Nieuws

geplaatst: 02-12-2016

Werkgevers, wetenschappers en beleidsmakers buigen zich over de Arbeidsmarkt van Morgen

Prominenten uit de overheid, politiek, wetenschap en het bedrijfsleven buigen zich vrijdag 2 december in Delft over de inrichting van de arbeidsmarkt in Nederland. Hoe kan die beter? Welke veranderingen zijn nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Met welke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden?
 
Na een succesvol congres in april organiseert branchevereniging NBBU in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit een boeiende dag en dialoog over de Arbeidsmarkt van Morgen. Drie wetenschappers hebben een paper geschreven en houden presentaties die als uitgangspunt zullen dienen voor wat een levendige discussie moet worden. Het doel is samen tot een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt te komen. Met the whole system in one room zijn de verwachtingen hoog.
 
Uitdagingen
Op de conferentie zet Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode, uiteen welke uitdagingen de toenemende digitalisering heeft voor de arbeidsmarkt. “Wat zal digitalisering precies brengen en welke concrete maatregelen moeten worden genomen? Het NBBU-congres biedt aan de impact van digitalisering te ontdekken om samen tot oplossingen te komen die een toekomst in de arbeidsmarkt kan garanderen.”
 
Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht Victor van Kommer voert de aanwezigen mee langs de kenmerken van de nieuwe economie en schetst de contouren van een nieuw fiscaal stelsel dat een antwoord kan formuleren op de vragen van een flexibele arbeidsmarkt.
 
Kansen
Dr. Aukje Nauta van Factor Vijf wijst op de voordelen die duurzame inzetbaarheid als businessmodel kan hebben voor organisaties. Futuroloog Barbara van Veen bespreekt welke gevolgen nieuwe technologie heeft voor hoe we werken, wie er werken en welke taken we zelf nog doen.
 
De genodigden nemen deel aan een discussieronde naar aanleiding van de referaten van de genoemde wetenschappers en worden uitgedaagd met creatieve oplossingen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen. Gezamenlijk wordt vervolgens het net opgehaald om de vangst van de dag te wegen.
 
NBBU
“De opkomst uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven doet ons goed. Je merkt dat er een duidelijke wens en wil is om samen tot een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt te komen. Dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt van morgen begint namelijk al vandaag”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.
 
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, met name in het MKB.  We behartigen de belangen van 1100 dienstverleners in de flexbranche: waaronder zzp-bemiddelaars, uitzendbureaus, payroll-ondernemingen en andere intermediairs. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
 
 

Nieuws

geplaatst: 02-12-2016

Tijdelijk waarnemend burgemeester in West Maas en Waal

Nadat burgemeester Thomas Steenkamp op 16 juni 2017 eervol ontslag is verleend zal zijn functie eerst door een waarnemend burgemeester ingevuld worden.
 
Eind 2017 nieuwe burgemeester
In afstemming met de Commissaris van de Koning is besloten dat er vóór het kerstreces van 2017 een nieuwe burgemeester is. In de periode vanaf het ontslag van de burgemeester Thomas Steenkamp in juni tot aan de kroonbenoeming van de nieuwe burgemeester zal de functie door een waarnemend burgemeester ingevuld worden. Deze waarnemer zal door de Commissaris van de Koning worden benoemd.
 
Drie extra raadsvergaderingen
De procedure voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is opgestart. Er worden hiervoor drie extra raadsvergaderingen ingepland.
In de eerste vergadering wordt een profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Er wordt  een vertrouwenscommissie ingesteld. Ook wordt er een Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld. Wij streven erna deze zogenaamde profielschetsvergadering vóór het zomerreces te houden.
Na vaststelling van de profielschets zal de minister van Binnenlandse Zaken de vacature openstellen. De vertrouwenscommissie gaat na de zomer selectiegesprekken voeren. Zij komt uiteindelijk met een voordracht van twee kandidaten in een besloten vergadering naar de raad. In deze besloten vergadering wordt bepaald welke kandidaat bij de minister aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester.
In de hierop volgende openbare raadsvergadering wordt de kandidaat, die als eerste op de lijst staat, bekend gemaakt. Deze vergadering zal naar verwachting in december plaatsvinden. Op voordracht van de raad en de Minister volgt er dan een benoeming door de Kroon.
In de derde extra geplande vergadering wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd.
 
