Lagarde Groep: Onlosmakelijk met elkaar verbonden

Magazines | Rivierenland Business nummer 3 2017

De folder omschrijft de missie kernachtig: 'Met betrokken medewerkers leveren wij een positieve bijdrage aan uw doelstellingen. Door een integrale aanpak van ICT, communicatie en beveiliging zorgen we ervoor dat u veilig en toekomstgericht kunt werken.' Dat klinkt misschien wat algemeen, maar Lagarde Groep laat er een unieke benadering op los en die gaat veel verder dan je als buitenstaander zou denken.

Begin juni woonden 150 relaties in Fort Voordorp (Groenekan) een evenement bij waar Lagarde Groep, gevestigd in Ede en Putten, zijn visie voor de directe toekomst ontvouwde. "We wilden onder de aandacht brengen hoe we ons vanaf nu positioneren, namelijk als een onderneming met verschillende disciplines, die een eenheid vormen in missie, visie en uitstraling", zegt Eddy van Dijk. Bert Noteboom, die samen met Van Dijk de algemene directie van Lagarde Groep voert, legt uit: "Via een nauwe verwevenheid van ICT, communicatie en beveiliging verzorgen wij bij klanten een veilige, toekomstbestendige werkomgeving die waardevolle informatie verschaft over de bedrijfsprocessen."

Alvorens we dit uitdiepen, is het relevant om te vermelden dat Lagarde Groep in de 26 jaar van zijn bestaan via het doen van diverse overnames uitgroeide tot zijn huidige, samenhangende mix van specialismen. Van Dijk: "Lagarde staat van oudsher voor (tele)communicatie en elektronische beveiliging, Blankestijn voor gebouw- en terreinbeveiliging en Entris voor ICT-dienstverlening, terwijl Escron zich toelegt op back-up- en uitwijkvoorzieningen. In augustus starten we met Excellis, een innovatief bedrijf dat interessante diensten op het gebied van software-consultancy aanbiedt."

Beste werkgever
Pakken we nog even de folder erbij, dan lezen we een niet geringe ambitie: Lagarde Groep streeft ernaar de beste werkgever van Midden-Nederland te zijn. Noteboom: "Buiten een goed beloningssysteem en het inzetten van uitstekende bedrijfsmiddelen bieden we onze mensen volop ruimte voor ontwikkeling en carriereperspectieven, via opleidingen en - dankzij onze verscheidenheid aan bedrijven - een breed scala aan doorgroeimogelijkheden. We stimuleren de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel door hen veel vrijheid te geven. Daarmee creeren we onder de medewerkers een sterke motivatie en betrokkenheid, hetgeen zich vertaalt in optimale kwaliteit in dienstverlening. Er heerst bij ons een zeer hoge arbeidsethos." Van Dijk: "Al deze mensen, in totaal negentig, vormen onmisbare schakels in het realiseren van onze missie: het leveren van een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de klanten."

Hoog innovatief vermogen
In een wereld waarin ICT, communicatie en beveiliging via internet steeds meer met elkaar vervlochten raken, innoveert Lagarde Groep met een integraal concept om deze elementen zodanig aan elkaar te koppelen, dat een informatieve, gebruiksvriendelijke en veilige omgeving voor de klant ontstaat. "Daarbij komt het voordeel van onze verscheidenheid aan disciplines om de hoek kijken, alleen al op het gebied van beveiliging," zegt Noteboom. "Neem toegangscontrole met een achterliggend netwerk, dat verzorgen wij in zijn geheel. Dat betekent een aanspreekpunt voor de klant, zonder dat bij bepaalde issues verschillende betrokken partijen naar elkaar gaan wijzen." Van Dijk spreekt van een hoog innovatief vermogen binnen Lagarde groep en noemt enkele voorbeelden. "Inmiddels werken aardig wat van onze klanten volledig in de cloud, zonder servers. Verder maken telefooncentrales steeds vaker plaats voor Microsoft Skype for Business. Dat biedt kostenvoordelen, een hoge gebruiksvriendelijkheid en -eenvoud plus een breed palet aan toepassingsmogelijkheden: bellen, communiceren, vergaderen, chatten, informatie uitwisselen en videoconferenties organiseren."

