Arendse Kon Accountants& Belastingadviseurs

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2011

Hans Arendse (links) en Harro Kon,

eigenaren van Arendse & Kon

Arendse & Kon houdt

de ondernemer op koers

De maatschappij verandert snel, de wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Arendse & Kon Accountants-Belastingadviseurs uit Meerkerk geeft niet alleen inzicht in het woud van fiscale regels, maar adviseert ook proactief. Hierdoor kan de ondernemer op koers blijven. De medewerkers van Arendse & Kon hechten belang aan laagdrempeligheid en kiezen voor een persoonlijke benadering. “Ik zeg altijd: wanneer je bij een boer op bezoek gaat, moet je niet vergeten in zijn stal te kijken”, redeneert Harro Kon, die samen met Hans Arendse eigenaar van het accountantsbureau is. “Om mensen goed te kunnen adviseren, moet je begrijpen wat hun beweegredenen zijn en hoe ze in elkaar zitten.”

Huisarts

Centraal binnen de dienstverlening van Arendse & Kon staat toekomstgericht advies. “Wij verrichten adequaat werkzaamheden zoals het verzorgen van de administratie, fiscale aangiftes, jaarrekeningen en loonadministratie en denken graag mee met onze klant. Deze moet goed op de hoogte zijn van wat hij allemaal tegen kan komen op zijn pad. Je kunt ons dan ook het beste vergelijken met een huisarts. Wij werken proactief en wijzen de ondernemer op kansen en bedreigingen die zich met betrekking tot de onderneming of de privésituatie voor kunnen doen. Hierbij voorzien we hem tijdig van een goed advies.”

Kwaliteit

Arendse & Kon is onder andere lid van de Nederlandse Orde van AA Accountants (NOvAA) en de Nederlandse Orde Van Accountants Kantoren (NOVAK). “De NOvAA bevordert en bewaakt de kwaliteit van onze beroepsuitoefening”, licht hij toe. “De NOVAK behartigt de belangen van MKB-accountantskantoren. Tevens zijn veel medewerkers lid van het RB, het Register van Belastingadviseurs. Deze samenwerkingsverbanden verzekeren onze klant ervan dat de kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd en dat wij kunnen ondersteunen op vrijwel alle vakgebieden die voor de bedrijfsvoering van belang zijn.”

Begrijpelijke taal

Vakjargon en onduidelijke codes en definities; bij Arendse & Kon wordt volgens Harro Kon wel in begrijpelijke taal gesproken. “Een jaarrekening is veel meer dan een terugblik op het afgelopen jaar. Het is een startpunt voor een helder inzicht in de financiële en solvabele situatie van het desbetreffende bedrijf, maar verschaft ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met de onderneming of is die investering verstandig of niet? Wij leggen graag in heldere taal uit hoe de balans het beste gelezen kan worden. Hierdoor kan de ondernemer grip houden op onder andere zijn liquiditeitspositie.”

Arendse & Kon - Blommendaal 25

4231 DC Meerkerk - T. 0183-358666

info@arendsekon.nl - www.arendsekon.nl

Specialist in aanleg van bestrating en riolering

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v. is een middengroot bedrijf in de Grond-, Weg- en Waterbouw-

sector (GWW). Al decennia opereert dit aannemingsbedrijf vanuit haar vestigingsplaats Meerkerk en

heeft haar naam gevestigd in de ruime omgeving.

Tot het werkgebied rekent Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v. een straal van ca. 100 km vanuit de locatie Meerkerk, wat gezien de centrale ligging van Meerkerk een groot gebied beslaat.

Groei

In 1965 startte naamgever de heer Arie Cornelis op jonge leeftijd Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v. Hij smeedde het ijzer toen anderen verstek lieten gaan en begon enthousiast voor zichzelf. Het bedrijf groeide en doorstond de crisis van de tachtiger jaren. In 2002 droeg hij de scepter over aan zijn zoons John en Fred, die beiden thans de directie vormen. “Zelf kan hij het werk nog niet echt laten, zodat we hem nog regelmatig tegen komen in het veld”, aldus Fred de Groot. “Overigens wordt zijn advies nog altijd in brede kring zeer op prijs gesteld.

Straatwerk

Tot de specialiteit van Arie Cornelis de Groot b.v. behoort het specifieke straatwerk waaraan haar opdrachtgevers veelal binnen stedelijk gebied bijzondere voorwaarden stellen. Creatief, deskundig, maatwerk en bovenal vakmanschap zijn de eisen waaraan dit bedrijf graag tegemoet komt.

Rioolwerk

Ook voor aanleg en reconstructie van rioolstelsels, al dan niet gescheiden, heeft A.C. de Groot b.v. haar sporen ruimschoots verdiend. In een groot aantal gemeenten zijn deze werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd. Met een eigen machinepark worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Van bouwrijp tot woonrijp, bij voorkeur in eigen hand, wordt een opdrachtgever naar tevredenheid op zijn wenken bediend door vakkundig en ervaren personeel.

Innovatief

A.C. de Groot b.v. onderscheidt zich in haar innovatieve ontwikkeling. In het machinaalstraten loopt het bedrijf voorop met de stenenlegger en Multistrater. Deze machines zijn reeds in 2009 en 2010 aangeschaft met het doel de fysieke belasting voor de straatmaker en opperman te verminderen. Hierdoor wordt het vak van straatmaker aantrekkelijk gehouden en is de doelstelling dat de straatmaker en opperman hun pensioenleeftijd probleemloos kunnen bereiken. Daar waar bij de stenenlegger nog staande met de hand wordt geformeerd, doet de Multistrater dit al zelf door middel van de computergestuurde robot. Zowel voor herstraten als nieuw aan te brengen straatwerk staan deze machines hun mannetje en zijn adequate trendvolgers van de door de arbowet gestelde eisen.

Trots

Als het bedrijf weer eens een project binnen de gemeentegrenzen mag realiseren is er sprake van enige trots. “Immers voor je ‘eigen’ mensen werken geeft toch altijd een bijzondere lading aan het werk”, vertelt de heer Arie Cornelis de Groot. “Jammer dat er nog te weinig aandacht en toezicht is op de verplichtingen om machinaal te straten.”

Gecertificeerd

De organisatie van het bedrijf is vlak te noemen. Korte lijnen dragen bij aan haar flexibele instelling en praktische aanpak van haar projecten. Het bedrijf is dan ook ISO 9001:2008 en VCA** gecertificeerd.

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v.

Steenstraat 10, 4231 DR Meerkerk

Postbus 32 4230 BA Meerkerk

T. 0183 – 351 557 - F. 0183 – 352178

info@acdegroot.nl - www.acdegroot.nl

De multistrater in actie

Tot het werkgebied rekent Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v. een straal van ca. 100 km vanuit de locatie Meerkerk, wat gezien de centrale ligging van Meerkerk een groot gebied beslaat.

Groei

In 1965 startte naamgever de heer Arie Cornelis op jonge leeftijd Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v. Hij smeedde het ijzer toen anderen verstek lieten gaan en begon enthousiast voor zichzelf. Het bedrijf groeide en doorstond de crisis van de tachtiger jaren. In 2002 droeg hij de scepter over aan zijn zoons John en Fred, die beiden thans de directie vormen. “Zelf kan hij het werk nog niet echt laten, zodat we hem nog regelmatig tegen komen in het veld”, aldus Fred de Groot. “Overigens wordt zijn advies nog altijd in brede kring zeer op prijs gesteld.

Straatwerk

Tot de specialiteit van Arie Cornelis de Groot b.v. behoort het specifieke straatwerk waaraan haar opdrachtgevers veelal binnen stedelijk gebied bijzondere voorwaarden stellen. Creatief, deskundig, maatwerk en bovenal vakmanschap zijn de eisen waaraan dit bedrijf graag tegemoet komt.

Rioolwerk

Ook voor aanleg en reconstructie van rioolstelsels, al dan niet gescheiden, heeft A.C. de Groot b.v. haar sporen ruimschoots verdiend. In een groot aantal gemeenten zijn deze werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd. Met een eigen machinepark worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Van bouwrijp tot woonrijp, bij voorkeur in eigen hand, wordt een opdrachtgever naar tevredenheid op zijn wenken bediend door vakkundig en ervaren personeel.

Innovatief

A.C. de Groot b.v. onderscheidt zich in haar innovatieve ontwikkeling. In het machinaalstraten loopt het bedrijf voorop met de stenenlegger en Multistrater. Deze machines zijn reeds in 2009 en 2010 aangeschaft met het doel de fysieke belasting voor de straatmaker en opperman te verminderen. Hierdoor wordt het vak van straatmaker aantrekkelijk gehouden en is de doelstelling dat de straatmaker en opperman hun pensioenleeftijd probleemloos kunnen bereiken. Daar waar bij de stenenlegger nog staande met de hand wordt geformeerd, doet de Multistrater dit al zelf door middel van de computergestuurde robot. Zowel voor herstraten als nieuw aan te brengen straatwerk staan deze machines hun mannetje en zijn adequate trendvolgers van de door de arbowet gestelde eisen.

Trots

Als het bedrijf weer eens een project binnen de gemeentegrenzen mag realiseren is er sprake van enige trots. “Immers voor je ‘eigen’ mensen werken geeft toch altijd een bijzondere lading aan het werk”, vertelt de heer Arie Cornelis de Groot. “Jammer dat er nog te weinig aandacht en toezicht is op de verplichtingen om machinaal te straten.”

Gecertificeerd

De organisatie van het bedrijf is vlak te noemen. Korte lijnen dragen bij aan haar flexibele instelling en praktische aanpak van haar projecten. Het bedrijf is dan ook ISO 9001:2008 en VCA** gecertificeerd.

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot b.v.

Steenstraat 10, 4231 DR Meerkerk

Postbus 32 4230 BA Meerkerk

T. 0183 – 351 557 - F. 0183 – 352178

info@acdegroot.nl - www.acdegroot.nl

Solisplein, Capelle aan de IJssel.

De broers Fred de Groot en John de Groot vormen samen de directie van Aannemingsbedrijf A.C. de Groot.

Wegwijzer in

duurzaamheid

Yvon van der Voort, eigenaresse van Greens International uit Meerkerk, verzorgt en begeleidt sinds 1999 bedrijven en projecten op het gebied van milieu, arbo en kwaliteit en allerlei andere aspecten die deel uitmaken van duurzaam ondernemen. ‘Wanneer je nu niets met MVO doet, mis je de boot.’

Volgens Yvon van der Voort is het maatschappelijk rendement van het ondernemerschap steeds meer bepalend voor succes. “Door maatschappelijk verantwoord bezig te zijn heb je een sterkere concurrentiepositie. Bovendien is het goed voor je imago, levert het kostenbesparingen op en verhoogt het de werknemerstevredenheid.”

Bedrijven kunnen niet meer om duurzaam ondernemen heen, verklaart ze. “Per 2015 moeten bijvoorbeeld alle overheden voor 100 procent duurzaam inkopen. Hierdoor worden er ook bepaalde eisen gesteld aan de leveranciers. Op deze manier verspreidt het duurzaam ondernemen zich als een olievlek. Wanneer je nu niets met MVO doet, mis je de boot.”

Transparantie

Voor wie zich gaat verdiepen in maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kans groot dat hij of zij door de bomen het bos niet meer ziet. De veelheid aan verschillende regels en normen, maar ook de explosieve groei van certificaten en keurmerken, creëren voor de ondernemer vaak een drempel om met MVO van start te gaan. Yvon van der Voort maakt de ondernemer graag wegwijs. “Regelmatig blijkt dat bedrijven al behoorlijk veel doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk is om dit zichtbaar naar de buitenwereld toe te maken. Transparantie is doorslaggevend voor diverse partijen, zoals klanten en medewerkers, maar ook voor financiers, leveranciers en andere stakeholders. Openheid over de duurzaamheidsaspecten van het beleid van een bedrijf, gericht op people, planet, profit oftewel de economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden, kan relaties versterken. Greens International helpt bij het uitdragen van de boodschap van het bedrijf en helpt bij het opstellen van een MVO-brochure, duurzaamheidsverslag of eventueel teksten voor de website of offertes.”

Managementsystemen

Veel organisaties hebben behoefte aan overzicht en structuur bij het invulling geven aan duurzaamheid of een van de deelonderwerpen. Van belang hierbij is dat de ambitie en uitvoering aansluit op het niveau van de organisatie, zoals de ambities, de producten of de doelgroep. Normen die structuur bieden zijn bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo) of de ISO 26000 (duurzaamheid). De normen helpen bij het opzetten van een managementsysteem waarmee verankering in de organisatie wordt gerealiseerd. De kunst is de norm(en) zoveel mogelijk te integreren in de dagelijkse routine, of in het bestaande managementsysteem. “Ik wil mensen niet het gevoel geven dat ze iets extra’s moeten doen. Het doel is het op zo’n manier eigen te maken dat het als het ware vanzelf gaat en geen of beperkte extra moeite kost.” Om dit te bewerkstelligen heeft ze onder andere speciale trainingen opgezet. “Hierin worden mensen uitgedaagd om bewuster naar hun eigen processen te kijken.”

Een aparte poot binnen Greens International is project- en interimmanagement. “Dit is met name bedoeld voor de meer complexe projecten”, vertelt ze. “Maar ook voor korte vraagstukken over bijvoorbeeld milieu, arbo, veiligheid of kwaliteit kunnen bedrijven bij mij terecht.”

Voor wat voor een soort begeleiding een bedrijf ook kiest, Yvon van der Voort leert de ondernemer het uiteindelijk zelf te doen. “Als adviseur moet je jezelf misbaar durven maken. Wanneer mijn hulp niet langer nodig is, ben ik tevreden.”

Greens International

Burgemeester Sloblaan 41 - 4231 AA Meerkerk

T. 0183 354434 of 06 551 62 809

yvon@greens-international.nl

www.greens-international.nl

Yvon van der Voort, eigenaresse Greens International

Harrie Krul, eigenaar van

Caravan Centrum Meerkerk

Startpunt voor een goede vakantie

Caravan Centrum Meerkerk is het startpunt voor een goede vakantie. In de ruime showroom zijn het hele jaar door zowel nieuwe caravans als uitstekende occasions te vinden. Daarnaast biedt de uitgebreide campingshop van 300 m2 onderdak aan de meest uiteenlopende accessoires om optimaal te kunnen genieten van een kampeervakantie. Voor onderhoud of schadeherstel staan bovendien vakbekwame monteurs in de werkplaats voor de klant klaar.

Er is geen land in Europa waar per hoofd van de bevolking zoveel caravans zijn als in Nederland. Het totaal aantal caravans in Nederland bestaat op dit moment uit zo’n 450.000 caravans op een bevolking van 16 miljoen inwoners. Volgens Harrie Krul, eigenaar van Caravan Centrum Meerkerk, is deze populariteit makkelijk te verklaren. “Kamperen is fantastisch. Je hebt altijd je eigen ‘huisje’ bij je met je eigen spullen en je kunt gaan en staan waar je wilt. Steeds meer mensen ontdekken de luxe van de complete vrijheid die kamperen biedt.”

Van eenvoudig tot luxe

Wie bij Caravan Centrum Meerkerk binnenstapt kan bij de nieuwe caravans een keuze maken uit de merken Adria, Fendt, Knaus en LMC. “Van klein tot groot en van eenvoudig tot luxe, de keuze is enorm”, zegt hij. “Ook is er voor elke gezinssamenstelling wat wils. Van gezinnen met kinderen tot senioren, iedereen kan bij ons terecht.” Mensen die de showroom van Caravan Centrum Meerkerk bezoeken kunnen rekenen op eerlijk advies. “We kijken altijd naar de gezinssamenstelling, maar bijvoorbeeld ook naar de auto die de caravan moet trekken. Bovendien geven we ook graag advies, bijvoorbeeld over hoe je een caravan het beste kunt laden. Dat iemand soms wel zes keer in de showroom terugkomt voordat een definitieve beslissing genomen wordt, vinden we helemaal geen probleem. Het is juist heel belangrijk dat er een bewuste keuze gemaakt wordt bij het aanschaffen van een caravan.” Naast de ruime keuze in gebruikte caravans, zijn er ook overjarige modellen verkrijgbaar waar een aantrekkelijke korting op zit en kunnen er ook caravans gehuurd worden. “Dit zijn praktisch nieuwe caravans”, licht hij toe. “Ook hier geldt weer dat er diverse uitvoeringen beschikbaar zijn. Ideaal voor personen die maar eens per jaar op vakantie gaan, maar ook handig voor mensen die het kamperen met een caravan eens uit willen proberen.”

Onderhoud en schadeherstel

Caravan Centrum Meerkerk is een door de Bovag en Focwa erkend onderhouds- en schadeherstelbedrijf. “Onze mensen in de werkplaats staan altijd voor de klant klaar en zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld onderhoudsbeurten, inspectiebeurten, maar ook reparaties en schadeherstel. Bovendien kunnen in de werkplaats diverse accessoires ingebouwd worden.”

Door het inbouwen van accessoires kan de caravan helemaal aangepast worden aan de wensen van de klant.“Hierbij kun je denken aan het meubilair, maar bijvoorbeeld ook aan het monteren van een caravanmover.”

De campingshop biedt artikelen uiteenlopend van tentharingen tot kampeerstoelen en van tentstokken tot kachels. Tevens is er een ruime collectie voortenten te vinden in de Dorema Megastore. “Hier kun je je kampeeruitrusting compleet maken. Kortom, wie goed voorbereid wil gaan kamperen kan bij ons alles onder één dak vinden.”

Caravan Centrum Meerkerk

Burg. Sloblaan 34a - 4231 AC Meerkerk

T. 0183 – 35 80 80 - F. 0183 – 35 80 81

E. info@caravancentrummeerkerk.nl

www.caravancentrummeerkerk.nl

Skledar & Brandwijk BV in Meerkerk is gespecialiseerd in de vervaardiging van een uitgebreid programma producten en grafmonumenten uit natuursteen

Voor bijzondere monumenten

die herinneringen in stand houden

Skledar & Brandwijk BV in Meerkerk is gespecialiseerd in de vervaardiging van een uitgebreid programma producten en grafmonumenten uit natuursteen: van de inkoop van ruw natuursteen tot vormgeving en bewerking tot het eindproduct. Klanten kunnen rekenen op een ontspannen ontvangst, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor een gedegen advies.

Grafmonumenten zijn een belangrijk onderdeel in het programma van Skledar & Brandwijk BV. Als geen ander weten de medewerkers van Skledar & Brandwijk BV dat bij de keuze een juiste advisering een grote rol speelt. “Wij nemen graag persoonlijk de tijd voor iedereen”, vertelt Aart Brandwijk, eigenaar van Skledar & Brandwijk BV. “Door onze ervaring kunnen wij ook behulpzaam zijn bij de formulering van tekst en hebben wij de unieke mogelijkheid in huis om iedere afbeelding naar een bijzondere gravure in steen te vertalen.”

Naast grafmonumenten vervaardigt Skledar & Brandwijk BV ook speciale ornamenten, grafversierselen, toepassingen voor urnen en kaarsobjecten, om de herinnering aan dierbaren een persoonlijke tint te geven. “Onze beeldende vormgevers maken uit steen de meest uiteenlopende ontwerpen, van sober tot opvallend”, licht Aart Brandwijk toe. “Vervolgens bewerken onze vakmensen in samenspel met hoogwaardige apparatuur het natuursteen tot unieke monumenten. Dit met inzet, precisie en liefde voor het ambacht en zoals de klant het hebben wil.”

Rust en ruimte

In de toonzaal, waar ideeën opgedaan kunnen worden en voorbeelden tentoongesteld staan, overheerst rust en ruimte. Grafmonumenten liggen langs ruime paden en op verschillende plekken zijn zitjes waar klanten een kop koffie of thee kunnen drinken, kunnen praten en overleggen of een adviesgesprek met de medewerkers van Skledar & Brandwijk BV aan kunnen gaan. De aankleding met het vele groen zorgt ervoor dat de toonzaal een warme uitstraling heeft. “Vrijblijvend kennis komen maken met het aanbod, rustig rondlopen in de toonzaal, met een kop koffie erbij advies krijgen; open, eerlijk en gastvrij, dat is onze houding”, stelt Aart Brandwijk. “Mede door de investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, kunnen we dat combineren met aantrekkelijke prijzen en een snelle en flexibele manier van werken.”

Ruw natuursteen is overigens de hoofdmoot van wat er in de showtuin te zien is. “Voorheen hadden we niet de ruimte om dit onderdeel van ons assortiment goed te presenteren. We merken ook dat de vraag naar onbewerkt of deels onbewerkt natuursteen toeneemt. Hier kunnen klanten op hun gemak rondkijken.”

Modern machinepark

Het uitgebreide en moderne machinepark van Skledar & Brandwijk BV maakt het mogelijk om aan alle wensen van klanten op het gebied van grafmonumenten en de aankleding daarvan tegemoet te komen. “We hebben de machines en vakmensen in huis om alles op maat te maken”, verduidelijkt Aart Brandwijk. Ons machinepark zorgt er mede voor dat we nog sneller en flexibeler kunnen werken en meer mogelijkheden hebben om aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen.”

Ambachtelijk werk

Skledar & Brandwijk BV heeft tevens de vakmensen in huis om alles op maat te maken. “Er zijn altijd wensen van klanten die niet met een machine gerealiseerd kunnen worden”, illustreert Aart Brandwijk. “Daarvoor hebben we de kennis en kunde in huis om handmatig het gewenste product te maken.” In de nieuwe showtuin, aangelegd naast de toonzaal, is daarvan een goed voorbeeld te zien. In een ruw stuk natuursteen is een levensboom uitgehakt. “Dat kun je niet met een apparaat realiseren.

Ondanks het nieuwe machinepark staat het ambachtelijke werk ook nog altijd hoog bij ons in het vaandel”, stelt Aart Brandwijk.

Openingstijden

Skledar & Brandwijk BV is een familiebedrijf dat haar deuren graag voor de klant openzet. Naast de vaste openingstijden van de toonzaal van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur, is het ook mogelijk om op afspraak op andere tijden een bezoek te brengen aan de toonzaal.

Grafmonumenten zijn een belangrijk onderdeel in het programma van Skledar & Brandwijk BV. Als geen ander weten de medewerkers van Skledar & Brandwijk BV dat bij de keuze een juiste advisering een grote rol speelt. “Wij nemen graag persoonlijk de tijd voor iedereen”, vertelt Aart Brandwijk, eigenaar van Skledar & Brandwijk BV. “Door onze ervaring kunnen wij ook behulpzaam zijn bij de formulering van tekst en hebben wij de unieke mogelijkheid in huis om iedere afbeelding naar een bijzondere gravure in steen te vertalen.”

Naast grafmonumenten vervaardigt Skledar & Brandwijk BV ook speciale ornamenten, grafversierselen, toepassingen voor urnen en kaarsobjecten, om de herinnering aan dierbaren een persoonlijke tint te geven. “Onze beeldende vormgevers maken uit steen de meest uiteenlopende ontwerpen, van sober tot opvallend”, licht Aart Brandwijk toe. “Vervolgens bewerken onze vakmensen in samenspel met hoogwaardige apparatuur het natuursteen tot unieke monumenten. Dit met inzet, precisie en liefde voor het ambacht en zoals de klant het hebben wil.”

Rust en ruimte

In de toonzaal, waar ideeën opgedaan kunnen worden en voorbeelden tentoongesteld staan, overheerst rust en ruimte. Grafmonumenten liggen langs ruime paden en op verschillende plekken zijn zitjes waar klanten een kop koffie of thee kunnen drinken, kunnen praten en overleggen of een adviesgesprek met de medewerkers van Skledar & Brandwijk BV aan kunnen gaan. De aankleding met het vele groen zorgt ervoor dat de toonzaal een warme uitstraling heeft. “Vrijblijvend kennis komen maken met het aanbod, rustig rondlopen in de toonzaal, met een kop koffie erbij advies krijgen; open, eerlijk en gastvrij, dat is onze houding”, stelt Aart Brandwijk. “Mede door de investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, kunnen we dat combineren met aantrekkelijke prijzen en een snelle en flexibele manier van werken.”

Ruw natuursteen is overigens de hoofdmoot van wat er in de showtuin te zien is. “Voorheen hadden we niet de ruimte om dit onderdeel van ons assortiment goed te presenteren. We merken ook dat de vraag naar onbewerkt of deels onbewerkt natuursteen toeneemt. Hier kunnen klanten op hun gemak rondkijken.”

Modern machinepark

Het uitgebreide en moderne machinepark van Skledar & Brandwijk BV maakt het mogelijk om aan alle wensen van klanten op het gebied van grafmonumenten en de aankleding daarvan tegemoet te komen. “We hebben de machines en vakmensen in huis om alles op maat te maken”, verduidelijkt Aart Brandwijk. Ons machinepark zorgt er mede voor dat we nog sneller en flexibeler kunnen werken en meer mogelijkheden hebben om aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen.”

Ambachtelijk werk

Skledar & Brandwijk BV heeft tevens de vakmensen in huis om alles op maat te maken. “Er zijn altijd wensen van klanten die niet met een machine gerealiseerd kunnen worden”, illustreert Aart Brandwijk. “Daarvoor hebben we de kennis en kunde in huis om handmatig het gewenste product te maken.” In de nieuwe showtuin, aangelegd naast de toonzaal, is daarvan een goed voorbeeld te zien. In een ruw stuk natuursteen is een levensboom uitgehakt. “Dat kun je niet met een apparaat realiseren.

Ondanks het nieuwe machinepark staat het ambachtelijke werk ook nog altijd hoog bij ons in het vaandel”, stelt Aart Brandwijk.

Openingstijden

Skledar & Brandwijk BV is een familiebedrijf dat haar deuren graag voor de klant openzet. Naast de vaste openingstijden van de toonzaal van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur, is het ook mogelijk om op afspraak op andere tijden een bezoek te brengen aan de toonzaal.

Grafmonumenten zijn een belangrijk onderdeel in het programma van Skledar & Brandwijk BV

Kiezen voor wie bij u past!

Bij het regelen van een uitvaart zijn er veel keuzes; belangrijke keuzes, die allemaal leiden tot een herinnering. Een vaak genoemde herinnering aan een uitvaart is de drukte tijdens deze dagen; er moet zoveel geregeld

worden. Beter zou zijn een om de herinnering van drukte om te zetten naar een mooie herinnering.

Dit willen wij bereiken door de keuzes die er bij een overlijden zijn tijdens het dagelijkse leven bespreekbaar te maken. Erover praten moet niet, maar het mag wel.

