Literatuur

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2019

ACCOUNTABLE CONCEPTDENKEN
DOOR GABY CRUCQ-TOFFOLO EN ELAINE MEYS

De omgevingsdynamiek is tegenwoordig zo groot dat je je af kunt vragen of organisaties zonder krachtige concepten nog bestaansrecht hebben. Een goed concept is cruciaal om een product, dienst of boodschap succesvol over te brengen op een doelgroep. Of dat nu kopers, gebruikers of andere stakeholders zijn. Dit boek geeft handvatten voor het stapsgewijs ontwikkelen en implementeren van een concept waarbij de totale beleving klopt. Content en design vormen daarbij het fundament. Te allen tijde moet het beoogde effect van het concept centraal staan; ook en vooral op de lange termijn. Dit voorkomt opportunistische keuzes die op korte termijn wellicht logisch lijken maar de kracht van het concept in de toekomst juist aantasten.

192 pag.

ISBN 978-90-6369-554-5.

35,-. Bis Publishers.

VERDUBBEL JE GELD IN VIJF JAAR
DOOR SAM HOLLANDERS

Nu spaargeld niets meer opbrengt en negatieve rentes niet langer onvoorstelbaar zijn, zoeken mensen koorts-achtig naar een alternatief voor de spaarrekening. Beleggen mag zich verheugen in een toenemende popula-riteit. Tegelijkertijd is er nog veel koudwatervrees als het gaat om risico's en kansen. De titel van Sam Hollanders' boek fungeert als krachtige trigger. Hij is al twintig jaar actief als belegger, schrijft voor diverse beleggersmedia en is medeinitiatiefnemer van een beleggingsfonds in oprichting. Beleggen is een ambacht, betoogt hij. Kennis, ervaring, discipline en emotionele controle zijn cruciale instrumenten om het beleggingsvak met succes uit te oefenen.

Door schade en schande wijs geworden, verdubbelde de auteur in twintig jaar drie-maal zijn inleg. Hollanders is een waardebelegger. Die richten zich op ondergewaar-deerde aandelen waarbij de

EGOPRENEUR
DOOR PAUL VAN DEN BOSCH

In de ratrace van werk en prive zorgen carriere, relaties en sociale verplichtingen voor conflicterende verantwoordelijkheden. Sociale media maken dit samenspel nog complexer en verhogen de druk. Niet verwonderlijk dat veel mensen al lang blij zijn als zij de bordjes in de lucht kunnen houden. Tijd om aandacht aan zichzelf te besteden is er amper. Toch is dat volgens topsportcoach Paul van den Bosch de sleutel om goed te kunnen blijven functioneren. Hij pleit voor egopreneurs; mensen die ondernemend werken aan hun eigen welbevinden. Fysieke en mentale elementen versterken elkaar daarbij. Samen zorgen zij voor de balans en energie die nodig zijn om op alle gebieden het beste uit jezelf te halen.

151 pag.

ISBN 978-94-0146-190-0.

24,99. LannooCampus.

ALCHEMIE
DOOR RORY SUTHERLAND

Er zijn steeds meer manieren om menselijk handelen te analyseren en te beinvloeden denk aan algoritmes. Toch zijn de achterliggende overwegingen vaak ondoorgrondelijk. Rory Sutherland noemt Red Bull als voorbeeld. Niemand vindt het lekker, toch worden er jaarlijks mil-jarden blikjes van verkocht. M.a.w.: aan de aanschaf van een product of dienst liggen lang niet altijd rationele over-wegingen ten grondslag.

Waarom mensen beslissingen nemen, is voor velen alchemie: een samenspel van geheime ingredienten dat uiteindelijk leidt tot een aankoop of gedrag. Ook non-profitorganisaties en overheden kunnen er hun voordeel mee doen.

Sutherland vicevoorzitter van reclameconcern Ogilvy geeft een kijkje in de marketingkeuken. Hij combineert ruim dertig jaar ervaring met de inzichten van andere experts. Belangrijke les: geef volop ruimte aan creativiteit en experiment. Sta open voor een aanpak die rationeel gezien onlogisch lijkt. Reclamebureaus vormen de habitat bij uitstek voor zo'n benadering. Het zijn immers locaties waar zakelijke overwegingen en spreads-

Door de krappe arbeidsmarkt staat de producti-viteit in steeds meer sectoren onder druk. Lessen op scholen vallen uit, restaurants kiezen noodge-dwongen voor een extra sluitingsdag en sommige technische vacatures blijven jarenlang onvervuld. Tegelijkertijd zijn er branches detailhandel, financiele sector waar op grote schaal medewerkers uitstromen.

Door digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie zal het tempo van deze dynamiek fors toenemen. Taken worden geautomatiseerd, banen verdwijnen en er ontstaan andere functies. Het World Economic Forum verwacht dat 65% van de kinderen op de basisschool later werkzaam is in een baan die op dit moment nog niet bestaat. Deze werkgelegenheid hangt deels samen met de ingrijpende ontwikkelingen die om een oplossing vragen: denk aan energietransitie en klimaatver-andering. Hierdoor ontstaan nieuwe functies.

Het ontwikkelen van vaardigheden is de sleutel voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Hierdoor kunnen medewerkers met succes in hun huidige baan blijven functionerenen zijn zij inzetbaar in andere functies en branches. Door de toenemende dynamiek moeten zowel de ontwikkeling van vaardigheden als mobiliteit tussen sectoren een structureel proces worden. Een uitdaging voor werknemers,

delen:
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement