Cees Brouwer is erg blij met de ondersteuning. "Door deze bijdrage kan ROC Rivor het Praktijklab uitbreiden naar andere opleidingen dan mediavormgeving, commercieel, secretarieel, recreatie en toerisme en ICT. Hierdoor wordt de regionale samenwerking met ondernemingen en instellingen, overheid en onderwijs verder versterkt en worden onze studenten nog beter voorbereid voor hun toekomstige plek op de arbeidsmarkt." Rob Steenhorst is het hier mee eens. ,,Het Praktijklab draagt sterk bij aan de ontwikkeling van jongeren, maar biedt anderzijds ook grote voordelen voor bedrijven en instellingen. Daar profiteert uiteindelijk de hele regio van."

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Open golfdag bij De Batouwe

Tijdens de Nationale Sportweek, op zondag 18 september, houdt Golfcentrum De Batouwe in Zoelen een open golfdag voor beginners. Door middel van gratis kennismakingsprogramma's wil het centrum jong en oud laten beleven hoe leuk het is om buiten in beweging te zijn, samen te sporten en nieuwe mensen te ontmoeten. Er kan echt een ronde gespeeld worden in de baan.

Tussen 12.00 en 16.00 uur worden de bezoekers ontvangen met een glas feestelijke bubbels. Vooraf aanmelden is gewenst maar niet verplicht. Onder de aanmeldingen wordt een start-up golfcursus verloot ter waarde van € 75,-.

Meer info via www.golfcentrumdebatouwe.nl. Adres: Oost Kanaalweg 1 in Zoelen.

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Deurwaarder wil afgestudeerde jongvolwassenen aan baan helpen


Werkloze jongvolwassenen weerbaarder en zelfredzamer maken op de arbeidsmarkt. Dat is het doel van The Boost, een trainingsprogramma ontwikkeld door de Flanderijn Foundation: een maatschappelijk initiatief van de landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Na een succesvolle eerste editie in 2015 waar bijna de helft van de deelnemers binnen enkele maanden een baan vond, wil Flanderijn dit jaar 30 jongeren op weg helpen naar een baan die bij hen past.
 
The Boost richt zich met name op werkloze jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar met een opleiding op MBO-, HBO- of WO-niveau. Mede door effecten van de economische crisis heeft deze groep meer moeite dan gedacht om werk te vinden dat past bij hun opleiding. Ondanks dat de jeugdwerkeloosheid lijkt te dalen is het aantal probleemgevallen onder jong afgestudeerden groter dan geregistreerd: een deel van hen heeft weliswaar werk, maar het zijn vaak laag betaalde parttime banen die niet aansluiten op hun opleidingsniveau. Volgens Flanderijn is deze groep extra gevoelig voor oplopende schulden omdat ze al met een studieschuld de arbeidsmarkt betreden. Het voorkomen van probleemschulden ligt aan de basis van The Boost: een preventieve aanpak met intensieve training, coaching en begeleiding, allereerst gericht op het vinden van passend werk zodat schuldproblemen geen kans krijgen.
 
Financiële achterstand
I
n een programma van 12 weken krijgen deelnemers tijdens The Boost van deskundigen vaardigheden aangereikt om hun weerbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten. Michel van Leeuwen, bestuurslid van de Flanderijn Foundation: “Juist deze factoren zijn bepalend voor succes op de arbeidsmarkt. Deelnemers aan The Boost zijn vaak mensen met een afgeronde opleiding die alles in zich hebben om te slagen in de maatschappij, maar die het om diverse redenen niet lukt een passende baan te vinden. Daardoor raken ze vaak sociaal maar ook financieel op achterstand, met alle gevolgen van dien.”
 
De deelnemers krijgen niet alleen mentale coaching, The Boost geeft hen ook praktische handvaten waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. “Vorig jaar merkten we dat veel van deze jongeren zich niet zo goed konden presenteren. Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het geven van een goede pitch zijn dus ook onderdelen van The Boost.” aldus Van Leeuwen. 
 
In 2015 heeft bijna de helft van de 28 deelnemers van The Boost binnen enkele maanden een baan gevonden die bij hen past. Er is dit jaar plek voor 30 jongeren die via The Boost hun kansen op een passende baan kunnen vergroten. Op dit moment nemen reeds 15 jongeren deel aan het programma.
 
Jongeren tussen de 20 en 30 jaar die minimaal een half jaar werkloos zijn, of wel werk hebben maar geen baan die aansluit op hun studie en/of opleidingsniveau, kunnen zich nog tot en met 19 september aanmelden via http://www.flanderijnfoundation.nl/online-aanmelden/.
 
 

Nieuws

geplaatst: 14-09-2016

Werkgevers tevreden met stimulans Klijnsma voor beschut werk


Jetta Klijnsma wil gemeenten vanaf volgend jaar verplichten om mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone werkomgeving 'beschut werk' aan te bieden. Ook moet de plaatsing voortaan sneller. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de staatssecretaris sociale werkbedrijven hiermee nieuw leven inblaast. Zij pleitten in juni al voor maatregelen om deze kwetsbare groep te helpen.

Minder bureaucratie
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ook blij met 'de Praktijkroute' die in de wet van Klijnsma is opgenomen. Via deze route moet de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kunnen verlopen. Ook moet dit ervoor zorgen dat mensen die mee mogen doen, en eigenlijk in het doelgroepregister horen, voor de baanafspraak (100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid) door onduidelijke uitvoering tussen wal en schip terecht komen. 

Nauwelijks van de grond
Gemeenten krijgen sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 geld om beschut werk aan te bieden aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Maar dat komt nu nauwelijks van de grond, meldde de SER in juni. Begin dit jaar waren er pas 162 aanvragen positief beoordeeld, terwijl de verwachting 1.600 was. Ook bleek dat een deel van de gemeenten in het geheel geen plannen heeft om deze voorziening te realiseren.

Sociale werkbedrijven
Door minder financiële middelen en een afnemend aantal WSW'ers zag de toekomst er voor veel sociale werkbedrijven somber uit. MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat gemeenten nu wel meer oog hebben voor de goed functionerende sociale werkbedrijven. Deze zijn volgens werkgevers cruciaal voor de infrastructuur en de kennis met betrekking tot dit soort arbeidsplaatsen. De SW-bedrijven kunnen volgens werkgevers en vakbonden een vernieuwde rol krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.

Nieuws

geplaatst: 08-09-2016

Eiland van Maurik 19 Start- eindlocatie Bedrijfswagentestdag!

Eiland van Maurik 19, een van de meest avontuurlijke evenementenlocaties van Nederland, is de start en eindlocatie voor de Bedrijfswagentestdag van Rivierenland Business die plaatsvindt op 13 oktober a.s.

Bent u directeur/eigenaar of heeft u een managementfunctie? Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van een of meerdere busjes, bestelwagens of andere bedrijfsauto's van dit kaliber? Of bent u op zoek naar een bedrijfswagen en gevestigd in de regio Rivierenland? Meld u dan nu aan voor onze bedrijfswagentestdag op 13 oktober!

Wat houdt het in
U rijdt op 13 oktober na een lunch op Eiland van Maurik 19 met meerdere testrijders van locatie naar locatie. Bij elke tussenstop krijgt u een heerlijke lokale versnapering en een drankje, waarna u weer van voertuig wisselt. Aan het einde van de dag heeft u minstens vier voertuigen uitgebreid kunnen "proeven". Bovendien schrijft u bij elke wissel uw bevindingen van de geteste auto op. Deze bevindingen zullen samen met uw naam worden verwerkt in de testverslagen die in editie 5 van Rivierenland Business zullen worden gepubliceerd. Naast het rondrijden in de nieuwste modellen krijgt u als testrijders ook uitgebreid de kans om in ontspannen sfeer te netwerken. 

Benieuwd? Bekijk de sfeerimpressie en de testverslagen van de vorige bedrijfswagentestdag.

Aanmelden als testrijder
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit kosteloze netwerkevenement? Dan kunt u zich aanmelden via onze website. Let wel: vol is vol en de organisatie houdt zich het recht voor om te selecteren op basis van serieuze oriëntatie op een nieuwe bedrijfswagen. Heeft u een voorkeur voor een bepaald merk of model? Geeft u dit dan vooral aan op het aanmeldformulier!

