C.M. Baars &Zn

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2011

Betrouwbare partner in GWW-sector en transport

C.M. Baars & Zn b.v. uit Nieuwland is een middelgroot bedrijf op het gebied van transport, en grond- weg- en waterbouw. Het bedrijf is met name actief met projecten in de civiele sector, infrastructuur en milieu. Een bijzondere plek nemen de baggerwerkzaamheden in.

Hoewel de baggerwerkzaamheden een aparte tak van het bedrijf zijn geworden en onder zusterorganisatie Klaar Baggertechnieken b.v. vallen, wordt het mechanisch baggerwerk nog altijd uitgevoerd door C.M. Baars & Zn b.v. Hierdoor is het een essentieel onderdeel voor zowel de aannemerij als de transportafdeling geworden.

Kleine wateren

Een graafmachine in combinatie met een schuifboot is één van de meest gebruikte mechanische baggertechnieken. De graafmachines worden ingezet vanaf een ponton of vanaf de kant. “Bij het mechanische baggerwerk richten we ons met name op het uitdiepen van kleine wateren in het landelijk gebied en stadswateren”, vertelt André Baars, algemeen directeur van de C.M. Baars & Zn b.v. “Tot de voordelen van mechanisch baggeren behoren onder andere de mogelijkheid om tot grote diepte uit te baggeren en de beschikbaarheid van veelzijdig materieel, waardoor het bereik bij ontoegankelijke wateren veel groter is.”

Het materieel van de firma is uitgerust met de modernste technieken, zoals het Global Position System (GPS). “Dit systeem geeft zeer nauwkeurig aan hoe diep er gebaggerd dient te worden en hoeveel bagger verwijderd wordt. Hierdoor kunnen we zorgzaam met de waterbodem omgaan.”

“Een andere techniek die we kunnen uitvoeren met ons eigen materieel is het hydraulisch baggeren middels cutterzuigers van verschillende afmetingen en capaciteiten”, vervolgt hij. “Door het bieden van een totaaloplossing met verschillende methodes en technieken, kunnen wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen vanaf het baggeren tot de afzet en het verwerken van de specie.”

Kwaliteit

C.M. Baars & Zn. b.v. onderscheidt zich onder andere door kwaliteit, deskundigheid en flexibililiteit. “Wij werken met goed materieel, gekwalificeerd personeel en hebben de knowhow. Wij blijven continu vooruitdenken en zoeken telkens naar oplossingen die het werk makkelijker, veiliger en kostenefficiënter maken.”

De transporttak van de firma is actief in transporten met diepladers, kraanwagens, tautliners en volume kippers. “Ons wagenpark bestaat uit zo’n veertig vrachtwagens waarmee we vrijwel alles kunnen vervoeren”, legt André Baars uit. “Bovendien rijden we zowel nationaal als internationaal. Ook hier neemt het vervoer van baggerspecie een belangrijke plek in.”

Veiligheid

Het afvoeren van bagger gebeurt volgens de meest recente normen en eisen. “De vrachtwagens zijn vloeistofdicht”, licht André Baars toe. “Daarnaast kunnen wij bij verontreinigde grond vrachtwagens met overdrukcabines inzetten. De verontreinigde buitenlucht wordt hierbij door middel van een soort filtersysteem gezuiverd, voordat het de cabine ingaat. De overdruk zorgt ervoor dat de verontreinigde buitenlucht onmogelijk via gaten en kieren de cabine kan binnendringen. Wij hechten er veel waarde aan dat onze werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

Werkplaats

C.M. Baars b.v. beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats voor onderhoud en constructie van het eigen materieel. “Doordat we beschikken over een eigen werkplaats kunnen we de machines waarmee gewerkt wordt helemaal op maat maken. De handigheidjes die in de boten zitten, zijn dan ook vaak door degene die ermee werkt bedacht. Hierdoor is de betrokkenheid en motivatie van het bedienend personeel groot en de onderhoud en eventuele reparatie efficiënt.”

Tot de opdrachtgevers van de firma behoren provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. “We opereren door heel Nederland”, vertelt André Baars. “Daarnaast hebben we inmiddels ook een vestiging in Duitsland, waarmee we onze klanten die in Duitsland gevestigd zijn kunnen bedienen.”

MVO

Door milieuvervuiling en een ingewikkelde regelgeving stond bagger de afgelopen jaren in een niet al te positief daglicht. De firma vindt het dan ook belangrijk om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te onderstrepen. “Naast dat onze werksituaties aan de strengste veiligheidseisen voldoen, proberen we tijdens het voorbereiden, uitvoeren en opleveren van onze projecten zoveel mogelijk te werken met duurzame materialen. Bovendien scheiden we ons afval en werken we middels de CO2 prestatieladder, waarmee we kunnen aantonen werk te maken van een vermindering van onze CO2 uitstoot. Wij vinden het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor de volgende

generatie.”

C.M. Baars & Zn. b.v.

Zijlkade 20a - 4243 JE Nieuwland

Transport

T. 0183 - 351 941 - F. 0183 - 352 606

transport@baars.nl

Aannemerij

T. 0183 - 358 999 - F. 0183 – 358 998

aannemerij@baars.nl - www.baars.nl

Hoewel de baggerwerkzaamheden een aparte tak van het bedrijf zijn geworden en onder zusterorganisatie Klaar Baggertechnieken b.v. vallen, wordt het mechanisch baggerwerk nog altijd uitgevoerd door C.M. Baars & Zn b.v. Hierdoor is het een essentieel onderdeel voor zowel de aannemerij als de transportafdeling geworden.

Kleine wateren

Een graafmachine in combinatie met een schuifboot is één van de meest gebruikte mechanische baggertechnieken. De graafmachines worden ingezet vanaf een ponton of vanaf de kant. “Bij het mechanische baggerwerk richten we ons met name op het uitdiepen van kleine wateren in het landelijk gebied en stadswateren”, vertelt André Baars, algemeen directeur van de C.M. Baars & Zn b.v. “Tot de voordelen van mechanisch baggeren behoren onder andere de mogelijkheid om tot grote diepte uit te baggeren en de beschikbaarheid van veelzijdig materieel, waardoor het bereik bij ontoegankelijke wateren veel groter is.”

Het materieel van de firma is uitgerust met de modernste technieken, zoals het Global Position System (GPS). “Dit systeem geeft zeer nauwkeurig aan hoe diep er gebaggerd dient te worden en hoeveel bagger verwijderd wordt. Hierdoor kunnen we zorgzaam met de waterbodem omgaan.”

“Een andere techniek die we kunnen uitvoeren met ons eigen materieel is het hydraulisch baggeren middels cutterzuigers van verschillende afmetingen en capaciteiten”, vervolgt hij. “Door het bieden van een totaaloplossing met verschillende methodes en technieken, kunnen wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen vanaf het baggeren tot de afzet en het verwerken van de specie.”

Kwaliteit

C.M. Baars & Zn. b.v. onderscheidt zich onder andere door kwaliteit, deskundigheid en flexibililiteit. “Wij werken met goed materieel, gekwalificeerd personeel en hebben de knowhow. Wij blijven continu vooruitdenken en zoeken telkens naar oplossingen die het werk makkelijker, veiliger en kostenefficiënter maken.”

De transporttak van de firma is actief in transporten met diepladers, kraanwagens, tautliners en volume kippers. “Ons wagenpark bestaat uit zo’n veertig vrachtwagens waarmee we vrijwel alles kunnen vervoeren”, legt André Baars uit. “Bovendien rijden we zowel nationaal als internationaal. Ook hier neemt het vervoer van baggerspecie een belangrijke plek in.”

Veiligheid

Het afvoeren van bagger gebeurt volgens de meest recente normen en eisen. “De vrachtwagens zijn vloeistofdicht”, licht André Baars toe. “Daarnaast kunnen wij bij verontreinigde grond vrachtwagens met overdrukcabines inzetten. De verontreinigde buitenlucht wordt hierbij door middel van een soort filtersysteem gezuiverd, voordat het de cabine ingaat. De overdruk zorgt ervoor dat de verontreinigde buitenlucht onmogelijk via gaten en kieren de cabine kan binnendringen. Wij hechten er veel waarde aan dat onze werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

Werkplaats

C.M. Baars b.v. beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats voor onderhoud en constructie van het eigen materieel. “Doordat we beschikken over een eigen werkplaats kunnen we de machines waarmee gewerkt wordt helemaal op maat maken. De handigheidjes die in de boten zitten, zijn dan ook vaak door degene die ermee werkt bedacht. Hierdoor is de betrokkenheid en motivatie van het bedienend personeel groot en de onderhoud en eventuele reparatie efficiënt.”

Tot de opdrachtgevers van de firma behoren provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. “We opereren door heel Nederland”, vertelt André Baars. “Daarnaast hebben we inmiddels ook een vestiging in Duitsland, waarmee we onze klanten die in Duitsland gevestigd zijn kunnen bedienen.”

MVO

Door milieuvervuiling en een ingewikkelde regelgeving stond bagger de afgelopen jaren in een niet al te positief daglicht. De firma vindt het dan ook belangrijk om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te onderstrepen. “Naast dat onze werksituaties aan de strengste veiligheidseisen voldoen, proberen we tijdens het voorbereiden, uitvoeren en opleveren van onze projecten zoveel mogelijk te werken met duurzame materialen. Bovendien scheiden we ons afval en werken we middels de CO2 prestatieladder, waarmee we kunnen aantonen werk te maken van een vermindering van onze CO2 uitstoot. Wij vinden het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor de volgende

generatie.”

C.M. Baars & Zn. b.v.

Zijlkade 20a - 4243 JE Nieuwland

Transport

T. 0183 - 351 941 - F. 0183 - 352 606

transport@baars.nl

Aannemerij

T. 0183 - 358 999 - F. 0183 – 358 998

aannemerij@baars.nl - www.baars.nl

Geschiedenis

In 1934 werd de firma C.M. Baars & Zn b.v. opgericht door C.M. Baars. In eerste instantie als een soort taxibedrijf. Tevens werden er werkzaamheden gedaan bij de boeren in de omgeving, zoals het maaien van het gras. Later groeide dit uit tot een fouragehandel. In de oorlogsjaren deed transport zijn intrede in het bedrijf. Later kwamen daar aannemingsactiviteiten bij. Eind 1994 werden de activiteiten binnen de aannemerij uitgebreid met het saneren van olietanks. Vanaf 2000 kregen de baggerwerkzaamheden een belangrijke plek binnen het bedrijf. Deze werden ondergebracht binnen zusterorganisatie Klaar Baggertechnieken b.v. Op dit moment omvat het bedrijf nationaal en internationaal transport, het aannemen van projecten in de civiele sector, infrastructuur en milieu, loonwerk, op- en overslag en een tankstation.

Nog altijd is C.M. Baars & Zn. een familiebedrijf, wat het bedrijf ook uitstraalt door de heersende cultuur binnen de organisatie op het gebied van motivatie, kwaliteit, betrokkenheid en gedrevenheid bij familie en medewerkers.

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2011

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement