‘Wij investeren in kwaliteit’

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2012

De krapte op de arbeidsmarkt wordt een groot knelpunt in de regio Rivierenland. De totale beroepsbevolking krimpt, het aantal jongeren neemt af en de vergrijzing neemt toe. Bedrijven krijgen te maken met een gebrek aan geschikte werknemers. De aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats voor bedrijven verslechtert hierdoor. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport Vitaliteitsagenda Midden-Nederland van de Kamer van Koophandel, dat inzicht biedt in de economische effecten tot 2025 van de krimp van de beroepsbevolking.

Ondernemers niet voorbereid op krimpende beroepsbevolking

Arbeidsmarkt

Het onderzoek laat zien dat de beroepsbevolking in Rivierenland tot 2025 met 8 procent zal dalen. In de leeftijdsgroep 35 - 55 jaar is de verwachte krimp maar liefst 24 procent. Het aantal 75-plussers groeit in diezelfde periode met 75 procent, het aantal 4- tot 12-jarigen neemt met 24 procent af. Hierdoor zullen in de periode tot 2025 in Rivierenland 34 basisscholen minder nodig zijn. Daarnaast zal een overaanbod van 22 voetbalvelden ontstaan. De vraag naar plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen neemt echter toe met bijna 1.500.

De KvK biedt handvatten om te anticiperen op deze ontwikkelingen. Per gemeente is een vitaliteitsbarometer opgesteld, zodat ondernemers en gemeenten kunnen zien hoe het met de krimp en vitaliteit in hun gemeente gesteld is.

Aanpakken van krimp vraagt om visie en regionale samenwerking

Ondernemers en overheden kunnen de krimp onmogelijk bestrijden. Wel kunnen zij de risico’s als gevolg van krimp beheersen en kansen verzilveren. Gemeenten moeten meer doen dan alleen lokale plannen op elkaar afstemmen. De Kamer van Koophandel stelt voor om te komen tot een vitaliteitsagenda voor de regio, waarin gezamenlijke ambities staan verwoord. Kansen voor samenwerking liggen er op het gebied van flexibele woonconcepten en domotica voor zorgwoningen, maar ook op het gebied van recreatie en toerisme. Versterking van recreatieve mogelijkheden is niet alleen goed voor de sector zelf, maar geeft ook een impuls aan het woon- en leefklimaat. Verder liggen er kansen in de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en bijvoorbeeld de terugkeer van de vakschool.

De onderzoeksresultaten staan op

www.kvk.nl/vitaliteitsagenda.

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2012

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 2 2024
 
Rivierenland Business nummer 1 2024
 
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
 
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by