 
 
 
 

Business Ontmoet business

geplaatst: 30-11-2016

Eindejaarsbijeenkomst 'Omgaan met druk' - presentatie Ed Janssen

Op woensdag 21 december vindt de laaste Business Ontmoet Business Midden Nederland bijeenkomst plaats bij Landgoed Zonheuvel in Doorn (in het Maarten Maartenshuis). Tijdens deze bijeenkomst zal KNVB-scheidsrechter Ed Janssen een presentatie geven over vernieuwing in arbitrage en hoe je het beste om kan gaan met druk. In 2003 floot Janssen zijn eerste wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal; de wedstrijd Cambuur tegen Excelsior in de Eerste divisie. In 2005 maakte hij zijn debuut in de Eredivisie, in een wedstrijd tussen N.E.C. en RBC Roosendaal. Hij is tevens regelmatig actief als 4de, 5de of 6de official bij Champions League en Europa League wedstrijden.

Wat mag u van deze bijeenkomst verwachten? Uiteraard een welkomstdrankje, een diner en natuurlijk de uitgebreide gelegenheid om te netwerken.
 
Programma
17.30 - Ontvangst met welkomstdrankje en hapje
18.00 - Welkomstwoord
18.10 - Presentatie Ed Janssen
18.45 - Aanvang diner en gelegenheid tot netwerken
21.00 - Einde bijeenkomst 

Aanmelden 
Business Ontmoet Business-leden van Rivierenland Business kunnen zichzelf aanmelden via bobmiddennederland.nl. Ook introducés van leden zijn van harte welkom en mogen eenmalig gratis de sfeer komen proeven. Zij kunnen zich inschrijven via bobmiddennederland.nl en zich aanmelden voor de betreffende bijeenkomst. U kunt eventueel ook een mail met uw NAW-gegevens sturen naar bob-borrel@vanmunstermedia.nl. Andere belangstellenden betalen eenmalig 25 euro.

Speciale kerstactie
Omdat de feestdagen naderen, hebben wij voor onze Business Ontmoet Business leden een speciale actie. Stuur vóór maandag 19 december uw nieuwjaarsgroet (maximaal 150 woorden) naar jessica@vanmunstermedia.nl en dan zorgen wij dat deze gratis wordt geplaatst in editie 6 van Rivierenland Business! 

Tip
Heeft u nog leuke goodies om de deelnemers cadeau te doen? Stuur deze dan vóór woensdag 16 december a.s. naar Marie-Louise van Heeckeren, Kerkenbos 12-24A, 6546 BE Nijmegen.

Tot ziens op 21 december bij Landgoed Zonheuvel! 

Nieuws

geplaatst: 25-11-2016

Een vijfde Europese werkzoekenden vond werk in tweede kwartaal

Een op de vijf werkzoekenden binnen de grenzen van de Europese Unie vond in het tweede kwartaal van dit jaar werk.Dat blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat, die vrijdag werden gepubliceerd. In Nederland slaagde ruim een kwart van de werkzoekenden in hun missie.

Aan het einde van het eerste kwartaal zochten krap twintig miljoen Europeanen een baan. Waar bijna vier miljoen van hen slaagden in die zoektocht, gooiden 3,5 miljoen mensen definitief de handdoek in de ring.

Zij gaven om uiteenlopende redenen de zoektocht naar een baan op. Anderzijds betraden 3,6 miljoen mensen, die niet te boek stonden als werkzoekenden, met succes de arbeidsmarkt.

Verder bleek dat twee miljoen werknemers in de EU in het tweede kwartaal hun baan verloren. Dat komt neer op 1,2 procent van het totale aantal werkenden. Daarbij stopten circa 2,7 miljoen mensen met werken zonder op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Bron: ANP/NU.nl 

Nieuws

geplaatst: 25-11-2016

Mkb verwacht meer omzet, investeringen en werk in 2017

Het midden- en kleinbedrijf verwacht voor 2017 meer omzet, investeringen en werkgelegenheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, waaraan ook MKB-Nederland meewerkt. Vooral het middenbedrijf is positief.

Grootbedrijf positiefst
In het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers) denkt 39 procent van de bedrijven dat de omzet volgend jaar toeneemt. In het kleinbedrijf is dat 21 procent. Het grootbedrijf is met 53 procent het positiefst. Bij het kleinbedrijf is wel het ondernemersvertrouwen het grootst.

Bouw meest vertrouwen
Qua mkb-sector is het ondernemersvertrouwen in de bouw het grootst. Andere sectoren die goed scoren, zijn de horeca, het onroerend goed, de handel en informatie en communicatie. 

Nieuws

geplaatst: 22-11-2016

Pragmatisch adviesmodel dicht kloof tussen MKB’er en hoogopgeleide professional

Terwijl Nederland bijna de hoogst opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft bestaat er grote huiver bij MKB’ers om gebruik te maken van de kennis en kunde van adviseurs. "Dit is een gemiste kans", zegt Arjan Yspeert, schrijver van het deze maand bij Uitgeverij Haystack uitgekomen boek “De vrije adviseur”.
 
"De reden dat MKB’ers relatief weinig gebruik maken van adviseurs is dat het hen ontbreekt aan houvast over kosten en opbrengsten. En dat terwijl er meer dan genoeg specialisten zijn die geweldige dingen kunnen doen voor kleine en middelgrote bedrijven. De categorie maakt dan niet eens zo veel uit. Dat kan marketing zijn, zoals ik zelf doe, maar ook finance, hrm, ict, inkoop en vele andere specialismen."
 
Solo adviseurs werken hard maar verdienen weinig
Andersom hebben veel zzp’ers en freelance adviseurs moeite om het hoofd boven water te houden. Grote bedrijven zetten hoogopgeleide stafmedewerkers met duizenden buiten de deur. Daarbij wordt de optie om voor eigen rekening adviseur te worden meestal wel behandeld tijdens de outplacement, maar dit trekt maar een kleine groep durfals aan. Die zien (zelfs ervaren) solo adviseurs worstelen met hun klanten en projecten en vragen zich af of zij ooit in staat zullen zijn om een stabiele adviespraktijk op te bouwen.
 
"De kwestie waar veel startende adviseurs over struikelen is hun onervarenheid in het aangaan van winstgevende adviesrelaties. De meesten kiezen voor het verkopen van hun expertise per tijdseenheid, vaak een uurtarief, waardoor bij MKB’ers meteen alle alarmbellen afgaan. Want hoe kunnen die ooit inschatten of de kosten en opbrengsten van het adviestraject billijk zijn? Zo komen veel trajecten -waarvan beide partijen zouden kunnen profiteren- niet verder dan een vriendelijk gesprek waarna klant en adviseur weer ieder huns weegs gaan. En doordat MKB bedrijven niet beschikken over de budgetten van overheden, instellingen en grote bedrijven worden ze in ieder geval niet geholpen door de bekende adviesorganisaties."
 
MKB'er en adviseur zijn natuurlijke partners
Yspeert betoogt in zijn boek dat juist MKB’ers en freelance adviseurs elkaars natuurlijke partner kunnen zijn, als er eerst een paar slimme werkafspraken gemaakt worden. "Het begint er mee dat de kwestie van afrekenen van te voren wordt afgehandeld, en dat je langere tijd met elkaar gaat samenwerken. Je spreekt af om 12 maanden te werken aan het verbeteren van het bedrijf op een bepaald terrein, bijvoorbeeld personeelsmanagement. En je komt een vast maandbedrag overeen. Dat is voor beide partijen erg interessant en haalt meteen de stress uit de onderhandeling. We kunnen het nu gaan hebben over de doelstellingen en de inhoud van het project. Het maakt de ondernemer vanaf dit punt niet meer uit wat je uurtarief is, en hoeveel tijd het je kost want zijn kosten en opbrengsten zijn voor hem of haar duidelijk."
 
