Het effect van een goede lobby

Magazines | Rivierenland Business nummer 1 2015

Ondernemers krijgen regelmatig te maken met kwesties die direct invloed hebben op hun onderneming, maar waarvoor zij zelf niet de tijd en draagkracht hebben om hiermee aan de slag te gaan. Ondernemersvereniging VNO-NCW Midden komt op voor de belangen van ondernemers in de provincie Gelderland, waaronder in de Valleiregio. Verenigingsvoorzitter Jacco Vonhof en Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden, vertellen wat de vereniging voor het bedrijfsleven kan betekenen.

Werkgeversvereniging VNO-NCW Midden

Het effect van een goede lobby

“VNO-NCW is een lobbyclub voor ondernemers en ondernemingen”, vertelt Jacco Vonhof. “De landelijke vereniging in Den Haag is gevestigd in de Malietoren en heeft haar focus op Den Haag en Brussel. Onder deze koepel vallen vijf regionale verenigingen, waarvan VNO-NCW Midden met 2.000 leden de grootste is. Net als de landelijke hoofdorganisatie heeft VNO-NCW Midden als doel te lobbyen op bovenregionale en regionale thema’s die ondernemers raken. Maar die lobbyfunctie kun je alleen uitvoeren als je ook weet welke kwesties bij de werkgevers spelen. Daarom bieden we onze leden een zeer uitgebreid netwerk en organiseren we meer dan honderd ledenbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten we hen en kunnen we peilen wat er in de regio speelt. Andersom weten ondernemers ons ook te vinden en kaarten zij zelf onderwerpen aan.” “Het voordeel is dat elk van de elf regio’s die onder VNO-NCW Midden vallen een eigen voorzitter met eigen bestuur heeft”, licht Ron van Gent toe. “Zij fungeren in feite als de haarvaten, halen de informatie uit de regio’s zodat onze vereniging deze kwesties op provinciaal niveau kan aanvliegen door te lobbyen en onderwerpen te agenderen. Deze bestuursleden fungeren als verbindingspersoon naar Den Haag. Andersom geldt dit ook voor bijvoorbeeld grote dossiers die in Den Haag ontstaan zoals het sociaal akkoord rondom de Participatiewet. Wij gaan dan met deze informatie naar onze leden om samen met de ondernemers een concrete oplossing te ontwikkelen.” Vonhof: “De rol van de regio wordt steeds belangrijker, waar de invloed van Brussel toeneemt maar die van Den Haag juist afneemt. Daarmee wordt ook de rol van onze vereniging steeds groter en komen er veel dossiers bij ons op tafel te liggen.”

Groter draagvlak

VNO-NCW Midden werkt intensief samen met bedrijvenkringen en het MKB. Een groot aantal bestuursleden is bovendien ook lid van regionale en lokale verenigingen en organisaties, waaronder industriële kringen. “Lobbyen gaat het beste als je naast je eigen achterban ook nauwe contacten onderhoudt met andere belangenpartijen”, zegt Vonhof. “We werken sinds enige tijd al nauw samen met MKB Nederland en dit is verder geïntensiveerd aangezien VNO-NCW Midden sinds augustus 2014 samen met deze belangenvereniging in Het Nieuwe Kantoor in Apeldoorn is gevestigd. Verder werken we op de 10e verdieping van ons nieuwe kantoor samen met partijen zoals FME, TLN, Bouwend Nederland en Koninklijke Metaalunie waardoor je heel snel informatie uit kan wisselen en gezamenlijk bijeenkomsten kan organiseren zoals de IndustrieTop over het belang van de maakindustrie. Zo vergroot je elkaars draagvlak.”

Vijf thema’s

De onderwerpen waar VNO-NCW in lobbyt zijn gebundeld in vijf verschillende thema’s. Vonhof licht de thema’s toe: “Binnen onze pijler arbeidsmarkt en onderwijs zijn we bijvoorbeeld actief bezig geweest met de Participatiewet en het sociaal akkoord. Samen met het onderwijs, de regionale overheidsinstellingen, vakbonden en de ondernemers zijn er werkbedrijven opgericht en convenanten ondertekend. Het grote voordeel is dat het regionaal akkoord in de ene regio als leidraad kan dienen in de andere regio’s. Zo word je vanzelf een expert. Dit jaar is het zaak om met het sociaal akkoord meters te gaan maken en de landelijke politiek in de gaten te houden.” Een tweede thema is ruimtelijke ordening en infrastructuur. “Midden-Nederland kent een aantal infrastructurele knelpunten zoals de A1, de A30 en het knooppunt tussen de A15 en de A30. Deze kwesties hebben we al meerdere malen op provinciaal niveau aangekaart. Dit jaar zal er het nodige gaan gebeuren, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat dit dusdanig wordt aangepakt dat de ondernemers er niet te veel door gehinderd worden doordat bijvoorbeeld alle knelpunten tegelijkertijd worden verholpen.”

Een derde punt is financiering. “Veel kredieten zijn voor ondernemers niet beschikbaar. Op dat gebied is vernieuwing nodig. In de regio Achterhoek is bijvoorbeeld een van de eerste kredietcorporaties opgericht met de naam Naoberkrediet. Maar omdat er nog veel te halen valt, zullen er in de toekomst nog meer partijen bij betrokken worden.” Internationalisering staat eveneens standaard op het programma, aangezien veel leden internationaal georiënteerd zijn. “We organiseren onder andere bijeenkomsten voor onze leden en ook blijven we lobbyen om internationalisering op de kaart te krijgen. Sommige sectoren hebben te maken met een krimpende thuismarkt en moeten een deel van hun omzet over de grenzen halen.” Het laatste punt is innovatie en duurzaamheid waarbij wordt gekeken hoe ondernemers hiermee aan de slag kunnen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en zich klaar te stomen voor de toekomst.

Branding

Een aspect wat volgens Van Gent bij de Valleiregio zeer goed is aangepakt, is de branding.

Het grote voordeel is dat het regionaal akkoord in de ene regio als leidraad kan dienen in de andere regio’s. Zo word je vanzelf een expert.

“De namen FoodValley en ICT Valley zijn op internationaal niveau bekend. Binnen FoodValley wordt op Topsectorenniveau intensief samengewerkt tussen gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs, van de Wageningen University & Research centre tot aan de ROC’s. Met thema’s zoals voedsel en voedselveiligheid springen de partijen in op de uitdagingen die in de toekomst zullen ontstaan. De Poultry Academy in Barneveld is opgericht om de kloof tussen vraag en aanbod in de omvangrijke pluimveesector te dichten. Dat kan alleen als je het denken in hokjes loslaat en er geen competitie is. Daarnaast is er in de Valleiregio ook veel aandacht voor een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen, het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, een goed werkende arbeidsmarkt en een goed onderwijsklimaat. Onze verenigingsmedewerkers helpen om de problematiek rondom deze onderwerpen actief aan te pakken en hebben onder andere zitting in de organisatie van Arbeidsmobiliteitscentrum ACE De Vallei, De Bereikbare Vallei, Klankbordgroep Rijnbrug Rhenen en Platform Onderwijs/Arbeidsmarkt Valleiregio.”

Achterban

Afgezien van projecten binnen deze thema’s is VNO-NCW Midden nog met een extra aantal projecten bezig zoals Gastvrij Nederland. Van Gent: “Binnen Gastvrij Nederland zijn 16 organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie vertegenwoordigd met als doel om het toerisme in Nederland te bevorderen en de verblijfsduur van toeristen te verlengen. In navolging van het deelproject Gastvrij Overijssel willen we dit ook in Gelderland gaan uitrollen. Hiervoor is het wederom noodzaak om partijen bij elkaar te brengen, samen een agenda op te stellen en te kijken hoe we dit kunnen realiseren.” Verder zal de samenwerking met onder andere MKB Nederland verder worden aangehaald. “Samen kunnen we nog grotere stappen in de regio’s zetten. Denk aan het aanbestedings- en inkoopbeleid dat bij veel gemeenten nog niet helemaal gunstig uitpakt voor ondernemers of de vertegenwoordiging van regionale zp’ers en zzp’ers. Er ontbreekt daar nog een middenlaag tussen de landelijke en lokale organisaties. Ten slotte is het ook belangrijk om leden te attenderen op de functie en het belang van de provincies. In de aanloop naar de verkiezingen voor de provinciale staten hebben we zelf een 10-puntenprogramma opgesteld en houden we nauwlettend de programma’s en de coalitie-akkoorden van de politieke partijen in de gaten.” “De beste manier van lobbyen is zorgen dat je zelf een concrete bijdrage levert. Met de enorme achterban en connecties die we inmiddels hebben opgebouwd kunnen we de komende jaren nog flink wat bergen verzetten”, aldus Vonhof.

Over VNO-NCW

VNO-NCW is de grootste werkgeversorganisatie van Nederland en is gevestigd in Den Haag. VNO-NCW behartigt de belangen van ondernemers op internationaal en nationaal niveau door te lobbyen tussen diverse partijen en haar leden. VNO-NCW bestaat uit vijf regionale verenigingen, waar VNO-NCW Midden er één van is. VNO-NCW Midden is opgedeeld in elf regio’s, verspreid over de vier provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Valleiregio is hier één van. VNO-NCW Midden acteert op provinciaal en regionaal niveau en heeft 2.000 aangesloten leden.

delen:

Rivierenland Business nummer 1 2015

» LIC
Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement