Nieuws

geplaatst: 11-12-2017

Veel animo voor glasvezel op de bedrijventerreinen

Onlangs waren ruim 50 bedrijven aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente West Maas en Waal bij de glasvezel bijeenkomst voor de bedrijventerreinen. Marktpartij Fore Freedom wil bij voldoende animo de bedrijventerreinen aansluiten.

In de afgelopen tijd hebben zich verschillende ondernemers bij ons gemeld voor glasvezel op de bedrijventerreinen. Snel internet is zeer gewenst en bij sommige partijen zelfs urgent. Dit bleek ook uit de hoge opkomst afgelopen donderdagavond. Wethouder Sander Bos: “Een goede digitale infrastructuur is ondertussen noodzakelijk en vanzelfsprekend. We zetten er samen met de ondernemers de schouders onder”. Tijdens de avond heeft Fore Freedom een marktconform aanbod voorgelegd om de bedrijventerreinen in onze gemeente te verglazen. Het gaat over de volgende bedrijventerreinen:
Bedrijventerrein Waterstraat en omstreken in Beneden-Leeuwen
Bedrijventerrein Krozenbogerd in Beneden-Leeuwen
Bedrijventerrein Industriestraat in Wamel
Bedrijventerrein Lageweg (bestaand en nieuw bedrijventerrein)

Fore Freedom
Fore Freedom is een samenwerkingsverband tussen verschillende gespecialiseerde partners. Zij leggen open glasvezelnetwerken voor de zakelijke markt aan. Inmiddels hebben zij al meer dan 80 bedrijventerreinen voorzien van glasvezel in Nederland. Voor meer informatie zie: www.forefreedom.nl.

Vragen?
Voor ondernemers die niet aanwezig waren op de bijeenkomst staat op www.westmaasenwaal.nl/glasvezel de meest recente informatie. Voor andere vragen kunnen zij contact opnemen met mevrouw J. (Jaimy) Hattu via E: jhattu@westmaasenwaal.nl of T: 14 0487.

Nieuws

geplaatst: 11-12-2017

 800 ondernemers met (financiële) problemen geholpen door MKBDoorgaan.nl

De landelijke werkende non-profit stichting MKBDoorgaan.nl, voorheen MKB Doorstart, heeft inmiddels al 800 ondernemers met (financiële) problemen geholpen. De onafhankelijke en kosteloze dienstverlening is beschikbaar voor ondernemers in heel Nederland. In de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland kan MKBDoorgaan.nl extra diensten aanbieden dankzij ondersteuning vanuit provincies en gemeenten.

Om ondernemerschap en de daarmee gemoeide arbeidsplaatsen in Nederland te behouden, zijn bij MKBDoorgaan.nl de kennis en krachten van verschillende partijen gebundeld. Hun gezamenlijke ervaring leert dat een ondernemer die in de problemen komt, pas op een heel laat moment hulp zoekt. Soms té laat, zodat bedrijfsbeëindiging of faillissement nog de enige optie is, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf, het personeel en de schuldeisers.

Recent in de media
Onlangs is door de Kamer van Koophandel de comebacklijn geïntroduceerd voor ondernemers die in zwaar weer zitten. MKBDoorgaan.nl is er trots op dat in dit verband de stichting is genoemd als deskundige instantie in het artikel van de KvK.

Missie MKBDoorgaan.nl
MKBDoorgaan.nl helpt bedrijven die in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen, maar die wel een levensvatbaar toekomstperspectief hebben. Daarnaast helpt de stichting bedrijven die belemmeringen ervaren in de groei.

Werkwijze
Een ondernemer die geïnteresseerd is in wat MKBDoorgaan.nl voor hem of haar kan doen, kan zich aanmelden via www.mkbdoorgaan.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch intakegesprek plaats. Zo nodig gevolgd door een quickscangesprek met één van de regionaal werkende bedrijfskundigen. Er volgt in overleg met de ondernemer een warme overdracht naar die partijen die de ondernemer verder kunnen bijstaan, zoals financiers, investeerders, coaches, juristen, overdracht- en overnamepartijen, gemeenten, etc.

Nieuws

geplaatst: 06-12-2017

Escape Room Slot Loevestein gaat open!

Na maanden van hard werken aan de spellen, het verhaal, het verbouwen van de poorttoren en het testen is het dan zo ver. Vanaf vandaag kun je een reservering maken voor de escape room "De Groote Ontsnapping". De eerste speeldatum is 23 december, de start van de Kerstvakantie!

Wat is vrijheid of vrije wil? Hoe is het om als vrije geest gevangen te zitten en aan alle kanten beperkt te worden? Hugo de Groot wist als politiek gevangene op ingenieuze wijze te ontsnappen in een boekenkist. Ontsnappen jullie ook?
Partner Novitas Heritage zorgt voor het boekingssysteem en de begeleiding. www.escapeloevestein.nl is de officiële plaats om je kaarten te reserveren!

TIP: Dit uitje is een ideaal cadeautje voor onder de Kerstboom!

Nieuws

geplaatst: 27-11-2017

Extra leer-werkplekken in Culemborg

Het college van B&W van de gemeente Culemborg ondersteunt kwetsbare inwoners die een stap richting werk willen zetten. Dat doet de gemeente in een pilot ‘reactivering en re-integratie naar werk’ voor mensen met een bijstandsuitkering die moeilijk aan het werk kunnen komen. In deze proef krijgen sociale ondernemers eenmalig financiële steun om in Culemborg extra leer-werkplekken te creëren. In totaal is hiervoor in 2018 en 2019 €15.000,- per jaar beschikbaar.

Wethouder participatie Collin Stolwijk: “Ik wil graag dat onze inwoners profiteren van leer-werkplekken in Culemborg. Door het geven van financiële ondersteuning aan Culemborgse sociale ondernemers willen we het lokale aanbod vergroten.”
De gemeente Culemborg voert deze pilot uit samen met Werkzaak Rivierenland. In 2018 en 2019 is het speerpunt om lokale leer-werkplekken te creëren. Hier kunnen mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, leren wat nodig is om aan een baan te komen.

Maatschappelijke sociale ondernemers die 3 dagen per week een leerplek bieden kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. In totaal is hiervoor in 2018 en 2019 €15.000,- per jaar beschikbaar. Ondernemers kunnen zich tot eind 2017 melden. Voor meer informatie of aanmelding, kunnen ondernemers terecht bij mevr. M. Meeuwsen van de gemeente Culemborg (0345 477 700 of m.meeuwsen@culemborg.nl).
 

Nieuws

geplaatst: 20-11-2017

Burgman Security wordt ASSA ABLOY

Na een periode van 35 jaar is Burgman Security B.V. per 6 juli jl. overgenomen door ASSA ABLOY en is vanaf die datum verder gegaan als business unit ASSA ABLOY Hospitality Benelux B.V. Oprichter Koos Burgman berichtte in oktober 2017 zijn klanten en leveranciers dat de komende maanden de transitie nader vorm gegeven zal worden.

Als onderdeel van de ASSA ABLOY familie is ASSA ABLOY Hospitality een internationaal opererende organisatie en marktleider in hotelbeveiliging met de bekende producten van VingCard, Elsafe en Polarbar. De activiteiten met de eerder genoemde producten blijven dezelfde inclusief het sleutelmanagement systeem de KeyWatcher van Morse Watchmans Inc. Ook blijven de bekende medewerkers van Burgman Security graag bereid de klanten van dienst te zijn in Gorinchem.

Koos Burgman vertelde in zijn mededeling verheugd te zijn dat Burgman Security een business unit is geworden van ASSA ABLOY Hospitality, een organisatie die wereldwijd staat voor technologische innovatie, continuïteit en leiderschap in hotelbeveiliging. “Ik zie uit naar een voortgang van de plezierige samenwerking met u als klant samen met mijn trouwe team van medewerkers!”
 

Nieuws

geplaatst: 08-11-2017

Plannen herinrichting Markt Culemborg

De Markt moet veel meer het visitekaartje van Culemborg worden, waar het aangenaam verblijven is. Dat is het doel van de herinrichting van de Markt. Door een eenvoudig, maar mooi gedetailleerd plaveisel is er door de seizoenen heen een aantrekkelijk beeld. Op een aantal plaatsen wordt met water en groen gezorgd voor verblijfsplekken waar inwoners en bezoekers kunnen zitten. De vormgeving van de verblijfsplekken wordt door een kunstenaar uitgewerkt. Water is het verbindende element. De binnenstad is autoluw en verkeer wordt via een route midden over de Markt geleid. Daardoor ontstaat tegen de gevels meer verblijfsruimte. Dat is de basis van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt.

Op 22 juni 2017 werd in een voorbespreking in de gemeenteraad een schets voor herinrichting van de Markt gepresenteerd. In de afgelopen maanden is een projectgroep van winkeliers en bewoners op de Markt en gemeentelijke adviseurs aan de slag gegaan om een ontwerp op hoofdlijnen voor te bereiden. Belangrijke aandachtspunten bij de verdere uitwerking van het ontwerp zijn de ligging van de terrassen, (fiets)parkeren, de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) en een groenere uitstraling van de binnenstad.

Het voorlopig ontwerp dient als basis voor communicatie met de stad. Zo is het de bedoeling om in november met een marktkraam op de Markt te staan om inwoners te informeren over de plannen en hun reactie te vragen. Ook worden gesprekken met horecaondernemers, marktcommissie, Fietsersbond, Monumentencommissie en het TIP gevoerd. De reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp. Een digitaal projectdossier over de herinrichting van de Markt komt op www.culemborg.nl.
Het college van B&W heeft besloten de totale herinrichting van de Markt in fases uit te voeren. De belangrijkste reden daarvoor is het jubileumjaar Culemborg 700. Voor 1 april 2018 wordt een van de verblijfsplekken ingericht met een water-, speel-, verblijfsplek. De verdere herinrichting vindt plaats in 2019 om te voorkomen dat de Markt tijdens de viering van 700 jaar stadsrechten in Culemborg een bouwput is.

Binnenkort wordt de gemeenteraad van Culemborg gevraagd een besluit te nemen over verkeer en parkeren in de binnenstad. Dit besluit is afgestemd op de plannen voor de herinrichting van de Markt.
De plannen voor de herinrichting komen voort uit een brede enquête onder de inwoners van Culemborg over de binnenstad. Die leverde meer dan vijfhonderd ideeën op, waarbij het aantrekkelijker en groener maken van de Markt heel vaak werd genoemd. De ideeën zijn vertaald naar een Actieprogramma Binnenstad 2016-2019. Een van de actiepunten daaruit is de herinrichting van de Markt.
 

Nieuws

geplaatst: 08-11-2017

Overhandiging eerste businessboeket

Maandag 27 november aanstaande vinden de award uitreikingen plaats voor de beste ondernemer – onderneming van het jaar van de gemeente Gorinchem. Gemeente Gorinchem is dit jaar voor het derde jaar trotse official partner. "Het evenement is een mooie gelegenheid om bedrijven uit Gorinchem op het podium te zetten en de waardering uit te spreken voor het ondernemerschap. Zij zorgen ervoor dat het bedrijfsleven op de kaart staat. Het zijn stuk voor stuk prachtige bedrijven die een belangrijke regionale, landelijke of zelfs internationale rol vervullen. Terecht dat zij in het zonnetje gezet worden. Bovendien zorgt het Business Event ervoor dat ondernemend Gorinchem een groot platform heeft om te netwerken. Nieuwe verbindingen worden gelegd. En daar dragen we graag aan bij. Graag tot 20 november!", aldus wethouder Freije.

De genomineerde bedrijven worden maandag 27 november in De Nieuwe Doelen aan het publiek gepresenteerd door middel van professionele bedrijfsfilms en flitsende interviews. Na het officiële programma is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en de genomineerde bedrijven te feliciteren.
De deskundige jury, onder leiding van notaris Caroline van Rooijen, staat op dit moment voor de lastige taak om de winnaars te selecteren. De komende periode zullen de juryleden de bedrijven persoonlijk bezoeken. De winnaars zullen op maandag 27 november a.s. bekend worden gemaakt.

Martijn de Stigter verzorgt ook dit jaar de prachtige boeketten voor alle genomineerden en de podiumstukken. Om alvast in de stemming te komen reikte de Stigter een prachtig boeket uit aan wethouder Freije.
Wilt u een van de genomineerde bedrijven aanmoedigen en bent u op zoek naar een mooi netwerk moment met uw collega’s? Bestel uw kaarten via: www.nbe.nu. Network Business Events informeert belangstellenden via de website www.businesseventgorinchem.nl en via social media: facebook.com/businesseventgorinchem of twitter: @NBEnu #BEG17.

Foto: Wethouder Freije en Martijn de Stigter van Annet Flowers

Nieuws

geplaatst: 08-11-2017

Zelfrijdende auto kansloos zonder aanpassingen in verkeersinfrastructuur in Nederland

Een grootschalige introductie van zelfrijdende auto’s in het huidig stadsverkeer is de komende 10 – 15 jaar geen haalbaar scenario. Dat concludeert het Utrechtse bedrijf 2getthere, specialist in autonome vervoersoplossingen, in de vandaag verschenen whitepaper ‘When will autonomous transit be a reality?’ In plaats van louter in te zetten op technologie die de auto zélf autonoom maakt, kan beter worden gewerkt aan een aanpaste stedelijke verkeersinfrastructuur waarin semi-autonome voertuigen zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen tot volledig autonome voertuigen.

Volgens de auteurs van de whitepaper, Robbert Lohmann en Sjoerd van der Zwaan, respectievelijk Chief Operations Officer en Chief Technology Officer bij 2getthere, is er in de wereld van autonoom vervoer sprake van een waterscheiding. Aan de ene kant staan de autofabrikanten, die grootschalig inzetten op technologie die auto’s binnen nu en enkele jaren in staat stelt volledig zelfstandig hun weg te vinden op de snelwegen. Aan de andere kant staan de ontwikkelaars van geautomatiseerde OV-vervoerssystemen, die autonome voertuigen koppelen aan omgevingstechnologie en aparte rijstroken. Dergelijke ‘semi-autonome’ systemen zijn al volop in gebruik. In Nederland is dat onder meer op het Rivium Businesspark in Capelle aan den IJssel en in Masdar City (Abu Dhabi). Vanaf 2019 heeft ook Dubai zo’n werkend systeem tussen het Dubai metronetwerk en het voor de kust gelegen Bluewaters Island. Deze laatste vervoert straks op duurzame en autonome wijze tot 5000 passagiers per uur per richting.


“We zien dat autofabrikanten en tech-bedrijven met enorme marketingbudgetten en spectaculaire pilots zowel de publieke opinie als de politieke besluitvormers voor hun zaak proberen te winnen”, zegt Lohmann. “In werkelijkheid concluderen wij dat ondanks de ontegenzeggelijk spectaculaire technologische vooruitgang, de volledig zelfrijdende auto (Level 5) nog vele jaren op zich zal laten wachten – als hij er al ooit komt. Wij pleiten in onze whitepaper dan ook voor een paradigma shift: begin met geautomatiseerd vervoer in gecontroleerde omgevingen (Level 4), en maak vervolgens die omgevingen stapsgewijs steeds iets minder gecontroleerd. Zo kan de techniek langzaam volwassen worden, zonder dat de veiligheid van de passagiers in het geding komt.”

Stapsgewijze ontwikkeling
Voordeel van de 2getthere filosofie is dat de maatschappij sneller de vruchten kan plukken van autonoom vervoer, zonder dat de wet van de remmende voorsprong roet in het eten gooit. “Autonome voertuigen kunnen de capaciteit van het OV sterk vergroten omdat ze een natuurlijk verlengstuk ervan zijn in het voor- en natransport”, aldus Lohmann. “We zien dat in Capelle, waar onze Parkshuttle al jaren een populaire 'last mile'-oplossing is om van metrostation Kralingse Zoom naar Rivium Businesspark te reizen. Inmiddels is besloten om het huidige systeem te vernieuwen en de route uit te breiden. Dat betekent dat de Parkshuttle straks deels ook over de openbare weg zal rijden. Zo kunnen we stapsgewijs groeien naar een situatie waarin alle vervoersvormen als auto, fiets, waterbus, Parkshuttle en metro goed op elkaar aansluiten. Zelfrijdend vervoer maakt straks echt integraal onderdeel uit van de vervoersketen.”
Volgens de auteurs zijn bedrijfscampussen maar ook vliegvelden uitermate geschikt om te experimenteren met grensverleggende autonome vervoersoplossingen. Lohmann: “Je kent de parameters en je weet aan welke knoppen je kunt draaien. Demonstraties van wat er over jaren misschien mogelijk is zijn leuk, maar moeten besluitvormers niet op het verkeerde been zetten. We moeten zo snel mogelijk toe naar echt werkende applicaties op basis waarvan we generatie na generatie nieuwe technieken kunnen introduceren. Onze voorspelling is dat juist dit autonoom vervoer in de stad sneller dichterbij zal brengen.”

Nieuws

geplaatst: 08-11-2017

Publicatie ISO-normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

Op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement zijn dit jaar twee nieuwe normen gepubliceerd. ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ beschrijft de context van en de richtlijnen voor het gedeelte van corporate governance dat zich bezighoudt met projecten, programma’s en portfolio’s.

De norm kan worden gebruikt in elke organisatie en elke samenwerkingsvorm van organisaties voor projecten, programma’s en portfolio’s van elke omvang en complexiteit. De norm kan toegespitst worden op de specifieke eisen van elke organisatie. Bovendien is deze norm ontwikkeld als richtlijn voor bestuursorganen (‘governing bodies’) en voor het uitvoerend en hoger management die verantwoordelijk zijn voor governance binnen hun organisaties.

Ontbreken van governance
Studies over dit soort projecten en programma’s wereldwijd ondersteunen de conclusie dat ontbreken van governance een gemeenschappelijke hoofdoorzaak van falende projecten is. Mislukkingen resulteren vaak in substantiële verliezen aan geld en andere middelen. Denk aan het mislukken van grote infrastructurele en ICT-projecten bij de Nederlandse overheid.

Nog een nieuwe norm is ISO 21503 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor programmamanagement’. Deze norm richt zich op zowel publieke- als privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met (complexe) programmamanagement. De norm beschrijft de relevante termen, definities, concepten, randvoorwaarden en geeft voorbeelden van best practices met duiding van rollen en verantwoordelijkheden.

Hoofddocumenten
Met deze twee normen zijn de vier hoofddocumenten in de familie van normen in project-, programma- en portfoliomanagement voltooid.Eerder verschenen ISO 21500 ‘Richtlijn voor projectmanagement’ in 2012 en ISO 21504 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor portfoliomanagement’ in 2015.
ISO 21500 is al in het Nederlands vertaald, de andere verschenen normen worden nu ook vertaald. Publicatie hiervan wordt eind van dit jaar/begin 2018 verwacht.

In de laatste internationale plenaire vergadering is besloten om de revisie van ISO 21500 te starten. ISO 21500 is een overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een processtandaard definieert.

Nieuws

geplaatst: 26-10-2017

BusinessMakeover lanceert online platform met praktische en gratis tools voor bedrijfsmodel innovatie

BusinessMakeover lanceert Nederlandse versie van online platform met praktische en gratis tools voor bedrijfsmodel innovatie tijdens MKB Ondernemers Congres in Beatrix Theater op 26 oktober.

Businessmakeover powered by ENVISION is een award-winning platform dat zich richt op het inspireren en motiveren van MKB bedrijven in Europa om bedrijfsmodellen te overdenken en te veranderen. Met als doel? Vergroten van omzet, zichtbaarheid en winstgevendheid.

Om het Europese concurrentievermogen en het creëren van banen verder te ondersteunen, daagt BusinessMakeover (toekomstige) ondernemers uit om over hun bedrijfsmodellen na te denken en deze aan te passen. Hiervoor heeft zij onder leiding van de TUDelft www. businessmakeover.eu ontwikkeld, een makkelijk te gebruiken en gratis online platform. Uitgangspunt bij het creëren van dit platform: MKB’ers beschikken over weinig tijd; benodigde tools en video’s moeten makkelijk vindbaar zijn en men moet meteen aan de slag kunnen. Geen lappen theorie om door te spitten, maar praktische tools en korte instructie video’s hoe je businessmodel innovatie in de praktijk kunt brengen.

Elke kleine of middelgrote onderneming of startup, ongeacht land, branche of sector, wordt via de website begeleid bij het uitkiezen van de juiste tools voor hun business makeover. Vorig jaar kreeg Businessmakeover nog erkenning voor deze opzet middels het winnen van de Computable Award voor beste ICT supplier voor MKB in Nederland. Het platform is beschikbaar in 7 talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Pools. En vanaf deze week ook in het Nederlands!
Reeds honderduizenden MKB’ers hebben de weg naar het platform gevonden. En voor wie nog dieper in de business model innovatie materie wil duiken, biedt het platform ook zgn. Massive Open Online Courses aan. Nog geen jaar na lancering van de eerste Business Modeling cursus, hebben een kleine 50.000 studenten en (toekomstige) bedrijfseigenaren al met succes deelgenomen aan een of meerdere cursussen.

Tijdens het MKB OC congres in het Beatrix Theater in Utrecht is BusinessMakeover aanwezig met stand #23 in de Expozaal. Graag laat zij MKB’ers (verder) kennis maken met haar platform en bedrijfsmodel innovatie. Focus ligt bij het inzichtelijk maken hoe bedrijfsmodel innovatie kan helpen om duurzame groei en winstgevendheid te vergroten en hoe het in de praktijk gerealiseerd kan worden. Op haar stand is een 1 op 1 loket voor persoonlijk advies en er vinden continue doorlopende interactieve sessies plaats. Tijdens deze sessies krijgt men op praktische en snelle manier inzicht in welke bedrijfsmodellen er zijn en welke het best bij het bedrijf van desbetreffende ondernemer past.

Wat is ENVISION?
ENVISION is een Europa breed project dat zich er op richt om het MKB te ondersteunen in hun bedrijfsmodel innovatie middels onderzoeken, begeleiding en het interactieve platform www.businessmakeover.eu. Aan het project nemen 9 partners en tientallen overkoepelende organisaties deel, met directe toegang tot het Europese MKB. Nederlandse partners zijn TUDelft, InnoValor en LEFm&e. Momenteel heeft ENVISION partnerships met meer dan 30 overkoepelende organisaties met de potentie om meer dan 18 miljoen MKB’ers in Europa te bereiken. Dit project heeft financiering van de Europese Unie ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 645791. Het belangrijkste resultaat van het ENVISION project is het Businessmakeover platform: www.businessmakeover.eu