Ook voor de adviseur ontstaat door deze afspraken een interessante situatie. Hij of zij krijgt elke maand een stabiele kasstroom en er hoeft geen urenverantwoording meer te worden gegeven. Yspeert: "Tenslotte wordt er samen gewerkt aan een bepaalde uitkomst en of dat nu in 5 of 10 uur per week gebeurt boeit de klant niet meer. De adviseur doet ondertussen in alle rust zijn goede werk en als hij extra efficiënt is dan is hij ook degene die daarvan profiteert. Want het doel bereiken kost dan gewoon minder tijd. Zo kan een hrm adviseur bijvoorbeeld een eenmaal ontwikkelde training voor functioneringsgesprekken vaker inzetten."
 
Het stapelen van abonnementen genereert een stabiel inkomen
Nu kun je van 1 klant voor een maandtarief van circa €1.000 niet leven, maar doordat je zelf je tijd indeelt kun je er meerdere tegelijk bedienen. "En dan begint het stapelen van abonnementen. Als je vier of vijf klanten bedient genereer je al een aantrekkelijk én stabiel inkomen. Ook in de vakanties waar adviseurs die per uur factureren altijd een enorme dip hebben."
 
Voor de opdrachtgever is dit een perfect passende oplossing. Hij krijgt de expertise die hij nodig heeft om zijn business op een hoger niveau te tillen zonder dat hij een dure kracht op de loonlijst moet zetten. Yspeert: ‘Een beetje hoog opgeleide medewerker kost zó een duizend of 5 per maand. Nu krijgt hij ‘the next best thing’ voor een fractie daarvan.’
 
De op deze manier herwonnen vrijheid in tijd en inkomen brengt een prettige work-life balans voor de adviseur binnen handbereik. En hij kan zich onafhankelijker opstellen naar de opdrachtgever wat de kwaliteit van de adviezen ten goede komt.
De opdrachtgever kan op zijn beurt die kwaliteit in huis halen tegen beperkte kosten en op duidelijke voorwaarden.
 
Dat de twee partijen zich daarna kunnen richten op het bereiken van de doelen in het project, zonder afgeleid te worden door voortdurende onderhandelingen, uren-registratie en administratieve controles, maakt de kans op succes navenant groter.
 
Website: www.devrijeadviseur.nl

Nieuws

geplaatst: 21-11-2016

Fruitmotor lancering in het Veerhuis

Op vrijdag 16 december 2016 wordt in het Veerhuis in Varik de Betuwse Krenkelaar op feestelijke wijze gelanceerd. Met het thema: "De Betuwe bruist - een toost op de Betuwe!" komen diverse sprekers kort aan het woord over alle hoopvolle ontwikkelingen die zich in 2016 gemanifesteerd hebben. Maurits Groen, die dit jaar de Duurzame Troonrede voorlas op Duurzame Dinsdag, zal als eerste zijn verhaal doen. Tijdens de lancering van de Betuwse Krenkelaar wordt ook aandacht besteed aan De Fruitmotor: de wijze van samenwerken en het gevolgde proces.  

Nieuws

geplaatst: 21-11-2016

Presentatie Voorlopig Ontwerp deel Waalkade Tiel

Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dinsdag 29 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom om het voorlopige ontwerp te bekijken.
 
Het ontwerp voor de Waalkade combineert vervanging van de kademuur, de realisatie van de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor het terrein dat ligt tussen Van Dijkhuizen en de Waalplaat en de groene wal langs de Waalstraat. Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden naar een definitief ontwerp omgezet, waarin vastgesteld wordt welke materialen gebruikt gaan worden.
Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat in 2005 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de rivier de Waal.
 
Inloopbijeenkomst
Begin 2015 gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Op basis van in oktober 2015  opgehaalde wensen en ideeën is een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld. Dit plan, dat eerder dit jaar is gepresenteerd, is nu vertaald naar een Voorlopig Ontwerp. De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 en 19.00 uur in de vernieuwde raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. Belangstellenden kunnen binnen komen lopen op een moment dat hen het beste past.
 