Continu aandacht
De integrale aanpak geeft Lagarde Groep een niet te onderschatten voorsprong in de markt op het gebied van beveiliging. Noteboom: "Security is nu actueler dan ooit; kijk alleen al naar de ransomware die het bedrijfsleven treft en hele organisaties platlegt. Het komt overal op de agenda te staan, zowel op operationeel als strategisch niveau. De evolutie van cloud-applicaties en het toenemend aantal apparaten dat via internet communiceert werpen nieuwe uitdagingen op. Er liggen mooie kansen, maar er hangen ook grote risico's aan vast." Van Dijk: "Beveiliging zit niet alleen in je firewall en in je laptop-updates, je moet het overal toepassen en dan niet in allemaal losse brokjes, maar integraal. Dat betekent dat je overal zicht op dient te hebben, maar ook dat je er continu aandacht aan schenkt. Vroeger installeerde je een systeem en verving je dat na een aantal jaren, nu vraagt de materie om een doorlopende dienstverlening en actualisatie. Wij bieden dat onder de noemer 'security as a service' aan."

Noteboom beschrijft in kort bestek de werkwijze. "We zetten een security framework op, hetgeen wil zeggen dat we bij de klant een beveiligingsscan over alle disciplines heen uitvoeren. Daaruit rollen de risico's - lekkages - die je moet oplossen. Ook bespreken we met de opdrachtgever de situatie, bijvoorbeeld de relevantie van privacywetgeving. Vervolgens stellen we in overleg een projectplan op en gaan dat uitvoeren."

Hackers kijken mee
Volgens de directeuren van Lagarde Groep onderkennen veel ondernemers niet de veiligheidsrisico's die hun bedrijf loopt. Van Dijk stelt het probleem van onvoldoende beveiligde wifi-netwerken aan de kaak. "Dan krijgen gasten geen aparte sleutel om in te loggen, maar gewoon dezelfde als de medewerkers, waarmee ze zo toegang tot de server hebben. Ja, ook buiten, vanaf de parkeerplaats. In openbare gelegenheden wordt steeds vaker ingebroken op andermans telefoon. Trouwens, ook beveiligingscamera's met wifi zijn daar gevoelig voor. Hackers kijken op afstand mee naar wat er in je bedrijf gebeurt en weten precies waar alles ligt. Via zo'n device verschaffen ze zichzelf toegang tot het complete netwerk en leggen met een beetje pech alles plat, wat het een koud kunstje maakt om data te ontvreemden." Noteboom: "Stel dat je de afstandsbediening van sluizen in kanalen en rivieren niet goed beveiligt, dan zouden hackers heel Nederland onder water kunnen zetten." Van Dijk: "Ken je social engineering? Je belt een bedrijf, doet alsof je bij de vaste ICT-dienstverlener werkt en vraagt wachtwoorden op. Geloof me, honderd procent van de medewerkers tuint erin."

WhatsApp-integratie
Integraal beheer betekent volgens Noteboom niet alleen de ICT beveiligen, maar ook het gebouw en de met internet verbonden apparatuur. "Meest optimaal is om te kiezen voor PSIM: physical security information management. Dit houdt in dat je het geheel van beveiligingssystemen op permanente basis in kaart brengt en in een oogopslag afwijkingen constateert, dankzij een geautomatiseerd signaleringssysteem." Van Dijk roert een interessante innovatie op dat gebied aan: WhatsApp-integratie. "Mensen met verantwoordelijkheid binnen de organisatie ontvangen a la minute en geheel automatisch een bericht met een alarmmelding. Je kunt er ook een workflow aan koppelen, dus een gerichte interne of externe actie in gang zetten om een probleem op te lossen of de schade te beperken. Denk maar aan inbraak of brand." Min of meer in het verlengde hiervan ligt proactief reageren op storingen, een van de speerpunten binnen Lagarde Groep op het gebied van beveiliging. Noteboom: "Je wilt er niet pas bij een inbraak achter komen dat een camera al een tijdje niet meer functioneert, daarom moet je het netwerk zo inrichten dat de servicedesk bij een storing direct een signaal ontvangt. De hardware evolueert en dat vraagt steeds om een juiste toepassing, een correct gebruik en zorgvuldig onderhoud."

Patroonherkenning
Smartphones beginnen tags en sleutels te vervangen en biometrische toegangscontrole, bijvoorbeeld gezichtsherkenning, raakt steeds meer in zwang. "Zo weet je altijd welke mensen zich in het gebouw bevinden", zegt Noteboom. "Bij de flatbrand in Londen zagen we onlangs hoe belangrijk dat kan zijn." Van Dijk: "Er vindt steeds meer data-analyse op basis van videobeelden plaats. Je bekijkt niet alleen de bewegingen, maar registreert ook hoe vaak iemand in- en uitloopt of zich op ongeoorloofde plaatsen ophoudt. Patroonherkenning, heet dat. Al langer kennen we de techniek die bij het overschrijden van een ingetekende lijn een alarmering tot stand brengt. Verdacht gedrag signaleren kan zowel je interne als externe veiligheid bevorderen, bijvoorbeeld wanneer diefstal onder personeel plaatsvindt."

Big data benutten
Het onderwerp security illustreert heel treffend wat Lagarde Groep verstaat onder integrale aanpak, maar er is meer. In de komende maanden start de onderneming een nieuwe discipline op: Excellis. "Dit bedrijf specialiseert zich in software-consultancy, enerzijds op het gebied van big data en business intelligence, anderzijds op het vlak van online-samenwerking", vertelt Van Dijk. Over dit laatste zegt hij: "Er vindt steeds meer opslag in de cloud plaats, waarbij Microsoft Sharepoint je in staat stelt deze informatie te delen, als basis voor interne en externe samenwerking." Noteboom haalt de eerstgenoemde specialisatie aan. "Steeds meer klanten leggen bij ons de vraag neer hoe zij big data uit slimme apparaten kunnen benutten voor het verbeteren van hun processen en hun business. Wij helpen hen deze te ontsluiten, waarbij we een unieke koppeling maken met onze integrale beveiliging. Zo biedt analyse van data uit camera's en toegangscontrole in een logistiek centrum mogelijkheden om de routing te optimaliseren en helpt wifi-techniek een supermarkt om de bezoekersstroom in kaart te brengen. In een zorginstelling verhoog je de efficiency wanneer camera's onregelmatige bewegingen bij mensen registreren, in plaats van dat medewerkers steeds een ronde moeten doen."

Consultants en software developers gezocht
Uiteraard vraagt deze vorm van consultancy om bedrijfsmatig advies", stelt Van Dijk. "We zoeken momenteel heel concreet naar consultants met ervaring op het snijvlak van business en ICT. Verder verwelkomen we binnen Excellis graag nieuwe software developers. Deze mensen bieden wij mooie kansen in een fantastische werkomgeving, waar carriereperspectieven en innovatie hand in hand gaan." Noteboom besluit: "Zij zullen veel inspiratie halen uit de vooruitstrevende manier waarop Lagarde Groep zich vanuit Ede en Putten toelegt op de integrale aanpak van ICT, communicatie en beveiliging. Daarmee helpen zij interessante klanten om op een positieve wijze hun doelstellingen te realiseren."

www.lagarde.nl

delen:
Rivierenland Business nummer 5 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2022
 
Rivierenland Business nummer 3 2022
 
Rivierenland Business nummer 2 2022
Rivierenland Business nummer 1 2022
 
Rivierenland Business nummer 4 2021
 
Rivierenland Business nummer 3 2021
 
Rivierenland Business nummer 2 2021
Rivierenland Business nummer 1 2021
 
Rivierenland Business nummer 4 2020
 
Rivierenland Business nummer 3 2020
 
Rivierenland Business nummer 2 2020
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by