Nieuws

geplaatst: 12-04-2018

Valdo Manutention gaat verder onder de Railtechniek van Herwijnen groep

De Railtechniek van Herwijnen groep is verheugd mee te delen dat het met ingang van 27 maart 2018, het Franse bedrijf Valdo Manutention heeft overgenomen.
Valdo Manutention is een bedrijf dat, net zoals de Railtechniek van Herwijnen groep, gespecialiseerd is in transportbaansystemen. Sinds 1987 ontwerpt, produceert en levert Valdo diverse systemen in en buiten Frankrijk. Valdo Manutention heeft 16 mensen in dienst en beschikt over een grote werkplaats en diverse montage teams. Zowel voor de klanten van Valdo als Railtechniek van Herwijnen verandert er niets. Zij worden door de vertrouwde medewerkers bediend, waarbij de lijnen als van ouds kort en persoonlijk blijven.

Railtechniek van Herwijnen B.V. is opgericht in 1983. Met diverse filialen in Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en Moldavië is Railtechniek uitgegroeid tot een van de marktleiders op het gebied van interne transportsystemen. Met de overname van Valdo Manutention bestaat de Railtechniek van Herwijnen groep uit 12 vestigingen. Railtechniek levert aan diverse industrietakken. De referenties van Valdo binnen de voedsel, huishoudelijke apparaten en keramische industrieën vormen hier een mooie uitbreiding op. Met de overname kan Railtechniek vergroting van de markt realiseren en de daadkracht en expertise versterken.

Info: www.railtechniek.nl

Artikel

geplaatst: 12-04-2018

WAAROM WACHTEN TOT EEN CONFLICT ESCALEERT?

Preventieve conflictcoaching of mediation na escalatie?

Het uitspreken van het woord conflict wordt vaak als taboe ervaren. Hoe dan ook conflicten zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Veelal is het een bron voor groei en ontwikkeling. Het zijn kwesties waarbij een verschil van betekenis centraal staat. Je ervaart het in o.a. je werk, het gezin, met samenwerkingen, de relatie of in je leefomgeving. Als de impact van het conflict je blokkeert dan ontstaan er negatieve emoties zoals onzekerheid, gekwetstheid, schaamte, woede of wantrouwen.

Het conflict is dan geëscaleerd, het ontredderd en relaties beschadigen. Het voelt aan als controleverlies over de situatie, ongeacht je leeftijd, positie en het belang. Een opeenstapeling van conflicten kan zelfs leiden tot een burn-out, machtspelletjes, onderpresteren, stress, ziekteverzuim, vereenzaming en financiële gevolgen.

Bij CONFLICTCOACHING staat, anders dan bij mediation, niet het conflict zelf centraal. Het doel is om je te helpen nieuwe inzichten te geven, waardoor je zelf belemmerende overtuigingen en patronen doorbreekt. Het is een vorm van conflictbehandeling en –begeleiding waarbij mensen preventief of in conflict gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier mee om te gaan.

Na afloop weet je conflicten beter te hanteren en kun je actief handelen om een probleem op te lossen, een relatie te herstellen of samenwerkingen in teams te optimaliseren. 

2Forgive Mediation is met ruim 20 jaar deskundigheid gespecialiseerd in bemiddeling en coaching bij arbeids- en organisatie conflicten, samenwerking- en zakelijke kwesties. 

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Deelnemers voor onze zakenautotestdag gezocht!

Bent u zich actief aan het oriënteren op een nieuwe zakenauto en wilt u op één dag volledig gratis een aantal verschillende modellen testen? Meld u dan nu aan voor de zakenautotestdag van Rivierenland Business op dinsdag17 april a.s..
Wat houdt het in?

U rijdt op dinsdag 17 april met meerdere testrijders naar verschillende locaties in de regio. Bij elke tussenstop krijgt u een heerlijke lokale versnapering en een drankje, waarna u weer van voertuig wisselt. Aan het einde van de dag heeft u minstens vier voertuigen uitgebreid kunnen 'proeven'. Bovendien schrijft u bij elke wissel uw bevindingen van de geteste auto op. Deze bevindingen zullen samen met uw naam worden verwerkt in de testverslagen die in editie 2 van Rivierenland Business zullen worden gepubliceerd. Naast het rondrijden in de nieuwste modellen krijgt u als testrijders ook uitgebreid de kans om in ontspannen sfeer te netwerken.

Programma
12.00 uur Ontvangst op een nader bekend te maken locatie
13.00 uur Start testritten
17.00 uur Afsluitende borrel bij een nader bekend te maken locatie

Aanmelden als testrijder Let op! vol=vol
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit kosteloze netwerkevenement? Bent u directeur/eigenaar of heeft u een managementfunctie? Of bent u op zoek naar een zakenauto en gevestigd in Rivierenland? Dan kunt u zich aanmelden via onze website. Heeft u een voorkeur voor een bepaald merk of model? Geef dit dan aan via het aanmeldformulier!

Interesse om uw automerk of locatie te promoten?
Wilt u als dealer uw auto ter beschikking stellen en gedurende de testdag in ontspannen sfeer uw merk presenteren aan een groep geÏnteresserde ondernemers uit de regio? Dan is de zakenautotestdag voor u zeker interessant.
Neem voor meer informatie contact op met media-adviseur Marie-Louise van Heeckeren:
E: marie-louise@vanmunstermedia.nl
T: 024-3738505

Updates
De komende tijd zullen er op de website regelmatig updates worden geplaatst met betrekking tot dit netwerkevenement. Houd dus de website in de gaten of volg ons op Twitter, Facebook of LinkedIn.
Deze testdag wordt u aangeboden door Rivierenland Business. Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Marie-Louise van Heeckeren via marie-louise@vanmunstermedia.nl / 024-3738505

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

WW in Rivierenland weer onder de vierduizend

In februari daalde de WW in Rivierenland onder de vierduizend uitkeringen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de seizoensmatige stijging.

Eind februari 2018 telde Rivierenland 3.918 WW-uitkeringen. In december 2017 daalde de WW voor het eerst in vijf jaar tot onder de vierduizend. De stijging in januari kwam door het winterseizoen, waarin er minder werk was in de bouw en landbouw. Uit de stand van de WW van eind maart zal blijken of deze seizoensmatige stijging na eenn maand definitief voorbij is en de structurele daling van de WW in Rivierenland verder doorzet.

Vergeleken met een jaar geleden - dus over alle seizoenen heen - is het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren gedaald, met uitzondering van de grafische industrie, banken en verzekeraars en het openbaar bestuur. In deze drie sectoren gaat het echter om zeer kleine toenames van 1 tot 10 uitkeringen. De grootste dalingen deden zich voor in de industrie, de bouw en bij uitzendbedrijven. Opvallend is dat inmiddels ook in zorg welzijn het aantal WW-uitkeringen sterk afneemt. De voormalige banenmotor lijkt opnieuw op gang gekomen. Daardoor ontstaan ook in deze sector groeiende personeelstekorten.

UWV werkt binnen de Werkzaak Rivierenland samen om werkzoekenden te interesseren voor een baan in de zorg. Zij doen dit onder ander via leerwerkroutes. Hierbij leren deelnemers het grootste deel van de tijd door te werken bij een werkgever. Daarnaast volgen zij maximaal een dag opleiding per week. De leerwerkroute is gericht op het leren van het vak en vaardigheden. Voor de Leerwerkroute Zorg komen mensen in aanmerking die graag werken in de thuiszorg of in zorginstellingen.

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Met loondispensatie meer banen en minder bureaucratie

et is goed dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark om een loondispensatie in te voeren in de Participatiewet. Zij verwachten dat daarmee meer mensen aan het werk kunnen worden geholpen. 'En dat is nodig, want een groot deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit nog altijd thuis. Participatie in plaats van een uitkering helpt mensen', stellen de ondernemersorganisaties.
 
Simpeler voor werkgevers
Met loondispensatie worden zaken simpeler voor werkgevers, omdat zij alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is (loonwaarde). 'Het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking is al ingewikkeld genoeg, en zeker voor kleinere bedrijven', aldus de ondernemersorganisaties. Een loondispensatie geeft minder bureaucratie en administratieve rompslomp. Bovendien gelden met het voorstel straks dezelfde regels voor mensen vanuit de bijstand en vanuit de Wajong; voor de Wajong is er immers al een loondispensatie.
 
Aanvulling tot minimumloon
Wat MKB-Nederland en VNO-NCW betreft moet de nieuwe regeling er bovendien voor zorgen dat het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot het minimumloon en dat als zij meer uren gaan werken, zij er ook meer aan overhouden. Dat is met de huidige loonkostensubsidie lang niet altijd het geval. Ook voor de werkenden zelf moeten zaken zo simpel mogelijk worden.
 
Bureaucratie
De ondernemersorganisaties benadrukken al langer dat veel bedrijven er tegenop zien om iemand uit de doelgroep van de Participatiewet aan te nemen, juist omdat dat met zoveel bureaucratie gepaard gaat. 'Nu werken de 35 arbeidsmarktregio’s en alle gemeenten op verschillende manieren, waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 kilometer verderop. Regelingen blijken complex en versnipperd, het aanbod van werkfitte kandidaten is beperkt en de werkgeversdienstverlening van publieke partijen is vaak niet op orde. Eén loket en een uniforme aanpak zouden enorm helpen.' MKB-Nederland en VNO-NCW hebben ook steeds gepleit voor stroomlijning van de overheidsregelingen om deze groep mensen aan het werk te helpen.
 
Banenafspraak
Ondanks deze problemen ligt het bedrijfsleven ruim op koers om de Banenafspraak (100.000 banen in de marktsector voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026) te halen. De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen in de Banenafspraak. In 2016 waren dat er zelfs zo'n 36 procent meer (totaal 19.000). De eerste cijfers van het UWV geven aan dat ook over 2017 de doelstelling van 23.000 nieuwe banen ruimschoots zal worden gehaald.
 
Dag van de 1.000 voorbeelden
Om werkgevers te enthousiasmeren om met de Banenafspraak aan de slag te gaan, wordt aanstaande donderdag, 29 maart, de tweede landelijke Dag van de Duizend Voorbeelden georganiseerd. Tijdens de dag, een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in samenwerking met onder andere de regionale werkgeversservicepunten, worden voorbeeldbedrijven in het zonnetje gezet en zijn er door het hele land evenementen en activiteiten voor en door werkgevers. Daarbij staat sociaal ondernemen centraal.
 
Kijk voor meer informatie en een overzicht van de evenementen op www.dagvande1000voorbeelden.nl.

Artikel

geplaatst: 08-03-2018

Verhoog uw HR-capaciteit en bespaar op uw kosten!

Een interim HR business partner is de oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een professional met kennis en ervaring, maar waarvoor de behoefte niet groot genoeg is om hiervoor iemand in dienst te nemen. Het voorziet in een flexibele inzet van een human resource professional voor uw capaciteitsproblemen.

Respect 4Talent levert alle diensten in het spectrum van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Met ons haalt u meer dan 20 jaar HR-ervaring in huis. Hiermee beschikt over een business partner die gespecialiseerd is in mens en arbeid.

Betrouwbaar en zorgvuldig gaan wij voor u aan de slag. Er wordt eerst een scan en een analyse gemaakt van de vraag, de behoefte en de situatie. Tevens heeft Respect 4Talent het instrumentarium om vanuit de kern de juiste maatregelen te nemen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Het creëert ruimte voor verantwoordelijke medewerkers en zorgt het voor een minimum aan management. 

Een voorbeeld:

 • Ondersteuning en advies bij uw strategische personeelsplanning.

 • Recruitment en mobilisatie van uw medewerkers.

 • Advies en begeleiding in het traject voor, tijdens en

  na de inkoop van flexibele arbeid.

 • Het verbeteren van samenwerkingen.

 • Het versterken van teams.

 • Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie.

 • Preventief verzuim- en conflictmanagement.

 • Het verlagen van de ziekteverzuimkosten.

 • Begeleiding met verbeterplannen en bij re-integratie.

In ieder geval bent u verzekerd van kostenbesparingen!

Wilt u weten wat het u oplevert? Bel mij en ik kom bij u langs voor een vrijblijvende inventarisatie. U ontvangt dan gratis een besparingsrapportage met de hot topics voor uw bedrijf.

