Peter van Luttervelt Training, Advies & Organisatie

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2012

Peter van Luttervelt Training, Advies & Organisatie

‘Omdat mensen er toe doen’

Bij Peter van Luttervelt zit pionieren in het bloed. Hij stond aan de wieg van allerlei maatschappelijke duurzame initiatieven. Zo was hij in de jaren negentig één van de initiators van Global Action Plan Nederland, een organisatie die een gedragsveranderingsprogramma ontwikkelde en implementeerde op het gebied van duurzame leefstijlen: Het Eco Team Programma. Vandaag de dag zet hij zich nog altijd in voor veranderingsprocessen naar duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Omdat mensen er toe doen.”

In een economie waarin alles lijkt te draaien om groei en nog meer winst maken wordt het voor Van Luttervelt steeds duidelijker dat de wereld zich op een kantelpunt bevindt, zowel ecologisch, economisch en sociaal. “Je ziet steeds meer

micro-initiatieven op coöperatieve basis ontstaan, denk bijvoorbeeld aan het Broodfonds, maar ook aan rooftop gardens, of buurtzorg die in handen is van buurtbewoners. We gaan ons steeds meer beseffen dat we ook andere besluiten kunnen nemen om ervoor te zorgen dat mensen weer centraal staan.”

Omdenker

In zijn dagelijkse werk zet hij zijn creativiteit en capaciteiten in als omdenker om ondernemend en bedrijfsmatig vorm te geven aan veranderingsprocessen naar duurzaamheid. “Als omdenker probeer ik problemen te veranderen in mogelijkheden. Is bij jou bijvoorbeeld het glas halfvol of halfleeg? Denk je in mogelijkheden of problemen? Het loont veel meer om te focussen op wat wel kan en wel lukt.”

Betrokken

Binnen elke organisatie bepalen de medewerkers volgens hem in hoge mate de identiteit van de organisatie. “Uiteindelijk zijn het de mensen die de organisatie maken. Duurzaamheid voor de langere termijn is alleen succesvol als het voor iedere individuele medewerker iets persoon-

lijks gaat betekenen, waarmee hij/zij zelf een verschil kan maken en waarmee hij/zij zelf duurzaamheid kan laten zien in de dagelijkse praktijk. Kortom wanneer ze zich betrokken voelen.”

Medewerkers

betrokkenheid enquête

Om te meten in hoeverre MVO leeft onder de medewerkers van een bedrijf kan een medewerkers betrokkenheid enquête ingezet worden. “De respons op de enquête is gemiddeld zeventig procent, waarbij circa vijftig procent van de respondenten te kennen geeft actief te willen participeren. Het verschil tussen ´wat ik kan en wat ik doe´ biedt ruimte om campagne te voeren om mensen in beweging te krijgen. MVO moet tastbaar zijn voor de medewerkers van een bedrijf. Ze raken er als het ware door bezield. Op grond van deze enquête en de climate footprint maken we een scenario op maat voor de betreffende organisatie voor de implementatie van de campagne. Dit is de meest inspirerende fase omdat de creativiteit en de denkkracht ten volle worden ingezet om de organisatie te verduurzamen. Het gaat leven en wordt heel praktisch, meetbaar en haalbaar. Je ziet de motivatie groeien.”

Empowerment

Empowerment speelt hierbij een belangrijke rol. “In de jaren negentig raakte ik betrokken bij Global Action Plan”, blikt hij terug. “Deze organisatie heeft een gedragsveranderingmethodiek ontwikkeld, gebaseerd op empowerment met als missie mensen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van een leefstijl gericht op duurzaamheid. Empowerment en nieuw gedrag begint bij de mensen zelf. Wanneer is iemand bijvoorbeeld bereid uit eigen beweging zijn gedrag te veranderen? Wanneer iemand zichzelf werkelijk ergens zorgen om maakt of in een mooi woord: to take care, maar ook wanneer iemand een gewenste positieve verbetering op het netvlies heeft. Hierbij moet je ondersteund worden in het vinden van nieuwe gedragshandelingen. Het is van groot belang om de resultaten van de campagne continu inzichtelijk te maken door alles te meten. Medewerkers die meedoen aan de campagne voelen zich hierdoor gestimuleerd, gaan door en willen zelfs nog een aanvullende inspanning plegen, wanneer zij zien wat hun bijdrage aan resultaten oplevert. Deze feedback is een essentieel onderdeel van het succes van gedragsverandering in onze campagne.”

Maatschappelijk verslag

Ongeveer een jaar na de gedragsveranderingcampagne is het volgens Van Luttervelt wenselijk opnieuw een climate footprint te bepalen en een medewerkers betrokkenheid enquête te houden. “Hierdoor worden de blijvende kwantitatieve en kwalitatieve resultaten inzichtelijk. Dit is belangrijke input voor de verdere implementatie van het cultuurveranderingsproces en de vervolgstappen richting de klimaatneutrale bedrijfsvoering. Bovendien geeft het informatie voor het Maatschappelijk Verslag.”

Trots

De ervaring leert dat mensen die deel hebben genomen aan de campagne een gevoel van trots hebben ontwikkeld voor het bedrijf waar ze werkzaam zijn. “Mensen vinden het plezierig om een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid tijdens de uitvoering van het dagelijks werk en zijn zich ook bewuster van wat zij persoonlijk aan duurzaamheid kunnen bijdragen. Bovendien komen innovaties op het gebied van duurzaamheid in de organisatie tot stand en is de CO2 uitstoot van de organisatie verminderd.”

Peter van Luttervelt

Bommelsestaat 2 B

4064 CM Varik -

T. 06 537 164 26

www.vanluttervelt.nl

tao@vanluttervelt.nl

In een economie waarin alles lijkt te draaien om groei en nog meer winst maken wordt het voor Van Luttervelt steeds duidelijker dat de wereld zich op een kantelpunt bevindt, zowel ecologisch, economisch en sociaal. “Je ziet steeds meer

micro-initiatieven op coöperatieve basis ontstaan, denk bijvoorbeeld aan het Broodfonds, maar ook aan rooftop gardens, of buurtzorg die in handen is van buurtbewoners. We gaan ons steeds meer beseffen dat we ook andere besluiten kunnen nemen om ervoor te zorgen dat mensen weer centraal staan.”

Omdenker

In zijn dagelijkse werk zet hij zijn creativiteit en capaciteiten in als omdenker om ondernemend en bedrijfsmatig vorm te geven aan veranderingsprocessen naar duurzaamheid. “Als omdenker probeer ik problemen te veranderen in mogelijkheden. Is bij jou bijvoorbeeld het glas halfvol of halfleeg? Denk je in mogelijkheden of problemen? Het loont veel meer om te focussen op wat wel kan en wel lukt.”

Betrokken

Binnen elke organisatie bepalen de medewerkers volgens hem in hoge mate de identiteit van de organisatie. “Uiteindelijk zijn het de mensen die de organisatie maken. Duurzaamheid voor de langere termijn is alleen succesvol als het voor iedere individuele medewerker iets persoon-

lijks gaat betekenen, waarmee hij/zij zelf een verschil kan maken en waarmee hij/zij zelf duurzaamheid kan laten zien in de dagelijkse praktijk. Kortom wanneer ze zich betrokken voelen.”

Medewerkers

betrokkenheid enquête

Om te meten in hoeverre MVO leeft onder de medewerkers van een bedrijf kan een medewerkers betrokkenheid enquête ingezet worden. “De respons op de enquête is gemiddeld zeventig procent, waarbij circa vijftig procent van de respondenten te kennen geeft actief te willen participeren. Het verschil tussen ´wat ik kan en wat ik doe´ biedt ruimte om campagne te voeren om mensen in beweging te krijgen. MVO moet tastbaar zijn voor de medewerkers van een bedrijf. Ze raken er als het ware door bezield. Op grond van deze enquête en de climate footprint maken we een scenario op maat voor de betreffende organisatie voor de implementatie van de campagne. Dit is de meest inspirerende fase omdat de creativiteit en de denkkracht ten volle worden ingezet om de organisatie te verduurzamen. Het gaat leven en wordt heel praktisch, meetbaar en haalbaar. Je ziet de motivatie groeien.”

Empowerment

Empowerment speelt hierbij een belangrijke rol. “In de jaren negentig raakte ik betrokken bij Global Action Plan”, blikt hij terug. “Deze organisatie heeft een gedragsveranderingmethodiek ontwikkeld, gebaseerd op empowerment met als missie mensen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van een leefstijl gericht op duurzaamheid. Empowerment en nieuw gedrag begint bij de mensen zelf. Wanneer is iemand bijvoorbeeld bereid uit eigen beweging zijn gedrag te veranderen? Wanneer iemand zichzelf werkelijk ergens zorgen om maakt of in een mooi woord: to take care, maar ook wanneer iemand een gewenste positieve verbetering op het netvlies heeft. Hierbij moet je ondersteund worden in het vinden van nieuwe gedragshandelingen. Het is van groot belang om de resultaten van de campagne continu inzichtelijk te maken door alles te meten. Medewerkers die meedoen aan de campagne voelen zich hierdoor gestimuleerd, gaan door en willen zelfs nog een aanvullende inspanning plegen, wanneer zij zien wat hun bijdrage aan resultaten oplevert. Deze feedback is een essentieel onderdeel van het succes van gedragsverandering in onze campagne.”

Maatschappelijk verslag

Ongeveer een jaar na de gedragsveranderingcampagne is het volgens Van Luttervelt wenselijk opnieuw een climate footprint te bepalen en een medewerkers betrokkenheid enquête te houden. “Hierdoor worden de blijvende kwantitatieve en kwalitatieve resultaten inzichtelijk. Dit is belangrijke input voor de verdere implementatie van het cultuurveranderingsproces en de vervolgstappen richting de klimaatneutrale bedrijfsvoering. Bovendien geeft het informatie voor het Maatschappelijk Verslag.”

Trots

De ervaring leert dat mensen die deel hebben genomen aan de campagne een gevoel van trots hebben ontwikkeld voor het bedrijf waar ze werkzaam zijn. “Mensen vinden het plezierig om een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid tijdens de uitvoering van het dagelijks werk en zijn zich ook bewuster van wat zij persoonlijk aan duurzaamheid kunnen bijdragen. Bovendien komen innovaties op het gebied van duurzaamheid in de organisatie tot stand en is de CO2 uitstoot van de organisatie verminderd.”

Peter van Luttervelt

Bommelsestaat 2 B

4064 CM Varik -

T. 06 537 164 26

www.vanluttervelt.nl

tao@vanluttervelt.nl

Portretfoto: Joke Junger.

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2012

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 2 2024
 
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by