Interesse om uw automerk te promoten of als locatie mee te doen?
Wilt u als dealer uw auto ter beschikking stellen en gedurende de testdag in ontspannen sfeer uw merk presenteren aan een groep geÏnteresserde ondernemers uit de regio? Dan is de bedrijfswagentestdag voor u zeker interessant. 

Ook zijn we voor de testdag nog op zoek naar een aantal locaties die tijdens de tussenstop uitgebreid de kans krijgen om zich te profileren. Neem voor meer informatie contact op met media-adviseur Marie-Louise van Heeckeren via marie-louise@vanmunstermedia.nl

Updates
De komende tijd zullen er op de website regelmatig updates worden geplaatst met betrekking tot dit netwerkevenement. Houd dus de website in de gaten.

Deze testdag wordt u aangeboden door Rivierenland Business. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marie-Louise van Heeckeren via marie-louise@vanmunstermedia.nl / 024-3738505.

Aanmelden kan hier
 

Nieuws

geplaatst: 07-09-2016

Leaserijders wisselen minder vaak van auto

Leaserijders kiezen vaker dan voorheen voor contractverlenging in plaats van een nieuwe auto. De afgelopen vijf jaar lag de gemiddelde duur van een leasecontract op bijna vier jaar. LeasePlan, marktleider op het gebied van autoleasing, voorspelt nu dat leaserijders deze termijn vaak zullen oprekken naar de maximale termijn van 5 jaar. Door recente wijzigingen in het fiscale beleid is het voor leaserijders financieel aantrekkelijker om hun huidige leaseauto te behouden, dan een nieuwe leaseauto te bestellen.

In 2016 loopt een groot aantal leasecontracten met een gunstig bijtellingstarief af. Het gaat in Nederland naar schatting om ruim 20.000 contracten met een lage bijtelling van 14% of lager. Omdat het afsluiten van een nieuw leasecontract de afgelopen jaren vaak voordeliger was, koos voorheen slechts een op de zes leaserijders voor verlenging. Uit een peiling van LeasePlan blijkt dat inmiddels ruim 20% van de leaserijders kiest voor verlenging van het contract. De gemiddelde verlengingsduur loopt bovendien op van ruim een halfjaar naar een jaar.

Zakelijke automobilisten hebben altijd al de mogelijkheid om de leasetermijn naar maximaal zestig maanden te verlengen. Dat kan nu financieel heel gunstig uitpakken. Martijn Versteegen, woordvoerder van LeasePlan, Nederland licht toe:  “Leaserijders zijn gewend om na drie of vier jaar gewoon weer een nieuwe auto uit te kiezen, maar dat is natuurlijk helemaal geen noodzaak. Sterker nog, in veel gevallen is verlengen nu gunstiger. Denk aan leaserijders met een Renault Mégane of een Ford Focus in de 14%-bijtellingscategorie. Wagenparkbeheerders profiteren bovendien met terugwerkende kracht van een lager leasetarief, wat ook voor hen al gauw een paar honderd euro kan opleveren. Een win-win-situatie dus.”

Zzp’er: groeiende behoefte aan kortlopende contracten
Waar leaserijders hun contract steeds vaker verlengen, hebben zzp’ers juist behoefte aan kortere contracten. Uit de ZZP Barometer* bleek onlangs dat acht op de tien zelfstandigen juist niet langere tijd aan een leasecontract vast wil zitten. Versteegen: "Wij herkennen ons in deze uitkomsten. Zzp'ers hebben vaak meer behoefte aan flexibiliteit. We zien dan ook een groeiende interesse in onze leaseoplossingen met een korte looptijd. Denk aan rental (vanaf 1 dag), shortlease (vanaf zes maanden) of occasionlease (vanaf 12 maanden). Wij verwachten dat deze trend verder zal doorzetten.”
* bron: ZZP Barometer 2016

Foto: "Door de wijzigende bijtelling per 1 januari 2017 kan het privégebruik voor nieuwe leaseauto’s flink duurder worden. Leaserijders kiezen daarom vaker dan voorheen voor contractverlenging in plaats van een nieuwe (lease)auto", aldus LeasePlan Nederland. "Gemiddeld loopt dit op tot een verschil van een paar honderd tot duizend euro op jaarbasis. Verlenging van het huidige leasecontract kan in dit geval uitkomst bieden."