 

Nieuws

geplaatst: 06-03-2018

Nieuwe eigenaar voor 3 Zussen en Tres Tapas in Tiel

Vanaf 1 april neemt Meyer Beheer B.V., gevestigd in Etten-Leur, restaurant 3 Zussen Tiel en Tres Tapas in Tiel over.

Beide populaire horecazaken zijn gevestigd in het historische pand Bellevue aan de Waal. De oude buitensociëteit aan de Ophemertsedijk dateert uit 1842 en heeft een terras op de dijk met uitzicht over de Waal. Bij de 3 Zussen kan men terecht voor de lunch, het diner, maar ook genieten van het shared dining concept. Het pand heeft een grote en spectaculaire zaal voor zakelijke meetings, feesten en partijen. Tres Tapas, gelegen in het souterrain van Bellevue staat bekend om haar bourgondische tapas. Bij beide zaken staat gastvrijheid centraal.

Met deze overname bouwt Meyer Beheer haar positie binnen de branche verder uit. Zowel het type bedrijf en de mate van gastvrijheid van restaurants 3 Zussen, Tres Tapas en Meyer Beheer B.V. sluiten goed bij elkaar aan. Mandy de Jongh (dochter van de huidige eigenaar) en haar partner Jordy Picauly, blijven de komende maanden nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van de restaurants. Op termijn wordt gekeken naar het doorvoeren van een ander horeca concept. Mari de Jongh gaat zicht richten op zijn andere filialen van de 3 Zussen en Tres Tapas & Winebar, waaronder de nieuwste vestiging in Veenendaal. Ook gaat familie de Jongh nieuwe vestigingen van Tres Tapas & Wine bar openen, tevens wordt er gewerkt aan een franchise concept.
Over Meyer Beheer B.V.: Meyer Beheer B.V. is een onderneming die zich al meer dan 30 jaar succesvol bezighoudt met het beheren van een grote diversiteit aan horecabedrijven en vastgoed door heel Nederland. Door een actief acquisitie beleid en het zelf ontwikkelen van nieuwe horecaformules is Meyer Beheer B.V., met haar meer dan 2000 gemotiveerde medewerkers, gegroeid in een toonaangevend bedrijf in de horeca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Alle bedrijven binnen Meyer Beheer BV hebben hun eigen identiteit. Toch zijn al deze bedrijven herkenbaar aan hun uitstraling, gastgerichtheid, veiligheid en continuïteit. Maar vooral ook aan de kwaliteit van haar medewerkers die de juiste vakkennis en passie hebben om iedere gast een plezierige beleving te geven.

Info: www.meyerbeheer.nl

Artikel

geplaatst: 27-02-2018

19 Medewerkers uit de Banenafspraak vast in dienst bij Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. uit Nederhemert

Per 1 januari 2018 kreeg een groep van 19 medewerkers een vast dienstverband bij Aannemersbedrijf M.J. Smits uit Nederhemert. Deze medewerkers vallen onder de Banenafspraak uit de Participatiewet. Met deze unieke samenwerking hopen Aannemersbedrijf M.J. Smits, Werkzaak Rivierenland en de gemeente Zaltbommel een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten en werkgevers.


Johan Oomen (operationeel leidinggevende Smits): “Nadat deze medewerkers bijna 2 jaar via detachering voor onze organisatie hadden gewerkt was dit een logische stap. Vooral omdat het samenwerkingsverband voor zowel de betrokken medewerkers als voor ons naar volle tevredenheid was. Een stap overigens waaraan 8 maanden intensieve voorbereiding, samen met de gemeente Zaltbommel en Werkzaak, aan vooraf zijn gegaan. Onze organisatie is vanaf 2002 ingericht op het samen werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben wij de benodigde kennis in huis voor de begeleiding. Ook bestaat er een groot draagvlak bij de overige medewerkers. Dankzij deze achtergrond is onze organisatie al in het bezit van het keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO), trede 3. Door het in vaste dienst nemen van deze medewerkers hebben we inmiddels het niveau van een PSO 30+ onderneming.”


Marcel Smits (directeur Smits): “Het is altijd mijn overtuiging geweest dat het belangrijkste in het leven is hoe je met elkaar omgaat en voor elkaar klaar staat. Daarom vond ik het zo geweldig dat deze medewerkers op 1 april 2016 voor het eerst bij aan het werk gingen.


Afspraak
Werkzaak detacheerde deze medewerkers de afgelopen twee jaar bij Smits, waar zij verantwoordelijk waren voor een deel van het groenonderhoud van de gemeente Zaltbommel. Smits nam alle al werkenden die zijn begonnen op dit project in dienst. De medewerkers kunnen ook de komende jaren het groenonderhoud in de gemeente verzorgen. De gemeente maakt dit mogelijk door een meerjarige samenwerking aan te gaan met de aannemer.


Win-win-win
Wethouder Kees Zondag van de gemeente Zaltbommel: “We voelen ons verantwoordelijk voor de werknemers die dit werk de afgelopen jaren naar volle tevredenheid deden. Daarnaast dragen we zo bij aan het halen van de doelstelling van de Participatiewet, want een groep van 19 mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ is nu aan het werk. Zij zijn volledig opgenomen in het reguliere werkveld en doen mee in de maatschappij. En het bedrijf heeft geschikte werknemers. Wat ons betreft is dit echt een win-win-win situatie.” Wethouder Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel: “Door het bestek op deze manier te verlengen, garanderen we dat deze medewerkers een volwaardige arbeidsplaats krijgen en dat ons groenonderhoud gecontinueerd wordt.”


Kans voor werkgevers en werkzoekenden
Werkzaak, aannemersbedrijf Smits en de gemeente stelden vast dat de inzet van de betrokken medewerkers en de begeleiding door de aannemer heeft geleid tot grote tevredenheid bij alle partijen. Marc Christiaens, manager Werk bij Werkzaak: “Deze samenwerking geeft invulling aan waar Werkzaak voor staat, en waar anderen van kunnen leren: Iedereen heeft een talent en heeft toegevoegde waarde! Wij helpen de juiste match te vinden en werkgevers te overtuigen van deze toegevoegde waarde. Zo bieden we werk en begeleiding aan mensen die talenten hebben en een kans verdienen om dit talent in te zetten en te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Een kans om te laten zien wat je talent is. Een kans om weer mee te doen in de maatschappij. De kans is wederkerig. Het is ook een kans voor werkgevers om een onverwacht talent te ontdekken en de toegevoegde waarde te ervaren.”

Artikel

geplaatst: 16-02-2018

Giftige medewerker of waardevolle informatiebron?

De beoordelingsgesprekken voorbij is het tijd het net op te halen voor de voortgangsgesprekken. Hoe staat de medewerker in het verdere verloop van zijn dienstverband? Met ambitie en verbetering of ervaart u dat kritische feedback beschouwd wordt als een negatieve kwestie?

Dergelijke kwesties bij medewerkers zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. Er valt een stilte als je binnenkomt of de medewerker ontwijkt je. In ergere gevallen leidt het tot vezuim van de medewerker.

Wist u dat meer dan 25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict? En wat kost een zieke medewerker gemiddeld?
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Vanuit goed werkgeverschap én het bedrijfsbelang is het noodzaak deze kwesties professioneel en snel op te lossen. Immers, het kost voor beide partijen veel negatieve energie en de hele organisatie wordt er dagelijks negatief door beïnvloed.

Dergelijke arbeidsconflicten zijn goed op te lossen en leidt zelfs vaak tot meer betrokkenheid en verbinding. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar durven het niet (meer) bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband. Een als niet positief ervaren beoordeling vergroot zelfs de angst om zich inhoudelijk kritisch uit te laten over zijn of haar bevindingen over het werk of de samenwerkingen. Het niet onderzoeken van deze signalen is een gemiste kans. Enerzijds leidt het tot verdere escalatie met de medewerker. Anderzijds geeft de medewerker waardevolle pijnpunten in de organisatie aan die daarmee genegeerd worden. Het conflict wat hierdoor ontstaat leidt tot meer onrust en kan zich als een olievlek in de organisatie verspreiden. 

Conflictbemiddeling of conflictcoaching draagt op een neutrale wijze bij aan het verbeteren van het klimaat binnen het bedrijf én zorgt voor een gedragen verbetertraject en/of re-integratie van de medewerker die er letterlijk ziek van is geworden. Het succes van conflictbemiddeling of conflictcoaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet. Bijvoorbeeld, afwachten op een terugkoppeling van de bedrijfsarts dat mediation is gewenst, kan in vele gevallen al leiden tot een ongewilde escalatie van de kwestie. Immers, de bedrijfsarts heeft de kwestie dan al bij uw medewerker betiteld als arbeidsconflict.

Arbeidsmediation en conflictcoaching
Met arbeidsmediation kunt u waardig als werkgever / leidinggevende en werknemer(s) samen tot een oplossing komen van de kwestie(s) met als doel het continueren van de samenwerking. Indien er nog niet echt een conflict is maar wel al de nodige wrijving is ontstaan én in de context van het probleem het nog niet echt nodig of gewenst is een formeel medationtraject in te gaan, dan biedt conflictcoaching een oplossing.

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk geconstateerd wordt dat de ambitie om voortvarend bij elkaar te willen blijven een gepasseerd station is, dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation.

Als gespecialiseerd arbeids- en organisatie mediator met ruim 20 jaar ervaring in de context van HR, bedrijfskunde en management, zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

2Forgive Mediation: Conflictbemiddeling - Conflictcoaching - Communicatietraining
2Forgive Mediation begeleidt partijen vertrouwelijk, neutraal en onafhankelijk bij kwesties, conflicten en onderhandelingen door zich vooral te richten op het verbeteren van de condities waaronder besluitvorming plaatsvindt. Met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing en voor een ieder van hen tot optimale resultaten te komen, hetgeen resulteert in afspraken die ook daadwerkelijk worden nagekomen.

U bespaart zich veel geld, stress en tijd door het inzetten van arbeidsmedation en/of conflictcoaching. Daarnaast is alles wat tijdens de arbeidsmediation besproken wordt vertrouwelijk. En dus uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of persoonlijk contact gewenst is.

Ik adviseer u graag in welk opzicht conflictcoaching onderdeel kan uitmaken van uw strategisch personeelsmanagement.

 

DISCLAIMER

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op Rivierenland Business.nl aan u aanbiedt: Het gebruik van de informatie is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2Forgive Mediation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen uit dit artikel her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 2Forgive Mediation.

Nieuws

geplaatst: 15-02-2018

TéGéTèl | HBA Gorinchem is verhuisd

Gorinchem – De Gorinchemse vestiging van TéGéTèl | HBA is verhuisd naar de Stephensonweg 7.

Martin Meijers, directeur – “In 1996 is TéGéTèl in het Business Center aan de Stephensonweg gestart. In 2003 verhuisden wij naar de Techniekweg en nu keren we weer terug naar een groter pand aan de Stephensonweg. Dit alles is op een steenworp afstand van elkaar. We blijven dus telkens in een vertrouwde omgeving.”

De verhuizing was voor het bedrijf echt noodzakelijk om door te kunnen groeien.

Stefan Zijlstra, directeur ICT – “TéGéTèl is net na de liberalisering van de telecommarkt gestart, toen enkele concurrenten van KPN zich voor het eerst op de Nederlandse markt mochten begeven. Sinds het begin hebben we een gestage groei doorgemaakt. Door de integratie van een eigen ICT-afdeling (2014) en de overname van HBA telecom (2015) is de groei in een stroomversnelling gekomen. Alle afdelingen zaten de laatste jaren erg krap in hun jasje. Met de intrek in het nieuwe pand, is dit volledig opgelost. De supportafdeling vormt nu het hart van het bedrijf. Er zijn ruim voldoende werkplekken waar de supportmedewerkers alles kunnen monitoren. Het nieuwe pand biedt ook voor de toekomst nog volop mogelijkheden om verder uit te kunnen breiden.”

Een officiële opening staat voor het voorjaar op de planning. Relaties zijn uiteraard ook voor die tijd van harte welkom om in het nieuwe pand binnen te lopen.