‘De diversiteit die je hier vindt is uniek’

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2012

Samen sterk voor tuinbouw

Er verandert veel in de food & agrisector en die veranderingen gaan snel. Zo had niemand kunnen voorzien dat er een economische crisis zou komen en dat de sector in een totaal andere staat zou verkeren. Alle tuinders, van paddenstoelentelers tot boomkwekers en fruittelers, staan voor grote uitdagingen om hun bedrijf succesvol te maken en te houden. Het is belangrijk elkaar daarbij te inspireren en met elkaar de kansen in de markt te benutten. Goed ondernemerschap is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

De Rabobank Bommelerwaard heeft onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van de tuinbouw in de Bommelerwaard. In de Tuinbouwvisie 2012 zijn aanbevelingen gedaan om de regionale tuinbouw blijvend vitaal te houden. Hierbij staat het versterken van het ondernemerschap met stip op één. Verder is het belangrijk de relatie tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (de vier O’s) te intensiveren om elkaar te faciliteren en te ondersteunen. Zo kan de overheid zorgen voor heldere wetgeving, ondersteuning en consequente handhaving als het gaat om de huisvesting van (tijdelijke) buitenlandse arbeidskrachten. Beter gekwalificeerd personeel krijg je door de opleidingen beter te laten aansluiten op de behoeften van de ondernemers. Het werken in de tuinbouw maak je aantrekkelijker door dit te promoten onder het motto ‘bekend maakt bemind’.

In dialoog over de tuinbouwvisie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard gingen lokale tuinders en andere belanghebbenden in discussie over de thema’s die deze visie raken. Zij gaven aan waar het Glastuinbouwpact en het Paddenstoelenpact volgens hen de komende jaren mee aan de slag moeten gaan. Zij spraken onder andere over de uitdagingen op de energiemarkt, de herstructurering in combinatie met de landschappelijke inpassing en de meerwaarde van samenwerken.

Stimuleren door samenwerken

Op het vlak van samenwerking en belangenbehartiging zijn de afgelopen jaren reeds duidelijke stappen gezet. Zo ontwikkelt het publiek-private netwerk Greenport Betuwse Bloem zich verder als netwerkorganisatie en stimuleren hierbinnen vijf pacten van ondernemers, overheden, intermediaire organisaties en kennisinstellingen de ontwikkeling van de fruitteelt in Rivierenland, de paddenstoelenteelt, de laanboomteelt, de glastuinbouw in de Bommelerwaard en de glastuinbouw in Arnhem-Nijmegen. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) begeleidt de ruimtelijke herstructurering van de tuinbouw in het gebied.

Samen sterk voor fruit in het Rivierenland

Een ander bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland (de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard) is het Fruitpact. De fruitteelt heeft hier van oudsher een sterke verankering en trok veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aan. Daarmee ontwikkelde de sector zich nationaal en regionaal tot een economisch cluster van betekenis. Het fruitpact wil haar concurrentiepositie verder versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers en inwoners. Alle partijen in het fruit krijgen hiermee een flinke steun in de rug om samen ambities te realiseren, die elke partij afzonderlijk moeilijk kan waarmaken. De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid.

Een mooi voorbeeld van een succesvol innovatief project is de ontwikkeling van de drierijige boomgaardspuit. Abemec in Geldermalsen vermarkt deze spuit voor KWH Holland in Buren. De spuit is officieel gecertificeerd en verwaait ruim 95 procent minder gewasbeschermingsmiddel. Nederlandse maar ook Deense, Duitse en Engelse telers kopen deze spuit en de telers besparen hiermee veel gewasbeschermingsmiddelen. Volgend doel is om te besparen op arbeid door de spuit niet alleen zelfrijdend, maar ook autonoom te maken.

Ondernemersvaardigheden verbeteren

Een ander resultaat van die samenwerking is de speciale leergang voor ondernemers in de fruit- en glastuinbouwsector om de ondernemersvaardigheden te verbeteren. De Kamer van Koophandel organiseert dit met andere partijen om ondernemers te helpen die zich willen bezinnen op hun ondernemerskwaliteiten en hun bedrijfsstrategie en die willen leren van elkaar. Rode draad in de leergang is het ondernemersplan. Verder komen aan de orde wet- en regelgeving, personeelsbeleid, verbeteren van het bedrijfsresultaat, marktontwikkelingen en bedrijfsfinanciering. Ook is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

De continu veranderende marktomstandigheden blijven vragen om goed ondernemerschap om de tuinbouw in Rivierenland blijvend sterk en vitaal te houden. Een soepele samenwerking tussen alle private en publieke partijen is nodig om dat ondernemerschap op alle mogelijke wijze te ondersteunen en ruimte te bieden.

