Van ontwerp tot drukwerk

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2012

Onlangs presenteerde Roots Beleidsadvies in opdracht van Rabobank Bommelerwaard de Tuinbouwvisie 2012 aan lokale agrarische ondernemers en andere belanghebbenden in de sector op de Veiling in Zaltbommel. Han Looijen, wethouder van de gemeente Zaltbommel, was voorzitter van de avond. De bijeenkomst werd gecombineerd met de jaarlijkse bijeenkomst van het Glastuinbouwpact.

In 2007 verscheen de Rabobankstudie ‘Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard’. Uit de studie kwam de visie op de ontwikkeling van de regionale tuinbouw naar voren. Vijf jaar later, in een volkomen ander economisch tijdsgewricht, heeft Rabobank Bommelerwaard het onderzoek laten actualiseren.

Acties voor een florerende toekomst

Uit het onderzoek vloeien maatregelen om te komen tot een blijvend vitale tuinbouw in de Bommelerwaard. Eén van de belangrijkste acties is het blijven versterken van de relatie tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Ook blijkt het van belang om het herstructureringsbeleid aan te passen op de ontwikkeling en specifieke eisen van tuinders aan locaties. Bovendien is zorg voor goede huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten een punt van aandacht. Een continue investering in het hart van de sector, de ondernemers, is daarbij van wezenlijk belang.

In dialoog over de tuinbouwvisie

Belanghebbenden uit verschillende onderdelen van de sector gingen tijdens de bijeenkomst in gesprek over de projecten waarmee de verschillende tuinbouwpacten de komende jaren aan de slag moeten. Zij spraken over onderwerpen als de uitdagingen op de energiemarkt, de meerwaarde van samenwerken en de herstructurering in combinatie met de landschappelijke inpassing. Eén van de verrassende uitkomsten uit de themagroepen was het bieden van een platform, waar gestimuleerd wordt om vragen en oplossingen over de lokale tuinbouw met elkaar te delen. “Belangrijk voor de samenwerking is het hebben van vertrouwen in elkaar”, meent wethouder Jos Huizinga. Vitaliteit bereiken we alleen als we de tuinbouwsector vanuit meerdere dimensies benaderen; bijvoorbeeld vanuit financieel én kwalitatief oogpunt.”

Ko Hooijmans, voorzitter LTO Paddestoelen Nederland, trok de vergelijking tussen topsport en ondernemen. “Het gaat in beide gevallen om doorgaan waar de ander ophoudt.”

Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de tuinbouw? En wat heeft de lokale sector nodig voor de toekomst? Het rapport ‘Tuinbouwvisie Bommelerwaard 2012’ vertelt hoe het perspectief van de regionale tuinbouw blijvend versterkt kan worden.

Tuinbouwvisie 2012

Een blijvend vitale tuinbouw in de Bommelerwaard

Tuinbouwvisie

Bommelerwaard app

Rabobank Bommelerwaard heeft een speciale Tuinbouwvisie Bommelerwaard app laten ontwikkelen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden op een verrassende manier gepresenteerd in deze interactieve app. Ook biedt de app meer achtergronden, cijfers en interessante weetjes over de lokale tuinbouwsector. Belanghebbenden hebben tijdens de bijeenkomst al een voorproefje van de app gekregen en input gegeven voor de finale versie. De app is beschikbaar in de Appstore.

Rabobank Bommelerwaard staat midden in de samenleving. De coöperatieve bank stelt zowel de zakelijke als de particuliere klant in alle opzichten centraal; ook worden voortdurend nieuwe, lokale initiatieven ontwikkeld die de maatschappelijke betrokkenheid van de bank onderstrepen.

Rabobank Bommelerwaard

Toonaangevend,

betrokken en dichtbij

Financieel

Een goed voorbeeld hiervan was het Business Event Bommelerwaard dat op 12 november 2012 werd gehouden in de Kreek in Kerkdriel. Na het overweldigende succes van de eerste editie van het Business Event in 2011 kon een vervolg niet uitblijven, stelt directeur Bedrijven Peter Dohmen. “De opkomst overtrof alle verwachtingen: ruim vierhonderd ondernemers uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel waren van de partij.”

Niet alleen kennisdeling is volgens Dohmen belangrijk. Het uitwisselen van ervaringen zorgt voor nieuw elan en geeft ruimte voor creatieve oplossingen.”

Rabo Award in 2012 in het teken van service

Vorig jaar stond de Rabo Award in het teken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit keer draaide het om het thema ‘service’, in de breedste zin van het woord. Dohmen: “Het comité van aanbeveling bestaat ieder jaar uit ondernemers, winkeliers en bestuurders. Er wordt bij iedere editie onder andere gekeken naar klantwaarde, duurzaamheid, lange-termijn-visie en kwaliteit en service van de dienstverlening. Juist in tijden van recessie moet een ondernemer creatief en initiatiefrijk zijn om zijn klanten te behouden en te blijven verrassen. Stilstand is achteruitgang, dat geldt nu meer dan ooit. Daarom is het thema ‘service’ ook zo belangrijk; aandacht voor de klant moet centraal staan.”

Jaar van de Coöperatie

2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. Doel: het belang onderstrepen van de coöperatieve organisatievorm voor de wereldeconomie, met name op het gebied van armoedebestrijding, werkgelegenheid en sociale integratie. Rabobank speelt hier als partner van het Jaar van de Coöperatie op in door extra onder de aandacht te brengen hoe zij bankieren op een coöperatieve manier in de praktijk brengt. De komende jaren worden bij Rabobank Bommelerwaard op verschillende fronten nieuwe initiatieven ontplooid om het publieke bewustzijn van de rol van coöperaties te vergroten. Daarnaast blijft de bank als vanouds opereren: toonaangevend, betrokken en dichtbij.

www.rabobank.nl

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2012

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 6 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2023
 
Rivierenland Business nummer 4 2023
 
Rivierenland Business nummer 3 2023
Rivierenland Business nummer 2 2023
 
Rivierenland Business nummer 1 2023
 
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
 
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
 
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
 
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
 
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
 
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
 
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
 
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
 
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
 
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
 
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
 
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
 
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
 
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
 
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
 
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
 
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
 
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
 
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
 
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by