Nieuws

geplaatst: 10-10-2017

Genomineerden Business Event gemeente Gorinchem bekend!

De jurycommissie van Business Event gemeente Gorinchem heeft vorige week de genomineerden bekend gemaakt voor de 3e editie van dit netwerkevenement. In vier categorieën zijn, op basis van vooraf gestelde criteria en jurybezoek, uit een lange lijst van kandidaten elk drie bedrijven geselecteerd:

Jonge Onderneming/Ondernemer:
Inc Gezond werken - Pascal Tulling en Astrid van Houwelingen
Ny Början Concept Store - Dion Kradolfer
Hotel Goud en Zilver - Bert Roubos

Horeca & Detailhandel:
Van der Donk Interieur - J.A.A. van der Donk en E. van der Donk-Havelaar
Krimpenfort Lingerie - Hans van Dijk
Metropole B.V. - Jeroen Andriesse

MKB & Grootzakelijk:
Meis Brandbeveiliging B.V. - Dennis van der Meis
De Groot & Visser B.V. - Anita de Groot
Van Ekeren - Tessa van Ekeren, Jesse van Ekeren, Jenno van Ekeren, Dennis Kuiper en Vincent Bons

Thema categorie Duurzaamheid:
Outfit Company Wear - Arjen Eikelenboom, Remco Dupuis, Heidie Neelen en Marianne Eikelenboom
Van Rooij Renovatie & Installatie - Wim Hendriks
Distel en Mirt - Carolien Verdonk

‘’Ook dit jaar zijn er weer bedrijven opgemerkt en ontdekt die zich dusdanig onderscheiden van anderen binnen en buiten hun branche. Deze prachtige lijst met genomineerden verdienen allen een plaats op het wel bekende ondernemerspodium. Vorig jaar namen Louise Fynes van FynesFitness (Categorie Jonge Ondernemer/Onderneming), Bianka den Breejen van Partycentrum Hipper & Kolfbaan (Categorie Retail & Horeca), Frank Visch en Marianne Maat van Piloot Koen (Categorie MKB) en Edwin van der Ham van Montapacking Fulfilment BV (Categorie Grootzakelijk) een award mee naar huis. Het publiek stemde op Barry van Boekelen en Ilonka van ’t Hart van Living Well Health & Fitness en zij kregen de MVO Publieksprijs uitgereikt. Wie er dit jaar een prijs mee naar huis mag nemen zal bekend worden gemaakt in De Nieuwe Doelen op maandag 27 november aanstaande. We zien uit naar een feestelijk Business Event waar deze ondernemers terecht in het zonnetje worden gezet!’’ Aldus Astrid Schimmel, directeur Network Business Events.

Bijzondere ontmoeting bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Woensdag 11 oktober aanstaande zal een bijzondere ontmoeting plaats vinden bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden te Gorinchem. De genomineerden van het Business Event gemeente Gorinchem zullen kennis maken met de betrokkenen van dit jaarlijks terugkerend netwerkevenement. Wie zijn de gezichten van de welbekende voordrachtscommissie, welke betrokken businesspartners maken het evenement mede mogelijk en niet te vergeten wie zal bepalen wie de awards mee naar huis mogen nemen?

Tijdens deze bijeenkomst krijgen deze onderscheidende ondernemers de mogelijkheid om zichzelf te presenteren door middel van een pitch. De deskundige jury zal na afloop vragen stellen om een compleet beeld te vormen van het ondernemerschap. De uiteenlopende bedrijven worden allen gerund door inventieve medewerkers en delen hun geheimen van hun succes met de aanwezigen. Een ontmoeting met als doel elkaar onderling te inspireren en de jury voor een lastige taak te zetten. Deze aftrap van het Business Event gemeente Gorinchem is uitsluitend bedoeld voor genodigden.

De finale presentaties zal plaats vinden op maandag 27 november in De Nieuwe Doelen en de kaartverkoop is inmiddels van start gegaan voor belangstellenden. Kaarten kunnen besteld worden via de website www.businesseventgorinchem.nl.

Nieuws

geplaatst: 10-10-2017

Begroting 2018 West Maas en Waak laat overschot zien

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal is verheugd en trots dat zij in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen een begroting kan presenteren die een overschot laat zien. Ook op de langere termijn in de jaren 2019-2021 wordt een positief resultaat voorzien. 28 september jl. heeft het college de Begroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Deze begroting is de laatste in een reeks van vier die het huidige college aan de gemeenteraad aanbiedt. Er is sprake van een stevig fundament waarop het (nieuwe) college en gemeenteraad kan bouwen. Dit is enerzijds tot stand gebracht door middel van de gemaakte keuzes in de afgelopen jaren toen de broekriem moest worden aangehaald. Anderzijds omdat zowel landelijk maar ook lokaal het economisch herstel zichtbaar wordt.
Deze begroting kenmerkt zich, met het oog op de aanstaande verkiezingen in maart 2018, als een voortzetting/uitwerking van reeds ingezet beleid. Hiermee doelen wij bijvoorbeeld op de waarborging c.q. vergroting van de leefbaarheid in de kernen en de blijvende aandacht voor duurzaamheid.
Ook de zorg voor een kwalitatieve goede infrastructuur heeft in de voorliggende begroting een plaats gekregen met de daarbij behorende middelen. Denk hierbij aan openbaar groen, onderhoud wegen en investeringen op het gebied van riolering.

In de afgelopen vier jaren heeft het huidige gemeentebestuur kans gezien de financiële buffers uit te breiden ondanks de recessie. Inmiddels heeft de gemeente een vrij besteedbare algemene reserve van ruim 7 miljoen die voldoende is om mogelijke risico’s het hoofd te bieden en/of nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Deze begroting heeft daarnaast ook de ruimte om bestaand beleid uit te bereiden en/of nieuw beleid op te vangen.

Door de ruimte die deze begroting biedt is er in het kader van de belastingheffing een tweetal verlagingen doorgevoerd. Dit betreft een verlaging van de opbrengst Onroerende Zaakbelasting met 0,75% en een verlaging van de opbrengst Hondenbelasting. Waar in het verleden voor het bezit van een hond ± € 50,= moest worden betaald wordt dit nu m.i.v. 2018 € 16,=.
Alles overziende geeft de huidige financiële positie vertrouwen voor de toekomst.

Op 1 november a.s. vergadert de gemeenteraad over de begroting 2018. De vergadering is openbaar en dus iedereen is van harte welkom.
 

Artikel

geplaatst: 09-10-2017

Loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet? Wat betekent dat voor mij als werkgever?

De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. U als werkgever krijgt deze subsidie als u een werkzoekende, die valt onder deze doelgroep, in dienst neemt.

Wanneer krijg ik loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet?
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, neemt u een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook mensen met een talent. Mensen die een kans verdienen en graag hun talent willen inzetten.

Hoe hoog is de loonkostensubsidie?
Uw werknemer ontvangt het WML of een cao-loon van u als werkgever en bouwt hierover pensioen op. De loonkostensubsidie die u ontvangt is het verschil tussen het WML en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van u als werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

De hoogte van de loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van een loonwaardemeting. Een loonwaardemeting kan worden ingezet als er voldoende zicht is op de arbeidsprestatie. Dat betekent meestal dat een medewerker bij u minimaal twee maanden aan het werk is.

Het is ook mogelijk om het eerste half jaar een medewerker in dienst te nemen met een subsidie van 50% van het WML. Dit wordt forfaitaire loonkostensubsidie genoemd. U als werkgever heeft eerder een beeld van de financiële gevolgen van het aannemen van deze medewerker. En het vereenvoudigt en bespoedigt de plaatsing van een werkzoekende.

Vacature opvullen? Help eens iemand aan het werk die van een uitkering leeft. Met een krappe arbeidsmarkt voor de boeg, zou dit weleens een goede oplossing kunnen zijn voor voldoende personeel en het laag houden van uw loonkosten.