Meer informatie:

www.fruitpact.nl

www.greenportbetuwsebloem.nl

www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl

De Rabobank Bommelerwaard heeft onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van de tuinbouw in de Bommelerwaard. In de Tuinbouwvisie 2012 zijn aanbevelingen gedaan om de regionale tuinbouw blijvend vitaal te houden. Hierbij staat het versterken van het ondernemerschap met stip op één. Verder is het belangrijk de relatie tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (de vier O’s) te intensiveren om elkaar te faciliteren en te ondersteunen. Zo kan de overheid zorgen voor heldere wetgeving, ondersteuning en consequente handhaving als het gaat om de huisvesting van (tijdelijke) buitenlandse arbeidskrachten. Beter gekwalificeerd personeel krijg je door de opleidingen beter te laten aansluiten op de behoeften van de ondernemers. Het werken in de tuinbouw maak je aantrekkelijker door dit te promoten onder het motto ‘bekend maakt bemind’.

In dialoog over de tuinbouwvisie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard gingen lokale tuinders en andere belanghebbenden in discussie over de thema’s die deze visie raken. Zij gaven aan waar het Glastuinbouwpact en het Paddenstoelenpact volgens hen de komende jaren mee aan de slag moeten gaan. Zij spraken onder andere over de uitdagingen op de energiemarkt, de herstructurering in combinatie met de landschappelijke inpassing en de meerwaarde van samenwerken.

Stimuleren door samenwerken

Op het vlak van samenwerking en belangenbehartiging zijn de afgelopen jaren reeds duidelijke stappen gezet. Zo ontwikkelt het publiek-private netwerk Greenport Betuwse Bloem zich verder als netwerkorganisatie en stimuleren hierbinnen vijf pacten van ondernemers, overheden, intermediaire organisaties en kennisinstellingen de ontwikkeling van de fruitteelt in Rivierenland, de paddenstoelenteelt, de laanboomteelt, de glastuinbouw in de Bommelerwaard en de glastuinbouw in Arnhem-Nijmegen. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) begeleidt de ruimtelijke herstructurering van de tuinbouw in het gebied.

Samen sterk voor fruit in het Rivierenland

Een ander bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland (de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard) is het Fruitpact. De fruitteelt heeft hier van oudsher een sterke verankering en trok veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aan. Daarmee ontwikkelde de sector zich nationaal en regionaal tot een economisch cluster van betekenis. Het fruitpact wil haar concurrentiepositie verder versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers en inwoners. Alle partijen in het fruit krijgen hiermee een flinke steun in de rug om samen ambities te realiseren, die elke partij afzonderlijk moeilijk kan waarmaken. De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid.

Een mooi voorbeeld van een succesvol innovatief project is de ontwikkeling van de drierijige boomgaardspuit. Abemec in Geldermalsen vermarkt deze spuit voor KWH Holland in Buren. De spuit is officieel gecertificeerd en verwaait ruim 95 procent minder gewasbeschermingsmiddel. Nederlandse maar ook Deense, Duitse en Engelse telers kopen deze spuit en de telers besparen hiermee veel gewasbeschermingsmiddelen. Volgend doel is om te besparen op arbeid door de spuit niet alleen zelfrijdend, maar ook autonoom te maken.

Ondernemersvaardigheden verbeteren

Een ander resultaat van die samenwerking is de speciale leergang voor ondernemers in de fruit- en glastuinbouwsector om de ondernemersvaardigheden te verbeteren. De Kamer van Koophandel organiseert dit met andere partijen om ondernemers te helpen die zich willen bezinnen op hun ondernemerskwaliteiten en hun bedrijfsstrategie en die willen leren van elkaar. Rode draad in de leergang is het ondernemersplan. Verder komen aan de orde wet- en regelgeving, personeelsbeleid, verbeteren van het bedrijfsresultaat, marktontwikkelingen en bedrijfsfinanciering. Ook is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

De continu veranderende marktomstandigheden blijven vragen om goed ondernemerschap om de tuinbouw in Rivierenland blijvend sterk en vitaal te houden. Een soepele samenwerking tussen alle private en publieke partijen is nodig om dat ondernemerschap op alle mogelijke wijze te ondersteunen en ruimte te bieden.

Meer informatie:

www.fruitpact.nl

www.greenportbetuwsebloem.nl

www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2012

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by