Als uitvaartbegeleidsters zijn wij ons er zeer van bewust op welk moment wij bij u komen: op het meest kwetsbare en verdrietige moment. Het moment van binnenstappen maakt zeer veel indruk op de

familie. Daarom is het voor de familie

belangrijk om te kiezen voor een onderneming die bij hen past. Met de gekozen

onderneming gaan ze de herinneringen maken die ze voor altijd bij zich zullen dragen. Het gebeurt steeds vaker dat men een uitvaartonderneming belt om kennis te maken, ook als er nog geen sprake is van een naderend overlijden. Wij stimuleren mensen om hun vragen aan ons te stellen. Dit is geheel vrijblijvend en kan veel ophelderen.

Vertel nou eens hoe jullie écht werken?

Om in een advertentie te vertellen hoe wij ‘in het echt’ werken, is ontzettend moeilijk. Het contact dat wij met iedere familie krijgen is namelijk uniek. Omdat we ervoor kiezen om écht contact te leggen met de

familie, open te staan voor wie zij zijn, ontstaat er altijd iets bijzonders. En dit alles door die ene keuze om slechts één uitvaart per uitvaartbegeleidster per keer te begeleiden! Het is voor ons hartverwarmend om tijdens die dagen, maar ook vooral na de uitvaart, bedankt te worden met een handdruk die een paar tellen langer duurt of een oogcontact dat heel veel zegt, maar ook de drie kussen op je wangen of een intense omhelzing! Allemaal momenten die wij koesteren.

Wat wij nu beschrijven is niet iets wat wij zomaar met u als lezer zouden delen. Het zijn echter al die families die ons, elke keer weer, aansporen om hierover te schrijven.

Na afloop vragen wij altijd open en eerlijk of er punten ter verbetering zijn. En één van de weinige reacties die wij hierop kregen, was: “Jullie moeten een andere foto in de krant zetten, want in het echt zijn jullie veel liever!”

Vanwege deze leuke, lieve en bijzondere momenten willen wij alle families bedanken. Zij hebben zich opengesteld voor ons en daarmee ons werk van de afgelopen

jaren heel erg bijzonder gemaakt!

Heiltje Heinenberg

Tina Hakkesteegt

Dit willen wij bereiken door de keuzes die er bij een overlijden zijn tijdens het dagelijkse leven bespreekbaar te maken. Erover praten moet niet, maar het mag wel.

Als uitvaartbegeleidsters zijn wij ons er zeer van bewust op welk moment wij bij u komen: op het meest kwetsbare en verdrietige moment. Het moment van binnenstappen maakt zeer veel indruk op de

familie. Daarom is het voor de familie

belangrijk om te kiezen voor een onderneming die bij hen past. Met de gekozen

onderneming gaan ze de herinneringen maken die ze voor altijd bij zich zullen dragen. Het gebeurt steeds vaker dat men een uitvaartonderneming belt om kennis te maken, ook als er nog geen sprake is van een naderend overlijden. Wij stimuleren mensen om hun vragen aan ons te stellen. Dit is geheel vrijblijvend en kan veel ophelderen.

Vertel nou eens hoe jullie écht werken?

Om in een advertentie te vertellen hoe wij ‘in het echt’ werken, is ontzettend moeilijk. Het contact dat wij met iedere familie krijgen is namelijk uniek. Omdat we ervoor kiezen om écht contact te leggen met de

familie, open te staan voor wie zij zijn, ontstaat er altijd iets bijzonders. En dit alles door die ene keuze om slechts één uitvaart per uitvaartbegeleidster per keer te begeleiden! Het is voor ons hartverwarmend om tijdens die dagen, maar ook vooral na de uitvaart, bedankt te worden met een handdruk die een paar tellen langer duurt of een oogcontact dat heel veel zegt, maar ook de drie kussen op je wangen of een intense omhelzing! Allemaal momenten die wij koesteren.

Wat wij nu beschrijven is niet iets wat wij zomaar met u als lezer zouden delen. Het zijn echter al die families die ons, elke keer weer, aansporen om hierover te schrijven.

Na afloop vragen wij altijd open en eerlijk of er punten ter verbetering zijn. En één van de weinige reacties die wij hierop kregen, was: “Jullie moeten een andere foto in de krant zetten, want in het echt zijn jullie veel liever!”

Vanwege deze leuke, lieve en bijzondere momenten willen wij alle families bedanken. Zij hebben zich opengesteld voor ons en daarmee ons werk van de afgelopen

jaren heel erg bijzonder gemaakt!

Cora van der Waal

Arja van Bruchem

‘Behoud gaat voor vervanging’

Van der Vegt B.V. uit Meerkerk is een smeed- en constructiebedrijf wat zich in de loop van haar 102-jarig bestaan heeft ontwikkeld tot een firma waarin zich veel verschillende disciplines bevinden. Met name restauratie is een onderdeel waarin Van der Vegt uitblinkt. Hiervoor werkt het bedrijf veel aan monumenten welke de status van rijksmonument hebben.

Wie de smederij van Van der Vegt binnenstapt, krijgt het gevoel terug in de tijd te gaan. Het smeden gebeurt hier nog door middel van een met kolen gestookt vuur. “Dit past bij onze manier van restaureren”, illustreert Wesco Wijnen, directeur van Van der Vegt. “Hierdoor krijgen de producten de uitstraling van vroeger.” Het Rijksmuseum, Museum Boijmans Van Beuningen, het Kurhaus, het Catshuis, er lijkt geen einde te komen aan de indrukwekkende lijst van gebouwen waarbij Van der Vegt betrokken is of in het verleden bij betrokken is geweest. “De werkzaamheden die we hiervoor verricht hebben variëren van het maken van smeedijzeren hekwerken tot en met het vervaardigen van sloten en grendels, smeedijzeren ornamenten en stalen ramen”, vertelt hij. “Belangrijk vinden wij hierbij dat er op een dermate wijze gerestaureerd wordt dat het karakter van het object voor het nageslacht behouden blijft. Behoud gaat bij ons voor vervanging.”

Slanke stalen kozijnen

Kenmerkend voor Van der Vegt is de restauratie en productie van slanke stalen kozijnen, die bepalend zijn voor panden uit de periode 1900 tot 1950, zoals het Vredespaleis in Den Haag of de Rode Locomotief in Hengelo. “Wij restaureren en produceren veel van deze kozijnen geheel in stijl met gebruikmaking van authentiek hang- en sluitwerk”, aldus Wesco Wijnen. De vakmensen die bij van der Vegt werkzaam zijn, hebben ieder hun eigen specialisme. “Zo zijn wij ook inzetbaar voor staalbouw, waarbij je kunt denken aan staalconstructies en stalen trappen, maar kunnen wij ook klassieke Engelse houten trappen produceren, leveren en plaatsen.”

Intact laten

De aanpak van Van der Vegt concentreert zich op het intact laten van de authentieke profielen waarvan nog veel oude typen op voorraad aanwezig zijn bij de firma en dus veelal restauratie mogelijk maakt. “Wanneer wij een monumentaal pand zien, waarbij overzetprofielen zijn gebruikt, gaat ons dit echt aan het hart”, benadrukt hij. “Dit doet zo’n afbreuk aan de esthetische kenmerken en het historisch karakter.”

Hedendaagse eisen worden met respect voor het authentieke ingepast in de huidige kozijnen. “De kozijnen hebben de uitstraling van vroeger met het comfort van deze tijd. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van hoogwaardig glas waarmee de isolatie van de gevel word verbeterd en het comfort niveau enorm toeneemt. Wij kunnen bijvoorbeeld glaspakketten toepassen met een totale dikte van 15 mm welke toch een U-waarde halen van 1.1. Het glas wordt bovendien gezet in polysiloxanen kit wat qua uitstraling identiek is aan de oude stopverfnaden.”

Leerlingen

De mensen van Van der Vegt dragen graag hun steentje bij aan het in stand houden van een beroep dat bijna dreigt uit te sterven. “Wij sturen regelmatig leerlingen naar de Botterwerf in Huizen, waar een smederij gevestigd is die wordt gebruikt als opleidingsplaats tot volwaardig smid. Wij vinden het belangrijk dat het personeel in onze branche goed gekwalificeerd blijft en dat het vak nieuw leven ingeblazen wordt. Ik geef sinds kort seminars aan restaurateurs, zodat wij kennis kunnen overdragen en delen.” Het vak van smid is veel meer dan werk voor de mensen van Van der Vegt. “Het is een passie”, zegt hij overtuigend. “Ik zeg altijd tegen onze mensen: ‘Maak het alsof het voor jezelf bedoeld is.’ Ik ben dan wel directeur, maar trek net zo graag mijn overall aan om mee te werken. Wij zijn continu met ons vak bezig. Zelfs wanneer ik op vakantie ben, kijk ik naar staalwerk en gietwerk. Ben ik ergens aan het winkelen dan kijk ik naar trappen. Nog iedere dag beseffen wij hoe bevoorrecht wij zijn dat wij dit werk mogen uitvoeren. Bussen vol toeristen rijden langs monumenten waar wij aan meegewerkt hebben. Dat is natuurlijk fantastisch!”

Observatorium

Op de vraag wat hij tot nu toe de grootste uitdaging vond, moet hij even nadenken. Uiteindelijk kiest hij voor het Observatorium in het Leidsche Rijn Park in Utrecht. “Op deze veertien meter hoge uitkijktoren kun je tot boven de omgeving klimmen en weer afdalen, een enorme uitdaging voor ons qua moeilijkheidsgraad doordat de toren is opgebouwd uit aan elkaar geschakelde, torderende cirkelvormen.”

Wesco Wijnen schrijft de kracht van het bedrijf toe aan de goede samenwerking tussen de mensen van Van der Vegt. “We maken alles samen met elkaar en zijn net één grote familie. Kan niet, bestaat niet voor ons!”

Bert Kros (links) en Wesco Wijnen van Van der Vegt

Het authentieke karakter is behouden gebleven bij een historisch pand in IJmuiden

Een detail uit het smeedwerk van Van der Vegt

Joop de Ruyter, eigenaar van De Ruyter Trucks

Betrouwbare partner in bedrijfswagens en trucks

De Ruyter Trucks werd in 1923 opgericht door Jo de Ruyter en is onder leiding van zijn zoon Joop de Ruyter uitgegroeid van een kleine dorpsgarage tot een allround onderneming gespecialiseerd in bedrijfswagens en trucks. Inmiddels staat het bedrijf onder leiding van Joop de Ruyter, de derde generatie binnen het familiebedrijf en zijn er dagelijks zo’n twintig medewerkers actief op verschillende fronten binnen de bedrijfswagen- en truckbranche.

De Ruyter Trucks levert nieuwe en gebruikte bedrijfswagens en trucks. Van de kleinste bestelwagen tot de zwaarste trekker-met-opleggercombinatie. “In de loop der jaren hebben wij ons voor de zware en middelzware voertuigen voornamelijk gespecialiseerd in het merk DAF en voor de bedrijfswagens in het merk Mercedes”, licht Joop de Ruyter toe. “Beide merken staan voor degelijkheid en betrouwbaarheid. De bedrijfswagens zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. Open of gesloten, met of zonder verhoogd dak, met dubbele cabine of laadklep. Hoewel we bij de bedrijfswagens met name veel keuze bieden in het merk Mercedes kunnen wij als universele, niet gebonden onderneming elk merk bestelwagen tegen een scherpe prijs leveren.”

Gebruikte trucks

Ook voor de trucks geldt dat voor wie om welke reden dan ook geen nieuwe truck aanschaft, er een grote sortering gebruikte trucks en trailers staan in vele modellen en uitvoeringen, maar ook bakwagens met of zonder opbouw. “Dit zijn jonge vrachtwagens”, vertelt hij. “Vrachtwagens die ouder zijn dan 8 jaar komen immers vaak de binnensteden niet meer in. Aangezien de technische levensduur van dergelijke trucks nog lang niet aan het eind is, worden deze geëxporteerd naar landen met minder strenge milieueisen.”

In de werkplaats worden de trucks geheel nagezien en bedrijfsklaar gemaakt voor een tweede of zelfs derde leven. “Hierbij kunnen de wagens desgewenst worden aangepast aan de specifieke wensen van de klant. Zo kunnen wij chassisaanpassingen verzorgen, een wagen overspuiten in de bedrijfskleur of bijvoorbeeld de opbouw wijzigen.”

Keuringen

De goed geoutilleerde werkplaats is volledig aangepast aan de jongste (milieu)eisen. “Niet alleen wordt hier in overleg met de klant de truck verder opgebouwd en voorzien van de gewenste accessoires. Wij verzorgen tevens alle benodigde keuringen, zodat de truck bedrijfsklaar wordt afgeleverd. Uiteraard is onze werkplaats volledig bevoegd voor het uitvoeren van APK I en APK II keuringen en periodieke keuringen van hydraulische laadkleppen, oftewel de LPK. Daarnaast zijn wij erkend installateur van tachografen en snelheidsbegrenzers. In de werkplaats kunnen wij bovendien onderhoud en reparatie aan zowel lichte bestelwagens als aan de zware wegreuzen probleemloos uitvoeren.”

Verhuur

Wie onverhoopt met pech langs de weg staat, kan de hulp inroepen van een goed uitgeruste servicewagen van De Ruyter die in ‘no-time’ paraat staat om de meest voorkomende storingen zo snel mogelijk te verhelpen. “Biedt dit geen uitkomst, dan kan het gestrande voertuig met de eigen kraanwagen worden afgesleept. Desgewenst zorgt de afdeling Verhuur voor vervangend vervoer, zodat de klant weer snel de weg op kan.” De Ruyter heeft altijd een uitgebreide vloot huurwagens tot haar beschikking, om tijdelijke vervoersbehoeften op te vangen. “Onze afdeling Verhuur is gespecialiseerd in bestelwagens voor rijbewijs BE in diverse uitvoeringen, met of zonder laadklep, maar ook zware bakwagens, trekkers en trailers zijn bij ons te huur voor kortere of langere periodes.”

Schadeherstel

Als een voertuig schade heeft opgelopen verzorgt De Ruyter naast het volledig en vakkundig herstellen van het voertuig ook de afwikkeling met de verzekering. “Om de duur van het werkplaatsbezoek zo kort mogelijk te houden, beschikken wij over een magazijn met een ruime voorraad onderdelen. Mocht een onderdeel onverhoopt niet voorradig zijn, dan zorgt een eigen koeriersdienst ervoor, dat het bewuste onderdeel snel ter plaatse is.”

Volgens Joop de Ruyter is het assortiment van het magazijn enorm breed. “Dit loopt uiteen van motoren en versnellingsbakken tot zelfs cabines. Alle onderdelen verkeren in prima staat en worden vaak tegen een fractie van de nieuwprijs te koop aangeboden. Jaarlijks vinden de onderdelen hun weg naar afnemers in binnen- en buitenland.”

Import en export

De handel in gebruikte bedrijfsvoertuigen heeft volgens Joop de Ruyter steeds meer een internationaal karakter gekregen. “Een groot aantal gebruikte trucks en bestelwagens wordt jaarlijks geïmporteerd uit en geëxporteerd naar de meest uiteenlopende landen. Klanten van vele nationaliteiten vinden dagelijks hun weg naar Meerkerk om met het voertuig van hun keuze huiswaarts te keren. Vaak over de weg, maar ook worden steeds meer voertuigen verscheept naar verre bestemmingen. Om dit in goede banen te leiden, kunnen wij tevens de zorg voor de benodigde exportdocumenten uit handen nemen, waardoor de klant daar geen omkijken naar heeft.”

De Ruyter Trucks

Burgemeester Sloblaan 47C

4231 AA Meerkerk

T. 0183-357222 - F. 0183-357220

info@ruytertrucks.nl

www.ruytertrucks.nl

De Ruyter Trucks levert nieuwe en gebruikte bedrijfswagens en trucks. Van de kleinste bestelwagen tot de zwaarste trekker-met-opleggercombinatie. “In de loop der jaren hebben wij ons voor de zware en middelzware voertuigen voornamelijk gespecialiseerd in het merk DAF en voor de bedrijfswagens in het merk Mercedes”, licht Joop de Ruyter toe. “Beide merken staan voor degelijkheid en betrouwbaarheid. De bedrijfswagens zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. Open of gesloten, met of zonder verhoogd dak, met dubbele cabine of laadklep. Hoewel we bij de bedrijfswagens met name veel keuze bieden in het merk Mercedes kunnen wij als universele, niet gebonden onderneming elk merk bestelwagen tegen een scherpe prijs leveren.”

Gebruikte trucks

Ook voor de trucks geldt dat voor wie om welke reden dan ook geen nieuwe truck aanschaft, er een grote sortering gebruikte trucks en trailers staan in vele modellen en uitvoeringen, maar ook bakwagens met of zonder opbouw. “Dit zijn jonge vrachtwagens”, vertelt hij. “Vrachtwagens die ouder zijn dan 8 jaar komen immers vaak de binnensteden niet meer in. Aangezien de technische levensduur van dergelijke trucks nog lang niet aan het eind is, worden deze geëxporteerd naar landen met minder strenge milieueisen.”

In de werkplaats worden de trucks geheel nagezien en bedrijfsklaar gemaakt voor een tweede of zelfs derde leven. “Hierbij kunnen de wagens desgewenst worden aangepast aan de specifieke wensen van de klant. Zo kunnen wij chassisaanpassingen verzorgen, een wagen overspuiten in de bedrijfskleur of bijvoorbeeld de opbouw wijzigen.”

Keuringen

De goed geoutilleerde werkplaats is volledig aangepast aan de jongste (milieu)eisen. “Niet alleen wordt hier in overleg met de klant de truck verder opgebouwd en voorzien van de gewenste accessoires. Wij verzorgen tevens alle benodigde keuringen, zodat de truck bedrijfsklaar wordt afgeleverd. Uiteraard is onze werkplaats volledig bevoegd voor het uitvoeren van APK I en APK II keuringen en periodieke keuringen van hydraulische laadkleppen, oftewel de LPK. Daarnaast zijn wij erkend installateur van tachografen en snelheidsbegrenzers. In de werkplaats kunnen wij bovendien onderhoud en reparatie aan zowel lichte bestelwagens als aan de zware wegreuzen probleemloos uitvoeren.”

Verhuur

Wie onverhoopt met pech langs de weg staat, kan de hulp inroepen van een goed uitgeruste servicewagen van De Ruyter die in ‘no-time’ paraat staat om de meest voorkomende storingen zo snel mogelijk te verhelpen. “Biedt dit geen uitkomst, dan kan het gestrande voertuig met de eigen kraanwagen worden afgesleept. Desgewenst zorgt de afdeling Verhuur voor vervangend vervoer, zodat de klant weer snel de weg op kan.” De Ruyter heeft altijd een uitgebreide vloot huurwagens tot haar beschikking, om tijdelijke vervoersbehoeften op te vangen. “Onze afdeling Verhuur is gespecialiseerd in bestelwagens voor rijbewijs BE in diverse uitvoeringen, met of zonder laadklep, maar ook zware bakwagens, trekkers en trailers zijn bij ons te huur voor kortere of langere periodes.”

Schadeherstel

Als een voertuig schade heeft opgelopen verzorgt De Ruyter naast het volledig en vakkundig herstellen van het voertuig ook de afwikkeling met de verzekering. “Om de duur van het werkplaatsbezoek zo kort mogelijk te houden, beschikken wij over een magazijn met een ruime voorraad onderdelen. Mocht een onderdeel onverhoopt niet voorradig zijn, dan zorgt een eigen koeriersdienst ervoor, dat het bewuste onderdeel snel ter plaatse is.”

Volgens Joop de Ruyter is het assortiment van het magazijn enorm breed. “Dit loopt uiteen van motoren en versnellingsbakken tot zelfs cabines. Alle onderdelen verkeren in prima staat en worden vaak tegen een fractie van de nieuwprijs te koop aangeboden. Jaarlijks vinden de onderdelen hun weg naar afnemers in binnen- en buitenland.”

Import en export

De handel in gebruikte bedrijfsvoertuigen heeft volgens Joop de Ruyter steeds meer een internationaal karakter gekregen. “Een groot aantal gebruikte trucks en bestelwagens wordt jaarlijks geïmporteerd uit en geëxporteerd naar de meest uiteenlopende landen. Klanten van vele nationaliteiten vinden dagelijks hun weg naar Meerkerk om met het voertuig van hun keuze huiswaarts te keren. Vaak over de weg, maar ook worden steeds meer voertuigen verscheept naar verre bestemmingen. Om dit in goede banen te leiden, kunnen wij tevens de zorg voor de benodigde exportdocumenten uit handen nemen, waardoor de klant daar geen omkijken naar heeft.”

De Ruyter Trucks

Burgemeester Sloblaan 47C

4231 AA Meerkerk

T. 0183-357222 - F. 0183-357220

info@ruytertrucks.nl

www.ruytertrucks.nl

De Ruyter Trucks is uitgegroeid tot een allround

onderneming gespecialiseerd in bedrijfswagens en trucks

De trucks zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

In moderne accountancy draait heel veel om vertrouwen

“Ondernemen is vooruitzien. Succesvol zijn in ondernemen is ook gebaat  bij regelmatige terugblik. Het belang van alle vormen van  bedrijfsadministratie is daarin de spil. Vanuit data kunnen de verbanden worden gelegd die nieuw inzicht en uitzicht geven. Een accountant is in dit proces de historicus die verbanden helder maakt op heel erg veel vlakken. En dat is even wat anders dan wat men accountants wel eens toevoegt: ”Ze zijn duur, ze zijn te laat en ze schrijven slechts geschiedenis.”

Nico Hardenbol heeft er een minzame glimlach voor over. Hij is eigenaar van Hardenbol & Partners, een fullservice accountants- en belastingadviesbureau gevestigd aan de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam. De cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit MKB-ondernemers. Hardenbol: “Natuurlijk is het verstandig om op 31 december te weten wat er op de balans staat en hoeveel voorraad er is. Maar als je anders dan slechts één maal per jaar, op het allerlaatste moment, de boekhouding inlevert, kunnen wij op ieder gewenste datum van het jaar een actueel beeld geven. In heel veel gevallen is het zeer verstandig om een micro beeld te krijgen in plaats van één maal een macro inzicht.”

“Zeker in tijden van recessie heb je veel aan “de kleinere getallen” om snel en sneller te kunnen reageren. Kan de bank niet financieren? Kijk dan naar huur of leasing. Wat is er op salarisvlak te doen. Zie je tijdig dat je in juni veel hebt uit te leveren en zijn jouw medewerkers precies dan op vakantie? Helpt dan niet een visie op gefaseerde levering? Doe je in juli weinig, heb je dan einde augustus wel voldoende liquiditeit? Hoe deed je dat in voorgaande jaren en hoe reageerde klanten hierop? En zo zijn er nog honderden andere waardevolle bespiegelingen. Ook hier kan het spel van terugzien en vooruitzien een organisatie renderende informatie en rust geven.”

Beperk je niet

“Beperk je niet. Als je als ondernemer goed gebruik maakt van accountancy, dan krijg je meer greep op veel meer dan de geijkte financiële administratie. Ons werk is superbreed. Fiscale aspecten en juridische vraagstukken, personeel en organisatie, financiële planning, ik raad u aan onze site eens te checken op de veelheid van diensten van een kantoor als het onze. Want dynamisch optreden en vooruitkijken is des ondernemers en dus ook dat van de accountant!” Hardenbol startte in 1986 “in het vak”, opende in 1989 met compagnons de huidige

firma en koos 1990 Hardinxveld-Giessendam als vestigingsplaats. Sinds 5 november 2009 wordt kantoor gehouden in het fraaie en multifunctionele pand aan de Peulenstraat. Hardenbol: Ã¢â‚¬Å“Het is een pand waarin onze club van tien medewerkers ook ruimte biedt aan wie vergaderruimte zoekt. Waarom niet…” “U komt voor Nico?”, hoort de interviewer reeds bij de hartelijke ontvangst. Een teken van de open sfeer. Hardenbol: “Veel draait bij ons om vertrouwen. Ik zie ons eerder als de huisarts dan als de specialist. Zeker volgen wij uniforme wijzen van aanpak. Keurig naar regels van boek en wet. Maar vaker geven wij liever eerst een goed advies zonder direct de geneesmiddelen aan te reiken. Als specialisten nodig zijn hebben wij ons aangesloten bij een aantal van netwerken van specialisten zoals Extendum en Fiscount B.V. En natuurlijk is er ook samenwerking met juristen en advocaten.”

De juiste mix

“We leven in roerige tijden. In onze regio merk je dat het moeilijker wordt. En dan is het juist meer reden om scherper te kijken naar hoe je het doet en deed en anders kunt gaan doen. Ook daarom zijn wij nu enorm aan het digitaliseren, bijvoorbeeld met het voeren van loonadministratie met eigen controle codes via internet. Voordeel? Eigen archief, overzicht en inzicht in personele dossiers. Overwerk, beoordeling, signaleren van gedrag wat al niet belangrijk is voor beoordelingsgesprekken en ook sollicitatie. Onder druk is het goed inventiever te worden. Hardlopen op altijd hetzelfde pad hindert creativiteit. De mens is en blijft een creatief, scheppend wezen. Gelukkig zien we dat volop aan de starters die wij ook in de recessie mogen begroeten.”

Hardenbol & Partners Accountants en

Belastingadviseurs - Peulenstraat 160

3371 AR Hardinxveld-Giessendam

T. 0184-675222 - F. 0184-675220

info@hardenbol.nl - www.hardenbol.nl

Ernst Hendriks en zijn medewerkers staan altijd klaar voor de klant om advies te geven

Expert in graveren

Wat in 1985 begon als een bedrijfje op een zolderkamer in Den Helder met een handbediende graveermachine, is uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met twee vestigingen. In 2008 is een vestiging in Hei- en Boeicop geopend. Met zeven computergestuurde frees- en laser graveermachines kunnen vrijwel alle graveerwerkzaamheden snel en vakkundig worden uitgevoerd.

Aan het roer van de vestiging in Hei- en Boeicop staat Ernst Hendriks, een bevlogen graveur. “Ik geniet iedere dag van mijn vak”, reageert hij. “Geen dag is hetzelfde. Zo ben ik het ene moment een bedieningspaneel aan het graveren, terwijl ik even later met een award bezig ben.”

Emotionele lading

Bijzonder is dat veel van wat er gegraveerd wordt een emotionele lading heeft. “Belangrijke momenten in het leven kunnen gekoppeld worden aan graveerwerk. Van trouwring tot

geboortelepels, gedenkplaten en tijdelijke grafmonumenten. Wat wij graveren is vaak van grote betekenis voor iemand. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld ontzettend trots zijn op het naambordje van hun eerste huis.”

Van klein tot groot, de mensen van Gravure ‘85 deinzen voor geen enkel project terug. “Een tijdje terug hebben wij een paneel gemaakt voor een kathedraal waarop alle medewerkers aan de restauratie werden vermeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een enorme bronzen plaat gegraveerd voor een vorstengraf.”

Industrieel graveerwerk

Industrieel graveerwerk is één van de specialismen van Gravure ‘85. “Hierbij kan gedacht worden aan het graveren van bedieningspanelen voor onder andere bruggen en machines. Resopals voor data netwerken en elektrotechnische installaties, belettering en nummering van apparatuur, maar ook aan deurplaatjes, tekstplaatjes of aanduidingen op wat voor een plaat dan ook.”

Gravure ‘85 kan vrijwel elk materiaal graveren. “Glas, steen, hout, kunststof, maar ook bijna alle soorten metaal”, somt Ernst Hendriks op. “Het graveren van roestvrijstaal doen wij ook voor collega graveurs, aangezien dit behoorlijk specialistisch werk is.”

Awards

Een aparte plek neemt het graveren, stralen en laseren van awards in. “Met onze jarenlange ervaring en de technologie die we tot onze

beschikking hebben, maken we de mooiste awards. Zo hebben we niet alleen voor het televisieprogramma ‘Het Beste Idee van Nederland’ een award ontworpen en geproduceerd, maar ook voor ‘Wedden dat ik het kan’ en voor het afscheid van Jaap van Zweden. Hier zijn wij bijzonder trots op.”

Advies

Of het graveerwerk nu voor een particulier of een bedrijf is, iedere klant kan rekenen op een persoonlijke benadering. “Naast dat wij snel werken en een goede prijs neer kunnen leggen, speelt advies bij ons ook een grote rol. In onze branche zijn er veel internetbedrijven, maar daar kun je vaak moeilijk mee in contact komen als klant. Bij ons is er altijd iemand beschikbaar voor advies en overleg met de klant. In onze werkplaats zijn mensen altijd welkom om te komen kijken naar voorbeelden van wat er mogelijk is.”

Gravure ‘85 - Hei- en Boeicopseweg 62a

4126 RK Hei- en Boeicop

T. 0345-643687

info@gravure85.nl

www.gravure85.nl

Professioneel

personenvervoer in de ruimste zin van het woord

Taxi- en groepsvervoer Haars Gorinchem B.V., beter bekend als Taxi Haars, vierde vorig jaar het 25-jarig bestaan. Het bedrijf, dat zijn oorsprong vindt in Ameide, is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel vervoersbedrijf met meer dan 100 eenheden en een breed pakket aan diensten.

Sinds 2006 maakt Taxi van Vliet in Alblasserdam onderdeel uit van Taxi Haars. Daarnaast behoort Haars Tours tot de onderneming en maakt ook Taxamatic, gespecialiseerd in taxisoftware- en hardwarepakketten, deel uit van Taxi Haars. “Omdat er het één en ander veranderd is in de loop der jaren, zullen we binnenkort een nieuw logo en een nieuwe website van Taxi Haars presenteren”, aldus eigenaar Albert Haars.

Zakelijk vervoer

Volgens Albert Haars is het soort vervoer waarin Taxi Haars gespecialiseerd is niet onder één noemer te vatten. “Zo houden wij ons bezig met bijvoorbeeld school- zorg- en openbaar vervoer, maar ook luchthaventransfers en zakelijk vervoer nemen een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf.”

Bij Taxi Haars wordt het modernste materiaal ingezet, zodat de reis comfortabel kan verlopen. “Bij ons zakelijk vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een modern navigatiesysteem dat de meest optimale route berekent zonder kostbaar tijdverlies. Er is veel mogelijk op het gebied van zakelijk vervoer. Zo kan de wagen dusdanig uitgerust worden dat hij niet als taxi herkenbaar is. Daarnaast is er de beschikking over materiaal met een flexibele opstelling, zodat er bijvoorbeeld tijdens een rit met meerdere personen rond een tafel vergaderd kan worden.”

Comfort

Taxi Haars beschikt over een breed samengesteld wagenpark dat voorziet in

alles wat de klant nodig heeft. Mercedes is hierbij prominent aanwezig. “De Mercedes E-klasse wagens garanderen duurzaamheid, comfort en veiligheid en sluiten daardoor perfect aan op waar wij voor staan.”

Er zijn veel multifunctionele bussen beschikbaar die voor al het vervoer ingezet kunnen worden. “Zo kunnen groepen van 8 personen bij ons vervoerd worden, maar hebben we ook een bus die voor 63 personen kan worden ingezet”, vertelt Albert Haars. “Bijzonder is onze VIP-bus. Dit is een luxe Mercedes die onder andere voorzien is van royale stoelen, privacyglas en een laptopaansluiting.”

Ook de grotere bussen worden veel ingezet voor het bedrijfsleven. “De 63-persoons bus wordt regelmatig in gebruik genomen door businessclubs, maar is ook populair bij het vervoer tijdens een bedrijfsfeest. Deze bus is tevens voorzien van alle denkbare faciliteiten.”

Bedrijfsfilosofie

Volgens Albert Haars is het succes van Taxi Haars voornamelijk te danken aan de bedrijfsfilosofie: ‘Stilstand is achteruitgang’. “Het gaat niet alleen om een snelle uitvoering van de vervoersopdracht, maar ook om het continu verbeteren van onze dienstverlening. Zo wordt er altijd gezocht naar de best mogelijke oplossingen op vervoersgebied. Daarnaast worden onze medewerkers intensief begeleid door middel van vakgerichte opleidingen en structureel werkoverleg om de klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. De tevredenheid van de klant gaat bij ons boven alles.”

Taxi Haars B.V.

Boezem 9 - 4206 CA Gorinchem

T. 0183 – 632 610 - F. 0183 – 660 757

info@taxihaars.nl - www.taxihaars.nl

Haars Tours B.V.

Boezem 9 - 4206 CA Gorinchem

T. 0183-822811 - info@haarstours.nl

www.haarstours.nl

De luxe taxi’s garanderen veiligheid en comfort

Er zijn veel multifunctionele bussen beschikbaar die voor al het vervoer ingezet kunnen worden

SDgroen: Duurzame innovaties

De broers en compagnons Jacco de Jong en Christiaan de Jong timmeren hard aan de weg met duurzame, slimme, maar vooral mooie oplossingen in buitenruimten. Waren bij de start van SDgroen kunstgras en beregeningsystemen de belangrijkste pijlers, anno 2012 bieden zij een breed pakket aan producten en diensten waarbij onder andere buitenverlichting en vijveropbouw aan het pakket zijn toegevoegd. Hoewel zij een groot aantal hoveniers in hun klantenbestand hebben, zijn er inmiddels ook veel particulieren, bedrijven, instellingen en (semi)overheden die hun weg naar SDgroen weten te vinden.

Kunstgras

Kunstgras is erg in opkomst doordat het geschikt is voor veel toepassingen bij diverse doeleinden. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is kunstgras bovendien nauwelijks meer van echt gras te onderscheiden. “Kunstgras heeft geen onderhoud nodig en heeft toch een mooie uitstraling”, vertelt Christiaan de Jong. “Kunstgras is niet alleen uitstekend geschikt voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Echt gras moet continu bijgehouden worden. Je bespaart dus behoorlijk op de kosten wanneer je kiest voor kunstgras. Bovendien ziet kunstgras er het hele jaar mooi uit.”

Brede toepassing

Volgens Christiaan de Jong biedt SDgroen veel verschillende soorten kunstgras. “Zo kan er gekozen worden uit diverse soorten groen, maar ook uit een groot aantal andere kleuren. Ook is er keuze in verschillende vezelhoogtes, zodat zowel een wat meer wilde uitstraling als een meer siergazon-achtige uitstraling mogelijk is.” Het kunstgras wordt niet alleen voor tuinen, daktuinen en binnentuinen gebruikt. “Het wordt ook toegepast bij rotondes, parkeerplaatsen, trapveldjes en speelplaatsen”, licht Christiaan de Jong toe. “We kunnen ons kunstgras gecertificeerd valdempend installeren tot goedgekeurde valhoogten tot wel 3 meter. Voor speeltuinen passen we ook steeds vaker kunstgras in allerlei kleuren toe. SDgroen werkt uitsluitend met het Nederlandse topmerk Royal Grass®. Zij produceren het kunstgras onder de labels Lifestyle, Play en Green City. Hierdoor kan SDgroen met één leverancier de gehele breedte van de markt bedienen met een hoge kwaliteit kunstgras.”

Naast kunstgras is SD Groen tevens gespecialiseerd in allerlei andere toepassingen, zoals beregeningsystemen ,verlichting en vijveropbouw.

Beregeningsystemen

De aanleg van een beregeningsinstallatie verreist een behoorlijke kennis en gedegen voorbereiding. Met name de elektronische besturing en de computergestuurde regeling is niet altijd even eenvoudig. “SDgroen is expert op het gebied van tuinberegening”, licht hij toe. “Wij hebben diverse topmerken in ons pakket zodat we voor elk type installatie een passend systeem aan kunnen bieden. Naast het ontwerp van de installatie en de levering van de benodigde materialen kunnen we het project begeleiden, assisteren of geheel uit handen nemen.Wij passen ons aan de wensen van de klant aan.”

Verlichting

De verlichting die SDgroen in haar pakket heeft laat zich het best omschrijven als opvallend tijdloos, vertelt Christiaan de Jong. “Door ons dealerschap van onder andere Moonlight lichtobjecten kunnen wij mooi vormgegeven bol-en halfbollampen bieden die breed toepasbaar zijn in tuinen, vijvers, parken en in iedere andere binnen-en buitenruimte. De ivoorwitte lampen zijn overdag een oogstrelend designobject, maar s’avonds stralen de lampen een betoverend koelwit of zachtwit licht uit. Met gebruik van kleurfilters kunnen de kleuren aangepast aan het seizoen worden of aan eventuele bedrijfskleuren.” De vijver-en zwembadlampen zijn tevens uiterst sfeervol en probleemloos waterdicht. “De techniek van de Moonlight lampen is van zeer hoge klasse, zowel waar het de rigiditeit van het buitenmateriaal betreft alsook waar het de lichttechnische aspecten betreft. Bijna alle modellen van de Moonlight collectie zijn ook in accu-uitvoering verkrijgbaar.”

Vijveropbouw

SDgroen heeft een unieke methode om een vijver op te bouwen. “Was men voorheen afhankelijk van vijverfolie, SDgroen heeft de techniek om een vijver waterdicht te maken met vloeibaar rubber”, licht Christiaan de Jong toe. “Geen vouwen meer in de vijverfolie, geen problemen met de randafwerking en geen gevaar meer voor lekkende lasverbindingen, maar een strakke naadloos gespoten vijverafdichting. Het vloeibaar rubber kan in elke RAL-kleur opgebracht worden, dus ook voor zwembaden en zwemvijvers is dit een ideale methode.”

Renovatie van lekkende waterpartijen, nieuwe aanleg of uitbreiding, wij hebben vrijwel altijd een passende oplossing”, vervolgt hij. “Hoewel SDgroen deze techniek heeft opgepakt voor toepassingen in de tuin, merken wij dat er een toenemende vraag is voor het waterdicht maken van kelders, muren en daken. De mogelijkheden met vloeibaar rubber zijn zo breed, dat er nog steeds nieuwe toepassingen met het product worden bedacht. Grotere oppervlakken worden met een spuittechniek opgebracht, maar kleinere oppervlakken kunnen ook zelf behandeld worden met een kwast en een roller.”

SDgroen - Breedzijde 3 - 4243 JM Nieuwland

T 0183 – 359930 - F 0183 – 359013

info@sdgroen.nl

www.sdgroen.nl

Garage Dijkers biedt een oplossing voor iedere vervoersbehoefte

Garage Dijkers in Nieuwland is al meer dan vijfentwintig jaar het adres voor transportoplossingen.Door het brede productaanbod dat deze Renault Trucks en bestelwagenservicedealer biedt, de goed geoutilleerde werkplaats en het vakkundige personeel, kan Garage Dijkers voor elke vakman een passende oplossing aandragen.

Bij Garage Dijkers wordt de klant persoonlijk ontvangen. Een ervaren verkoopteam kan de klant adviseren op het gebied van zowel nieuwe als gebruikte Renault Trucks en bedrijfswagens. “Wij bieden een hele brede range”, licht eigenaar Arie Dijkers toe. “Van een Renault Kangoo met een laadvermogen van 500 kg tot een Renault Magnum-truck met een laadvermogen van 50.000 kg. Door middel van opbouw kunnen we de truck of bestelwagen bovendien geheel naar wens van de klant maken. Hierdoor zijn zowel de trucks als de bestelwagens voor de meest uiteenlopende branches inzetbaar.”

Optimale bedrijfszekerheid

Wie kiest voor bedrijfswagens van Garage Dijkers maakt een keuze voor sterke, allround en compleet uitgeruste bedrijfswagens. De toepassing van vooruitstrevende technologie in combinatie met het gebruik van hoogwaardige materialen staat garant voor optimale bedrijfszekerheid.

“Bij ons vindt je bijvoorbeeld de bestelauto van het jaar 2012, de Renault Master. Deze bedrijfswagen draagt niet voor niets deze prestigieuze titel. Hij heeft een zo laag mogelijk brandstofverbruik, stelt hoge eisen aan integrale veiligheid en benadrukt het rijgemak. Bovendien heeft de auto een optimaal laadvermogen en een hoog gebruikerscomfort.

Momenteel kunnen wij een extra feestpakket voor een voordelige prijs aanbieden bij deze bestelwagen. Het loont dus beslist de moeite om eens binnen te lopen bij ons.”

Alles onder één dak

De werkplaats is universeel ingericht voor alle merken. Met een team vakmensen worden APK-keuringen, reparaties en onderhoud aan materieel uitgevoerd. “Hier kunnen wij klanten weer snel op de weg helpen”, vertelt Arie Dijkers. “Op een vakkundige wijze worden eventuele problemen goed opgelost. Daarnaast houden wij ons in de werkplaats bezig met APK1 en 2 keuringen en worden hier tachografen en snelheidsbegrenzers ingebouwd. Bij ons kun je dus echt alles onder één dak vinden.”

Garage Dijkers - Zijlkade 24B

4243 JE Nieuwland

T. 0183-352 201 - F. 0183-353 283

info@garagedijkers.nl

www.garagedijkers.nl

Koen Dijkers, Arie Dijkers en Arjan Dijkers van Garage Dijkers

Alles voor de quad

De populariteit van de quad is de afgelopen jaren in Nederland enorm toegenomen. Liefhebbers uit het hele land weten inmiddels hun weg te vinden naar Quad Centrum A.G. van der Ham in Nieuwland, waar niet alleen een groot aanbod te vinden is in sportquads, maar ook een breed assortiment bedrijfsquads verkrijgbaar is.

In de showroom van Quad Centrum A.G. van der Ham zijn allerlei soorten, maten, kleuren en uitvoeringen opgesteld. Hier zijn de nieuwste modellen van topmerken als Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, Polaris en E-ton te vinden. Ook in gebruikte quads is er volop keuze. “De bedrijfsquads, oftewel de utilityquads worden voor de meest uiteenlopende werkzaamheden ingezet”, legt eigenaar Arjan van der Ham uit. “Deze worden onder andere veel toegepast op boerderijen, maar ook rattenvangers maken er tegenwoordig gebruik van. Bijna alle utilitymodellen hebben rekken waarop materialen geplaatst kunnen worden die tijdens de werkzaamheden nodig zijn. Ook zijn er diverse accessoires voor verkrijgbaar, waaronder sneeuwschuivers, grasmaaiers of ploegen.” De sportquads zijn er in diverse uitvoeringen. “De snelste sportquad die we hebben gaat 120 kilometer per uur”, zegt hij. “De prijs varieert van 1500 euro tot en met 27.000 euro voor een meerpersoons buggy. Wanneer een quad voorzien is van een kenteken mag je er zelfs mee de weg op.”

Veiligheid

Veiligheid van de klant staat voorop bij Quad Centrum A.G. van der Ham. “Om die reden geven we ook veiligheidstrainingen. Hier leren mensen hoe ze met een quad om moeten gaan.”

Volgens Arjan van der Ham biedt het quadrijden alle ingrediënten voor een spectaculair bedrijfs- of familie-uitje. “Wij bieden de mogelijkheid om samen met vrienden, kennissen of collega’s een dag sportief bezig te zijn op een prachtig crosscircuit in Berghem. Hier kan gecrost worden op een speciaal voor de quad ontworpen zandcircuit. Na het oefenen worden de vaardigheden van de deelnemers getest en kunnen zij de strijd met elkaar aangaan. Bovendien kunnen we als afsluiter zorgen voor een heerlijke barbecue of een buffet. Een dag die je niet snel vergeet dus!”

Onderhoud en reparaties

A.G. van der Ham verkoopt niet alleen quads, maar is ook gespecialiseerd in onderhoud en reparaties. “Elk probleem kunnen we vakkundig verhelpen in onze werkplaats, waar gespecialiseerde quadmonteurs werkzaam zijn. Mensen die liever zelf repareren kunnen ook losse onderdelen bij ons krijgen.” Via www.quadwebshop.nl kunnen allerlei onderdelen en accessoires op het gebied van quads besteld worden. “Hierbij kun je denken aan onderdelen als remblokken en bougies, maar ook aan kleding, crossbrillen en helmen. Dit is niet alleen makkelijk, maar ook erg leuk. Zo kan iedereen zelf ook eens kijken hoe zijn quad er van binnen uit ziet.” A.C. van der Ham bestaat inmiddels bijna 25 jaar, maar nog steeds geniet Arjan van der Ham iedere dag van zijn vak. “Op een quad rijden is fantastisch. Wat is er nu mooier dan zo dichtbij de grond te rijden, middenin de natuur, met de zon op je hoofd en de wind door je haren. Iedereen zou het eens moeten proberen om dit fantastische gevoel te ervaren!”

Quad Centrum A.G. van der Ham B.V.

Geer 43 - 4243 JT Nieuwland

T. 0345-599624 - F.: 0345-599604

www.quadcentrum.nl

info@quadcentrum.nl

www.motoractiondays.nl

Webshop: www.quadwebshop.nl

info@quadwebshop.nl

De quads zijn voor diverse doeleinden inzetbaar

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2011

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement