Nieuws

geplaatst: 22-03-2017

Zzp-schap niet afremmen: zelfstandigenaftrek belangrijk voor zzp’ers’

De zelfstandigenaftrek is belangrijk voor zzp’ers voor noodzakelijke investeringen en reserveringen. Bovendien kunnen ondernemers geen aanspraak maken op zaken als ww. Zij lopen hogere risico’s.' Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het pleidooi van de nieuwe FNV-voorzitter Han Busker om het mes te zetten in de fiscale voordelen voor zzp’ers. Busker wil zelfstandigen duurder maken dan een vast contract, stelt hij in een interview in het FD.
 
Zzp'ers onder vuur
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland liggen zzp’ers met enige regelmaat politiek onder vuur. Ze zouden het Nederlandse systeem van sociale verzekeringen ondergraven, de arbeidsverhoudingen op scherp zetten en teren op de zak van de belastingbetaler. 'Het is echter een mythe dat mensen voor de zzp-status zouden kiezen puur om te profiteren van de fiscale ondernemingsfaciliteiten. Sterker nog, als je rekening houdt met alle reserveringen die zzp'ers moeten doen, zijn de ondernemingsfaciliteiten hard nodig om de grote verschillen met het werknemerschap weg te nemen', aldus de ondernemersorganisaties.
 
Werkgeverschap te zwaar belast
Volgens hen ligt het probleem er eerder in dat het werkgeverschap in Nederland te zwaar is belast. 'Risico’s hebben zich teveel op het bordje van de ondernemer gestapeld, waardoor soms andere vormen van arbeid worden ingezet.'
 
Zzp-schap niet afremmen 
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinet er niet voor moet kiezen om het zzp-schap af te remmen. 'De samenleving zou juist trots moeten zijn op de veerkracht van zelfstandig professionals. Als de toename van het aantal zzp'ers niet had plaatsgevonden had Nederland nu naar schatting 200.000 werklozen extra gehad. Dat zou een budgettair beslag geven dat bijna het dubbele is van dat van de zelfstandigenaftrek en de winstvrijstelling bij elkaar opgeteld.'

Nieuws

geplaatst: 22-03-2017

Ruim 55% van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% Lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie. De Stichting is bezig met behulp van de centrale registratie van zakelijke achterstanden het aantal betalingsachterstanden en wanbetalers terug te dringen. Dit moet leiden tot meer vertrouwen tussen zakelijke partijen. Uit de eerste prognoses blijkt dat door "naming and shaming" van wanbetalers, 89,6% van de in 2016 aangemelde vorderingen bij het register alsnog is betaald.

George Kerstholt, bestuurslid bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie, is erg geschrokken van de onderzoeksresultaten: "Dit onderzoek aangevuld met de eigen ervaringscijfers toont aan dat het tegenwoordig niet vanzelfsprekend is om betaald te krijgen voor de door jou geleverde goederen of diensten. Zolang de factuur niet wordt betaald, blijft het een frustrerende gebeurtenis omdat middelen tot incassatie kostbaar en langdurig zijn, zoals gerechtelijke- en incassokosten. MKB'ers kunnen de tijd en het geld niet missen om achter de openstaande facturen aan te gaan. Zij moeten gewoon doorwerken en staan hierdoor machteloos. Het niet-betalen van facturen voor goederen en diensten die reeds geleverd zijn is een zeer kwalijke zaak."

Ondernemers zouden meer inzicht in het betalingsgedrag van andere bedrijven moeten krijgen. "Alleen dan ontstaat er een betrouwbaar ondernemersklimaat", aldus Kerstholt. Stichting Betalingsachterstandenregistratie pleit er dan ook voor dat ondernemers beter onderzoek doen om zo te voorkomen dat facturen onbetaald blijven.

Verkeerde inschatting risico's
De belangrijkste reden voor ondernemers om geen controles uit te (laten) voeren op potentiële wanbetalers is het beperkte risico dat zij denken te lopen. Dit blijkt een harde leerschool met alle gevolgen van dien. De grotere bedrijven zijn zich daar wel van bewust. Van hen zegt 61% meer dan €10.000 mis te lopen door wanbetaling. Slechts 27% van hen doet geen controle naar liquiditeit en/of betalingsgeschiedenis.

Samen sterk: centraal meldpunt voor betalingsachterstanden
Met het openstellen van een centraal meldpunt voor bedrijven die goederen en diensten afnemen en vervolgens te laat of niet betalen, wil de stichting ervoor zorgen dat economische schades aanzienlijk worden teruggebracht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 56% van de ondernemers eventueel bereid is om onderling kennis te delen met betrekking tot wanbetaling. Stichting Betalingsachterstandenregistratie biedt ondernemers het platform om de achterstanden aan te melden en in te zien. Niet-betalende en mogelijk zelfs malafide ondernemingen kunnen op deze manier tijdig worden onderschept en te laat-betalende partijen zullen gemotiveerd worden om hun afspraken na te komen.

Nieuws

geplaatst: 21-03-2017

In Rivierenland zet daling WW vroeg in

In februari is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland afgenomen tot 4.939. Daarmee zet de daling van de WW dit jaar vroeg in. Vorig jaar begon de WW pas in april te dalen. Het aandeel van de WW'ers in de beroepsbevolking in Rivierenland is gedaald tot 4,1% (landelijk 4,7%). De werkgelegenheid trekt in veel sectoren aan. Ook in de zorg lijkt nu sprake van een omslag naar banengroei.

Eind februari waren er in Rivierenland 66 WW-uitkeringen minder dan eind januari. Dat is een daling van 1,3%. Daarmee is aan de stijging van de WW die meestal in de winter optreedt, eerder een einde gekomen dan vorig jaar. Afgelopen winter steeg de WW alleen in december en januari. De winter daarvoor begon de WW al in oktober 2015 te stijgen om pas in april 2016 voor het eerst te dalen.

Na jaren lijkt de banenkrimp in deze sector voorbij. Kostenbesparingen hadden een remmend effect op de vraag naar personeel. Het grootste effect van deze maatregelen lijkt nu wel bereikt. Sommige maatregelen zijn (deels) ingetrokken of verzacht. In Rivierenland is het aantal WW-uitkeringen in zorg & welzijn de afgelopen twaalf maanden met 137 afgenomen, een daling van bijna 16%.

De verwachting is dat het aantal banen in de zorg de komende jaren weer gaat groeien. Hoeveel precies is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de budgetten en de keuzes over inzet van (meer) personeel. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg, in de verplegende en verzorgende activiteiten in de thuissituatie.

Nieuws

geplaatst: 21-03-2017

Beurs Bouw & Wonen: een compleet dagje uit voor de woningeigenaar

Optimaal kunnen genieten van de eigen woning; wie wil dat nu niet? Woningeigenaren gaan zich met dit uitgangspunt oriënteren op Beurs Bouw & Wonen. Deze beurs vindt van 30 maart t/m 1 april plaats in de Evenementenhal in Gorinchem.

De beurs is opgebouwd rondom verschillende inspiratiepleinen, bijvoorbeeld 'Interieur', 'Koken' of 'Badkamer'. In totaal zijn er 15 inspiratiepleinen, ieder met een eigen thema. Op deze pleinen worden de nieuwste producten en innovaties gepresenteerd. Als bezoeker krijg je hier een duidelijk inzicht in de werking en voordelen, zodat u na een dagje beurs helemaal op de hoogte bent van al het nieuws op interieurgebied. Tot nu toe worden er al meer dan 70 productinnovaties gepresenteerd tijdens deze beurs. En dat aantal groeit elke dag. Rondom de inspiratiepleinen staan verkooppunten waar geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen. Vele exposanten hebben bovendien interessante beursaanbiedingen.
Zelf aan de slag
Daarnaast kunnen bezoekers op Beurs Bouw & Wonen ook zelf aan de slag. Ze kunnen op het Doe-het-zelf-plein, met hulp van experts, oude meubeltjes opknappen. Of interieuradvies van één van de specialisten op het interieurplein. Daarnaast zien de aanwezigen op het plein 'Internet of Things' de leukste en handigste technische mogelijkheden die het leven een stuk gemakkelijker maken.
Het tweede kaartje is gratis. Ga naar beursbouwenwonen.nl/krant om kaarten te bestellen.

Openingstijden: 30 en 31 maart van 13.00 uur tot 21.00 uur. Zaterdag 1 april van 09.00 uur tot 17.00 uur. Toegang: € 15,- (nu het tweede kaartje gratis).

Nieuws

geplaatst: 21-03-2017

Druk bezochte open dag ziekenhuis

Bij het openen van de deuren van het ziekenhuis in Tiel stroomde het nieuwsgierige publiek gelijk naar binnen. Het slechte weer hield niemand tegen om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens de open dag van ziekenhuis Rivierenland tijdens de Week van de Zorg. Het thema was 'maak kennis met kunde' en dat betekende dat iedereen zich kon oriënteren op een beroep in de zorg. Welke beroepen zijn er allemaal uit te oefenen in een ziekenhuis? Veel kinderen waren met hun ouders aanwezig om eens te zien wat iedereen precies doet in de zorg. En om zelf wat uit te proberen. En natuurlijk konden de kinderen met hun pop en knuffel op consult bij de poppendokter.
 

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

Opening Toeristisch Seizoen

Op vrijdag 24 maart 2017 vindt de 13e editie van de opening van het toeristisch seizoen weer plaats. De Opening Toeristisch Seizoen 2017 wordt jaarlijks georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. Deze middag zal ook de Toerisme Award Rivierenland uitgereikt worden. 

Focus van het netwerkevenement zijn de toeristische en economische ontwikkelingen en kansen in Rivierenland op het gebied van vrijetijdseconomie. Er wordt terug-, maar vooral vooruitgekeken naar het komend seizoen. De sprekers behandelen onder meer het traject Fruitdelta Rivierenland, de komst van KLM Open naar de regio, trends en ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie, maar ook de projecten van RBT Rivierenland zelf komen aan bod.

Resultaten haalbaarheidsonderzoek FruitRijk
Johan Kaspers, leisure consultant bij Brederode Advies, gaat in op de resultaten van het onlangs uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar een grote dagattractie in de regio Rivierenland. FruitRijk mikt op minstens 350.000 bezoekers per jaar, die voor een omzet van 7,5 miljoen euro moeten zorgen. Dit wordt onder meer behaald met behulp van de verkoop van streekproducten.

Toerisme Award Rivierenland 2017
In 2016 werd de Toerisme Award voor de eerste maal uitgereikt. De winnaar was de Holland Evenementen Groep, die veel betekent voor de promotie van de hele regio. Op 24 maart 2017 wordt deze prijs opnieuw uitgereikt door Jan de Boer (voorzitter Regionaal Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme en burgemeester gemeente Buren) aan een ondernemer uit Rivierenland. De award is een initiatief van RBT Rivierenland.
RBT Rivierenland directeur Richard de Bruin licht toe: "Met de Toerisme Award willen wij het ondernemerschap graag in het zonnetje zetten. Het is immers de ondernemer die de belangrijkste schakel is in de ontwikkeling van het regionale aanbod. De Toerisme Award is een waardering van dit ondernemerschap! "

 

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

'John de Wolf op onderzoek' in Van der Valk Hotel Tiel

Op vrijdag 10 maart was boegbeeld aanpak werkloosheid vijftigplussers John de Wolf op bezoek in Tiel. Daar ging hij op onderzoek in het Van der Valk Hotel Tiel en liep mee met verschillende 50-plus werknemers
die op latere leeftijd weer aan het werk zijn gekomen. Hij ging met hen het gesprek aan over hun persoonlijke ervaringen op het gebied van vooroordelen en voordelen van en over de werkende 50-plusser.
Het Van der Valk Hotel in Tiel neemt de laatste tijd bewust vaker 50-plussers aan. Waarom doen ze dat? Welke voordelen leveren hun dat op? John gaat in gesprek met Elfi van der Valk om de filosofie achter dit beleid te onderzoeken.
Oud-voetballer John de Wolf is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld om de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zijn doel is om de vooroordelen over vijftigplussers te doorbreken en om de meerwaarde van vijftigplussers te benadrukken. Daarom gaat John de Wolf op onderzoek om verhalen op te halen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.
 

Agenda

agenda datum: 09-03-2017

Ondernemersdebat Oost-Nederland donderdag 9 maart 2017

 MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden organiseren op donderdag 9 maart het regionale Ondernemersdebat Oost-Nederland. Locatie: Rabobank Apeldoorn en omgeving.
 

Het debat staat in het teken van belangrijke thema’s voor ondernemend Oost-Nederland: regionale economie, aansluiting onderwijs-bedrijfsleven, infrastructuur, decentralisatie beleid, etc. Politieke debaters die het gesprek met elkaar en de aanwezigen aangaan zijn Hans Boerwinkel (SP), Han ten Broeke (VVD), Evert Jan Slootweg (CDA) en Kees Verhoeven (D66). Ook de PvdA zal vertegenwoordigd zijn.


Ontvangst op 9 maart is vanaf 19.30 uur, vooraf aanmelden verplicht.


Aanmelden
Aanmelden kan via een mail naar Sanne Hagen, VNO-NCW Midden, hagen@vno-ncwmidden.nl. Leden van VNO-NCW Midden kunnen zich rechtstreeks aanmelden via Ledennet.


Wilt u mee debatteren of horen wat onze vertegenwoordigers te zeggen hebben over de voor ondernemers belangrijke thema’s? Kom op 9 maart aanstaande naar de Rabobank Apeldoorn en omgeving in Apeldoorn.

 

Agenda

agenda datum: 03-03-2017

Talent Event Rivierenland 13 april 2017

De arbeidsmarkt in Rivierenland is volop in beweging. Werkgevers zoeken talenten. Werknemers, werkzoekenden, studenten en schoolverlaters zoeken nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.

Tijdens het Talent Event Rivierenland 2017 ontmoeten vraag en aanbod van werk elkaar. Eén middag van 14.30 - 18.30 uur om kennis te maken met interessante kandidaten.

Eén middag om contacten te leggen, matches te maken, personeel te werven, talent te scouten, workshops te verzorgen of te volgen, te netwerken. En om inspiratie op te doen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Talent Event Rivierenland? Stuur dan een mail aan Nicole Westerterp of bel rechtstreeks: 06 – 53 64 50 82

Business Ontmoet business

geplaatst: 27-02-2017

BOB geeft inzicht in hoe te wapenen tegen cybercriminaliteit

Op dinsdag 21 februari werden BOB-leden en andere geïnteresseerden verwelkomd bij Landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier spraken Rijk Prosman en Jan Mudde van Aspect ICT over cybercriminaliteit. Tor-browsers, phishing, CEO-fraude, ransomware en Internet Of Things kwamen uitgebreid aan bod. Ook kregen de bezoekers tips hoe zich te wapenen tegen ongewenst bezoek in hun pc. Na afloop was er een goed verzorgd buffet en kon er nagepraat worden.
Voor een foto-overzicht klik hier