Hoe lang heb ik recht op een loonkostensubsidie?
Bij medewerkers die langdurig het WML niet zelf kunnen verdienen heeft u structureel recht op LKS. U krijgt toekenning voor maximaal een jaar, tenzij het arbeidscontract korter van duur is of als er in eerste instantie forfaitare loonkostensubsidie is ingezet. Na een jaar wordt op basis van een loonwaardemeting opnieuw de hoogte van de subsidie waar u recht op heeft bepaald. De arbeidsprestatie van de werknemer of de functie kan namelijk veranderd zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Werkzaak Rivierenland? Of eens doorpraten over uw specifieke vacatures en wensen? Neem dan contact op met onze accountmanagers. Zij komen graag bij u langs. Kijk voor contactgegevens op www.werkzaakrivierenland.nl/accountmanagers of bel 088 9375 000

Nieuws

geplaatst: 28-09-2017

Nieuwe stichting ‘NL International Business’ gaat officieel van start

‘Professionaliseren van de handelsbevordering, extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) én het samen met de overheid slimmer bewerken van groeimarkten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat is het doel van de nieuwe Stichting NL International Business die per 1 oktober officieel van start gaat.’

De nieuwe stichting komt onder leiding te staan van Edo Offerhaus die afkomstig is van Orange Mountain en die is aangetrokken vanwege zijn langjarige ervaring met het begeleiden van (mkb-) ondernemers in bestaande en opkomende markten wereldwijd. Met succes startte hij projecten in tal van groeimarkten in Azië en Afrika.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘Wij zijn verheugd dat we Edo hebben kunnen aantrekken met zijn lange ervaring in groeimarkten. Nederland is een handelsland, maar met name op de markten buiten Europa laten we kansen liggen. Hier heeft de stichting samen met de Nederlandse ambassades een belangrijke taak om daar verandering in te brengen. Zo kunnen we samen met onze partners ook zorgen dat onze kennis op veel meer plekken in de wereld problemen oplost op terreinen waar wij sterk zijn zoals water en logistiek of klimaat.’

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland: ’Met name het mkb moet profiteren van het werk van de nieuwe stichting door o.a. laagdrempelige economische missies, de vorming van consortia van mkb-bedrijven en bijvoorbeeld online matchmaking. Door de netwerken van de overheid en het bedrijfsleven via de stichting bij elkaar te brengen kunnen we juist het mkb vleugels geven.’

NL International Business is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, evofenedex en FME. De stichting moet de activiteiten van de private partijen die actief zijn in de handelsbevordering beter op elkaar afstemmen. Daarnaast is er intensievere publiek-private samenwerking nodig bij bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kansen in groeimarkten en een betere follow-up van handelsmissies en samenwerking met de posten. Met de stichting en diverse andere maatregelen moet Nederland in 2030 40 procent van het nationaal inkomen in het buitenland kunnen verdienen. Nu is dat nog ongeveer 32 procent.

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

‘Voorkom dat de Britten zich van de klif storten en ons meeslepen’

‘De huidige onzekerheid rond Brexit is voor ondernemers onwerkbaar. We moeten in maart 2018 duidelijkheid hebben met welke regelgeving ondernemers te maken krijgen na Brexit. De beste oplossing daarvoor is dat er eerst een overgangsperiode komt die alles zo veel mogelijk bij het oude laat, totdat er een nieuw handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK. Dan heb je maar één transitiemoment. Twee of meerdere transitiemomenten zijn buitengewoon kostbaar, scheppen onnodige onzekerheid onder ondernemers en kosten veel banen in zowel de EU als het VK. Daarnaast zou Nederland als Noordzee-buurland en grote handelspartner een brug moeten proberen te slaan tussen de Britse binnenlandse politiek en het hechte front van de 27 EU-landen, om de Britten een warme schouder te bieden. Daarvoor is het wel absolute noodzaak dat de Britten nu serieus werk maken van de onderhandelingen voor het te laat is.’ Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen in een speech over de Brexit bij Instituut Clingendael. Volgens De Boer dreigen de belangen van ondernemers en werknemers onder te sneeuwen in al het politieke geweld als we niet uitkijken. Hij riep Minister-president Rutte, één van de langst dienende Europese leiders en een ‘ old-hand’ in Europa, op om te bezien welke constructieve rol Nederland mogelijk kan spelen. Het gaat om het voorkomen van economische schade - het VK is qua toegevoegde waarde Nederlands tweede handelspartner - maar ook om geopolitieke belangen en rust in de EU en vanuit de EU op het wereldtoneel.

Onverantwoordelijk
Volgens de Boer grenst wat er nu rond de Brexit gebeurt aan het onverantwoordelijke. ‘De EU is de belangrijkste handelspartner van het VK en de Britten hebben nog nauwelijks een serieus voorstel gedaan over hoe zij handel en investeringen na Brexit vorm willen geven. Het politieke schimmenspel overheerst, terwijl de trein doordendert richting het ravijn waarvan straks de gewone Britten en Europeanen de dupe zijn als we niet uitkijken.’ De Boer gaf aan het liefste geen Brexit te zien vanwege de enorme impact op bedrijven die veel zaken doen met het VK en omdat het bovendien ook op andere vlakken verwijdering kan geven. ‘Ik vrees alleen dat er een politieke werkelijkheid is ontstaan die andere rationaliteiten in de weg staat’, aldus De Boer bij Clingendael.

Consumenten en ondernemers straks de dupe
Als er in maart 2019 niet een duidelijk en praktisch uitvoerbaar overgangsakkoord is krijgen bedrijven aan beide zijden van het kanaal te maken met hoge douaneheffingen, extra regels en bijvoorbeeld allerlei inspecties. Alleen al in een sector als de cosmetica gaan Europese-bedrijven dan door extra douaneheffingen tegen honderden miljoenen aan extra kosten en nieuwe regels aanlopen. ‘En dat is nog maar het voorbeeld van één hele specifieke sector waar consumenten en ondernemers straks gedupeerd worden, maar voor elke sector valt een vergelijkbaar verhaal te vertellen’ aldus De Boer. Hij wil daarom op Brexit-dag een transitieakkoord waarbij alles voorlopig bij het oude blijft. De hoofdlijnen daarvan moeten in maart 2018 duidelijk zijn want anders kunnen ondernemers zich nauwelijks nog voorbereiden op alle veranderingen die er in 2019 komen.’

‘It takes at least two to tango’
VNO-NCW bepleit een toekomstig handelsakkoord waarin minimaal het volgende geregeld is: vrije toegang voor producten/diensten en investeringen over en weer; vrije toegang voor talent over en weer; het VK en de EU moet de principes van de interne markt blijven onderschrijven (geen staatssteun bijvoorbeeld!), omdat anders concurrentievervalsing optreedt; gelijke regelgeving voor zaken als consumentenbescherming en gezondheid en een effectief mechanisme voor geschillenbeslechting. ‘Wij zijn meer dan andere Europese landen verbonden met het VK en dit zijn essentiële zaken voor Nederlandse ondernemers. Maar uiteindelijk moet ook het VK bewegen, want ‘ it takes at least two to tango, ’ volgens de VNO-NCW voorzitter. “At least” , omdat voor Nederland de relatie met de 27 andere EU-landen essentieel is voor onze toekomst, stabiliteit en onze welvaart. Geografisch en als middelgrote economie heeft Nederland historisch echter vaak een tussenpositie tussen de Britten en de rest van de EU. Nederland kan van daar uit de ruimte zoeken om een constructieve wending te geven aan het Brexit-drama waarbij Europese eenheid verre is te prefereren boven versnippering.’

Taskforce Brexit
VNO-NCW heeft met MKB-Nederland en LTO Nederland en in nauwe samenwerking met de overheid een eigen taskforce rond de Brexit opgezet om het bedrijfsleven voor te kunnen bereiden op wat er staat te gebeuren. Ondernemers ondervinden veel moeilijkheden als zij zich willen voorbereiden, omdat er nog zo veel onduidelijkheid bestaat. ‘Onze leden, de ondernemers van Nederland, en al hun werknemers hebben er recht op dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt hoe we de schade minimaliseren, aldus de werkgeversvoorzitter.

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Eerste koper bedrijventerrein Lageweg Dreumel

Eind april is de schop in de grond gezet bij bedrijventerrein Lageweg in Dreumel. Het terrein is bouwrijp en aantrekkelijk gemaakt voor woon-werk verkeer. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en dat werpt zijn vruchten af. De eerste koopovereenkomst is getekend!

Timmer- en onderhoudsbedrijf Rademakers uit Dreumel is trotste eigenaar van een kavel op het nieuwe bedrijventerrein Lageweg. Met een kavel van 1.999 m² met bedrijfswoning is het bedrijf weer klaar voor de toekomst. Daarnaast zijn de gunstige ligging en de Maas en Waalse klantenkring voor de heer Rademakers de redenen om zich op het bedrijventerrein te vestigen. Wethouder Bos: ‘’Ik ben erg blij met de eerste verkoop, de volgende zal snel volgen’’.

Op bedrijventerrein Lageweg lopen diverse opties. De optienemers zijn voornamelijk lokale ondernemers. Op dit moment zijn er nog een paar kavels vrij, die te variëren zijn in grootte. Ondernemers die zich graag vestigen op dit bedrijventerrein kunnen contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris, J. (Jaimy) Hattu via T: (0487) 599 549 of E: jhattu@westmaasenwaal.nl.

 

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Uitbreiding Bedrijventerrein Lageweg Dreumel geopend

Onlangs is de uitbreiding van Bedrijventerrein Lageweg Dreumel, samen met de optienemers en kopers, feestelijk geopend. Tijdens de opening is er een bord onthuld met daarop een impressie van het nieuwe bedrijventerrein.
Eind april is de schop in de grond gezet op het bedrijventerrein. De weg is aangelegd en het terrein is bouwrijp en aantrekkelijk gemaakt voor woon-werk verkeer. Wethouder Sander Bos: ‘’Het bedrijventerrein is nu klaar om haar ondernemers te ontvangen’’.
Momenteel lopen er zes opties en één kavel is er verkocht. Ondernemers die zich graag vestigen op dit bedrijventerrein kunnen contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris, J. (Jaimy) Hattu via T: (0487) 599 549 of E: jhattu@westmaasenwaal.nl.
 

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Wat maakt Beneden-Leeuwen uniek?

Woont u in Beneden-Leeuwen? Dan weet u als geen ander wat uw dorp uniek maakt en wat we met elkaar moeten koesteren.U ervaart immers dagelijks hoe het is om hier te wonen. Wij vinden het daarom belangrijk om van u te horen welke kenmerken van het dorp we moeten behouden en/of versterken. Dorpskwaliteitsplan en -paspoort. In het dorpskwaliteitsplan en bijbehorend paspoort wordt vastgelegd wat elk dorp, in dit geval Beneden-Leeuwen, bijzonder maakt. Dit is ook voor u relevant. Wilt u bijvoorbeeld gaan (ver) bouwen, dan moet u rekening houden met welstand en ook dat is onderdeel van bovengenoemd plan. Een ander onderdeel is cultuurhistorie. Genoeg onderwerpen waar u mogelijk iets van vindt.

Laat van u horen!
Lees het dorpskwaliteitsplan en -paspoort van Beneden-Leeuwen en geef commentaar. Het plan kunt u op onze website www.westmaasenwaal.nl vinden en bij de infobalie in het gemeentehuis. U kunt commentaargeven door een online inspraakformulier in te vullen op onze website of door een formulier op te halen bij de infobalie in het gemeentehuis.

Reactietermijn verlengd
Wij willen graag dat u reageert op het dorpskwaliteitsplan en/of -paspoort. Daarom hebben wij de reactietermijn verlengd. U kunt reageren tot en met woensdag 11 oktober.

Gemeente Maas en Waal

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Vakbeurs Recycling met start-up paviljoen en MVO Nederland

Vakbeurs Recycling breidt uit met een nieuw initiatief: Circulair Paviljoen. Samenwerkingspartner hiervoor is BinBang. De circulaire start-up BinBang brengt op dit paviljoen bezoekers middels speeddates in contact met jonge bedrijven. Verder worden op het Circulair Paviljoen workshops en demonstraties aangeboden. De beursorganisatie maakt ook bekend dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland kennissessies met betrekking tot circulaire economie geeft op de beursvloer.
Deze ontwikkelingen passen in de lijn van de beurs om meer beleving op de beursvloer van Recycling te creëren. Eerder maakte de organisatie al bekend dat er een Must-See Route wordt uitgestippeld voor bezoekers. Deze route leidt hen langs innovaties van exposanten. Centraal op de beursvloer komt een kennistheater waar tal van sprekers hun visie op actuele thema’s delen.

Participation en Innovation Award
Exposanten maken ook deze editie van Recycling kans op het winnen van de Participation Award. Nieuw deze editie is de Innovation Award. Daarnaast organiseert Troostwijk net als voorgaande jaren een online veiling met onder andere recyclingmachines en organiseert BRBS Recycling de zesde editie van het Recyclingsymposium op woensdagochtend voorafgaand aan de beurs.

Ghanese bedrijven aanwezig
Een delegatie van twintig Ghanese bedrijven – actief in de afvalsector en op zoek naar beschikbare technologie en expertise in Nederland - bezoekt op donderdag 26 oktober vakbeurs Recycling. De delegatie bestaat onder andere uit bedrijven werkzaam op het vlak van kunststofinzameling en recycling, inzameling van huishoudelijk-, commercieel en/of industrieel afval en afvalstort en verwerking. Tijdens het ‘Holland meets Ghana’ event op vakbeurs Recycling, krijgen Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om de belangrijkste spelers uit de Ghanese afvalsector te ontmoeten.

Thema’s Recycling 2017
De hoofdthema’s voor de achtste editie van Recycling zijn: Reduce, Re-Use en Recycling. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals ‘van afval naar grondstof’, ‘circulaire economie’, ‘ketensamenwerking’ en ‘innovatieve ontwikkelingen’. Deze speerpunten moeten er mede voor zorgen dat Recycling haar naam als hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche ook in 2017 zal waarmaken.

Borrels, afvalbutlers en kunstwerken
Beursdag één en twee worden dit jaar gezamenlijk afgesloten met een borrel voor zowel bezoekers als exposanten. Daarnaast zijn er op de woensdag en donderdag theatrale afvalbutlers op de beurs aanwezig voor extra beleving op de beursvloer. Ook kunstenares Cristina Villalba is actief op de beurs. Zij maakt kunstwerken van materialen als kunststof, steen en glas.

Beursdata Recycling 2017
Voor het achtste jaar op rij wordt Recycling georganiseerd in Evenementenhal Gorinchem. De vakbeurs vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 oktober. Meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl.

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Herontwikkeling gasfabriekterrein Triosingel een stap dichterbij

Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft onlangs het definitieve ontwerp voor de herontwikkeling van voormalig gasfabriekterrein Triosingel vastgesteld. Dat ontwerp is het resultaat van intensief overleg dat in de afgelopen periode is gevoerd tussen de eigenaar, de omwonenden, verenigd in het buurtcomité, en de gemeente. De commissie Welstand heeft een positief advies over het ontwerp gegeven. Binnenkort start de gemeente de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan dat de bouw van de woningen mogelijk moet maken.

In het bouwplan, dat de naam ‘de Vooruitgang’ heeft gekregen, wordt uitgegaan van de bouw van één vrijstaande woning aan de Triosingel, zes twee-onder-één-kapwoningen aan de Stationsweg, acht eengezinswoningen op het binnenterrein en 12 appartementen op de hoek bij de rotonde nabij het voormalig badhuisje.

Op 6 oktober 2016 ondertekende wethouder Collin Stolwijk namens de gemeente Culemborg de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Culemborg, Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. en L&Z Holding B.V. voor de herontwikkeling van het voormalig gasfabriekterrein aan de Stationsweg/Triosingel.

Van 1897 tot circa 1955 heeft op terrein gelegen tussen de Spoorstraat, de Triosingel en de Stationsweg een gasfabriek gestaan. De bodem van het voormalige gasfabriekterrein is in 2014 en 2015 gesaneerd. Door deze sanering is het terrein geschikt gemaakt voor het bouwen van woningen.

Meer informatie klik hier