 
 
 

Nieuws

geplaatst: 21-11-2016

Millenial wil gezond bedrijfsrestaurant

Millennial wil gezond bedrijfsrestaurantMedewerkers die regelmatig een bedrijfsrestaurant bezoeken, zijn het meest tevreden over de dienstverlening van Hutten Catering. De cateraar, die veel doet met duurzaamheid, scoort een rapportcijfer van 7,8.
 
Dat blijkt uit het Nationaal Catering Onderzoek 2016-2017 door Foodstep. Ruim 12.500 consumenten hebben hieraan meegedaan. Op plaatsen twee en drie staan respectievelijk SAB Catering (7,6) en de cateraars Vitam, Appel en ISS. Zij krijgen een beoordeling van 7,5. Hutten Catering beschikt over opvallend veel fans. Verreweg de meeste bedrijfscateraars krijgen een negatieve NPS-score van hun gasten. Met een score van +15 steekt Hutten daar met kop en schouders bovenuit.” 
 
Verbondenheid creëren
 
Een prestatie waar directeur Bob Hutten trots op is. “Met gastvrijheid, ambachtelijk bereid eten en drinken dragen we bij aan een beter, leuker, gezonder, lekkerder, eerlijker en duurzamer leven. We willen onze gasten raken door verbondenheid te creëren. Dat is wat telt”, aldus Hutten. De bedrijfscateraar is overigens lang niet de enige die inspeelt op de trend van biologisch en verantwoord eten. Op dit gebied loopt de bedrijfstak zelfs voorop in het gebruik van producten met duurzame keurmerken.
 
Voedsel met identiteit
 Zo heeft bijvoorbeeld al 70 procent van de koffie en een kwart van de eieren een duurzaam label. Daar is ook behoefte aan. Ruim 60 procent van de mensen die in een bedrijfsrestaurant kunnen lunchen, staat open voor gezond eten en drinken. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen medewerkers, fors meer dan tien jaar geleden. Deze trend wordt gevoed door de wensen van een nieuwe generatie mensen op de werkvloer, de zogeheten millennials. “Zij stellen duidelijk andere eisen aan voedsel dan eerdere generatie. Zo gaan we naar een verschuiving van anoniem bulkvoedsel naar eten en drinken met identiteit”, vertelt directeur Mark Michies van Foodstep. “Dan moet je denken aan streek -, ambachtelijke en biologische producten. Met de instroom van meer millennials op de werkvloer verwachten we dat deze vraag de komende jaren verder zal toenemen.”  
 
Boterham met kaas
 
Veel buffets in bedrijfsrestaurants zijn de laatste jaren al flink uitgebreid. Cateraars en opdrachtgevers leggen daarbij meer nadruk op gezond en vitaliteit. Toch – en dat is opvallend – kiezen veel gasten nog steeds voor een traditionele Hollandse lunch. Dat wil zeggen: een boterham met kaas of vleeswaren en nog iets erbij. “Voedsel is het nieuwe fashion, lezen we in de bladen, maar zo snel gaat het niet”, aldus Michies. “Het is meer evolutie dan revolutie. De gast bepaalt wat hij eet en drinkt. We zien in ons onderzoek nog steeds een substantiële groep die wel let op gezonde voeding, maar dit nog lang niet altijd koopt.”
 
Nationaal Catering Onderzoek 2016-2017
 
Naast deze thema’s als gezondheid, vitaliteit en de millennials beschrijft het Nationaal Catering Onderzoek 2016-2017 (260 pagina’s) verder nog veranderingen in de keten en de invloed van het nieuwe werken. Daarnaast laat het onderzoek zien hoe de rol van het bedrijfsrestaurant de komende jaren zal veranderen en zijn er cijfermatige inzichten in onder meer de omzetontwikkelingen.
 
Over Foodstep
 
Foodstep biedt inzicht in de foodservicemarkt, door marktinformatie te verzamelen, vertalen en verrijken. Het bedrijf is gespecialiseerd in onder meer data-analyse en marktonderzoek onder eindverbruikers en consumenten.

Nieuws

geplaatst: 16-11-2016

NEW Industries en Engineering Materials: ijzersterk kennisprogramma met tal van sprekers

De vakbeurscombinatie NEW Industries en Engineering Materials op 6, 7 en 8 december in Evenementenhal Gorinchem presenteert een kwalitatief NEW Industries en Engineering Materials: ijzersterk kennisprogramma met tal van sprekers

Voor de tweede editie van NEW Industries en Engineering Materials is geïnvesteerd in de kennisprogrammering. Zo kunnen bezoekers kosteloos kennissessies bijwonen in de twee kennistheaters midden op de beursvloer. Tal van sprekers komen hier aan het woord, zoals Fokker Aerostructures, Philips Innovation Labs, ABB Robotics, Centric, Berenschot en Itsme Industrial Automation.

Smart Industry
Daarnaast zijn er aparte Smart Industry sessies met vertegenwoordigers uit verschillende industrieën met focus op ‘Smart Business’, ‘Smart Productie’, ‘Smart Processen’ en ‘Smart Product’. Deze sessies vinden plaats in de ochtenden en worden georganiseerd in samenwerking met Kamer van Koophandel en Smart Industry Programmabureau.

Engineering Experience: ‘Future of making things’
Een inspirerend en innovatief onderdeel op de beursvloer is de Engineering Experience. Hier vinden dagelijks sessies plaats over ‘Future of making things’. Het programma besteedt aandacht aan termen als ‘Internet of Things’ en ‘Big Data’. Met tal van nieuwe technologieën wordt op de Engineering Experience aangetoond hoe het mogelijk is om efficiënter, specifieker en kostenbesparend te ontwerpen en te produceren. Er worden voorbeelden gegeven van bedrijven die voorop lopen op dit vlak en er zijn demonstraties van mogelijkheden van flexibel ontwerpen en –produceren tot aan een computer die meedenkt in het ontwerp.

Tentoonstelling ‘Super Performing Materials’
Tijdens de vakbeurscombinatie exposeert Materia 60 inspirerende materialen. De tentoonstelling ‘Super Performing Materials’ toont materiaalinnovaties voor uiteenlopende toepassingen. Materia laat op de beursvloer in Gorinchem interessante voorbeelden zien van materialen en technieken voor ontwerper en producent. Denk aan 3D geprint bamboe, 2,5D geprinte oppervlakken, een coating die absoluut alles onverwoestbaar maakt, lichtgewicht composieten van gerecyclede jeans, 100% biobased composieten van koffiedrab of bacteriedodende folies. Deze materialen zijn een onmisbare bron van inspiratie voor ontwerper, ingenieur en producent.

Vakbeurzen versterken elkaar
NEW Industries en Engineering Materials worden net als in 2015 met elkaar gecombineerd. Deze twee vakbeurzen versterken elkaar en bieden de bezoekers een totaalaanbod. NEW Industries toont de laatste technologische ontwikkelingen binnen de industrie, Engineering Materials laat zien wat deze ontwikkelingen betekenen voor de productie en het productieontwikkelingsproces binnen de industrie. Bezoekers hebben toegang tot beide beurzen.

Laatste stands beschikbaar
Belangstellenden die niet willen ontbreken als exposant op dit innovatieve platform, krijgen nu de mogelijkheid om zich nog last-minute in te schrijven. De laatste stands zijn namelijk op dit moment in de verkoop. Een stand boeken kan eenvoudig online via www.evenementenhal.nl/engineeringmaterials of via www.evenementenhal.nl/newindustries.De beursvloer van NEW Industries en Engineering Materials is op 6, 7 en 8 december 2016 te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Parkeren is voor iedereen gratis. Bezoekers kunnen hun e-ticket(s) aanvragen via www.evenementenhal.nl/engineering-go of www.evenementenhal.nl/newindustries-go